og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

8 Svenstrup

Den nye vej føres på bro over banen og Svenstrup Banevej. Broen er forsøgt gjort så

visuelt åben som muligt ved at forlænge den i begge broender til en samlet længde på 110

m. Kravet til frihøjde over banen er knap 6 m. På østsiden af broen etableres en rampe

med skråningsanlæg. På vestsiden af broen etableres en rampe med lodrette spunsvægge i

begge sider. Der kan eventuelt etableres en betonpåstøbning på spunsvæggene. Da der er

et terrænfald på mellem 2 og 2,5 m mod øst, vil vejen ligge ca.10 m over terræn set fra

Dall Møllevej.

Figur 8-1 Erstatningsanlægget i Svenstrup med fotovinkel for før-billede til skitse Figur

8-9

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

44

More magazines by this user
Similar magazines