1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

Tabel 3. De ti behandlinger, der hyppigst udføres i frisørsaloner i Danmark.

Ugentligt Antal gange

gennemsnit* pr. arbejdsdag

Klipning i vådt hår (n=2387) 36,4 7,3

Hårvask (n=2361) 27,8 5,6

Hovedbundsmassage (n=1621) 19,8 4,0

Klipning i vådt hår efter alle typer hårfarvning (n=2208) 14,7 2,9

Helfarvning med permanent hårfarve (n=2173) 9,3 1,9

Hårkur (n=1435) 7,8 1,6

Reflekser med indpakning (n=2096) 6,8 1,4

Farvning af bryn og/eller vipper (n=2001) 5,3 1,1

Farvning af udvoksning (n=1745) 4,6 0,9

Reflekser med hætte (n=1598) 4,5 0,9

* en arbejdsuge svarer til 5 arbejdsdage

lå i top (tabel 3). Således angav 86,6 % af frisørerne,

at de dagligt havde våde hænder i 2

timer eller mere, og heraf rapporterede 54 %,

at de havde våde hænder i mere end 4 timer

dagligt.

Forskellige typer af hårfarvning var også

blandt de hyppigst udførte frisørbehandlinger,

og blev næsten alle udført mindst 1 gang dagligt.

Handskebrug

Næsten alle frisører svarede, at de brugte handsker

på deres arbejde (98,2 %), men handskebrug

til de enkelte behandlinger varierede

meget (tabel 4). Størstedelen af frisørerne benyttede

handsker til helfarvninger eller blegninger

(93-97,7 %), mens handskebrug var

mindre udtalt til reflekser og permanentbehandlinger.

Hårvask blev sjældent udført med

handsker (10,0 %), men dog blev der hyppigere

brugt handsker til hårvask efter hårfarvninger

(48,9 %).

En ud af fem frisører svarede, at de genbrugte

deres handsker. Af de frisører, der ikke tog et

par nye handsker hver gang, vendte mere end

41 % af dem handskerne på vrangen, før de

genbrugte dem (tabel 5). Det svarer til, at 8 %

af samtlige frisører i Danmark vender deres

handsker på vrangen, før de genbruger dem.

Konklusion og perspektiver

Dette studie viser, at håndeksem stadig er

almindeligt forekommende blandt frisører, og

at eksponeringen for vådt arbejde og kemikalier

i frisørprodukter er høj pga. utilstrækkelig

og forkert brug af handsker. Studiet beskriver

endvidere en massiv underrapportering af

håndeksem som arbejdsbetinget lidelse, og at

hovedårsagerne til den manglende anmeldelse

både skal findes hos frisørerne selv (”Jeg troede,

at det ville gå over”) og hos lægen (”Min

læge gjorde mig ikke opmærksom på muligheden”).

Resultaterne i afhandlingen understreger, at

både håndeksem og andre arbejdsbetingede

lidelser har store konsekvenser for frisørers

karriere og illustrerer hermed også behovet for

en forbedring af frisørers arbejdsmiljø. Her vil

en meget vigtig brik være, at de skadelige

kemikalier i frisørprodukter bliver substitueret

med mindre skadelige alternativer - både til

gavn for frisører, deres kunder og forbrugere af

kosmetiske produkter.

Information er grundlaget for at kunne træffe

et bedre valg. Derfor er det nødvendigt, at alle

aktører i frisørbranchen er informeret om de

helbredsrisici, der er forbundet med at arbejde i

faget, så de nødvendige forholdsregler kan

tages.

14 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines