Friluftsrådets rolle i udviklingsprojekter Henning ... - Kommunale Park

parkognatur.dk

Friluftsrådets rolle i udviklingsprojekter Henning ... - Kommunale Park

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

KPN vintermøde 8. marts 2012

”For alle midt imellem

barndom og alderdom

gælder, at naturkontakt

har positiv betydning for

humøret, for følelsen af

overskud, velvære og

for selvtilliden.”

(Adhemar 2008)

Friluftsrådet – mere natur – mere friluftsliv


Hvad ved vi ?

Der er mange muligheder og faciliteter derude

Der er mange der bruger dem

Flere og flere får mulighed for at søge info i naturen

Forebyggelse virker

Helbredelse er den sene løsning

Det er sund fornuft

Der er ikke mange penge

Kommuneplanstrategier 2012 !

Et svensk studie af demente, der over en 6 ugers

periode tre dage om ugen deltog i aktiviteter

(havepasning, spadsereture og sociale aktiviteter) i en

park, viser, at deltagerne blev mindre urolige og gladere

og en del af dem forbedrede deres fysiske kapacitet

(Olofsson, Thelander og Lenninger 2004).

2

Friluftsrådet 2012


Hvad vil vi: Friluftsrådets Mission (UDKAST)

• Friluftsrådet vil udvikle, udbrede og understøtte friluftsliv.

• Friluftsrådet synliggør friluftslivets betydning for folkesundhed, social integration

og samfundsøkonomi.

• Friluftsrådet vil udvikle og fremme konkrete initiativer, der skaber bedre

naturoplevelser og kvalificerer befolkningens forståelse for natur og miljø.

• Som paraplyorganisation arbejder Friluftsrådet for at skabe bedre vilkår for

friluftsliv, så der gennem velfungerede samarbejdsrelationer med alle interessenter

findes fælles løsninger, der kan bruges politisk både lokalt, nationalt og

internationalt.

• Friluftsrådet vil vise samfundsansvar, afveje mange hensyn og søge indflydelse

både nationalt og internationalt til fremme af en bæredygtig udvikling.

• Friluftsrådet skaber og påvirker nationale og internationale trends, som bidrager til

at realisere Friluftsrådets vision.

3

Friluftsrådet 2012


Udfordringer for Friluftsrådet:

- Naturen og landskabet

- Børn og unge

- Nye målgrupper, f.eks. ældre og nydanskere

- Fremtidens organisationer

- Kredsene og det lokale friluftsliv

- Friluftsliv i fremtiden

- Fakta om friluftsliv – dokumentation af friluftslivets

effekter

2 Friluftsrådet 2012


5

Friluftsrådet 2009


Kløverstier

6

Friluftsrådet 2012


Naturrum

7

Friluftsrådet 2012


Konkurrence med fin præmie

8

Friluftsrådet 2012


23 Kredse dækker alle kommuner

9

Friluftsrådet 2012


Planlægning

10

Friluftsrådet 2012


Pilotprojekt kører i 10 kommuner

11

Friluftsrådet 2012


Put Danmark i lommen

12

Friluftsrådet 2012


Stihåndbog

13

Friluftsrådet 2012


Naturvejledere også i kommuner

14

Friluftsrådet 2012


Grønne Spirer i dagpleje og institutioner

15

Friluftsrådet 2012


Grønt Flag – Grøn Skole

16

Friluftsrådet 2012


Penge til friluftsliv

17

Friluftsrådet 2012


Hvad gør Friluftsrådet

- Projekter, programmer, penge og publikationer

• Naturvejleder

• Stibog + konference

• Danmarks Friluftskommune

• Naturens Dag

• Kløverstier

• 73 Kommunale Friluftsoplæg (St. vejleådalen 2012)

• Digital naturformidling

• Grejbanker og 1000 teltpladser

• Danske Naturparker

• Grønt Flag – Grøn Skole, Grønne Spirer

• Naturrum

• Danmarksrejsen.dk

• Støtter med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

Fra ”Friluftsliv og turisme” til ”Friluftsliv og sundhed”

