Tid for fastforrentet kreditforeningslån? Stigende indtjening i en ...

pu.pages.dk

Tid for fastforrentet kreditforeningslån? Stigende indtjening i en ...

Det kan være en god ide at betale

en højere rente på realkreditlånet…

Rentetilpasningslån har aldrig været

billigere end netop nu, og renten

fastforrentede lån er slet ikke, som ved

tidligere perioder, i nærheden af renten

rentetilpasningslån. Alligevel kan det være

en god ide at lægge om til fastforrentet lån!

Det helt store spørgsmål er nemlig ikke,

hvad renten er i dag, men mere hvad renten

bliver i de kommende år?

En omlægning til fastrente

forbedrer ikke økonomien

kort sigt…

Hvis man lægger et etårig rentetilpasnings-

lån med afdrag om til et fastforrentet lån

med afdrag koster det både på lånets

restgæld og på ydelsen, som bliver omkring

850 kr. højere pr. måned pr. lånte million.

Herudover bliver det månedlige afdrag også

noget mindre i starten af lånets løbetid.

På den baggrund fremstår et fastforrentet

lån ikke umiddelbart så attraktivt. Ikke

desto mindre, så kan en længere

tidshorisont tale for en omlægning, siger

privatkunderådgiver Ann Haderslev

Steensgaard fra Mariager afdeling.

Historisk lave renter på begge

typer af lån...

Prisforskellen mellem fastrente- og

rentetilpasningslån kan umiddelbart virke

stor. I samme moment er det dog vigtigt,

at man holder for øje, at renten på rente-

tilpasningslån er historisk lav. På et eller

andet tidspunkt vil renterne på denne type

lån stige igen. Spørgsmålet er ikke om de

vil stige - men snarere hvornår.

På den anden side er muligheden for at

optage et fastforrentet lån til 4 % historisk

attraktiv. Med et fastforrentet lån følger

samtidig konverteringsretten og ikke mindst

sikkerhed omkring renten, forsætter Ann H.

Steensgaard.

Regneeksempel...

”Det er når renteniveauet er lavt, at man skal låse sine

renter fast og derfor konvertere til et fastrentelån”, siger

En renteændring på 1%point

eller mere vil ændre

billedet…

Renteforskellen på de korte og de lange

privatkunderådgiver Ann Haderslev Stensgaard, Mariager.

renter (renterne bag de to typer af lån) gør,

at der skal store rentestigninger til, før

ydelsen (huslejen) på rentetilpasningslånet

bliver højere end på fastrentelånet.

Derimod vil en rentestigning påvirke lånets

restgæld – og så skal der ikke så meget til,

før det fastforrentede lån bliver fordelagtigt.

Læs mere om det i nedenstående regne-

eksempel eller rådfør dig med en af

bankens boligeksperter, slutter Ann H.

Steensgaard.

Stiger renten med 1%-point efter et år, og sammenlignes de 2 lånetyper efter 3 år,

så har man godt nok betalt 29.000 kr. mere i rente efter skat ved et 4 % fastforrentet

lån. Til gengæld er kursværdien af lånet faldet med 55.000 kr., og man har således en

samlet gevinst på 26.000 kr. ved fastrentelånet.

Af den årsag kan man sige, at stiger renten med mere end 1%-point, så får man glæde

af et fastforrentet lån i form af en større friværdi, som kommer til indtægt ved en

senere konvertering, friværdibelåning eller salg af ejendommen.

5

More magazines by this user
Similar magazines