1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

Udsættelse for nanopartikler er således forbundet

med forandret funktionsevne i blodkarret,

hvor der kan være nedsat dilatationsevne og

øget kontraktionsevne. Ligeledes synes studier

af luftforureningspartikler og enkelte studier af

nanopartikler at vise en sammenhæng mellem

eksponering og forværring af åreforkalkning i

forsøgsdyr, som er disponeret for at udvikle

åreforkalkning.

Sammenfattende peger toksikologiske undersøgelser

i forsøgsdyr på en sammenhæng mellem

udsættelse for nanopartikler og udvikling

af oksidativt stress og kardiovaskulære effekter.

Absorption, distribution og effekter af

sølvnanopartikler og sølvacetat i rotter

Erik Huusfeldt Larsen 1 , Katrin Loeschner 1 ,

Niels Hadrup 2 , Alicja Mortensen 2 , Henrik Rye

Lam 2,3 Henrik Frandsen 1

Ehlar@food.dtu.dk

Rotter (hanner og hunner; N=6 per køn) blev

dagligt doseret via sonde med 3 koncentrationsniveauer

(2,25, 4,5 og 9,0 mg/kg b.w.) af

sølv som en suspension af 14 nm (o.d.)

sølvnanopartikler (AgNP) eller som en opløsning

af sølvacetat (AgAc). Partiklernes langtidsstabilitet,

massekoncentration samt størrelsesfordeling

blev bestemt med DLS og ICP-

MS. Efter 18 dages dosering blev der udtaget

døgnurin, og efter 28 dage blev dyrene aflivet

og væv, organer og blod udtaget.

1

Resultaterne viste, at sølv blev absorberet og at

koncentrationen heraf i tarm, mave og lever

var ens for begge doseringsformer, men var

højere i nyrer, lunge, muskler, hjerne og

plasma fra dyr doseret med AgAc (p

More magazines by this user
Similar magazines