Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme - DBU

dbu.dk

Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme - DBU

DBU Bulletin

Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

Indhold

DBU UEFA til besøgte VM jyske klubber 3

Farvel 10 millioner til to bestyrelsesmedlemmer kroner i overskud 5

Ny SAS formand Liga-slutspil for Appeludvalget og Reserve- 5

holdsturnering på dagsordenen 5

Tema-aften om ... fodbold

FIFA Transfer Matching System

7

Lone – en succes Smidt Nielsen i FIFA-komité 7

Vi Fodboldpigerne vil være kvinder fra Valby 9

A-licens Frivilligt trænere arbejde en efteruddannet del af karrieren 10 11

Ledelsestalenter

Trænerseminar for kvindetrænere 10

klar til at tage fat 13

Årets træner og leder 11

Flere danske hold i Europa

Nye tiltag skal sikre fremtidens

15

Dommerinstruktørerne

dommere 13

samlet i DBU 15

Astronauter søges

Ny medarbejder i

13

PersonaleNyt DBU Teknik og Service 15

Husk Pigeraketten Arla Familiedag flyver 2006 16

mod himmelen 16

Der har længe været kendt, at fodbold

kan fremvise flere og mere

vidtrækkende sundhedsmæssige

gevinster end eksempelvis løb.

I 2007 fremlagde lektor på Institut

for Idræt på Københavns Universitet,

Peter Krustrup, de første

resultater, der viste, at fodboldtræning

på helt almindeligt motionsplan

for utrænede mænd mellem

20 og 40 år var mere effektivt end

tilsvarende motionsløb.

2½ år senere offentliggør Peter

Krustrup i dag i samarbejde med 50

forskere fra syv forskellige lande nu

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2010

Fodbold: Et effektivt våben

mod livsstilssygdomme

En international forskergruppe med lektor fra Institut for Idræt, Peter Krustrup, i spidsen fastslår i

14 videnskabelige artikler, at motionsfodbold er et effektivt redskab til at forebygge og behandle en

række livsstilssygdomme – såsom forhøjet blodtryk og hjerte-kar sygdomme. Effekterne gælder

for alle aldersgrupper. DBUs formand, Allan Hansen, lægger op til samarbejde på området.

14 videnskabelige artikler, der fastslår,

at motionsfodbold har et stort

potentiale som redskab til at forebygge

og behandle en række livsstilssygdomme

for praktisk talt alle

aldersgrupper og begge køn uanset

den enkeltes træningsmæssige udgangspunkt.

Effektiv forebyggelse

og behandling

»Overordnet kan vi blandt andet

konkludere, at motionsfodbold er

effektiv i forebyggelse af hjerte-karsygdomme

og kan bruges som en

del af behandlingen imod forhøjet

blodtryk,« udtaler projektleder Peter

Krustrup, hvilket ifølge hjertelæge

på Gentofte Hospital Lars Juel Andersen,

er ny viden:

»Det er velkendt, at fysisk inaktivitet

er en væsentlig selvstændig risikofaktor

for udvikling af hjerte-kar

sygdomme, men det er nyt, at en

lystbetonet holdidræt som fodbold

er effektiv i behandlingen af forhøjet

blodtryk og andre livsstilssygdomme

Ifølge Peter Krustrup kræver det

fortsættes side 3 >>


Søg Arla-puljen

DEN SUNDE HALVLEG

Puljen kan søges af forældre til fodboldskolebørn,

klubber, fodboldskoleledere,

kantineledere og andre, der ønsker at

skabe et sundt kostinitiativ.

Arla er hovedsponsor for DBUs landshold og

DBUs fodboldskoler, Camps og Pigeraketten.

Læs mere om Den Sunde Halvleg på

www.arla.dk/densundehalvleg

Arla støtter

sund kost

på sommerens

fodboldskoler

Mere end 30.000 børn og unge deltager hver sommer i DBUs fodboldskoler,

mikrofodboldskoler og fodboldcamps. Hvis deltagerne både skal have det sjovt

og yde deres bedste på banen, er det vigtigt, at de får sund mad og drikke.

Derfor har Arla oprettet puljen Den Sunde Halvleg, som støtter initiativer, der kan være

med til at sikre sund mad og drikke på sommerens fodboldskoler.


fortsat fra forsiden

ikke meget for at kunne høste frugterne

af den nye viden:

»Efter min opfattelse er det ikke

svært at drage fordel af de nye resultater

i det kommunale forebyggelsesarbejde.

Vores analyser viser,

at der er høj puls og mange intense

aktioner i fodbold uafh ængig af spillernes

alder, erfaring eller om der er

få eller mange på banen ad gangen.

Det er med andre ord meget enkelt

for utrænede at opnå en kombination

af kredsløbstræning og styrketræning

gennem fodbold,« sammenfatter

Peter Krustrup.

Blandt de mange

konklusioner i artiklen er, at:

• motionsfodbold kan reducere

blodtryk, kolesterol og fedtvægt

hos 20-50 årige utrænede mænd

og kvinder.

• fodboldtræning har eff ekter på

knogler, muskler og rygrefl ekser,

som langt overstiger eff ekterne

af løbetræning for kvinder i før

overgangsalderen.

• blot tre måneders fodboldtræning

er en eff ektiv måde at reducere

blodtrykket på for en gruppe

unge og midaldrende inaktive

mænd med forhøjet blodtryk.

• træningsforbedringer er nemme

at fastholde, selvom antallet af

træningssessioner sættes ned fra

i gennemsnit 2,4 til 1,3 gange om

ugen.

• fodbolden som sport er lystbetonet,

hvilket betyder, at sporten

ikke opleves nær så hård, som en

række andre sportsgrene. Deltagerne

har derfor nemmere ved at

fastholde en høj intensitet, hvilket

giver større sundhedsmæssige

fordele.

• i modsætning til individuelle

sportsgrene er fodbold bedre til

at skabe sociale netværk, hvilket

gør det nemmere at fastholde

folk og dermed høste større

sundhedsmæssige gevinster.

• det blot kræver få deltagere at

opnå resultater, hvilket gør det til

et relativt nemt, billigt og fl eksibelt

sundhedsfremmende redskab.

• ændringer kan være så markante,

at ældre trænede mænd er sammenlignelige

med inaktive unge

mænd på en række områder.

Øget samarbejde

Peter Krustrup peger dermed på, at

fodbold i dens egenart er en nem,

billig og fl eksibel sportsgren at dyrke,

og at den dermed relativt simpelt

kan bruges i det kommunale

sundhedsarbejde i samarbejde med

DBU og DBUs lokalunioner, hvilket

DBUs formand Allan Hansen hilser

velkomment:

»Jeg synes jo resultaterne er meget,

meget spændende og yderst relevante

for os som fodbold forbund.

Som jeg sagde, da vi gav 500.000

kroner til projektet, så er vi er villige

til at tage et socialt ansvar og bruge

både menneskelige og økonomiske

ressourcer på at bidrage endnu

mere til folkesundheden, end vi har

gjort indtil videre.«

»I DBU har vi allerede investeret

godt 30 millioner kroner i etablering

af kunstgræsbaner i fuld størrelse

og samtidig sikret, at godt 100 minikunstgræsbaner

er bygget over hele

landet. Det betyder, at man i Danmark

efterhånden kan spille fodbold

hele året og i praksis i alle døgnets

timer, og derfor er vi selvfølgelig

også lydhøre overfor at bruge vores

struktur, fl eksibilitet og kapacitet

til forebyggende og sundhedsbehandlende

projekter,« fortæller Allan

Hansen.

