Læs side 8-9 i MiljøDanmark nr. 3, 2004

mim.dk

Læs side 8-9 i MiljøDanmark nr. 3, 2004

❙ KLIMA ❙ AF HANNA SIGGA MADSLUND FOTOS: MIKKEL ØSTERGAARD ❙

Metroen sikret mod

oversvømmelser

Som metropassager behøver man ikke være bange for fremtidens

mulige klimaændringer. En række foranstaltninger som fx hævede

nedgange til metroen i København sikrer den underjordiske

togbane mod selv de mest ekstreme regnskyl og stormfloder.

Ved nedgangen til cykelparkeringen på

Christianshavn station går man to trin op

for at komme ned af trappen. Det kan sikkert

godt undre nogen. Men vi har alle steder

garderet os og bygget nedgange og forpladser,

så de kan klare op til 2,20 meter

over daglig vande. Lige her kunne vi bare

ikke skjule det, men ellers har vi tilstræbt

at gøre foranstaltningerne så usynlige som

mulige.

Sådan siger projektchef Ole Damgaard

Larsen, der som COWI’s projektleder for

anlægskonstruktionerne til metroen har

ansvaret for, at man allerede fra metrobyggeriets

start indtænkte fremtidige

ekstreme naturbegivenheder såsom

8 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2004

stormfloder, højvande og ekstreme regnskyl

i planlægningen.

Ole Damgaard Larsen konstaterer:

– Det var ikke specielt vanskeligt, og

det har højst kostet nogle få promille af

udgifterne til metroen. Havde man ventet

til byggeriet var færdigt, eller havde

man slet ikke tænkt på klimaforandringerne,

så ville man risikere at stå med

udgifter i en helt anden størrelsesorden

engang i fremtiden.

Alligevel kan nogen tænke, at det er

overdrevet med disse hensyn.

– Forestil dig, at lavtliggende områder

i København og på Amager bliver oversvømmet

af havvand. Det er jo ikke gre-

bet ud af den blå luft, for det er faktisk

sket ved flere stormflodsepisoder i

Københavnsområdet i historisk tid. De

seneste var i 1760, 1825 og 1872. Her

skete det, som i et vist omfang også vil

kunne ske i dag, nemlig at særlige, men

heldigvis sjældne, meteorologiske forhold

kan aktivere vindsystemer, som

presser store vandmasser ud af eller ind i

Østersøen gennem de danske farvande.

På grund af en undersøisk tærskel i Øresund

ud for København bliver vandstrømmen

her stuvet op, så det kan løbe

ind over land.

Når det samtidig forudses, at vandstanden

i havene og dermed i Øresund


kan stige i løbet af de kommende 100 år

med omkring en halv meter som følge af

de globale klimaændringer, så kommer

metrostrækningen på Christianshavn og

den nordlige del af Amager direkte i farezonen.

– At det kan klares med et par ekstra

trappetrin og andre mindre synlige foranstaltninger

skyldes den heldige omstændighed

at landet, som en eftervirkning

fra istiden, samtidig hæver sig, forklarer

Ole Damgaard Larsen.

Aftale med vejvæsenet

Ikke underligt er en oversvømmet metro

noget af det værste planlæggerne og de

daglige ledere af metroen kan forestille

sig.

Men hvad med de rejsende?

– Der er ikke tale om, at folk vil

komme i livsfare i metroen. For ved en

havstigning i Øresund eller ved ekstreme

regnskyl, vil man nemt kunne nå at evakuere

folk. Derimod har vi kalkuleret

med at undgå store skader på de elektriske

og mekaniske anlæg, hvor togsystemet

ikke kan køre i uger eller måneder

bagefter, forklarer Ole Damgaard Larsen

videre. Dette ville være en økonomisk

katastrofe.

Men det behøver ingen mere at bekymre

sig om med de foranstaltninger,

der er lavet. Ud over at alle forpladser og

nedgange er hævet, så de kan klare selv

det værste uvejr, så har Metroselskabet

lavet en aftale med det københavnske

vejvæsen om ikke at hæve de tilstødende

vejes beliggenhed ved nyanlæg og renoveringer,

da dette ellers kunne gøre foranstaltningerne

ved metroen virkningsløse.

Operaen i Københavns Havn

Håndværkerne er i fuld gang med at færdiggøre det nye operahus på Dokøen i

Københavns Inderhavn. Der er tale om en attraktiv beliggenhed tæt ved havnekanten

og dermed ved vandet, og netop derfor er byggeriet samtidig sårbart over for

fremtidige vandstigninger. Men det er der taget højde for, siger ingeniør Jens Nygaard

Larsen, som er chef for byggepladsen på Dokøen:

– Operaen København kan klare højvande i havnen på op til 2,40 meter over

daglig vande. Det er højt i forhold til i dag. Levetidskriteriet for operaen er 100 år,

så derfor har vi været nødsaget til at tage disse hensyn. Det er især kælderindgangene,

som er bygget højere, så vi undgår ødelæggende oversvømmelser. Desuden

er vores afløbssystem, der ligger lavt, tætnet på en måde, så det kan modstå et

vandtryk. Fremtidens klimaforandringer kan ikke ignoreres, og dette var med i designkriterierne

lige fra begyndelsen.

Mange danske byer har som København gamle havnearealer, der kan overgå til

nye formål. For ca. et år siden vedtog Folketinget en ændring af planloven (L103)

for at skabe bedre muligheder for omdannelse af ældre havneområder til nye integrerede

byområder med boliger og erhverv.

”Havde man slet ikke tænkt på klimaændringerne,

ville man risikere at stå med udgifter i en helt

anden størrelsesorden en gang i fremtiden.”

MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2004

9

More magazines by this user
Similar magazines