og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Byen er oprindeligt en randbebyggelse på kanten af Østerådalen, men landevejen og

jernbanen har haft størst betydning for byens nuværende struktur. Byen ligger primært på

den vestlige side af jernbanen. Jernbanen, den oprindelige landevej (Ellidshøjvej) og

Hobrovej fremstår i dag som barrierer for byens udvikling.

7.2.2 Byrum og arkitektur

Byens randbeliggendhed opleves tydeligt, når man kører mod syd ad Ellidshøjvej. Herfra

oplever man et langt kig over det lavereliggende englandskab samt udsigten til det

massive kalkbrud, som hører til den nyere del af byens historie.

Efter landevejen og jernbanen kom til, blev Ellidshøj til stationsby, fra den tid stammer

den oprindelige stationsbygning og stationsbebyggelsen på østsiden af banen. Landevejen

(Ellidshøjvej) mellem Hobro og Aalborg, som dengang gik gennem Ellidshøj, satte og

sit præg på byen. I dag er stationen lukket, og vejtrafikken ledt uden om byen på

Hobrovej.

Byen ligger på den vestlige side af jernbanen, og byens kan opdeles i forholdsvis

homogene områder, der beskriver anvendelsen og karakteren.

Jernbanen mod øst og Hobrovej mod vest afgrænser byen. Hobrovej og Ellidshøjvej er to

hovedfærdselsveje, og krydset mellem Mjels Brovej fra øst og Ellidshøjvej i vest er byens

centrale punkt tæt på den nuværende overkørsel. Ellidshøjvej er hovedgaden i byen, hvor

der ligger skole og børnehave m.m. Der kan derfor være skoletrafik på Ellidshøjvej, men

den generelle cykeltrafik er begrænset.

Området mellem Hobrovej og jernbanen er primært et boligområde, men med forskellige

karakterer. Et område er den homogene parecelhusbebyggelse fra 1970’erne i nord, der er

indpasset godt i terrænet i terrasser ned ad bakkeskråningen. Mod syd ligger en blandet

landsbybebyggelse i tilknytning til kirken, der ligger højt og er omgivet af en 300 m

byggelinje. Resterne af den oprindelige landsby ligger heromkring med flere

bevaringsværdige gårdmiljøer og gamle træer. Den sidste type bebyggelse i dette område

er en forholdsvis nedslidt landevejsbebyggelse langs Ellidshøjvej og Apotekervej.

På den østlige side af jernbanen ligger, som det eneste anlæg i byen, den lokale sportsklub

og idrætsanlæg samt et mindre antal beboelsesejendomme.

I den sydlige del af byen mellem Ellidshøjvej og jernbanen er området udlagt til erhverv,

der ligger i dag bl.a. en maskinfabrik. Mod vest ligger der et ældre boligområde.

Jernbanen er en fysisk barriere i byen, som brydes i forbindelse med overkørslen ved den

tidligere station. Her er der opstået en lille sammenhængende boligbebyggelse langs

Mjels Brovej og Våsevej, der består af få beboelsesejendomme.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

34

More magazines by this user
Similar magazines