Nedsat arbejdsgruppe

DBUs formand henviser blandt andet

til den sundhedsgruppe, der

blev nedsat af DBUs lokalunioner i

efteråret 2009:

»Vi har allerede taget de første

skridt på vejen ved at nedsætte

en arbejdsgruppe, der skal arbejde

med implementeringen af fodbold

og sundhed over hele landet, men

herudover er vi meget åbne overfor

et samarbejde med kommunale instanser,

virksomheder eller organisationer,

der har lyst til at bruge fodbolden,

som en sjov måde at gøre

noget godt for den enkeltes sundhed,«

slutter Allan Hansen.

Jacob Wadland/jwad@dbu.dk

Læs resumeet fra de 14 artikler

her: http://www.dbu.dk/data/dbu/

fi ledb/6362.pdf

Hvis du er interesseret i at vide mere

om forskningsprojektet og dets mange

forskere indenfor det fysiologiske, psykologiske

og sociologiske område kan

du klikke ind på hjemmesiden www.ifi .

ku.dk/fodboldsundhed.

Kontaktpersoner på det psykologiske

og sociologiske område er henholdsvis

Reinhard Stelter (rstelter@ifi .ku.dk) og

Laila Ottesen (lottesen@ifi .ku.dk)

UEFA besøgte

jyske klubber

Bulletin nr. 2 > Februar 2010

DBU var i januar vært for en UEFA Study Group. Her besøgte en

gruppe trænere fra Kroatien, Grækenland og FYR Makedonien

blandt andet Haderslev Fodbold Klub/SønderjyskE og Esbjerg

fB, da DBU ønskede at vise trænerne fra de nævnte lande, hvordan

en fodboldklub udenfor hovedstadsområdet arbejder med

fodbold, både på talent- og breddeniveau.

Trænere fra Kroatien, Grækenland

og FYR Makedonien var i midten af

januar på besøg i Danmark som et

led i UEFA Study Group, et udvekslingsprogram

mellem landene i

UEFA. Her får man tre årlige besøg

og er ude i andre lande tre gange

om året. Der er forskellige temaer i

forbindelse med besøgene. Temaet

i forbindelse med besøget i januar

var træneruddannelse.

Udgangspunktet for besøget i

både HFK/SønderjyskE og EfB var

at vise trænerne fra de nævnte

lande, hvordan en fodboldklub

udenfor hovedstadsområdet arbejder

med fodbold, både på talent-

og breddeniveau.

I Haderslev fortalte talentchef

Frank Andersen om talentarbejdet

i HFK/SønderjyskE og Børnekonsulent

Chris Orten præsenterede

deltagerne for børnetræning efter

DBU konceptet Aldersrelateret

træning. Desuden blev der præsenteret

emner som træner- og

spillerfi losofi og spillestil fra top til

bredde. Der var praktiske sessioner

i forhold til Aldersrelateret træning

og trænernes ledelsesstil.

I Esbjerg bestod programmet i

en præsentation af klubben fra

sportsdirektør Niels Erik Søndergaard

med hovedvægten lagt på de

organisatoriske rammer. Derudover

præsenterede talentchef Karsten

Sejerup ’den blå tråd’ med hovedvægten

lagt på udviklingen af den

fodboldkultur, som EfB ønsker at

stå for.

»Det er jo altid spændende at

vise udenlandske trænere, hvordan

vi har valgt at arbejde med både

bredden og eliten i Danmark –

især, når det gælder vores satsning

’Holdninger & handlinger’, der

trækker en rød tråd fra bredden

til eliten, og satser meget på den

individuelle spillerudvikling. Det

vækker stor interesse hos andre

lande. Derfor er det jo også rigtig

fi nt, når vi i praksis også kan vise

tankerne fra papiret til fodboldbanen

i tæt samarbejde med klubberne,

hvor de lande, der besøger

os, er meget opmærksomme på, at

vi i Danmark har et godt samarbejde

mellem DBU og klubberne,«

lyder det fra DBUs uddannelseschef,

Poul Gilling, der fulgte repræsentanterne

fra de tre land på deres

jyske klubrundtur.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

3


Bulletin nr. 6 > Juni/juli 2009

DONG ENERGY

ØNSKER TILLYKKE

I DONG Energy er vi glade for at være fodboldlandsholdets hovedsponsor,

og vi ønsker holdet tillykke med kvalifikationen til VM 2010.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark.

Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i

Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008.

For yderligere information, se www.dongenergy.com.

www.dongenergy.dk

DONG Energy VM.indd 1 11-11-2009 14


:49:49

Et vigende marked for salg af tv-rettigheder til udlandet betød, at indtægterne fra DBUs

primære indtægtskilde, Herre A-landsholdet, blev godt fem millioner kroner mindre end

forventet. Alligevel ender DBU ud med et overskud på godt 10 millioner kroner for regnskabsåret

2008/2009.

10 millioner kroner

i overskud

Trods fastholdelse af et generelt meget højt aktivitetsniveau og

yderligere udgifter til talentudvikling i et år med global finanskrise

kommer DBU ud af regnskabsåret 2008/2009 med et overskud

på godt 10 millioner kroner.

Driftsindtægterne i året har ikke

helt levet op til forventningerne,

men renteindtægter og kursreguleringer

på unionens betydelige beholdning

af obligationer på samlet

cirka 6 millioner kroner mere end

budgetteret mere end kompenserer

for dette.

Det sammenholdt med en række

besparelser på de udgiftskrævende

aktiviteter i forhold til budget leder

frem til et nettoresultat på godt 10

millioner kroner.

Indtægterne fra DBUs primære

indtægtskilde Herre A-landsholdet

blev, på trods af de flotte sportslige

præstationer kulminerende med

kvalifikationen til VM-slutrunden,

godt 5 millioner kr. mindre end forventet,

hovedsageligt som følge af

et vigende marked for salg af tv-rettigheder

til udlandet.

50 millioner til kvinderne

og talenterne

Udgiftssiden domineres fortsat af

aktiviteterne for ungdomslandholdene

for piger og drenge, udviklingen

af nye talenter og kvindefodbolden

i bred forstand, idet DBU i

regnskabsåret alene indenfor disse

områder i regnskabsåret anvendte

tæt på 50 millioner kroner. Kvindefodbolden

stod her for de godt 15

millioner kroner.

Til aktiviteter og tilbud indenfor

børne- og ungdomsfodbolden og

økonomisk understøttelse af DBUs

mange uddannelsestilbud til trænere,

ledere og dommere blev tilsammen

anvendt godt 12 millioner

kroner.

