1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

Tabel 1. Beskrivelse af cases og kontroller fordelt på mænd og kvinder i Kost, Kræft og Helbred kohorten (KKH) blandt mænd i Health Professionals Follow-Up

Study (HPFS) og blandt kvinder i Nurses’ Health Study (NHS).*

KKH (begge køn) HPFS (kun mænd) NHS (kun kvinder)

Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Cases (n=439) Kontroller (n=845)

Kontroller

(n=875)

Cases

(n=428)

Kontroller†

(n=773)

Cases

(n=239)

Kontroller†

(n=870)

Variable Cases

(n=769)

Alder (år) 58,0±4,5 56.6±4.4 59,0±4,1 56,4±4,3 64,2±8,7 64,3±8,6 59,9±6,4 59,9±6,4

BMI (kg/m 2 ) 27,5±3,7 26,6±3,5 26,7±4,7 25,4±4,4 26,1±3,2 25,6±3,4 26,5±5,3 25,1±4,3

Nuværende ryger 59,0 % 37,7 % 59,4 % 36,5 % 9,8 % 8,6 % 26,7 % 26,6 %

Alkohol (g/d) 25,4±24,95 28,1±24,6 11,0±14,3 13,3±14,0 10,3±14,7 13,1±16,7 4,6 ±8,6 6,1±10,2

Postmenopausal status N/A N/A 75,7 % 75,3 % N/A N/A 85,0 % 83,1 %

Diabetes§ 5,2 % 2,6 % 5,0 % 1,0 % 9,6 % 3,5 % 15,3 % 6,4 %

Hyperkolesterolæmi ‡ 12,1 % 9,6 % 17,3 % 6,0 % 48,6 % 40,6 % 54,0 % 40,7 %

4 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

Hypertension§ 22,3 % 13,0 % 39,6 % 15,9 % 37,2 % 28,9 % 51,5 % 27,8 %

Lipid koncentration (mmol/L)

Totalkolesterol 6,31±1,04 5,98±0,96 6,60±1,30 6,10±1,04 5,45±1,00 5,24±0,94 6,04±1,02 5,88±1,05

Triglycerider

2,40±1,48 2,04±1,20 2,13±1,72 1,58±1,11 1,84±1,25 1,52±1,34 1,65±0,98 1,34±0,79

LDL-C 3,92±0,92 3,61±0,84 4,03±1,03 3,54±0,94 3,46±0,88 3,26±0,80 3,71±0,92 3,51±0,96

HDL-C 1,34±0,30 1,46±0,35 1,61±0,37 1,81±0,43 1,09±0,29 1,19±0,32 1,35±0,39 1,54±0,43

Værdier opgives som middelværdi ± standard deviation for de kontinuerte variable eller som procent. I NHS og HPFS blev triglycerider målt i fastende deltagere

ved blodprøvetagning: HPFS: 65 %, NHS: 79 %. I KKH blev alle blodlipider målt i ikke-fastende deltagere.

* I NHS og HPFS var matching kriterierne alder, rygestatus og dato for blodprøvetagning.

§ Selvrapporterede data fra spørgeskema.

† En tilfældig stikprøve af KKH kohorten

‡ Diagnosticeret med hyperkolesterolæmi eller rapporteret brug af kolesterolsænkende medicin.

More magazines by this user
Similar magazines