Rapport 418 Miljørapport - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Rapport 418 Miljørapport - Vejdirektoratet

RUTE 18 MoToRvEj HERNING - HoLSTEBRo oG vEjfoRBINdELSE TIL GødSTRUp VVM-redegørelse >>> Miljørapport Rapport 418 - 2012 Undersøgelsen er løbende blevet drøftet og koordineret i et teknikerudvalg med følgende medlemmer: Søren Gais Kjeldsen, Direktør for Teknik og Miljø, Holstebro Kommune Anette Vognbjerg, Afdelingschef Trafik og Park, Holstebro Kommune Søren Hemdorff, Afdelingschef Planlægning, Holstbro Kommune Eva Kanstrup, Direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune Tommy Jonassen, Afdelingsleder i Veje, Trafik og Byggemodning, Herning Kommune Ole Kirk, Strategichef, Vejdirektoratet Birgitte Henriksen, Planlægningschef, Vejdirektoratet Mads Holm Petersen, Chefkonsulent, Vejdirektoratet Anne Marie Gejlager, Ingeniør, Vejdirektoratet Leif Hald Pedersen, Projektleder, Vejdirektoratet Ole Gregor, Specialkonsulent i Naturstyrelsen, har deltaget som observatør i teknikerudvalget. Et rådgiverkonsortium bestående af Orbicon, Møller & Grønborg og COWI har bidraget med natur- og miljøundersøgelser. Konsulentfirmaet Amphi Consult har bidraget med kortlægning af padder og krybdyr til dette arbejde. Konsulentfirmaet Rambøll har bidraget med ydelser indenfor vejprojektering, afvanding og bygværker. Konsulentfirmaet COWI har bidraget med trafikberegninger. Konsulentfirmaet Tetraplan har bidraget med effektberegninger. Konsulentfirmaet Grontmilj har bidraget med ledningsoplysninger. Museerne i Holstebro og Herning har ydet bidrag om arkæologi og kulturarv. REdAKTIoN: Anne Eiby og Simon Blauenfeldt Leonhard dATo: Juni 2012 LAYoUT: Lone Jensen, COWI foToS: Vejdirektoratet, Orbicon, COWI GRUNdKoRT: © Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen ISBN (NET): 9788770606912 ISBN: 9788770606929 CopYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 2

More magazines by this user
Similar magazines