»I en tid hvor mange virksomheder,

idrætsorganisationer og professionelle

sportsklubber har svært ved

at få økonomien til at hænge sammen

er der grund til at være ovenud

tilfreds med det gode resultat,

uagtet at en del af overskuddet skal

tilskrives øgede kapitalindtægter i

form af renter og kursreguleringer«,

udtaler generalsekretær Jim Stjerne

Hansen og tilføjer:

»Det er glædeligt, at vi på trods af

finanskrise og de forholdsvis hårde

tider, er i stand til at fastholde et

ekstremt højt aktivitetsniveau og

endog skabe økonomisk base for

yderligere udvikling af dansk fodbold

på alle niveauer.«

Forrige regnskabsår kom DBU ud

med et underskud på 14 millioner

kroner, mens der for regnskabsåret

2009/2010, der blev indledt den 1.

november 2009, med kvalifikationen

til VM-slutrunden i Sydafrika

kan forventes et overskud som overstiger

10 millioner kroner.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Bulletin nr. 2 > Februar 2010 Bulletin Repræsentantskabsmøde

nr. 2 > Februar 2010

SAS Liga-slutspil og

Reserveholdsturnering

på dagsordenen

Når DBUs repræsentantskab

samles i Odense den 6. marts

til det årlige repræsentantskabsmøde

er det med et

forslag om fremtidig struktur

for Herre-DM samt en reserveholdsturnering

på dagsordenen.

På repræsentantskabsmødet bliver

der fremlagt to forslag til den kommende

struktur for Herre-DM, og

disse forslag berører interessante

punkter som indførelse af slutspil,

antal hold i 1. division og etablering

af en reserveholdsturnering.

Det første forslag handlet om

oprettelse af en reserveholdsturnering

primært for klubberne i

SAS Ligaen fra og med sæsonen

2010/11 samt en reduktion af 1. division

fra 16 til 12 hold over en toårig

periode, hvorefter 1. division

fra og med sæsonen 2012/13 vil

bestå af 12 hold.

Bliver forslaget vedtaget skal de

otte 2. hold, som i indeværende

sæson spiller i 2. division, flyttes

over i den nyetablerede reserveholdsturnering,

hvorved der opstår

otte ledige pladser i 2. division,

som udfyldes ved at reducere den

normale nedrykning fra 2. division

fra seks hold til ét hold samt udvide

oprykningen fra Herre-DS fra

seks hold til ni hold.

Reduceringen af 1. division fra 16

til 12 hold vil foregå på den måde,

at i sæsonerne 2010/11 og 2011/12

reduceres oprykningen fra 2. division

fra tre til ét hold, hvilket så

også betyder at nedrykningen fra

2. division til Herre-DS udvides fra

seks til otte hold. I overgangsperioden

vil 1. division således i sæsonen

2011/12 bestå af 14 hold og

blive spillet som en dobbeltturnering

med 26 spillerunder i alt.

Fælles slutspil i SAS Ligaen?

Det næste forslag går på indførelsen

af et fælles slutspil mellem

SAS Ligaen og 1. division fra og

med sæsonen 2012/13. Udover indførelsen

af slutspillet indebærer

dette forslag at 1. division reduceres

fra 16 til 12 hold efter samme

procedure som i det første forslag.

Både SAS Ligaen og 1. division

vil herefter blive afviklet med et

grundspil i efteråret, hvor de 12

hold møder hinanden hjemme

og ude (22 spillerunder), hvorefter

holdene i forårets slutspil deles op

i tre rækker.

De otte øverste hold i SAS Ligaen

tager alle point og mål med

fra efteråret over i et slutspil, hvor

alle møder alle to gange, det vil

sige over 14 spillerunder. Det er

disse kampe, der vil afgøre medaljer

og europæisk deltagelse.

Nummer 9-12 i Superligaen og

nummer 1-4 i 1.division (i alt otte

hold) spiller i foråret et slutspil om

fire pladser i SAS Ligaen. Alle otte

hold møder hinanden to gange

over 14 spillerunder. De forskellige

hold modtager inden slutspillets

start points efter hvad nummer

de blev i efteråret. Nummer 9 i

SAS Ligaen starter med otte point

i slutspillet, nummer 10 i SAS Ligaen

medtager syv osv. Nummer 1-4

i dette slutspil skal spille SAS Liga

næste sæson, mens nummer 5-8

skal spille 1.division.

Det sidste slutspil handler om

nedrykning fra 1.division. Her er

det nummer 5-12 fra efterårets

1.division (8 hold), der spiller om

overlevelse i den næstbedste række.

De otte hold møder hinanden

to gange over 14 runder. Nummer

11 og 12 rykker ned i 2.division og

erstattes af nummer 1 i henholdsvis

2.division øst og vest.

Vedtagelse af forslagene kræver

tilslutning fra mindst ¾ af de repræsenterede

stemmer på repræsentantskabsmødet.

Henrik Andersen/hena@dbu.dk

5

5


© 2008 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

The brand new, fully modular F50 TUNiT. Change the uppers and the stud

set-up and you can be as creative with your boots as you are with the ball.

‘EVERY TEAM NEEDS AN ARTIST’ LIONEL MESSI, ARGENTINA & BARCELONA

adidas.com/football


Et besøg med perspektiver

Repræsentanter fra de 20 bedste

klubber i dansk fodbold

samt de danske landstrænere

er netop hjemvendt fra en

inspirationstur til Spanien og

fodboldklubberne Athletic Club

Bilbao og FC Barcelona. En tur,

der havde fokus på sports- og

forretningsmæssige strategier i

fodbolden, talentudvikling men

også på netværk og inspiration.

Mes que un club (Mere end en klub).

FC Barcelonas fodboldfilosofi står

skrevet med tydelige bogstaver på

tribunen på Camp Nou. Og når

man besøger den catalanske klub

er netop disse ord også meget afgørende

i alt, hvad klubben foretager

sig. Klubbens filosofi følges op

af klubbens strategi. FC Barcelona

er en af verdens største fodboldklubber

og tog i seneste sæson seks

titler herunder den største af dem

alle – Champions League.

Den entydige filosofi og strategi

gør sig også gældende i Athletic

Club Bilbao – baskerlandets fodboldstolthed,

der pt. ligger nummer syv

i den bedste spanske række. Begge

klubber arbejder dog alligevel med

forskellige udfordringer og ud fra

forskellige præmisser – både når

det gælder talentudvikling, spillervalg,

økonomi og strategisk ledelse.

Athletic Club Bilbao arbejder således

meget struktureret med en

fodboldfilosofi, der betyder, at klubben

kun anvender spillere fra baskerlandet

– dvs. rekrutteringen af

spillere foregår fra et meget be-

grænset geografisk område – en

strategi, som klubben har holdt fast

i, også i tider med sportslig modgang.

Det betyder, at 70 procent af

spillerne på Athletic Club Bilbaos

førstehold er spillere fra talentskole.

»Der er primært 2 hovedpunkter

hvor vi på daglig basis arbejder med

spillerne; Spilintelligens generelt

omkring det taktiske aspekt samt

evnen til at nå frem til den rigtige

beslutning på banen. Loyalitet til

klubben/holdet og den identitet og

kultur som er grundlæggende for

Athletic Bilbao. Vi tager udgangspunkt

i spillerens nuværende kompetencer

og arbejder systematisk

med gode og svage sider på den

lange bane. Vi forsøger at udvikle

spillere som kan agerer i forskellige

spilsystemer og forbereder dem på

de forskellige aspekter af det professionelle

liv som fodboldspiller, så

godt som vi kan,« fortæller Garikoitz

Fullaondo, der er teknisk ansvarlig

i klubben.

