1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

slimhindeirritation. Endelig er phthalater

under mistanke for at medføre allergi.

Biologiske påvirkninger:

Kilder til biologiske påvirkninger er mennesker,

kæledyr, ventilationsanlæg, inventar og

dårlig rengøring, hvilket medfører, at vi i indeklimaet

udsættes for påvirkninger fra vira og

bakterier, husstøvmider, skimmelsvampe og

allergener fra kæledyr.

Allergener i indeluften er pollen tilført fra

udeluften samt allergener fra kæledyr. Udsættelse

for disse kan medføre hudkløe, nældefeber,

høfeber og astma.

Udsættelse for vira kan medføre forkølelse,

bronkitis, lungebetændelse og influenza. Eksempler

på relevante patogene bakterier er TB,

streptokokker (halsbetændelse) og meningokokker.

Nogle ikke patogene bakterier danner

endotoksin, der medfører træthed, hovedpine,

slimhindeirritation og i høje koncentrationer

toksisk alveolitis (influenzalignende symptomer).

Skimmelsvampe findes i fugtigt indeklima og

kan i sjældne tilfælde, ved høje koncentrationer,

medføre astma, allergisk alveolitis og

allergi. Ved lave koncentrationer ses forværring

af astma. Hovedpine, træthed og øvre luftvejssymptomer

ses hos børn og måske hos

postmenopausale kvinder.

Husstøvmider trives i varme og fugt og kan

medføre kronisk rhinitis og astma.

Konklusionen på indlægget blev: Indeklimakvaliteten

er af stor betydning for menneskers

helbred, også i ikke industrielt miljø. Det er

den vigtigste påvirkning i vores levetid.

Det næste indlæg omhandlede eksponering af

børn i boliger og institutioner ved lektor Geo

Clausen, DTU Byg, der præsenterede resultater

vedrørende undersøgelser af ventilation i 500

børneværelser og i 151 daginstitutioner som

led i undersøgelsen ”Indeklima og børns sundhed”,

der er en igangværende undersøgelse af

Frokost. Foto: Karsten Andersen, Velux A/S.

børn på Fyn. I undersøgelsen indgår en epidemiologisk

tværsnitsundersøgelse af 17.500

børn i alderen 1-5 år, en case-base undersøgelse

af 500 børn i alderen 3-5 år (indeklimamålinger

i 500 børneværelser) samt undersøgelse

af indeklimaet i 151 daginstitutioner.

Endvidere blev resultater af en undersøgelse i

samarbejde med Dansk Naturvidenskabsformidling

præsenteret, hvor 743 klasser på 320

danske skoler skulle udføre målinger af CO2,

temperatur og skimmelsvampe i perioden september-oktober

2009, benævnt masseeksperiment.

Samtidigt foregik de samme målinger i

Norge og Sverige. Resultater af en repræsentativ

undersøgelse i 100 tilfældigt udvalgte

folkeskoler blev præsenteret, hvor der i

oktober-december 2009 blev udført kontinuerte

målinger af CO2 koncentration, lufttemperatur

og relativ fugtighed.

42 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines