Se i PDF KLIK HER - Dansk Formands Forening

danskformand.dk

Se i PDF KLIK HER - Dansk Formands Forening

Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 538 8844

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Tema i næste nummer:

Asfalt

Artikler og stof til nr. 2 2012

skal være redaktionen

i hænde senest den 4. aprl 2012.

Næste nummer udkommer

den 30. april 2012.

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Frederikshavnsvej 81

9800 Hjørring

Tlf.: +45 3029 0664

Annonceekspedition

og tryk

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

Conny Rita Pallesen

Tlf. 76 10 11 43

Fax. 76 10 11 23

E-mail: crp@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

4. april 2012.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afl everes til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Formandsbladet • Nr. 1 • februar 2012

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde

Side 6 Uponor åbner nyt akademi

Side 8 Naturen tog fusen på Falster

Side 11 Danske Kloakmestre fordobler messe

Side 14 Betonfolk sørger for fast arbejde

til landmålerne

Side 16 Aarhus først med årsmøde

Side 18 DFF ind i Forbrugsforeningen

Side 19 Endnu større og bedre medlemsblad

Side 20 Medlemsnedgang bremset

Side 22 Vi gratulerer

Side 24 Årsmøder

Side 26 Medelelser

DS/EN ISO 9001:2008

DS/EN ISO 14001:2004

DS/OHSAS 18001:2008

procurator.dk

info@procurator.dk +45 7611 5000

Beskyttelse gennem viden

Beklædning

Beskyttelse

I bygge- og anlægsbranchen

er miljø- og sundhedsmæssige

risici som asbest, PCB, svampesporer,

bly og kemikalier ofte

en del af jobbet.

De rette rutiner og den rette

viden skal derfor sidde på

rygraden. Viden om hvorfor

og hvornår personligt sikkerhedsudstyr

skal anvendes,

mindsker risikoen for skader

og motiverer medarbejderen

til at beskytte sig.

Til det formål har vi udviklet

Procurator Academy -

kursusprogram 2012 kan ses

på www.procurator.dk.

AKTUELT!!! Temadag den

15. marts om PCB, asbest

og svampe i bygninger.

Mød bl.a. Niels Trap fra

Golder Associates A/S.

Ring for information på

+45 7611 5000

More magazines by this user
Similar magazines