Også verdens pt. bedste klubhold

satser voldsomt på talentudviklingen

og har en filosofi om, at halvdelen

af førsteholdsspillerne skal

være af egen ’produktion’, 35 procent

skal være spillere fra andre steder

i Spanien, og kun 15 procent må

være udlændinge.

»Vi har holdt fast i startegien og

visionen. Det er hele fundamentet

og hemmeligheden i FC Barcelonas

succes. Vi har år efter år efter

år arbejdet meget struktureret og

strategisk med den samme filosofi,

med et 4-3-3 spilsystem og og ar-

bejdet med samme unikke metode.

Vi vælger også trænere ud fra dette.

Josep Guardiola har selv spillet i

klubben som ung og på førsteholdet.

Han forstår vores filosofi og

vores strategi – han er ’opvokset’

med FC Barcelona – og det er ikke

nogen hemmelighed, at vi i klubben

er super stolte og glade for at have

ham som træner i vores klub,« lyder

det fra Albert Capellas, der er talentansvarlig

i FC Barcelona.

Derfor var netop de to klubber

også specielt udvalgt, da talentchefer,

sportsdirektører fra ’top 20’ i

dansk fodbold, samt landstrænere

fra den 8. - 11. februar var taget på

inspirationstur til Spanien, hvor de

udover besøg i de to fodboldklubber

også fik faglig inspiration fra den

akademiske verden, da professor

Magdalena Opazo fra IESE Business

School (Navarra Universitet) fortalte

om forretningsstrategi vs. sportsstrategi

med udgangspunkt i de to

spanske storklubber, Real Madrid og

FC Barcelona.

Masser af inspiration til dansk

fodbold

Deltagerne på den spanske inspirationstur,

herunder den danske

landstræner, Morten Olsen, har taget

en del inspiration med tilbage

til dansk fodbold:

»Jeg synes det har været en rigtig

god tur, med et godt fagligt

program. Vi har besøgt to klubber,

som arbejder meget med at tydeliggøre

nogle strategier og nogle tanker,

som vi også i de senere år har


Bulletin nr. 2 > Februar 2010

sat i gang i dansk fodbold. Og jeg

synes også, at denne tur med tydelighed

har vist både mig og de andre

deltagere, at det er det rigtige,

vi satser på i dansk fodbold,« lyder

det fra landstræneren, der dog også

mener, at turen har en vigtig social

funktion:

»Jamen, hele netværksdelen har

været rigtig godt, både for os som

landstrænere og for de andre deltagere.

Det er jo meget sjældent, at

denne gruppe af sportsdirektører, og

talentansvarlige kan være samlet,

og det er altid meget givtigt at lære

hinanden bedre at kende. Vi arbejder

jo alle for at udvikle dansk fodbold,

både i klubberne og på landsholdet,«

slutter landstræneren.

Det samme siger Brian Steen Nielsen,

der var med som sportschef

for AGF.

»Jeg synes, at vi har fået rigtig

meget inspiration. Det faktum, at

man i begge klubber arbejder meget

langsigtet med sin planlægning

og formår at holde fast i den valgte

strategi, uanset hvilke sportslige resultater,

man får i en given perioden,

synes jeg er lækkert at se. Det

er også noget af det, vi har gjort, og

derfor siger besøget her mig, at det

skal vi bare holde fast i,« lyder det

fra Brian Steen Nielsen.

Også talentchef i Vejle B, Lasse

Christensen, kunne tage inspiration

med tilbage til Danmark:

»Vi kan selvfølgelig ikke sammenligne

os helt med eksempelvis

Bilbao. De ønsker kun at uddanne

spillere fra lokalområdet, og det får

vi nok lidt svært ved at overføre direkte

til danske klubber. Men den

måde, som de har valgt at uddanne

deres spillere på og er meget bevidste

omkring det, er spændende! Jeg

mener, vi er godt i gang med det

derhjemme, og besøget her understreger

bare, at det vi har påbegyndt

i Danmark, har de arbejdet med i

mange år hernede, og det bærer de

rigtige resultater med sig,« lyder det

fra Lasse Christensen.

Turen var et samarbejde mellem

DBU og DBU Sponsorship, der stod

for rejsearrangementet og turens

økonomiske grundlag og også selv

deltog på turen via bestyrelsesmedlemmerne

Jens Harmsen og Jess

Myrthu.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Du kan se videoindslag fra turen til

Spanien på www.dbu.dk –

http://www.dbu.dk/news/newsShow.

aspx?id=252797

7


Mod. ST6344 Z42V


FIFA Transfer Matching

System – en succes!

I slutningen af 2008 introducerede

FIFA det såkaldte ’Transfer

Matching System (TMS). TMS

er et webbaseret system og

består i sin enkelhed af informationer

vedrørende internationale

klubskifter som FIFA, de

nationale fodboldforbund samt

klubberne indtaster i systemet.

Klubberne, som er involveret i en

professionel spillers internationale

klubskifte, skal uafhængigt af hinanden,

indtaste specifikke informationer

vedrørende klubskifte herunder

data som størrelse og tidspunkt

for betaling af transfersum, oplyse

navn(e) på spilleragent(er) som

har deltaget i kontraktforhandlinger

mv.

De informationer vedrørende det

internationale klubskifte, som de to

klubber hver især indtaster i systemet

skal ’matche’. Såfremt informationerne

ikke ’matcher’, vil systemet

ikke acceptere klubskiftet, og det er

ikke muligt for det nationale forbund

at anmode om det internationale

spillercertifikat i systemet.

DBU afholdte første TMS workshop

i januar 2009 og har sidenhen

afholdt 2 yderligere TMS workshopper,

hvori en TMS manager fra hver

klub deltog. Dette har resulteret i, at

TMS managers fra 26 danske klubber

har gennemgået uddannelse i at

benytte TMS.

På nuværende tidspunkt deltager

følgende danske klubber i TMS; Aalborg

BK, Aarhus GF, AB, AC Horsens,

B 93, Blokhus FC, Brøndby IF, Brønshøj

BK, EfB Elite, FC København, FC

Midtjylland, FC Nordsjælland, FC

Roskilde, FC Svendborg, Fortuna

Hjørring, HB Køge, Lolland Falster Alliancen,

Lyngby BK, OB, Randers FC,

Silkeborg IF, SønderJyskE, Stenløse

BK, Thisted FC, Vejle BK, Viborg FF.

I alt deltager 144 nationale fodboldforbund

i skrivende stund i FIFA

TMS og over 2000 klubber er blevet

uddannet i at benytte TMS.

Fodboldpigerne fra

Valby

De er vidt forskellige, har hver deres drømme med fodbolden –

men har alle det til fælles, at de er vilde med at spille fodbold

sammen. DR har fulgt Fremad Valbys U/15-pigehold gennem

mange måneder. Resultatet er blevet en TV-dokumentarserie,

der sendes første gang på DR Ramasjang torsdag den 25. februar.

