Omslag Manifest - Øresund Industri & Handelskammare

oresundchamber.dk

Omslag Manifest - Øresund Industri & Handelskammare

Innehållsförteckning

Inledning/förord 2

Sammanfattning 4

1. Mål för Öresundsregionen 5

Integrationens faser 6

Integration av första graden (1994-2000) - Informationsfasen

7

Integration av andra graden (2000-2004) - Integrationsfasen

7

Folkomröstning om euro 7

Beslut om att bygga Fehmarn Bält förbindelsen 8

Ett centrum för kommunikation och logistik i regionen

8

Attraktion av internationella företag och investeringar

8

Integration av arbetsmarknaden 8

Folklig opinion pressar broavgifterna 8

Överskådliga och tydliga lagar och regelsystem 9

Integration av tredje graden (2004-2011) - Fusionsfasen?

9

Euron införs 9

Centrum för kommunikation och logistik för Skandinavien

10

Samarbete inom den offentliga sektorn 10

En mer sammanhängande region genom bättre infrastruktur

10

Integrerad arbetsmarknad 10

Förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar 11

Integration av fjärde graden (2011-?) 11

Näringslivet är redo för integrationen – två exempel

från regionen 12

2. Vägen till målet 14

2.1 Införande av en gemensam valuta - euro 14

2.2. Underlätta integrationen av arbetsmarknaden –

pendlarpriser och information 14

2.3. Integration och uppbyggnad av utbildning och

forskning 15

2.4 Utveckla den fysiska infrastrukturen 16

2.5. Samarbete inom den offentliga sektorn 17

2.6. Gemensam bostadsmarknad, anpassad plan- och

bygglag och lukkelov 17

2.7. Marknadsför regionen för investeringar och turism

18

2.8. Överskådliga avgifter och skatter 18

3. Mätkriterier på att regionen är integrerad 19

3.1. Mått på Öresundsregionens välstånd19

3.2. Mått på graden av integration 19

3.3 Mått på förutsättningarna för integrationen 20

4. Sammanfattning och slutsatser 22

2

Indholdsfortegnelse

Indledning/forord 2

Indholdsfortegnelse 3

Sammenfatning 4

1. Mål for Øresund 5

Integrationens faser 6

Integration af første grad (1994-2000) – Informationsfasen

7

Integration af anden grad (2000-2004) – Integrationsfasen

7

Afstemning om euroen 7

Beslutning om at bygge Femer Bælt forbindelsen8

Ét center i regionen for kommunikation og logistik

8

Tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer

8

Integration af arbejdsmarkedet 8

Folkeligt pres medfører nedsatte takster 8

Gennemsigtige regler 9

Integration af tredje grad (2004-2011) – Fusionsfasen?

9

Euroen indført 9

Center for kommunikation og logistik for Skandinavien

10

Samarbejde mellem den offentlige sektor i regionen

10

En mere sammenhængende region gennem bedre infrastruktur

10

Integreret arbejdsmarked 11

Femer Bælt forbindelsen åbner 11

Integration af fjerde grad (2011-?) 11

Erhvervslivet er klar til integration - to cases fra regionen

12

2. Vejen til målet 14

2.1 Indførelse af den fælles valuta - euro 14

2.2 Understøttelse af integrationen af arbejdsmarkedet

- pendlerpriser og information 14

2.3. Integration og opbygning af uddannelse og forskning

15

2.4 Udvikle den fysiske infrastruktur 16

2.5. Samarbejde mellem den offentlige sektor i regionen

17

2.6. Fælles boligmarked, tilpasset byggeregulering og

lukkelov 17

2.7. Markedsføring af regionen for investeringer og

turisme 18

2.8. Gennemsigtige afgifter og skatter 18

3. Måling af integrationsgraden 19

3.1 Mål for Øresundsregionens velstand 19

3.2 Mål for graden af integration 19

3.3 Måling af faktorer, der påvirker integration 20

4. Afslutning og opsummering 22

More magazines by this user
Similar magazines