Sæt mål der forpligter - Energiforum Danmark

energiforumdanmark.dk

Sæt mål der forpligter - Energiforum Danmark

Sæt mål, der forpligter

Kurveknækkeraftaler

Chr. Jarby, Elsparefonden

Rikke Næraa, DSB


Elforbrugets udvikling

Kilde: Dansk elforsyning statistik 2006

Stigning

svarer til

1,3% p.a.

Stigning ift.

2005 svarer

til 2 %


”Knæk-elkurven-aftaler”

Vision 2009

”Elforbrugskurven skal knække” (reelt fald!)

Nyt koncept

Filosofi

De enkelte kommuner, regioner og ministerier og styrelser

forpligter sig til, at deres eget elforbrug skal falde.

Godt for miljøet og økonomien og et vigtigt signal til

forbrugerne (at det offentlige lever, som det præker).

Understøtter de energiansvarliges og indkøbernes arbejde

Den simple tilgang

Hvis rigtig mange kommuner og institutioner knækker kurven,

vil det samlede elforbrug falde!


Offentlige sektor - potentialer

Besparelsespotentiale

• Energieffektive indkøb = ca. 500

GWh/år ca. 700 mio. kr.

• Drift/udskiftning/renovering af

tekniske anlæg = ca. 700

GWh/år ca. 1 mia. kr.

• I alt 1,2 TWh/år = ca. 1,7 mia. kr.

TWh/år

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Belysning

IT/elektronik

Ventilation og blæsere

pumpning

Besparelsespotentiale

motorer

elvarme

Slutanvendelse

køl/frys

procesvarme

trykluft

diverse

Kort sigt

Lang sigt

Total


Kurven kan knække!


Koncept

Forpligtende aftale (”Kurven knækker aftale”)

Indgås med Elsparefonden

• Forpligtende målsætning om at reducere elforbruget (fx kWh/m2, kWh/person el.lign.) inden

for en givet tidsramme (fx 3 år).

• Synliggørelse af udviklingen på Se-elforbrug.dk med henblik på at følge og synliggøre, om

aftalens reduktionsmål nås.

• Åbenhed om hvordan reduktionen opnås – herunder tilbud om, at Elsparefonden vil lave PR

og anden omtale

• Metodefrihed – tilbud om coaching, kampagnematerialer mm.


Kurveknækkeraftaler pr. 1. oktober 2007

• 11 Kommuner/kommunale

institutioner

• 2 ministerier

• 3 statslige institutioner

• 5 øvrige

• I alt 39 GWh/år i

aftaleperiode.

• Og ikke mindst DSB

More magazines by this user
Similar magazines