Hent vores samlede gødningsbrochure her. - Danish Agro

danishagro.dk

Hent vores samlede gødningsbrochure her. - Danish Agro

Gødning fra Danish Agro

Giver dine afgrøder den bedste start!


gødskning

Køb din handelsgødning hos Danish Agro. Så er du sikker på, at dine

afgrøder får den bedste start. Vi forhandler kun kvalitetsgødninger fra

Europas førende gødningsproducenter. Find et overblik over vores

gødninger i denne brochure.

Gode råd om gødskning

Den optimale gødskning sker, når planterne igennem hele vækstsæsonen har adgang til

de nødvendige næringsstoffer. Dette er med til at opretholde gode og sunde planter og

dermed et højt udbytte til følge.

Gødningens fysiske egenskaber er også meget vigtige, da dette har stor indvirkning på

opløseligheden samt for at opnå det korrekte spredebillede. Dette er utroligt vigtigt især

på de store spredebredder.

Makronæringsstofferne C (kulstof), O (ilt), N (kvælstof), P (fosfor), S (svovl), K (kalium) har

planternes brug for i store mængder, mens andre næringsstoffer (mikronæringsstoffer)

er nødvendige i mindre mængder. Det er typisk Ca, Mg, Fe, Mn, CU, Zn, B, Cl, Mo m.fl.

I figuren herunder illustrerer Liebigs berømte minimumslov om, hvordan den korteste

stav er den dyrkningsfaktor, der begrænser udbyttet. Kunsten er derfor at få kortlagt, om

der er mangel på et eller flere næringsstoffer i ens mark. Dette er svært for mange mikronæringsstoffer.

Derfor skal man spørge sig selv, om afgrødepriserne nu ikke er så høje,

at man bør sikre sig, at der ikke er mangel på et eller flere næringsstoffer. I figuren nederst

ses reaktionstallets påvirkning af næringsstoffernes tilgængelighed. Nogle næringsstoffer

er mest tilgængelige ved høje reaktionstal og andre ved lave. Generelt opnås

den bedste tilgængelighed ved et reaktionstal mellem 6-7 afhængig af jordbundstype.

Figur 1: Liebig’s minimumslov.

Figur 2: Reaktionstallets påvirkning af næringsstoffernes

tilgængelighed.


N-Gødning

N-Gødning

Handelsnavn Rumvægt Total Total Total Total

Kg/l Kvælstof (N) Svovl (S) Magnesium (Mg) Bor (B)

Flydende ammoniak - 82,2 - - -

NS 24-6 Mg 1,05 24,0 5,6 0,6 -

NS 26-14 1,05 26,0 14,0 0,3 -

NS 27-4 Mg 1,05 27,0 3,7 0,5 -

Kalkammon 27 Mg 1,00 27,0 - 2,4 -

N 34 0,98 34,4 - - -

Svovlsur ammoniak 1,04 21,0 24,0 - -

Kalksalpeter 1,10 15,5 - - -

Borkalksalpeter 1,10 15,4 - - 0,3

Kvælstof

Kvælstof er nok det næringsstof, som har størst betydning for udbyttet i afgrøderne.

Planterne optager nemmest kvælstof i form af nitrat og ammonium. Kvælstof bruges

i planten til at danne aminosyrer, der er essentielle for opbygning af celler i planten.

Derfor medfører et underskud af kvælstof, at der ikke kan laves så mange nye celler og

dermed lavere vækst.

Efter at planten har optaget kvælstoffet via rødderne, fordeles det let rundt i planten

efter devisen, at der hvor behovet er størst får først. Det vil i praksis sige, at kvælstofmangel

altid ses først i de ældste blade.

Hvis afgrøden mangler kvælstof:

• Falder proteinindholdet

• Udbyttet falder, da der ikke bliver opbygget nye celler

• Afgrøden afmodner tidligere, fordi den ”skynder” sig

Danish Agro’s kvælstofgødninger er velafbalancerede i forholdet mellem ammonium

og nitratkvælstof. Det giver en sikker og høj udnyttelse af kvælstoffet under de danske

dyrkningsforhold. Handelsgødning skal tilføres, når væksten er startet, således at

afgrøden ikke mangler kvælstof, når de nye rødder dannes i foråret, som er den mest

kritiske periode. En deling af kvælstoftilførslen kan med fordel deles i vintersæd, således

at optagelsen sker mere jævnt hen over vækstsæsonen.

