SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

FaGEnE På TEkniSk

GymnaSiUm – HTx

Fagene på htx optræder på forskellige

niveauer alt efter om de er 1-årige

(C-niveau), 2-årige (B-niveau) eller

3-årige (a-niveau).

Obligatoriske fag

Dansk a

Teknik a

Teknologi B

matematik B

Fysik B

kemi B

Engelsk B

Biologi C

Samfundsfag C

Teknologihistorie C

kommunikation/it C

Eksempler på valgfag

Engelsk a

matematik a

Fysik a

kemi a

Samfundsfag B

Biologi B

idehistorie B

Design C

idræt C

Psykologi C

Tysk C

Programmering C

Filosofi C

informationsteknologi C

musik C

innovation C

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

5

More magazines by this user
Similar magazines