Mød her nogle af fodboldpigerne…

Der er en ting, de er HELT enige om

– det er for fedt at spille på deres

fodboldhold:

»Vi har det bare rigtig sjovt og

har en rigtig god træner. Så har vi

måske også efter at dokumentarserien

er blevet lavet fået endnu mere

sammenhold. Mange af os er jo blevet

endnu tættere veninder, selv om

flere af os også er rigtig forskellige.

Der er fodbolden med til at samle

os som hold,« lyder det fra holdets

anfører Mira, der sammen med resten

af hendes hold er kommet i fokus

i en ny dokumentar serie.

Fodboldpigerne er en hel ny dokumentarserie

om U/15 pigeholdet i

Fremad Valby, der spiller i Elite Øst.

Det er ikke et helt almindeligt hold,

men en sammentømret flok med

adskillige pokaler på hylden og store

talenter og drømme på banen. Serien

tegner et billede af pigeliv anno

2009. Gennem pigerne, som har det

til fælles, at de brænder glødende

for fodboldsporten, kommer vi til at

opleve en temmelig spraglet flok pigehjerter,

der grundlæggende banker

for det samme som alle andre,

uanset kulturel, etnisk eller social

baggrund: At høre til.

»Vi er jo allesammen meget forskellige

på holdet. Jeg havde ikke

spillet fodbold før, men prøvede at

spille det i skolen. Det synes jeg var

meget sjovt. Så kendte jeg en på hol-

Veloverstået transfervindue

’Klubprøven’ for de danske klubber

skulle for første gang stå i den forgangne

registreringsperiode, som

løb fra 5. januar 2010 til 1. februar

2010. Det var her obligatorisk for

TMS-klubber at benytte FIFAs elektroniske

system.

Trods lidt skepsis fra klubberne

om hvorvidt implementeringen af

TMS ville kunne ’forkludre’ et internationalt

klubskifte i registreringsperioden,

såfremt der ikke forekom

et ’match’ i systemet, forløb perioden

uden problemer og 34 internationale

klubskifter involverende danske

klubber blev afsluttet i TMS.

Dette resulterede i meget positive

tilbagemeldinger fra klubbernes

det her i Valby og så startede jeg. Og

det er jeg rigtig glad for,« lyder det

far Agnes. Holdkammeraten Ranya

begyndte fordi hun savnede veninderne

efter at være flyttet til Ishøj:

»Jeg kendte Mira, der spillede fodbold

her, og derfor var det naturligt

for mig også at ville prøve det. Jeg

følte mig meget velkommen,« lyder

det fra Ranya, der absolut ikke har

fortrudt: »Nej, jeg synes, det er fedt,

at man i fodbold kan udfordre sig

selv, både teknisk og fysisk, samtidig

med at man er sammen med veninderne.

Det er virkeligt fedt,« lyder

det fra Ranya.

Vi kan, vi tør, vi vil!

Pigernes kampråb er også titlen

på den sang som fodboldpigerne

har indspillet sammen med Karen

Mukuba.

Og alle tre piger er ikke i tvivl om,

at netop muligheden for at indspille

Bulletin nr. 2 > Februar 2010

TMS managers, og skepsissen blev

manet til jorden.

I oktober 2010 vil TMS blive inkorporeret

i FIFAs regelsæt vedrørende

internationale klubskifter; Regulations

on the Status and Transfer of

Players. Dette vil betyde, at TMS fra

oktober 2010 vil være obligatorisk for

alle kontraktklubber at benytte ved

internationale klubskifter, der berører

professionelle spillere og ligeledes

være eneste måde at overføre internationale

spillercertifikater på.

DBU vil i løbet sommeren 2010

afholde TMS workshop for de resterende

danske kontraktklubber,

som endnu ikke har deltaget i disse

workshopper.

Laura C. Petersen/laur@dbu.dk

en musikvideo har været en sjov del

af projektet, selv om de også er meget

spændte på, hvad reaktionerne

nu bliver, når serien begynder i slutningen

af februar:

»I starten var man ikke klar over,

hvor lang tid kameraet skulle følge

os, men efterhånden synes jeg man

vænnede sig til kameraet og lagde

næsten ikke mærke tid det til sidst.

Jeg synes det har været ret sjovt at

være med til, også efter man har

set, hvad det er blevet til – jeg glæder

mig til at det kommer på DR –

selv om jeg måske også bliver lidt

flov…,« lyder det fra Agnes, der suppleres

af Mira:

»Det var vildt sjovt at lave en musikvideo.

Mukuba er vildt sej. Men

ja, jeg er da meget spændt på, hvad

folk siger, når nu det kommer på tv.

Men ingen tvivl om, at det, at vi har

lavet serien og har haft et kamera

fortsættes side 11 >>

9


VI

FODBOLD!

Ekstra Bladet er Danmarks største

fodboldmedie. Hver dag læser flere

tusinder danskere vores fodboldnyheder.

Det forpligter!

Talentmassen skal plejes, så kvaliteten

i dansk fodbold udvikles.

Derfor støtter Ekstra Bladet en

DBU

LandskampPartner

Sponsor for

DBU Børn og ungdom

GO’ KAMP!

lang række af DBUs aktiviteter, og

vi har siden 1961 været leverandør

til dansk fodbold, når vi hvert år

sender 25.000 drenge og piger på

græs i Ekstra Bladet Skolefodbold.

Fordi fodbold er sjovt – om du selv

spiller – eller bare følger med fra

sidelinjen.


Frivilligt arbejde

en del af karrieren

Danske erhvervsledere er meget positive, når vi taler om frivilligt

arbejde som lektiehjælper, praktisk hjælper, krisecentermedhjælper

eller svømmetræner, fordi det giver faglige og

sociale kompetencer. Når vi ansætter nye medarbejdere, skal vi

vægte begge typer kompetencer. Og hvis vi samtidig kan blive

skarpere på at rekruttere mangfoldigt, er det kun en styrke for

virksomhederne.

Frivilligt arbejde handler om hjerte,

engagement og ikke mindst hårdt

arbejde. De fl este tager fejl, når de

tror, at frivilligt arbejde bare er at

gå lidt til hånde – de opgaver og

det ansvar, frivillige har, er med til

at holde mange organisationer sammen

i Danmark. Derfor giver det

også god mening at fokusere på erfaring

med frivilligt arbejde, når vi

ansætter. De faglige kompetencer

skal selvfølgelig være i orden. Men

hvor det faglige som regel kan tillæres,

er de sociale og personlige kompetencer

nogle, vi udvikler og erfarer

gennem vores møde og arbejde med

andre mennesker på jobbet, efteruddannelse

eller vores engagement i

frivilligt arbejde.

Evnen til at begå sig

Ifølge 97 % af danske erhvervsledere

kan man opbygge sociale kompetencer

gennem frivilligt arbejde. 96

% mener, det giver samarbejdsevner.

Derfor er det heller ikke overraskende,

at 83 % sætter det på plussiden,

når en ansøger har erfaring

fra frivilligt arbejde. Det er der god

grund til.

Når de faglige kompetencer er på

plads, er det netop samarbejdsevner,

ansvarlighed, personlighed og

organisationstalent, der skaber den

gode medarbejder. Særligt de sociale

og personlige kompetencer bliver

stadigt vigtigere, uanset jobfunktion.