Danish Agro gødning 3


NPK Gødning

NPK-Gødning

Handelsnavn Rum- Total Fosfor (P) Total Total Total Total

vægt Kvæl- Citrat- Kalium Svovl Magne- Bor

Kg/l stof (N) /vandopl. % (K) (S) sium (Mg) (B)

NPK 9-11-21 1,00 9,0 10,79 20,6 1,6 - -

NPK 21-3-10 1,10 20,6 2,6 9,6 3,6 1,0 0,02

NPK 22-2-9 1,03 21,6 1,8 8,6 2,6 - -

DAP 18-20-0 1,00 18,0 19,7 - 2,8 - -

NP 20-9-0 1,00 19,6 8,6 - 13,0 - -

De næringsstoffer, som fjernes med afgrøden, skal som udgangspunkt erstattes.

Derfor kan der anvendes en NPK-gødning for at få en rimelig balance mellem fraførsel

og tilførsel af næringsstoffer, og du får en fuld gødskning til en fornuftig hektarpris.

Danish Agro’s NPK- gødninger er sammensat, således at afgrødernes specielle behov

dækkes igennem hele vækstsæsonen. Desuden er der brugt de mest plantetilgængelige

N, P og K kilder, der er til rådighed. De fleste af vores NPK- gødninger indeholder desuden

plantetilgængelige mikronæringsstoffer, som er vigtige til at opnå de højeste

udbytter.

Klorfattig NPK-Gødning

Handelsnavn Rum- Total Fosfor (P) Total Total Total Total Total Total

vægt Kvæl- Citrat- Kalium Svovl Mg B L MN ZN

Kg/l stof (N) /vandopl. % (K) (S)

NPK 14-3-15 1,05 14,0 3,0 15,0 10,0 2,5 0,02 - -

NPK 14-3-15 er velegnet, hvor man ønsker at få tilført større mængder Kalium til specialkulturer

såsom kartofler og grøntsager.

NPK 23-3-6 er en special gødning med højt kvælstofindhold, som gør den særdeles velegnet

til juletræs- og pyntegrøntkulturer.

4 Hercules Hestefoderserie


P, K og PK-Gødning

P, K og PK-Gødning

Handelsnavn Rumvægt Fosfor (P) Total Total Total

Kg/l Citrat-/ Kalium Svovl MG

vandopl. % (K) (S)

PK 0-4-21 1,08 4,0 21,0 5,7 1,2

Tripelfosfat 1,02 20,8 - - -

Kali 50 1,04 - 49,8 - -

Patent Kali 1,14 - 24,9 17,0 6,0

Fosfor

Det er meget vigtig at tilføre den samme mængde fosfor, som der fjernes via afgrøderne.

Det er kun en meget lille brøkdel af den fosfor, som findes i jorden, som er

plantetilgængeligt. Derfor er det meget vigtigt, at man tilfører vand-opløseligt fosfor,

som dermed er plantetilgængeligt.

Fosfor er særlig vigtig ved rodsætning. Det er derfor vigtigt, at startende afgrøder har let

adgang til en mindre mængde handelsgødning (P) placeret tæt på rodsystemet tidligt

i vækstsæsonen. Fosfor bruges i kromosomerne i cellerne. Derfor dannes der ikke nye

celler ved fosformangel.

Ved mangel på fosfor:

• Falder udbyttet, da der ikke opbygges nye celler.

• Mindre rodvækst som medfører tørkefølsomme afgrøder, samtidig får planten svært

ved at optage de andre næringsstoffer.

Kalium

Kalium er med til at holde saftspændingen oppe i planten. Det vil sige, at jo mere kalium

der er i plantesaften, jo stærkere er cellerne. Det skyldes, at cellerne ikke har noget

skelet. Derfor er det nødvendigt, at bladene er saftspændte, således at bladene kan

holdes udstrakte.

Kalium er desuden medvirkende til at styre vandforbruget i planten, så ved kaliummangel

vil man have et større vandforbrug og dermed større risiko for vandmangel. En god

kaliumforsyning kan virke som ”frostvæske” i plantecellerne og øger dermed vinterafgrødernes

evne til overvintring.

I sletgræsmarkerne skal man være særlig opmærksom på at få tilført tilstrækkelige

kaliummængder.

