Placering af 10.doc - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Placering af 10.doc - Guldborgsund Kommune

Placering af 10. klasse ved ny folkeskole i Guldborgsund kommune.

Notat februar 2013

I forbindelse med debatten om placering af ny folkeskole i Nykøbing F. er det blevet diskuteret om en ny

folkeskole skulle indeholde 10. klasse. Alternativt er det foreslået, at 10. klasse forbliver på Nørre skole og

herved indgår i et særligt ungdomsmiljø med ungdomsskolen og evt. andre aktører på ungeområdet ex.

UU, SSP mv.

Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 5.11.2012 kommissorium for anlæg af ny skole og heri er det

beskrevet, at skolen anlægges med 5 – 7 lokaler til 10. klasse. Samtidig fremgår det, at der i forbindelse

med afsøgning af skolens placering samtidig vil blive undersøgt, hvorvidt et alternativ til placering af

10.klasses center på Fjordskolen kunne være opbygning af et egentligt ungecenter på Nørre Skole.

Det anbefales derfor, at spørgsmålet om placering af 10. klasse drøftes og besluttes endeligt.

Guldborgsund kommune har siden 2010 haft samlet 10. klasserne i et center på Fjordskolen. Der har været

en stigende elevtilgang og de to sidste år er der oprettet 5 klasser på Fjordskolen. I samme periode er

antallet af elever i efterskoler faldet.

Nedenfor er nævnt en række perspektiver, der kan have betydning af beslutningen om placering af 10.

klasse.

- Muligheden for etablering af ungemiljø

- Sammenhæng med øvrige folkeskoler i forhold til optimal udnyttelse af lærerressourcer og

faglokaler

- Brobygning til ungdomsuddannelser (campus tanken)

- Etablering af inkluderende fællesskaber

- Anvendelse af Nørre skole til byudvikling og frigørelse af kommunale bygninger

Uagtet hvilken lokalitet man vælger at placere 10. klassecenteret bør der tages vidtgående hensyn til

eleverne i opbygningen af centeret. Arbejdet i 10. klasse har som formål i henhold til lovgivningen at lede

frem mod elevernes overgang til ungdomsuddannelse. Det afspejler sig i arbejdsformerne, den

pædagogiske tilrettelæggelse, prøveformerne og i det konkrete indhold i skoledagen.

Det særlige kendetegn ved 10. klasse bør derfor afspejle sig i den fysiske ramme, hvor klasserne er. Det kan

etableres som en afdeling i tilknytning til en ny skole eller i eksisterende bygninger.

I forhold til overvejelser om effektiv ressource udnyttelse er der er klart potentiale i at knytte 10. klasse tæt

til en folkeskole. 10. klasse skal have en kerne af lærere, der primært arbejder her, men herudover vil der

være et behov for tilgang af lærere med særlige faglige kompetencer for at sikre en optimal

linjefagsdækning. Det samme synspunkt gør sig gældende i forhold til drift af faglokaler bl.a. naturfag.


Et grund element i forhold til placering af den nye folkeskole er campus tanken og etablering af en tæt

tilknytning til katedralskole, CELF og SOSU uddannelser. Det anbefales, at elever i 10. klasse bliver en

central del af dette samarbejde.

10. klasse er i dag karakteriseret ved, at en stor gruppe elever har behov for særlig opmærksomhed. I 10.

klasse er derfor et stort fokus på etablering af fællesskaber. Inklusionsarbejdet foregår i direkte tilknytning

til det almene arbejde i klasserne som holddannelse. Når 10. klasse i dag opleves som en lokal succes

skyldes det i høj grad dette fokuserede arbejde og 10. klasse kommer herved til at fremstå som en

rollemodel for øvrige elever og lærere på skolen.

Morten Mygind Jensen

Undervisningschef

More magazines by this user
Similar magazines