Evnerne til at begå sig, netværke

og agere med samarbejdspartnere,

kunder og kolleger både nationalt

og internationalt. Og evnen til at

navigere i ukendt farvand, tage udfordringer

på sig og løse problemer i

pressede situationer.

Hårde og bløde kompetencer

Og det er netop kompetencer, man

opnår gennem frivilligt arbejde.

Præcis, som det er tilfældet på enhver

arbejdsplads, fungerer en frivillig

organisation ikke uden planlægning,

budgetlægning, fundraising

eller kommunikation. Blot for atnævne

nogle af de opgaver, som frivillige

landet over tager sig af.

Der fi ndes ikke et modsætningsforhold,

hvor erhvervserfaring repræsenterer

den hårde side, og frivilligt

arbejde den bløde. Erfaringer fra det

arbejde, som man ikke er blevet betalt

for, er præcis lige så hard core,

som alle øvrige joberfaringer. Den,

der arbejder frivilligt, viser ansvarlighed

og overskud.

Praktiske kompetencer og

samfundsindsigt

Integrationsministeriet står netop

nu i spidsen for en kampagne, der

skal få fl ere unge med etnisk minoritetsbaggrund

til at engagere sig i

frivilligt arbejde. Vi ved fra fl ere undersøgelser,

at mangfoldighed styrker

virksomhederne, fordi det skaber

innovation og nytænkning.

Det er først i de senere år, at unge

med minoritetsbaggrund for alvor

er begyndt at engagere sig i frivilligt

arbejde. Men både forskning og

de unges egne erfaringer viser, at

det frivillige arbejde skaber en samfundsindsigt

og vigtige kvalifi kationer

for enhver, der involverer sig.

Uanset hvor man er født, eller hvor

man er vokset op.

Der er altså for virksomhederne en

god pointe i at kigge en ekstra gang

på ansøgere med en anden etnisk

baggrund end dansk, der har lavet

frivilligt arbejde. Ikke fordi vi skal

huske at vise et mangfoldigt billede

udadtil. Men fordi der kan være

guld gemt i disse ansøgere. De kan

være vejen til innovation og nye tider

– og i bedste fald kan det ses på

bundlinjen.

Hjerte og engagement

Over to tredjedele af danske erhvervsledere

har ifølge Gallup-målingen

lavet frivilligt arbejde. Størsteparten

mener, at det har gjort

dem til bedre ledere. Mit bud er, at

det i mindre grad hænger sammen

Erhvervsledere om

frivilligt arbejde

• 83 % af alle adspurgte ledere

vurderer det som noget positivt,

hvis en potentiel ny medarbejder

har ledererfaring fra det frivillige

foreningsliv. 97 % af alle

adspurgte ledere mener, at det

at være aktiv i frivillige foreninger

kan give samarbejdskompetencer

• 96 % af alle adspurgte ledere

mener, at det at være aktiv i frivillige

foreninger kan give sociale

kompetencer

• 88 % af alle adspurgte vurderer

foreningslivet som værende

erhvervsfremmende i nogen/

høj grad

• 67 % af de adspurgte erhvervsledere

har deltaget i en form for

frivillig foreningsaktivitet

• 75 % af de ledere, som var foreningsaktive,

mener, at erfaringen

i høj/nogen grad har bidraget

til deres karriere

• 67 % af de ledere, som var foreningsaktive,

mener, at det har

gjort dem til en bedre leder.

Gallup har spurgt 200 erhvervsledere

inden for vidt forskellige

brancher, hvilken rolle frivilligt arbejde

spiller i forhold til den fremtidige

karriere. Undersøgelsen er

foretaget af Gallup for DUF i maj

2009.

med, at de har haft bestyrelsesansvar

eller koordineret frivilligprojekter.

Snarere hænger det sammen

med, at frivilligt arbejde handler om

hjerte og engagement. Og selv om

vi bliver betalt for vores arbejde, så

hører dette også hjemme i kernen

af godt lederskab: Hjerte og engagement.

Sidst men ikke mindst, når man

giver, får man igen…

Bolette Christensen, direktør, DI

Bulletin nr. 2 > Februar 2010

>> fortsat fra side 9

med, både under de gode øjeblikke,

men også hvor det var knapt så

sjovt, det har da helt sikkert betydet,

at vi er kommet endnu tættere

på hinanden på holdet.«

Alle tre piger håber dog på, at dokumentaren

kan være med til at

skabe endnu større fokus på piger

og fodbold:

»Jeg håber virkeligt, at programmet

kan være med til at sætte fokus

på pigefodbold – ikke kun det, at vi

spiller fodbold men også alt det sjove,

vi oplever, venskaberne osv. Jeg

håber, at hvis der er nogen piger, der

tror, at sport ikke lige er noget for

dem, når de ser serien, kan de se, at

det faktisk handler om meget andet

end bare at spille fodbold. Og at der

er mange typer på et fodboldhold.«

Og Mira er helt enig: »Det er jo

fedt, at vi kan være med til at sætte

fokus på pigefodbold, og at det er

fedt at spille fodbold – lige meget

om man er pige eller dreng. Jeg håber

i hvert fald, at programmerne

måske er med til at få endnu fl ere

piger til at spille fodbold,« siger

Mira, der selv i dag spiller på det

danske U/16-landshold – og ikke

lægger skjul på, at hun drømmer

om at opnå meget med fodbolden

»Min drøm e helt sikkert at fortsætte

og måske blive god nok til at

spille i 3F Ligaen og selvfølgelig på

landsholdet.«

Fodboldpigerne har uden tvivl

masser af meninger og masser af

drømme. Du kan følge fodboldpigerne

Mira, Agnes, Ranya og resten af

holdet hver torsdag klokken 19.30 på

DR Ramasjang. Programmet sendes

første gang den 25. februar.

Baggrund

Serien er produceret af Bastard Film

& TV i samarbejde med DR og Det

Danske Filminstitut. Den bliver vist

på DRs børnekanal RAMASJANG og

som kortere ’webisodes’ på www.dr/

ramasjang.dk . På websitet vil man

kunne fi nde ekstramateriale i form

af baggrundshistorier om pigerne,

små ekstra historier, der går bag om

episoderne, musikvideo med seriens

titelsang af sangerinden Karen

Mukuba, samt en online fodboldskole,

hvor man kan lære fodboldteknik

og se hvor man fi nder det nærmeste

pigefodboldhold i sin egen aldersklasse.

Derudover vil det også

være muligt at ’chatte’ med fodboldpigerne

og deltage i afstemninger

og konkurrencer.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

11


Du kan redde liv

- Den eneste hjertestarter som både defibrillerer og forbedrer hjertemassagen

Når et menneske falder om med pludselig hjertestop

kan defibrillering (elektrisk stød) indenfor fem minutter

være livreddende. Men ambulancen kommer oftest for

sent.

Med ZOLL AED Plus kan du redde liv. AED Plus er den

eneste hjertestarter, der guider førstehjælpere igennem

hele genoplivningen og samtidig hjælper dig med at

give korrekt hjertemassage.

Kun AED Plus kan måle trykdybde og -frekvens og give

dig vejledning som sikrer effektiv udførelse af hjertemassagen.

Og hvert offer har brug for bedst mulig hjertemassage

for at overleve.