Danish Agro gødning 5


Favorit-gødninger

Favorit-Gødninger

Handelsnavn Total Fosfor (P) Total Total Total Total

Kvælstof (N) Citrat- Kalium (K) Svovl Mg Bor

/vandopl. % (S) (B)

NPK 5-6-25 4,6 5,6 24,6 2,6 1,8 -

NPK 10-7-17 9,6 6,6 16,6 5,6 3,2 -

NPK 14-4-19 13,6 3,6 18,6 3,6 1,6 0,02

NPK 18-4-14 17,6 3,6 13,6 2,8 0,95 0,02

NPK 20-3-10 19,7 2,7 9,7 2,0 0,1 -

NPK 21-2-10 20,6 1,6 9,6 3,6 0,7 -

NPK 24-2-5 23,7 1,6 4,6 3,6 0,6 -

NP 18-0-16 17,6 - 15,6 3,0 0,9 -

NP 20-10-0 19,6 9,6 - 8,6 0,6 0,06

Favorit-gødningerne er blandet af de bedste råvarer og er Danish Agros prisbillige alternativ,

hvor kvaliteten stadig er i top. Her får du en fuldgødskning til en billig hektarpris

uden at gå på kompromis med kvaliteten.

6 Hercules Danish Agro Hestefoderserie

gødning


Flydende dangødning

Handelsnavn Total Fosfor (P) Total Total Vægtfylde

Kvælstof Citrat-/ Kalium Svovl Kg/liter

(N) vandopl. % (K) (S)

Agrotain gødninger

N 27 Agrotain 27,0 - - - 1,26

NS 17-17 Agrotain 17,0 - - 17,0 1,25

NS 20-10 Agrotain 20,0 - - 10,0 1,25

NS 24-6 Agrotain 24,0 - - 6,0 1,27

NS 27-3 Agrotain 27,0 - - 3,0 1,30

NPK 13-2-8 Agrotain 13,0 2,0 8,0 3,0 1,25

NPK 15-2-6 Agrotain 15,0 2,0 6,0 2,0 1,25

NK 12-0-7 Agrotain 12,0 - - 7,0 1,21

NK 20-0-4 Agrotain 20,0 - 4,0 4,0 1,24

Standard gødninger

NS 20-10 20,0 - - 10,0 1,25

NS 24-6 24,0 - - 6,0 1,27

NS 27-3 27,0 - - 3,0 1,30

NPK 10-2-11 (klorfattig) 10,0 2,0 11,0 9,0 1,35

NPK 13-2-8 13,0 2,0 8,0 3,0 1,25

NPK 15-2-6 15,0 2,0 6,0 2,0 1,30

NK 12-7 12,0 - 7,0 3,0 1,24

NP 11-16 11,0 16,0 - - 1,27

NP 17-7 17,0 7,0 - 3,0 1,31

NP 19-7 19,0 7,0 - 5,0 1,27

NP 20-3 20,0 3,0 - 3,0 1,27

NK 20-4 20,0 - 4,0 4,0 1,24

K 11 - - 11,0 - 1,19

Med flydende Dangødning får du en bedre udnyttelse af både dit areal, din marksprøjte samt

din kvælstofkvote. Dangødning udbringes præcist med marksprøjten eller placeres direkte ved

såning. Dette medfører, at afgrøderne er i stand til at yde det optimale. Dangødning produceres

på fabrikkerne i Rødby Havn, Fredericia og Aalborg, hvorfra det leveres direkte ud til dig.

Dangødning sikrer genanvendelse af værdifulde restprodukter fra forskellige industrier f.eks

Ammoniumthiosulfat (ATS), som produceres på Statoils raffinaderi i Kalundborg. Her trækker

man svovl ud af olien og omdanner denne til ATS. ATS er ud over at være svovlkilde også en af

de komponenter, som sikrer, at Dangødning har et minimum af kvælstoffordampning.

Agrotain er en velafprøvet og anerkendt ureaseinhibitor, der sikrer mod kvælstoffordampning.


Opbevaring af flydende gødninger

Der findes forskellige muligheder for opbevaring af din Dangødning:

Opbevaringsposer

En opbevaringspose er et fleksibelt lager af

DanGødning og kan placeres på ladegulvet,

i kornvogne, containere m.v.

Det er en sikker og fleksibel måde at

korttids-opbevare DanGødning på.

"Posen" fylder ca. 4 x 9 meter og bliver ca. 1

m. høj i fyldt (29 tons) tilstand.

Posen anbefales ikke til længere tids opbevaring af flydende gødning.

