og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Figur 7-3 Overordnet bymæssig struktur omkring jernbanen i Ellidshøj. Kortet er

udarbejdet på baggrund af en overordnet byanalyse.

7.2.3 Visuelle forhold

Overordnet set ligger Ellidshøj i et lavtliggende englandskab med Østerådalen mod øst,

mod nordvest stiger terrænet. Landskabet er præget af infrastrukturanlæg som jernbanen

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

35

More magazines by this user
Similar magazines