Andre fordele ved AED Plus

• Ekstremt robust (IP55)

• Automatisk daglig selvtest

• LCD skærm med EKG (valgfrit)

• Anvender pålidelige og billige håndkøbsbatterier

• Markedets mest sikre børneelektroder

• 5 års garanti

For yderligere information kontakt HJERTEVAGT ApS

på telefon 35 25 12 48 eller besøg vores hjemmeside

www.hjertevagt.dk


Ledelsestalenter klar til at tage fat

’Projekt ledelsestalent’ er netop

afsluttet, og 24 nye ledelsestalenter,

heraf en stor del

kvinder, er nu klar til at sætte

sit præg på udviklingen af

dansk fodbold.

Talentudvikling er ikke kun noget

der foregår på en fodboldbane –

DBUs seneste projekt på ledersiden

– ’Projekt ledelsestalent’ er netop

blevet afsluttet. Et projekt, der skal

sikre flere, hovedsageligt kvinder, i

ledelserne i dansk fodbold.

Uddannelsen blev sat i søen i

august 2009 efter en konference

under overskriften ’Kvinder vil lede’,

der efterfølgende blev afløst af ’Projekt

ledelsestalent’. Forventningerne

var fra start store og tydelige – det

samme var formålet:

»Kvindefodbold er i en rivende udvikling.

Medlemstallene boomer, og

vi vil gerne i DBU have den udvikling

på ledelsesplan også,« lød det

klare budskab dengang fra DBUs

formand, Allan Hansen.

Interessen var heller ikke til at

tage fejl af – 24 ledelsestalenter

blev valgt ud som pionerer til at følge

det første ’Projekt ledelsestalent’,

hvor otte mænd og 16 kvinder over

tre moduler har fulgt uddannelsesforløbet

under overskrifterne; Personlig

udvikling, Organisationen og

Fremtid og forventninger.

Forventninger og visioner

Uddannelsen gav deltagerne mu-

lighed for at gennemgå en såkaldt

personlig udviklingsprofil, at tænke

både i detaljer på det praktiske plan

og i visioner og organisationsstrategier

på det visionære plan. Uddannelsen

blev afsluttet med Modul 3

og en opgave, og nu er de nye ledelsestalenter

klar til at tage fat.

En af dem, der har gennemgået

uddannelsen er Ann-Sofie Frederiksen,

der er en af de få, der allerede

sidder i en lokalunionsbestyrelse.

Hun er ikke i tvivl om, at hun er klar

til også at påtage sig ansvaret for at

få flere kvinder ind i fodboldledelserne,

både lokalt og i DBU-regi:

»Noget af det, jeg lærte rigtig meget

af, var den personlige udviklingsdel.

Det gav mig et rigtig godt

billede af mine lederegenskaber,

men også områder, som man kan

arbejde mere med. Det var noget,

jeg tog direkte med tilbage til min

klub og bestyrelsen. Det var et meget

håndgribeligt redskab, jeg kunne

tage med mig,« lyder det fra Ann-

Sofie Frederiksen, der ligeledes er

meget bevidst om den rolle, hun nu

indtager:

»Jeg vil helt sikkert arbejde på at

blive mere markant i bornholmsk

fodbold, hvor jeg har min dagligdag.

Men udover min egen fremtidige

rolle i fodboldledelser, er jeg også

meget bevidst om det ansvar, jeg

har for selv at være med til at prikke

flere på skulderen, så vi kan få flere

kvinder ind i ledelserne. Og ikke kun

til at arbejde med kvindefodbold,

men generelt til at arbejde med

dansk fodbold.«

Hun suppleres af Jan G. Møller,

der til dagligt er ungdomsformand

i Brøndby:

»Det er helt klart nogle af de ledelsesmæssige

kompetencer, som

jeg kan tage med videre fra denne

uddannelse. Jeg fik rigtig meget ud

af den del, der omhandlede personprofiler.

Det har givet mig nogle

konkrete værktøj til at arbejde med

folk på en ny måde, og jeg har også

fået nye redskaber til at kontakte

folk. Det er bestemt noget jeg har

kunnet bruge – ikke kun i klubben,

men også i mit civile job,« lyder det

fra Jan G. Møller, der lige som Ann-

Sofie Frederiksen er bevidst om den

rolle, han også kommer til at spille

fremover i henhold til at sikre nye

’talenter’:

»Jeg er blevet bedre til at arbejde

med både mig selv men også blevet

bedre til måske lige at vende

tingene lidt, og se tingene på en ny

måde. Jeg deltog på dette kursus

med forventninger om at få en lidt

bredere vifte af værktøjer til at blive

bedre til at bevæge sig ud fra sin

egen lille verden. Det har jeg helt

sikkert også fået.«

Dansk fodbold er klar!

Og netop dette var da også hele formålet

med at lave ’Projekt ledelsestalent’

ifølge DBUs uddannelseschef,

Poul Gilling:

»Vi har på uddannelsen haft at

Bulletin nr. 2 > Februar 2010

gøre med 24 talenter på ledelsesområdet,

både mænd og kvinder, som

vi mener kan gå ind og give noget

til udviklingen af dansk fodbold –

både på det lokale plan, men også

helt oppe i DBU-regi. Derfor er jeg

rigtig glad for at høre, at mange af

dem også vil påtage sig ansvaret og

agere som rollemodeller for de mange

andre, der også gerne vil ind og

være en del af udviklingen af dansk

fodbold,« lyder det fra Poul Gilling,

der dog understreger, at man

i dansk fodbold nu skal til at vise,

at man er klar til at inkludere flere

kvinder ind i ledelserne.

»Vi har i uddannelsen arbejdet

med en mentor-ordning, hvor mentorerne

blandt andet har været bestyrelsesmedlemmer

i DBU. Derfor

har vi allerede skabt en unik mulighed

for, at disse mentorer også i høj

grad kan være med til at coache de

nye ledelsestalenter derhen, hvor

interessen og mulighederne ligger.

Så det bliver meget spændende at

se, om det lykkedes. Men ingen tvivl

om, at de nye talenter er klar til at

tage arbejdshandskerne på, og der

er brug for dem i dansk fodbold,«

slutter Poul Gilling.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt

der kommer en ny udgave af

’Projekt ledelsestalent’.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

13


Bulletin nr. 2 > Februar 2010

14


FC København deltager som det eneste danske hold stadig i Europa League 2009/2010.

Københavnerne topper ligeledes den danske fairplay-stilling.

Endnu en gang ligger Danmark

helt i toppen på UEFAs

netop opgjorte fairplay-rangliste.

Med en koefficient 8,169

har Danmark dermed stor

mulighed for at sikre sig en

ekstra plads i Europa League

i 2010/2011. Ekstra dansk CLplads

sikret i 2011/2012.

Man fristes til at sige ’traditionen

tro’ ligger Danmark helt i toppen af

UEFAs fairplayliste, der netop er blevet

offentliggjort med en koefficient

på 8,169, kun toppet af vores svenske

naboer, der kan mønstre en koefficient

på 8,263. På tredjepladsen

ligger England med en koefficient

på 8,168, mens Finland og Irland følger

som henholdsvis nummer fire

og fem.