18

Friluftsrådet 2012


Samarbejde mellem kommunerne

og Friluftsrådet

Friluftsliv i hele kommunen – friluftspolitik, og

strategi – sparring

Borgermøder – workshops

Konkrete projekter og programmer

Udvikle nye idéer

Frivillige i naturen (naturen som ramme for frivillige

– frivillige der gi´r en hånd til naturen)

Indspark til Friluftsrådets strategi, indsatsområder

og projekter

Friluftsrådet – mere natur – mere friluftsliv


Sammen er vi stærkere – frivillige i naturen

20

Friluftsrådet 2012

• 101.000 frivillige foreninger og

org. (35% udfører frivilligt

arbejde, 33% vil gerne hvis de

bliver spurgt) – brug dem

• Vi arbejder for en fælles sag –

derfor er vi ikke nødvendigvis

100 meter mestre hver især

• Anvend konkurrencer og

mærkningsordninger – synlige

beviser

• Søg hjælp, støtte og sparring


Hvis du vil vide mere

• Hæfte om Naturlegepladser

• Friluftsliv giver sundhed, 27 gode grunde

• Friluftsliv i Nationalparker, inspirationshæfte

• Fælles Mødested, om at arbejde med mødesteder som flere foreninger/organisationer kan bruge sammen

• Kan alle hentes på http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/publikationer.aspx

• Stier – Planlægning og forvaltning af stier

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/det-sker/sti-konference.aspx

• Kløverstier – én sti - 4 ruter. 25.000 kr. i tilskud. Kombination af oplevelser, motion, friluftsliv, natur- og kulturforståelse

www.kløversti.dk

• Multifunktionelle golfbaner http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftspolitik/fysisk-planlaegning/golfbaner.aspx

• Læringsmiljø – nærmiljø, om samarbejde mellem kommunen grønne afdeling og skolerne www.udeskole.dk

• www.groennespirer.dk Grønne Spirer, hent mere end 200 idéer til naturaktiviteter med 0-6-årige børn

• www.groentflag.dk Grønt Flag – Grøn Skole, herunder temaet om friluftsliv

• Naturens Dag og Naturens Uge: www.naturensdag.dk vær med den 9. september 2012

• Mobil naturformidling www.putdanmarkilommen.dk , spændende film om natur/kultur/friluftsliv – Bluetooth.

Friluftsrådets side om elektronisk formidling

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/put-danmark-i-lommen/elektronisk-formidling.aspx hent viden og

inspiration

• www.naturiverdensklasse.dk om at bruge SMS, Facebook og E-mail for at komme direkte ud til brugeren

• www.endomondo.com – applikation med Kløverstier (anbefalede ruter)

• www.naturmobilen.dk platform der vil samle naturoplevelser og formidling

• Naturrum http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturrum.aspx se mere om muligheden for at skabe en port

til naturen

• 30 naturperler i Danmark www.danmarksrejsen.dk + app.

• Danmarks kønneste bilrute – nu med natur og friluftsoplevelser + vodcast + app. ade kortet over Margueritruten til bilens GPS

her http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/margueritruten.aspx

• www.grejbank.dk lån et klassesæt af cykler, kajakker, og andet friluftsudstyr

• www.overnatningidetfri.dk se meget mere om de næsten 1000 primitive overnatningspladser vi har i Danmark – enestående

koncept

• Steder på ruten http://www.loa-fonden.dk/publikationer/boeger/produkter/steder-paa-ruten inspiration omfriluftsliv og

faciliteter

• www.friluftseffekter.dk – mange spændende fakta og tal til underbygning af friluftslivets effekter og udfordringer

• www.skoveniskolen.dk lad skolerne bruge skoen som klasseværelse, undervisningsforløb til 0-10. klasse

• Danmarks friluftskommune – vind 250.000 kr. www.friluftskommune.dk

Friluftsrådets 23 lokale kredse www.friluftsraadet.dk se under ”Friluftsrådet lokalt”

21

Friluftsrådet 2012

More magazines by this user
Similar magazines