Optagelse i social vejviser

rk.dk

Optagelse i social vejviser

Optagelse i social vejviser

1. Hvad hedder foreningen/aktiviteten? - og hvor bor I?

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Fax:

E-mail-adresse:

Internet-hjemmeside:

2. Hvornår er der åbnings- eller træffetid?

3. Hvem er foreningens/aktivitetens kontaktperson?

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Træffetid:

4. Hvad er foreningens/aktivitetens formål?

5. Hvilke aktiviteter foregår i foreningen?

6. Hvem er brugere af foreningen/aktiviteten?

7. Hvilken overordnet kategori tilhører foreningen/aktiviteten? (sæt kryds)


ٱ Oplysning og rådgivning

ٱ Humanitært og kirkeligt socialt arbejde

ٱ Syge og handicappede

ٱ Misbrug

ٱ Børn, unge og familier

ٱ Ældre

ٱ Indvandrere, flygtninge og etniske mindretal

ٱ Andet (skriv her) __________________________________

8. Hvilke organisationer har foreningen tilknytning til?

(landsforeninger, amtskredse, sammenslutninger m.v.)

9. Hvilken type arbejdskraft har foreningen/aktiviteten?

ٱ Lønnede

ٱ Frivillige

ٱ Jobtræning

ٱ Praktikanter

ٱ Andre (skriv her) ___________________________________________

10. Hvordan er foreningen/aktiviteten finansieret?

ٱ Medlemskontingenter

ٱ Offentlige tilskud

ٱ Fonde

ٱ Puljer:

ٱ Sponsorer

ٱ Andet

11. Hvordan ser jeres logo ud?

(Det må gerne være i en form, hvor det kan trykkes eller indscannes)

More magazines by this user
Similar magazines