Planstrategi - Reerslev.net

reerslev.net

Planstrategi - Reerslev.net

1 Vision

3 Borgmesterens indledning

7 Processen frem til den nye kommuneplan

8 Hvad mener du?

9 Hvem er vi?

13 Bosætning – hvor og hvordan skal vi bo?

27 Det åbne land og udviklingen i landdistrikterne

37 Bæredygtig erhvervsudvikling

43 Sundhed – ét leveår mere til kommunens borgere

51 Uddannelse – for fremtiden

54 Hidtidig planlægning

Similar magazines