Narnia - Friskolebladet

friskolebladet.dk

Narnia - Friskolebladet

naturlige væsener. Han skulle på et

tidspunkt i irritation have udbrudt:

Oh no, not another fucking elf!

Tolkien og Lewis var samtidige, omgikkes

og kendte hinanden godt. Lewis

underviste i engelsk sprog og litteratur

på Magdalen College i Oxford,

hvor Tolkien var professor ved

Oxford University i angelsaksisk og i

engelsk sprog og litteratur. De tilhørte

den samme akademiske kreds.

"Sølvstolen".

C.S. Lewis og børnene

Clive Staples Lewis var ungkarl, indtil

han blev 57 år. Under de jævnlige

tyske bombardementer af London

under 2. verdenskrig blev mange

børn sendt ud af byen i pleje. Lewis

– og hans bror – modtog fire børn,

som snart kedede sig gevaldigt i samværet

med de to enlige mænd. Til

Lewis' overraskelse kendte børnene

ingen eventyr og fortællinger og

manglede fantasi til selv at kunne

beskæftige sig. Derfor fandt Lewis på

en historie om fire børn, der blev

sendt på landet hos en ældre professor.

Det blev starten på "Løven, heksen

og garderobeskabet".

Som 57-årig giftede han sig med

en amerikansk kvinde, Joy Gresham,

som han havde korresponderet med

i flere år. Hun var en stor beundrer af

Narnia-bøgerne og opsøgte ham

sammen med sine sønner Douglas

og David i England. Kort tid efter

blev Joy syg af kræft, og sønnen

Douglas har siden fortalt:

Hun og Jack [Lewis] blev gift, da

man først troede, hun skulle dø,

men hun kom sig og fik en bedringsperiode,

der varede fire år, og

de år blev de lykkeligste i hendes

og Jacks liv. Efter Mors død kom

Jack og jeg meget tæt på hinanden,

og det var hans styrke, der

bar mig oppe. Alt for tidligt, kun

tre år efter, døde Jack også.

(Narnia fortællingerne, Introduktion).

Forholdet mellem Joy Gresham og

Lewis er filmatiseret med Anthony

Hopkins i rollen som C.S. Lewis i

"Shadowlands" (1993).

Skønt Lewis kun sent og midlertidigt

havde børn i huset (og aldrig

selv fik nogen), så ser han hos børnene

muligheder, som, hvis de forspildes,

aldrig kommer igen. Det er kun

børn, der i Narnia-fortællingerne er i

stand til at sprænge virkelighedens

grænser og betræde andre, mere fantastiske

verdener. Alle eventyrene

har børn som hovedpersoner (dog

ikke de samme hele vejen igennem),

og det er kun i barndommen, der er

adgang til eventyrets parallelunivers.

I "Løven, heksen og garderobeskabet"

finder Peter, Susan, Edmund og

Lucy ind i landet Narnia via et garderobeskab.

I "Troldmanden nevø"

kommer Polly og Digory til en hel

stribe af paralleluniverser ved at tage

en magisk ring på. I "Morgenvandrerens

rejse" falder Eustace og Lucy ind

i et billede og havner på et skib på

ekspedition fra Narnia, og i "Sølvstolen"

forlader Eustace og Jill denne

verden gennem en dør i skolens mur.

Men børnene får at vide, at når de

bliver ældre, så er vejen tilbage lukket.

Tiden, hvor sindet er åbent for

eventyr, magi og hvor grænserne,

kan sprænges, slutter hos Lewis i puberteten

– og før seksualiteten og

voksenlivet for alvor indsnævrer horisonten

til det nærværende. Hvis

sindet ikke inden – i barndommen –

er åbnet for billeder, magi, poesi og

eventyr, så får vi mennesker, hvis horisont

indsnævres til at handle om

dagen og vejen, føde, udkomme,

prestige og forgængelige, kortsigtede

mål.

Bag alle Narnia-fortællingerne ligger

et gennemgående budskab om,

at vi – som voksne – har ansvar for at

gøde børnenes mulighed for poesi,

fantasi, religiøsitet og flerdimensio-

nal erkendelse ved at fortælle dem

eventyr, sagn og fortællinger.

Eventyr og fortælling åbner

børns sind, hjerte og øje

Fantasien åbner for erkendelse og

gør tilværelsen rigere. Men for Lewis

er fantasien ikke en modsætning til

realiteten eller en flugt fra den, blot

en anden symbolsk dimension af

den. Løven Aslan er omdrejningspunktet

i alle Narnia-fortællingerne –

og i "Løven, heksen og garderobeskabet"

er løven umiskendeligt en

Kristus-figur, der ofrer sig for at sone

menneskeligt svig – for siden at genopstå.

I "Morgenvandrerens rejse"

optræder Aslan ved verdens ende

som et lam, et traditionelt Kristussymbol.

"Morgenvandrerens rejse".

Sidst i "Morgenvandrerens rejse"

må Lucy og Edmund forlade Narnia,

fordi de er ved at være for gamle.

Lucy bryder i gråd, ikke fordi de skal

forlade Narnia, men fordi de skal

forlade Aslan:

Det er på grund af dig. Vi vil ikke

kunne møde dig dér. Og hvordan

kan vi leve uden at kunne møde

dig!"

"Men I vil komme til at møde mig,

mit kære barn", sagde Aslan.

"Er... er du også dér?" spurgte Edmund.

"Ja," sagde Aslan. "Men dér har jeg

5

More magazines by this user
Similar magazines