Sidste år fik Randers FC muligheden

for at prøve kræfter med europæisk

fodbold via deres fairplayplacering,

og året før var det FC

Nordsjælland, der fik chancen på

grund af den flotte danske placering

på fairplay-ranglisten.

Det er den danske fairplay-liste,

der afgør, hvilken klub, der tildeles

pladsen. Listen føres i øjeblikket af

FC København og Brøndby IF, mens

Esbjerg fB indtager tredjepladsen.

Dermed ville det med den nuværende

stilling være Brøndby IF, der røg

af sted, hvis Danmark fik en ekstra

plads i Europa League.

Se den danske fairplaykonkurrence

her

I 2009 lavede UEFA reglerne for kvalifikation

til Europa League om, og

i stedet for den tidligere lodtrækning

er de øverste tre hold på listen

sikret en plads i kvalifikationen til

Europa League, når listen offentliggøres

i maj.

Det er kampe spillet i UEFA-regi

mellem 1. maj 2009 til 31. december

2009, der ligger til grund for den

nuværende liste. Konkurrencen afsluttes

30. april 2010.

Læs mere om DBUs Fairplay konkurrence

2009/2010 se stillingen

på på http://www.dbu.dk/page.

aspx?id=726.

Ekstra CL-plads i 2011

Det er dog ikke kun i Europa League,

at der er udsigt til et ekstra

dansk hold. Fra og med 2011/12 får

Danmark også et ekstra hold med i

kvalifikationen til UEFA’s Champions

League. Det bekræfter leder for DBU

Turnering, Peter Ebbesen.

Danmark ligger med sikkerhed

nummer 16 på UEFAs klubrangliste

for sæsonen 2010/11. Det medfører

derfor ikke ændringer for de danske

klubbers deltagelse i europæiske

turneringer i 2010 sammenlignet

med 2009. Det ville have krævet

minimum en 15. plads. Men fra

2011/2012 er Danmark sikret en ekstra

plads.

»Med de hidtidige resultater i sæsonen

2009/2010 kan jeg bekræfte,

at Danmark fra sæsonen 2011/12 vil

få et ekstra hold med i kvalifikationen

til Champions League. Det vil i

givet fald blive SAS Ligaens sølvvinder

den sæson. Der vil endda være

mulighed for, at DM-guldvinderen i

sæsonen 2012/13 indtræder direkte

i gruppespillet i Champions League.

Det vil dog kræve minimum en 12.

plads på klubranglisten,« lyder det

fra Peter Ebbesen, der uddyber:

»Danmark er aktuelt nummer 12

på den ’løbende liste’, der relaterer

til sæsonen 2012/13, hvilket påvirkes

af de kommende resultater i sæsonen

2009/10 – herunder en kombination

af, hvordan FC København

klarer sig i Europa League, og hvordan

det går holdene fra de lande,

der ligger lige omkring Danmark i

kampen om 12. pladsen,« slutter Peter

Ebbesen.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Bulletin nr. 2 > Februar 2010

Flere danske hold i Europa Dommerinstruktør-

erne samlet i DBU

De danske dommerinstruktører var

i januar samlet i Fodboldens Hus

til en dag med oplæg, praktik og

workshop. Her gav Tore Østergaard

og Preben Worsøe oplæg om emnet,

som instruktørerne skulle arbejde

videre med i grupper. Dette

blev fulgt op af praktik på banen.

Eftermiddagen blev sluttet af med

opdateringer om det arbejde der

foregår i blandt andet Dommeruddannelsesgruppen.

Her ses dommerinstruktørerne

i fuld gang med

gruppe arbejde.

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Ny medarbejder til

DBU Teknik og Service

Mikkel Frederiksen, 27 år, er ansat

pr. 1. februar som assistent i DBU

Teknik og Service.

Mikkel Frederiksen bor i Hedehusene

med sin kone og deres to

børn. Mikkel har tidligere arbejdet

som selvstændig gulvsliber/bygningsmaler,

lagerarbejder, været

områdeansvarlig i Silvan og er desuden

uddannet brand/redningsmand

ved beredskabsstyrelsen.

Tidligere har funktionen ligget

under DBU Uddannelse, men er nu

flyttet til DBU Teknik og Service.

Mikkel vil dog fysisk være placeret

på 1. salen af Fodboldens Hus men

også bidrage med andre arbejdsopgaver

omkring huset og lageret.

Ny daglig leder

Det er samtidig besluttet, at Jørgen

Hermansen fremover bliver daglig

leder for den del af DBU Teknik og

Service, som vedrører pakning og

lager for DBU Uddannelse, B&U

samt kælderen, herunder pakning

og vask for landsholdene.

Kenneth Reeh/reeh@dbu.dk

15


Pigeraketten flyver mod himlen

DBUs populære pigeaktivitet

’Pigeraketten’ lander i år 210

steder rundt om i Danmark.

Det er 46 flere steder end sidste

år og igen rekord for Pigeraketten,

der sidste år havde

over 9.000 deltagere.

Det ligner jo ikke ligefrem en fodboldbane,

når piger fra hele landet

i disse måneder tager på besøg i

DBUs Pigeraket. Men Pigeraketten

er heller ikke en helt almindelig fodboldaktivitet.

For 14. gang er DBUs Pigeraket, der

vel bedst kan beskrives som et omrejsende

fodbold-tivoli kun for piger,

på turne rundt i Danmark for på en

sjov og anderledes måde at præsentere

fodbolden for de 6-12-årige piger.

Siden starten har over 60.000

piger mellem 6 og 12 år nu driblet,

spillet, jongleret og leget sig gennem

en tre timers intens verden af

fantasi og fodbold langs Mælkevejen,

Mars og Månen.

Og som det også har været tilfældet

i de seneste år, kan DBU igen

i år melde om et rekordstort antal

afholdelser rundt om i hele Danmark

og masser af piger, der gerne

vil snuse til fodbolden sammen med

veninderne.

Pigeraketten lander i alt 210 steder

i år, og derfor forventes antallet af

deltagere også at blive noget højere

end sidste år, hvor i alt 9.029 piger

var på besøg på Pigeraketten. 10.000

piger forventes således i år at deltage

i Pigeraketten – og det betyder

også flere piger i fodboldklubberne.

Statistikken viser nemlig, at cirka

halvdelen af de mange piger er nye

i fodbolden, og at mange af dem

efterfølgende starter med at spille

fodbold i en fodboldklub.


Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Se den nye tourplan på www.dbu.dk/

pigeraketten.

DBU Bulletin

ISSN 1601-7919

Udgiver

Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus

DBU Allé 1

2605 Brøndby

Redaktion

DBU Kommunikation

Lars Berendt/lber@dbu.dk (ansv.)

Jacob Wadland/jwad@dbu.dk

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Layout/dtp

DBU Grafisk

Bettina Emcken/bete@dbu.dk

Lise Fabricius/lise@dbu.dk

Carl Herup Høgnesen/carl@dbu.dk

Foto

Per og Anders Kjærbye/fodboldbilleder.dk,

Michael Michaelsen m.fl.

Oplag

3.100

Tryk

Kailow Graphic A/S

Udgives

11 gange årligt

– næste nummer marts 2010

More magazines by this user
Similar magazines