Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

socialstyrelsen.dk

Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

Mad- og måltidspolitikken – form og indhold

• Opstil konkrete og operationelle mål

Fx at ældre får tilstrækkeligt at spise, således at deres ernæringsbehov

opfyldes

• Formuler succeskriterier og tænk implementering og opfølgning ind fra

starten

Fx at andelen af ældre borgere, der er undervægtige, reduceres med 10 %

• Identificer temaer – afhængig af tidligere indsats og udvikling i målgrupper

• 5 centrale temaer kan indgå, når målene formuleres

More magazines by this user
Similar magazines