Ekstra dansk litteratur

fc.vucnordjylland.dk

Ekstra dansk litteratur

Som tidligere nævnt er der en alvidende fortæller. Denne fortæller har lagt

vægt på at beskrive de to personer i deres daglige miljø, og igennem denne

beskrivelse får vi et meget positivt indtryk af to personer, som nok har været

igennem fattigdom og undertrykkelse, men som har beholdt værdigheden og

selvrespekten.

På den ene side har forfatteren igennem denne novelle gjort opmærksom på

nogle meget kritisable samfundsforhold, nemlig udnyttelsen af de svage. På

den anden side har han også vist at de svage ikke blot er nogle stakkels ofre,

men at de er mennesker med stor værdighed og styrke.

Et andet gennemgående tema er som nævnt menneskets forhold til livet og

døden. Efterhånden som novellen skrider frem, bliver dette tema mere og mere

fremherskende, og det er da også dette tema vi finder i novellens titel:

knokkelmanden, dvs. døden.

Undervejs møder vi forskellige livsanskuelser. Der er den religiøse holdning,

som fx i starten hvor det omtales at mange mener at Guds velsignelse hviler

over Anes og Simons hus. Dette modsiges dog straks af tilbageblikket hvor vi

hører om det menneskeskabte slid der ligger bag det lille paradis. Simon og

Ane er ikke videre religiøse – de går i kirke til jul, påske og pinse, det er alt.

Derimod er Ane villig til at afprøve mange forskellige råd præget af almindelig

overtro. Lægen er tilsyneladende uduelig, i hvert fald over for fattigfolk. Den

eneste person udefra som er skildret med sympati, er professoren i København.

Han er veluddannet og har desuden en social indstilling. Det er fra ham de får

den sande diagnose. Da først denne sandhed er gået op for Ane og Simon,

møder vi hos dem en meget jordnær og fatalistisk livsanskuelse: Man skal bære

sin skæbne uden at klage. I novellens slutning møder vi igen en religiøs

grundholdning. Det er præstens ord som slutter fortællingen: Herrens nåde er

over al måde. På baggrund af Anes og Simons livshistorie har man som læser

meget svært ved at se meningen med disse ord, og man mærker da også

tydeligt en ironisk holdning fra fortælleren. At præsten kan tale om Herrens

nåde, viser blot at han intet kendskab har til Anes liv.

Igennem denne fortælling får vi således et indtryk af at der ingen højere

retfærdighed findes. Der er ingen Gud som holder hånden over os, vi må klare

os selv. Man kan spørge sig selv om Ane måske kunne have været reddet hvis

hun i tide var blevet undersøgt af professoren. Under alle omstændigheder må

man konstatere at religion og overtro ikke kan hjælpe mennesker til et bedre

liv.

Perspektivering

Novellen er et typisk eksempel på en af de realistiske tekster der gør op med

den religiøse livsholdning og sætter samfundsmæssige problemer til debat.

Hovedpersonerne kommer fra et af de underste lag i samfundet, og deres liv

skildres i denne novelle på godt og ondt. En romantisk præget fortælling ville

7

More magazines by this user
Similar magazines