Demokraterne - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Demokraterne - Inatsisartut

26. september 2007

Forslag til Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(1. behandling)

Demokraterne hilser nærværende forslag velkomment.

EM 2007/44

Det behager Demokraterne, at forordningsforslaget viderefører de gældende regler om, at

Landsstyret kan yde tilskud til kommunerne til opførelse af kommunale udlejningsboliger. Det er

derfor vigtigt for Demokraterne, at man i de kommende år seriøst vil imødekomme det store

efterslæb, der er på nybyggeri for almene boliger i de større byer. Dette fordi man ikke kan

generere mobilitet ej heller vækst, hvis boligforholdene ikke er i orden.

Landsstyret skriver i sit forelæggelsesnotat, at kapitel 4-lån vil udgå, da ordningen ikke har været

brugt siden slutningen af halvfemserne, og samtidig er erstattet med en bedre ordning i

forbindelse med tilskud til selvbyggerhuse. Det tager vi hermed til efterretning.

Selvbyggerhuse ønskes i nærværende forordningsforslag lavet om til medbyggerhuse. Dette har

en yderst vigtigt betydning for Demokraterne, da man ved at kunne søge tilskud til at modtage

instruktion og bistand fra en lokal håndværker til opførelse af medbyggerhus undgår det store

spild, der er af selvbyggerhuse, som står uopført rundt omkring i Grønland.

Der står i kapitel 2, § 13, at Nuup Kommunea stilles ringere end andre kommuner for tilskud fra

Landsstyret til opførsel af kommunale udlejningsboliger.

Der står under bemærkning til § 13, stk. 3:

”Tilskuddets størrelse per kvadratmeter er en fast størrelse, hvorfor der ikke tages hensyn til, at

de første kvadratmeter boligareal er forholdsvis dyrere at opføre end de sidste kvadratmeter

boligareal.

Grunden til at dette hensyn ikke tages ved kommunens opførelse af kommunale udlejningsboliger

i Nuuk skal ses som et udtryk for Landsstyrets politik om at flest mulig skal boligforsyne sig selv

ved opførelse eller køb af andelsboliger eller ejerlejligheder eller ejerboliger. Ved at nedsætte

tilskuddets størrelse i Nuuk i forhold til tilskuddets størrelse i landets øvrige kommuner,

tydeliggøres Landsstyrets politik i den by, hvor det er nemmest for private at opnå

realkreditfinansiering til opførelse af andelsboliger eller private ejerlejligheder eller ejerboliger.

Det er forholdsvis nemmere som privat person at opnå realkreditfinansiering i Nuuk til opførelse

af en privat ejerlejlighed i forhold til andre byer, og også i forhold til for eksempel Qaqortoq,

Sisimiut og Ilulissat.”

1


Det er for Demokraterne totalt absurd at forskelsbehandle Nuuk med de anførte argumenter.

Hvorfor i alverden skal Nuuk stilles ringere, hvad angår finansieringer af almennyttige boliger,

som der er et skrigende behov for i Grønlands hovedstad?

At det er nemmere at få realkreditfinansiering i Nuuk løser, jo ikke problemet for de mennesker,

der ikke har den fornødne økonomi til at egenfinansiere en bolig, og dem er da immervæk en del

af. Den anførte forskelsbehandling virker fuldstændig ubegrundet, især set i lyset af

boligventelister på over 12 år.

Det er desuden muligt at opnå realkreditlån i de nævnte byer, hvorfor det er forunderligt, at det

lige er Nuuk, der skal stilles ringere i ovenanførte sammenhæng.

Demokraterne henviser forslaget til velvillig behandling i udvalget for bolig, infrastruktur og

råstoffer inden 2. behandlingen finder sted.

Marie Fleischer

Demokraatit/Demokraterne

2

More magazines by this user
Similar magazines