SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

4

TEkniSk GymnaSiUmS oPByGninG –

oG mUliGHEDEr EFTEr EkSamEn

½ årS GrUnDForløB 2½ årS STUDiErETninGSForløB EFTEr HTx

Dansk

matematik

Engelsk

Studieområdet* (So):

kemi, fysik, biologi,

teknologi, samfundsfag

og kommunikation/it.

obligatoriske fag

3 studieretningsfag

1- 4 valgfag

Studieretningsprojekt

Studieområdet* (So)

videregående

uddannelser både

korte, mellemlange

og lange

uddannelser.

*Studieområdet (So) er et fagligt samarbejde med udgangspunkt

i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

og med inddragelse af de humanistiske og samfundsfaglige

fagområder.

Det faglige samarbejde har til formål at give dig indsigt i,

at virkelighedsnære problemstillinger er sammensatte, og at

løsninger forudsætter, at fagene spiller sammen, at metoder

og arbejdsformer indgår i en helhed, at faglig fordybelse og

refleksion er nødvendig, og at praktik og teori er hinandens

forudsætninger.

i grundforløbet kunne det f.eks. være flere fag, der arbejder

sammen om et forløb omkring grøn energi eller ideudvikling.

i studieretningsforløbet kunne det f.eks. være medier eller den

industrielle revolution.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

More magazines by this user
Similar magazines