1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 13. april

2012 på Panum Instituttet. Bedømmelsesudvalget

bestod af Jens Peter Bonde (Arbejds-

og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg

Hospital), Charlotte Mörtz (Dermatologisk

afdeling, Odense Universitetshospital) og

Swen Malthe John (Universität Osnabrück).

Yderligere information:

Susan Hovmand Lysdal

susan.hovmand@regionh.dk

Referencer

1. Hansen HS, Søsted H. Hand eczema in

Copenhagen hairdressers--prevalence and

under-reporting to occupational registers.

Contact Dermatitis 2009:61(6):361-3.

2. Leino T, Tuomi K, Paakkulainen H, Klockars

M. Health reasons for leaving the profession as

determined among Finnish hairdressers in

1980-1995. Int Arch Occup Environ Health

1999:72(1):56-9.

3. Lind ML, Albin M, Brisman J, Kronholm DK,

Lillienberg L, Mikoczy Z, Nielsen J, Rylander

L, Toren K, Meding B. Incidence of hand

eczema in female Swedish hairdressers. Occup

Environ Med 2007:64(3):191-5.

4. Nixon R, Roberts H, Frowen K, Sim M.

Knowledge of skin hazards and the use of

gloves by Australian hairdressing students and

practising hairdressers. Contact Dermatitis

2006:54(2):112-6.

5. Uter W, Pfahlberg A, Gefeller O, Schwanitz

HJ. Prevalence and incidence of hand dermatitis

in hairdressing apprentices: results of the

POSH study. Prevention of occupational skin

disease in hairdressers. Int Arch Occup

Environ Health 1998:71(7):487-92.

6. Uter W, Pfahlberg A, Gefeller O, Schwanitz

HJ. Hand dermatitis in a prospectivelyfollowed

cohort of hairdressing apprentices:

final results of the POSH study. Prevention of

occupational skin disease in hairdressers.

Contact Dermatitis 1999:41(5):280-6.

7. Nixon R, Frowen K, Moyle M. Occupational

dermatoses. Aust Fam Physician 2005:34(5):

327-33.

8. Skoet R, Olsen J, Mathiesen B, Iversen L,

Johansen JD, Agner T. A survey of occupational

hand eczema in Denmark. Contact

Dermatitis 2004:51(4):159-66.

9. Perkins JB, Farrow A. Prevalence of occupational

hand dermatitis in U.K. hairdressers. Int

J Occup Environ Health 2005:11(3):289-93.

10. Bregnhøj A, Menné T, Johansen JD, Søsted H.

Prevention of hand eczema among Danish

hairdressing apprentices - an intervention

study. Occup Environ Med 2012;69(5):310-6..

11. Holm JO, Veierod MB. An epidemiological

study of hand eczema. V. Prevalence among

hairdresser trainees, compared with a general

population of hairdressers. Acta Derm

Venereol Suppl (Stockh) 1994:187:23-5.

12. Meding B. Epidemiology of hand eczema in an

industrial city. Acta Derm Venereol Suppl

(Stockh) 1990:153:1-43.

13. Sundhedsstyrelsen (The National Board of

Health in Denmark). Forebyggelse af kontakteksemer,

2. udgave. København: Sundhedsstyrelsen;

2001 Jan 1.

14. Susitaival P, Flyvholm MA, Meding B,

Kanerva L, Lindberg M, Svensson A, Olafsson

JH. Nordic Occupational Skin Questionnaire

(NOSQ-2002): a new tool for surveying

occupational skin diseases and exposure.

Contact Dermatitis 2003:49(2):70-6.

15. Williams HC, Burney PG, Pembroke AC, Hay

RJ. The U.K. Working Party's Diagnostic

Criteria for Atopic Dermatitis. III. Independent

hospital validation. Br J Dermatol 1994:

131(3):406-16.

16. Williams HC, Burney PG, Pembroke AC, Hay

RJ. Validation of the U.K. diagnostic criteria

for atopic dermatitis in a population setting.

U.K. Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis

Working Party. Br J Dermatol 1996:135(1):12-

7.

16 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines