SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

6

STUDiErETninGSForløB På

SvEnDBorG TEkniSkE GymnaSiUm – HTx

På htx i Svendborg udbydes pt. 5 studieretninger, som ses nedenfor. En studieretning består af 3

studie-retningsfag og obligatoriske fag. De 2 første fag er bestemt på forhånd og det 3. studieretningsfag

bestemmes senere. Du kan læse mere om de enkelte studieretninger på vores hjemmeside

www.svendtg.dk.

naTUrviDEnSkaBEliGE STUDiErETninGEr

maT-

FyS

maT-

iT

kEmi-

Bio

matematik a For dig, der har interesse for de grundlæggende naturvidenskaber

og deres matematiske grundlag. På denne retning

Fysik a

lærer du en masse fysik, et fag, der er fundamentalt for en

ingeniør, men også i kombination med astronomi giver en

forståelse af vores placering i universet.

F.eks. astronomi C

matematik a For dig, der har interesse for matematik og programmering

på et højt niveau. På denne retning lærer du en masse

informationsteknologi B matematik, og du lærer at anvende den til løsning af dagligdags

og tekniske problemer.

Du lærer at programmere, f.eks. applikationer i Java, web-

F.eks. Programmering C

sites med PHP og mySQl, styreprogrammer til robotter og

apps til smartphones.

kemi a For dig, der er interesseret i naturvidenskab og gerne vil

arbejde med kemi og biologi på et højere niveau. via

Biologi B

eksperimenter og teori kommer du til at arbejde med emner

inden for bioteknologi, miljø, medicin og produktion.

F.eks. Filosofi C

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

More magazines by this user
Similar magazines