Opgør med gebyrcirkus - Lejernes LO – Skive afd.

llom.dk

Opgør med gebyrcirkus - Lejernes LO – Skive afd.

Postbesørget blad

8245 ARC

Blad nr. 57551

nævnets kendelse skulle stå ved magt.

Det var Peter Dybdahl ikke tilfreds

med. derfor ankede han sagen videre til

landsretten. Men her var afgørelsen ligeså

klar som i boligretten. Landsretten udtalte

i dommen fra maj i år bl.a., at der er "ikke

i det, der er fremkommet for landsretten,

påvist grundlag for at tilsidesætte, at

boligretten efter besigtigelse af ejendommen

har tiltrådt huslejenævnets beregning

af den omkostningsbestemte leje."

Udover at tabe sagen, skal ejer naturligvis

betale sagens omkostninger. Ved

landsretten skal lejers advokat alene have

10.000 kr., herudover kommer ejers advokat

og omkostningerne ved boligretten.

Sagen får betydning for en anden sag i

samme ejendom, der nu er på huslejenævnets

dagsorden. Det drejer sig om en

tidligere lejer, som dengang også klagende

over huslejen. Sagen har stået stille i

huslejenævnet siden 2001, mens man har

ventet på, at den første sag blev afgjort i

retssystemet. Vi skønner, at den pågældende

kan se frem til en lejenedsættelse

omkring 500 kr. pr. måned som følge af

landsretsafgørelsen i den anden sag.

Telefon, fax og e-mail :

Du kan normalt ringe til Lejernes

LO i Skive på telefon 97 52 85 92:

Mandag 13.30 - 15.00

18.00 - 19.00

Tirsdag 12.00 - 14.00

Torsdag 15.00 - 17.00

Har du adgang til telefax eller email,

kan du kontakte os på :

telefax 97 52 94 33

e-mail lejer@mail.dk

Det er en god ide at sende spørgsmål

og beskeder til os som e-mail.

Indholdet når bedre frem til rette

person, end en telefonbesked.

Åbningstid

Kontoret Nordbanevej 1 C i

Skive holder åbent mandag fra

19.00 til 20.00.

More magazines by this user
Similar magazines