Målopfyldelse 12/13 - Herningsholm Erhvervsskole

herningsholm.dk

Målopfyldelse 12/13 - Herningsholm Erhvervsskole

indfasning af kontanthjælpsreformen fra 2014,

hvor unge på kontanthjælp enten skal have

tilbudt arbejde eller uddannelse, og gruppen

omfatter ca. 650 unge i Herning kommune.

Lovgivningsmæssigt befinder vi os på tynd

is, idet unge som én gang er erklæret

uddannelsesparat, ikke kan miste denne.

Da produktionsskolen kun må optage ikke-

uddannelsesparate, er det vanskeligt at flytte

elever uden at bryde lovgivningen, selv om det

i enhver henseende vil være hensigtsmæssigt

for at opnå regeringens overordnede

målsætning om 95 %, der skal have en

ungdomsuddannelse. Der skal i 2014 arbejdes

med grundforløbspakker og undersøges,

hvordan samspil kan etableres i større skoler.

FAGLIGHED I NYE KLÆDER

Fra direktionens side var projektet tænkt

anderledes, end det blev udmøntet. Direktionen

havde netop fremhævet faglighed som fælles

styringsparameter, og sekundært nye klæder

som den pædagogiske dimension, netop for at

fremhæve uddannelsernes erhvervsrelevans,

for at styrke virksomhedernes appetit

på at indgå praktikaftaler og styrke

talentundervisningen. Men projektet blev

et pædagogisk projekt i forlængelse af de

senere års socialpolitiske dagsorden, og det

kan i og for sig være udmærket, men det blev

noget andet, end det var tænkt, og det falder

naturligvis tilbage på uklar projektstyring.

Projektet blev et trivsels - og

motivationsprojekt med 5 trivselsparametre

med henblik på at fastholde elever gennem

gode undervisningsoplevelser og styrke det

faglige niveau. Alle afdelinger har arbejdet med

projektet. Men skolens overordnede fokus på

kunden er i dette projekt reduceret til kun at

være eleven og ikke virksomhederne.

Ledelsen må overveje, hvordan projektet kan

videreføres i en ny form, så faglighed får den

platform og den bærer af faglig stolthed, som

ledelsen fortsat vurderer som vigtigt ikke

mindst for at tilfredsstille virksomhedernes

behov for styrket faglighedog ønsket om at

styrke talentundervisning.

Det blev besluttet, at der skulle gennemføres 3

forskellige innovative aktiviteter:

1. Innovationsdag i både Herning og

Ikast for 8. klasse elever i uge 43

2. In-house innovationscamp

3.

Talentundervisning af talentfulde

og begavede folkeskolelever forestået af

gymnasiets lærere

MÅL 1.2:

HHX OG HTX

INNOVATION AF AKTIVITETER FOR

FOLKESKOLEELEVER

Innovationsdagen blev en stor succes med

100 deltagende elever i Herning og 150 elever

i Ikast. Man må også her konstatere, at Ikast-

Brande kommune er mere handlingsorienteret

AFRAPPORTERING ▪ RESULTATMÅLENE

3

More magazines by this user
Similar magazines