15.000 l plastik tank

Tanken er som eneste tank TYPEGODKENDT

til denne anvendelse af Teknologisk Institut.

Tanken rummer 15.000 ltr. - knapt 20 ton

gødning!

Tanken er gennemsigtig, således at du hele

tiden kan se væskestanden i tanken. Tanken

er monteret med rustfri kuglehane mandehul

og fittings - klar til brug.

Diameter 2,8 meter

Højde 2,8 meter

Godsstykkelse 10-12 mm.

Vægt 360 kg

Tanken placeres på stenfrit underlag med Plastiktank

en bæreevne på min. 3,3 ton / m2.

Den tomme tank bør fastgøres til underlaget.

8 Danish Agro gødning

Opbevaringspose


Opbevarring af Flydende gødninger

25.000 l glasFiber tank

Tanken er monteret med rustfri kuglehane

og fittings - klar til brug.

Tanken kan rumme 25.000 ltr. svarende

næsten til et helt træk gødning.

Tanken kan leveres med tankgård i beton.

Yderligere information

Er du interesseret i at vide mere

om opbevaring af Flydende

gødning?

Så kontakt os på tlf. 72 15 80 00 for yderligere

information. Du kan også kontakte din lokale

afdeling.

Glasfiber tank

Danish Agro gødning 9


10 Danish Agro gødning


Fragtpriser

Herunder finder du vores aktuelle fragtpriser på levering af løst og flydende

gødning.

Fragtpriser løst gødning

Fragttillæg på løst gødning beregnes på den enkelte type.

• Alle priser er basis 3.000 kg eller derover afhentet fra Danish Agro’s lager.

• Tillæg ved afhentning 0-2.999 kg: 10 kr./100 kg.

Fragttillæg ved levering kr. / 100 kg

Fragtpriser flydende gødning

Fragttillæg ved levering kr. / 100 kg

Gødning - leveret fra Danish Agro’s lager

Kvantum i kg

Løst

tippet af

Løst

med grab

Bigbags leveret

i vort valg

Bigbags leveret i

kundens valg

> 25.000 0 + 5,00 kr. 0 + 5,00 kr.

12.000 - 24.999 + 7,50 kr. + 10,00 kr. + 5,00 kr. + 10,00 kr.

6.000 - 11.999 + 15,00 kr. + 17,50 kr. + 10,00 kr. + 15,00 kr.

0 - 5.999 Ej muligt Ej muligt + 20,00 kr. + 25,00 kr.

Kvantum i kg

Flydende gødning Leveret

fra Danish Agro’s lager

> 28.000 Fragtfrit

15.000 - 27.999 + 3,00 kr.

10.000 - 14.999 + 5,00 kr.

3.000 - 9.999 + 9,00 kr.

0 - 2.999 + 25,00 kr

udlejning af gødningsspreder

Du kan leje gødningspredere hos Danish Agro. Gødningsspredere udlejes kun i forbindelse

med køb af gødning af Danish Agro. Hør nærmere herom i din lokale afdeling.

Danish Agro gødning 11


estilling og information

Bestilling og information

Ring til din lokale afdeling (se tlf. nr. og åbningstider på www.danishagro.dk) og få

yderligere information eller bestil gødning.

Du kan også ringe til vores kundeservicecenter – Landmandsservice - på tlf. 72 15 80 00.

Landmandsservice har åbent: Mandag-torsdag: 7.30 - 16.00 og fredag: 7.30 - 15.30

Oversigt over Danish Agros afdelinger

fjelstervang

Læs mere på

www.danishagro.dk

gøttrup

haubro

hoptrup

vrå

gistrup

galten

tårs

terndrup

selling lyngby

stenstrup

sæsonafdeling

åstedbro

slangerup

lunde

hørve svinninge

horne

sydjylland

varde

fåborg egtved

østsjælland

janderup

st. merløse

skamby otterup kr. stillinge

forum bramming gesten

ringsted gadstrup

kolding gamby

ll. skensved

brørup sjølund

odense vestsjælland hårlev

sdr. hygum

ørsted

nr. søby

ribe

fyn

dalmose karise

sommersted aller

kværndrup

bedsted

bylderup bov

midtjylland

sønderjylland

dronninglund

nordjylland

kværs

hovedkontor

afdeling

fritidsbutik

rudkøbing

nakskov

vålse

bandholm

nykøbing

græshave

lolland /falster

05-04-2013

More magazines by this user
Similar magazines