Procedure for salg af andelslejlighed - AB Gunløgs

xn..abgunlg.v1a.dk

Procedure for salg af andelslejlighed - AB Gunløgs

Procedure for salg af andelslejlighed

En andelshaver kan frit sælge sin andel og til brug for overdragelsespapirer skal administrator have

oplysning om følgende:

- Andelshaverens navn

- Bolignummer

- Adresse

- Overtagelsesdag

- Telefonnumre samt evt. mailadresse

Skal lejligheden slåes op på den interne/eksterne venteliste skal andelshaveren aflevere/sende en

mail til abgunloeg@gmail.com med anmodning herom.

Salget skal altid foregå via administrator og bestyrelsen.

Andelshaveren har ret til at anvende ejendomsmægler.

Det er frivilligt om sælger vil have lejligheden vurderet.

Men ønskes der en vurdering af andelen, så skal foreningens faste vurderingsmand VEVU-

Byggeteknik v/Bent Bünning, Stenløsevej 123, 2700 Brøndhøj, tlf.nr. 38 80 10 20 eller mobilnr. 24

41 96 07 kontaktes. Vurdering er ikke påtvunget.

Andelshaver skal være til stede ved synet.

Honorar for vurderingsrapport deles ligeligt mellem sælger og køber.

I forbindelse med synet er det nødvendigt, at du som andelshaver har alle relevante kvitteringer og

bilag klar som dokumentation for de forbedringer og tilpasset løsøre, der måtte være samt på evt.

alm. løsøre til brug ved prisfastsættelse.

El og gas aflæses af sælger og meddeler selv henholdsvis til DONG Energy og Københavns Energi.

Aflæsning af varme kan evt. ske ved henvendelse til administrator. Uden henvendelse sker der

forholdsmæssig afregning i forhold til ind/fraflytningsdag.

Følgende skal afleveres i forbindelse med salg:

- Alle nøgler til lejlighed

- Gadenøgler (erstatningspris 125 kr. pr. stk.)

- Evt. kældernøgler

- Nøgler til postkasse

Ønskes der en gennemgang for el-tjek, bestilles dette tjek hos ejendommens faste elektriker, TM El

ApS, Østrigsgade 21, 1., 2300 København S, mobilnr. 25216205. El-tjek er ikke påtvunget, men

sælger har ansvaret for, at der ikke foredindes ulovlige el-installationer i andelslejligheden.

1


På baggrund af ovenstående oplysninger udfærdiger administrator en overdragelsesaftale.

Overtagelsesdag kan være den 1. eller 15. i en måned.

Den nye andelshaver skal indbetale andelslejlighedens købesum samt omkostninger, herunder

administrators honorar senest 14 dage før overtagelsesdag enten til administrator eller til en af

andelsboligforeningens to bankkonti.

Salgsprisen på en andelslejlighed sammensættes på følgende måde:

1. Oprindeligt indskud.

2. + Regnskabsmæssig værdiforøgelse (andelskrone x m2).

3. + Værdien af forbedringer / tilpasset løsøre / almindeligt løsøre.

4. – Afskrivning på forbedringer / tilpasset løsøre / almindeligt løsøre.

Prisen på almindeligt løsøre aftales mellem sælger og køber. Køber kan fravælge køb af almindeligt

løsøre. Køber er altså ikke forpligtet til at købe almindeligt løsøre og handlen kan ikke stoppes,

fordi køber fravælger almindeligt løsøre, hvilket medfører at sælger er forpligtet til at fjerne de

omtalte effekter straks.

Der udfærdiges en påtegning på det til andelslejligheden tilhørende andelsbevis.

Ved afregning af købesummen fratrækkes:

- Eventuelle restancer til A/B Gunløg.

- Indfrielse til evt. panthavere.

- Indfrielse af evt. udlæg til kreditorer.

- Gebyrer for henvendelser til andelsboligbogen i Tinglysningsretten.

- Evt. ½ vurderingshonorar.

- Tilbageholdelse af beløb for imødegåelse.

- Erstatning for manglende aflevering af nøgler.

Sælger hæfter for betaling af boligafgift m.v. indtil lejligheden er solgt.

Sælger skal huske at afmelde betalingsservice i egen bank.

…………………………………………………………………………………………………………

Administrator: Bestyrelsen:

Advokat Jens Duus Gunløgsgade 14, st.tv.

Vejlands Allé 21 2300 København S

2300 København S Gratis Bryggenet nr. 015441

Tlf. nr. 3250 8846 Kontoret: 8838 8620

Fax nr. 3250 8947 Varmemester Benny Trasborg

Sekretær Lene Nielsen Mobilnr. 5129 3721 ml. kl. 7-15 på hverdage

ln@advoduus.dk bennytrasborg@gmail.com

Bestyrelsens træffetid 1. mandag i hver

måned

Se i øvrigt hjemmesiden

www.gunloeg.brygge.dk

2

More magazines by this user
Similar magazines