og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

5 Skørping

Figur 5-1 Erstatningsanlæg med ny vejtilslutning og fotovinkel for skitse Figur 5-7.

I Skørping anlægges erstatningsanlægget for overkørslen i form af en tunnel under banen

placeret syd for den nuværende overkørsel ved Himmerlandsvej/Jyllandsgade.

Erstatningsvejen tilsluttes mod vest en rundkørsel, der opføres i krydset mellem

Himmerlandsvej og Moskovvej. Kanaliseringsanlægget på den østlige side af jernbanen

ved Møldrupvej bliver anlagt i samme niveau som i dag.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

14

More magazines by this user
Similar magazines