Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

socialstyrelsen.dk

Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

Workshop A

Styr kvaliteten

– Hvordan skabes gode politiske mål

for mad og måltider?

v. Bente Meunier og Marianne Skov Iversen, Servicestyrelsen


Gevinsten ved en mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitikken er grundlaget for

kommunens indsats i forhold til mad og

udvikling af kvalitet.

Politikken kan bidrage til:

• At definere og fastlægge standarder for

kvaliteten af madservice

• At skabe klare forventninger til og

rammer for mad og måltider til ældre

• At give overblik over mål, ressourcer,

aktiviteter og effekter

• At sikre kobling mellem politiske mål,

kvalitetsstandarder og kontrakter med

leverandører


Interne interessenter i en mad-og

måltidspolitik


Mad- og måltidspolitikken – form og indhold

• Opstil konkrete og operationelle mål

Fx at ældre får tilstrækkeligt at spise, således at deres ernæringsbehov

opfyldes

• Formuler succeskriterier og tænk implementering og opfølgning ind fra

starten

Fx at andelen af ældre borgere, der er undervægtige, reduceres med 10 %

• Identificer temaer – afhængig af tidligere indsats og udvikling i målgrupper

• 5 centrale temaer kan indgå, når målene formuleres


5 centrale temaer, når mad- og måltidspolitik

skal formuleres

1. Kost og ernæring

2. Kvalitet og omkostningsbevidsthed i madproduktionen

3. Den gode måltidssituation

4. Målrettede tilbud

5. Indflydelse og involvering


Kost og ernæring

Mad og måltider skal målrettes forskellige ernæringsbehov

• Behov og ønsker i forhold til smag, udseende, konsistens.

• Ernæringsberegning og kostråd

Viden om målgruppers kost- og diætrådgivning

• Rådgivning og kompetenceudvikling

Tidlig identifikation og opfølgning

• Reducere tab af funktioner og livskvalitet - ernæringsscreening


Kvalitet og omkostningsbevidsthed i

madproduktionen

Fokus madens kvalitet

• God og velsmagende mad – friskhed, sæson, variation, økologi

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

• Produktionsmetode, distribution, fokus omkostningsbevidsthed,

brugertilfredshed/smagsdommere


Den gode måltidssituation

Måltidets sociale betydning

• Det sociale samværs betydning for appetit, livskvalitet og ernæringstilstand

• Ønsker ift. til fællesspisning

Personalets roller og ansvar under måltidet

• At involvere og skabe stemning og ro

Indretning af spisemiljø

• Fysisk indretning, borddækning og hjemlighed


Målrettede tilbud

Målretning af tilbud med vedligeholdende sigte

• Viden ift. småtspisende, portionsstørrelser, diæter, mellemmåltider

Målretning af tilbud med forebyggende sigte

• Fællesspisning, fokus netværksdannelse, samarbejde med frivillige

organisationer


Indflydelse og involvering

Individuelle valgmuligheder

• Menuvalg, ønsker, brugertilfredshed

Fleksibilitet omkring måltider plejecentre

• Fokus småtspisende – tilpasse tilbud og måltider ift. døgnrytme

• Systematisk udvikling gennem information og inddragelse af borgerne


Implementering og opfølgning

Formål

Materialet:

• Giver kommunalbestyrelsen mulighed for løbende at følge op og vurdere

kvaliteten af den mad- og måltidsservice, den har fastlagt rammerne for.

• Giver produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejen mulighed for at

vurdere, hvor gode forudsætninger de har for at levere madservice af høj

kvalitet, og giver anvisninger til forbedringsmuligheder.


Redskaber til kvalitetsvurdering

Høj madkvalitet i hverdagen

Materialet er en samling forslag til at højne

madkvaliteten gennem systematisk opfølgning og

udvikling i hverdagen ved brug af:

• Smagsdommerne

• Dialogpostkortet

• Måltidsråd

• Smagspanel


Redskaber til kvalitetsvurdering

Måltidsbarometeret

(elektronisk kvalitetsevalueringsværktøj)

• Måltidsbarometeret er et spørgeskema og en guide med fokus hele

måltidssituationen – fra produktionen af maden til spisesituationen.

• Kan bruges til at vurdere, hvor gode forudsætninger der er til stede for at

levere måltider af høj kvalitet til ældre - og samtidig

• Få fremadrettede anbefalinger til

forbedringer


Gruppearbejde

• Udvælg et tema for mad- og måltider til ældre

• Formuler 1-3 konkrete mål for det udvalgte tema samt

succeskriterier

Centrale temaer til inspiration:

• Kost og ernæring

• Kvalitet og omkostningsbevidsthed i madproduktionen

• Den gode måltidssituation

• Målrettede tilbud

• Indflydelse og involvering

More magazines by this user
Similar magazines