1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

transformere, men i 1950erne til 1970erne også

i bløde og fleksible bygningsmaterialer.

I bygninger er de primære kilder gamle elastiske

fuger, mens sekundære kilder er tilstødende

beton eller andre materialer samt indeluften,

og tertiære kilder er vægge, gulve og møbler,

der er forurenede pga. reabsorption.

Anvendelse af PCB blev forbudt i Danmark i

1977 og der er af Sundhedsstyrelsen indført

nedenstående aktionsgrænser for PCB i indeluft:

• Over 300 ng/m 3 medfører tiltag med henblik

på reduktion

• 300 - 2000 ng/m 3 - inden for 2 år efter konstateret

forurening

• 2000 - 3000 ng/m 3 - inden for 1 år efter

konstateret forurening

• 3000 ng/m 3 - med det samme

B. Målinger i indeluft og i fuger

Formålet med undersøgelsen var at sammenligne

koncentrationerne af PCB i indeluften i

kontaminerede og ikke kontaminerede lejligheder

og at undersøge sammenhængen mellem

koncentrationen i fugerne og i indeluften. Af

bebyggelsen, der er opført mellem 1970 og

1974, er ca. 300 ud af 1.600 lejligheder kontaminerede.

Luftmålinger i 83 lejligheder fra kontaminerede

områder og i 21 lejligheder fra ikke kontaminerede

områder blev foretaget over en periode

på 24 timer i form af 24 kongenere, inklusive

alle dioxinlignende kongenere. Derudover

blev der foretaget analyser på elastiske fuger i

20 tilfældigt udvalgte lejligheder blandt de 83

kontaminerede lejligheder samt foretaget en

spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål om

rygning og rengøring, udluftningshyppighed

og om vinduer og døres placering i lejligheden.

Konklusion:

• Mere end 30 år efter at PCB blev forbudt er

der ca. 16 % PCB indhold tilbage i fugerne.

• I 96 % af de kontaminerede lejligheder

overskrides de danske aktionsværdier i

indeluften.

• Højere koncentration i indeluften i boliger,

hvor der ryges.

• Koncentration er lavere i boliger med hyppig

rengøring i form af afstøvning og støvsugning.

• Fjernelse af fuger løser ikke problemet med

høje indendørs koncentrationer pga. tilstedeværelse

af sekundære og tertiære

kilder.

• Øget ventilation og hyppig rengøring anbefales

i de kontaminerede boliger.

I analyserne af blodplasma i indgik knapt 300

beboere i Farum midtpunkt, 50 % fra PCB-forurenede

lejligheder og 50 % fra ikke forurenede

lejligheder.

I plasma blev der analyseret for 27 forskellige

kongenere, heraf 15 ikke dioxinlignende kongenere

og 12 dioxinlignende kongenere. For de

15 undersøgte ikke-dioxin-lignende kongenere

var der signifikant højere niveau blandt deltagerne

fra de forurenede lejligheder af 12 kongenere,

mens 3 kongenere lå under detektionsgrænsen.

For de dioxinlignende kongeneres

vedkommende var der signifikant højere

niveau af 2 kongenere, mens de øvrige næsten

alle lå under detektionsgrænsen. Mænd havde

et lidt højere plasmaniveau end kvinderne, og

der var stigende plasma PCB med stigende

alder.

Niels Ebbehøj sluttede sit indlæg med spørgsmålet:

Bliver de syge af det? Svaret var, at det

gør de næppe, da niveauerne ikke er højere end

for 20-30 år siden og da eksponeringen overvejende

består af de ikke dioxinlignende PCB,

der anses for mindre toksiske end de dioxinlignende

PCB.

Dagens næste indlæg omhandlede radon i

boligen og forekomst af lungecancer i en dansk

kohorte. Her indledte seniorforsker Claus E.

Andersen fra Center for Nukleare Teknologier

på DTU indlægget med at fortælle om radon

44 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines