Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

socialstyrelsen.dk

Styr på kvaliteten - hvordan skabes gode politiske ... - Servicestyrelsen

Den gode måltidssituation

Måltidets sociale betydning

• Det sociale samværs betydning for appetit, livskvalitet og ernæringstilstand

• Ønsker ift. til fællesspisning

Personalets roller og ansvar under måltidet

• At involvere og skabe stemning og ro

Indretning af spisemiljø

• Fysisk indretning, borddækning og hjemlighed

More magazines by this user
Similar magazines