Uge 38 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 38 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Politisk

Politisk

minister-

minister

café café på


biblioteket

biblioteket

Internetblad for borgere over 60 år UGE 38 SEPTEMBER 2012

Mandag den 24. september kan

man møde Carsten Hansen, minister

for by, bolig og landdistrikter, på Kolding

Bibliotek.

Side 7

Hverdags-

Hverdags

arkitektur

arkitektur

i i i øjenhøjde

øjenhøjde

Kommunen udskriverfotokonkurrence

om borgernes

bedste

billeder af byens

skulpturer og monumenter.

Side 8-9


KOLDING SENIOR 2

En ejendommelig beslutning

Budgettet for Kolding Kommunes økonomi i 2013 er på

plads, og flere partier fremfører, hvilke ønsker, de har fået

opfyldt. Således nævner Dansk Folkeparti, at det har fået afsat

300.000 kr. til indretning af Basagerhus til Kvindehuset,

såfremt Kvindehuset ønsker at flytte dertil, når plejecentret

Basagerhus næste år står tomt.

Det er en ejendommelig beslutning at tilbyde penge under

forudsætning af, at modtageren ønsker det.

En gruppe i Nr. Bjert har samlet et par hundrede underskrifter,

som støtter ønsket om at oprette et medborgerhus,

når plejecentret bliver ledigt. Det vil gavne lokalsamfundet,

men fra politisk side har der ikke været synderlig interesse

for det. Hvis politikerne ikke lytter til lokale græsrødder,

kvæler de alle gode tanker om nærdemokrati.

Kvindehuset har behov for nye omgivelser, ingen tvivl om

det, men man kunne have foreslået dem Kløverhøj, som er

mere bynært. Det er en ren parodi at foreslå Basagerhus i Nr.

Bjert med dårlige busforbindelser, når samme byråd ikke kan

finde ud af at etablere buslinie til den nye politistation, som

ligger meget tættere på.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Hør Hør pindsvinene pindsvinene nattesnøfte nattesnøfte ved ved Dons Dons Nørresø Nørresø

Nørresø

Mandag aften den 24. september

kl. 19 er der mulighed

for at komme helt tæt på naturen,

når mørket falder på.

Naturvejleder Nanna Winbladh

tager interesserede med

på en vandring rundt om

Dons Nørresø på udkig efter

livet i skumringen.

- Ved skumringstid er der

stor aktivitet i naturen. De fleste

fugle er ved at falde til ro,

men netop nu vågner mange

andre dyr. Ræven jager mus,

rådyret græsser, og uglen flyver

lydløst omkring efter mus

og andre små dyr.

- Flagermusene er på vej i

vinterhi, og vi hører måske et

pindsvin snøfte, når de går

omkring og søger efter små-

dyr, fortæller naturvejleder

Nanna Winbladh.

- Turen rundt om Dons Nørresø

går via et trampespor så

godt fodtøj som f.eks. gummistøvler

vil være en fordel flere

steder på ruten.

- Turen i rask tempo uden

stop tager ca. en time, men da

vi jo skal lytte efter flagermus

og kigge efter dyrene og deres

spor, forventer jeg, at turen tager

omkring 2-2½ time, siger

Nanna.

Turen slutter først efter mørket

er faldet på, så medbring

gerne lommelygte.

Turen starter og slutter fra

Vester Nebel Kirke. Der er ingen

tilmelding til turen, bare

mød op.


KOLDING SENIOR 4

Nye Nye læsekredse

læsekredse

Nu kan man dele sin oplevelse

af en god bog med andre læseheste,

når Koldingbibliotekerne fra

slutningen af september danner

nye læsekredse i Kolding, Christiansfeld

og Vamdrup.

En læsekreds består af 6-8 mennesker,

som læser den samme

bog, og som derefter mødes og

snakker om den.

Læsekredse er meget forskellige.

De kan være faglige eller sociale,

mødes om dagen eller om aftenen,

privat eller på biblioteket,

til en tør kop kaffe eller det store

kaffebord.

- Mød op og find netop dit

match, når vi danner nye læsekredse,

opfordrer bibliotekar Lene

Henriksen fra Koldingbibliotekerne.

Det er gratis at deltage i aftenens

arrangement, som begynder

kl. 19, men af hensyn til kaffe-

brygningen beder biblioteket

om, at man bestiller billet på

koldingbib.dk, på tlf. 79 79 11

00 eller direkte på biblioteker-

ne.

Aftener for nye læsekredse

Vamdrup Bibliotek: Mandag den

24. sept.

Christiansfeld Bibliotek: Tirsdag

den 25. sept.

Kolding Bibliotek: Tirsdag den 2.

oktober

Alle tre steder kl. 19


KOLDING SENIOR 5

Et Et Et godt godt godt liv liv på på plejecentret

plejecentret

I forbindelse med udviklingen af

det nye plejecenter, der skal afløse

Vonsildhave, er der lavet et hæfte

med 12 såkaldte

”hverdagsfortællinger” til inspiration

for de private tilbudsgiverne,

som kommunen skal samarbejde

med om projektet.

Materialet er imidlertid blevet så

godt, at kommunens mener det kan

inspirere andre. Derfor er det nu lagt

ud på kommunens hjemmeside og

kan også fås som trykt hæfte.

Formanden for Seniorudvalget, Søren

Rasmussen, siger: - Hverdagsfortællingerne

er udarbejdet gennem

en omfattende brugerinddragelse

under ledelse af konsulenter fra

KL’s Konsulentvirksomhed. Her har

en gruppe beboere, medarbejdere,

pårørende og repræsentanter fra lokalsamfundet

været ”på opdagelse”

i dagligdagen på det nuværende

plejecenter. Under arbejdet har

gruppen interviewet andre beboere,

medarbejdere og lokalsamfundet

samt observeret forskellige dagligdagssituationer.

Gruppens opdagelser

blev efterfølgende fremlagt på en

ideworkshop for en større interessentgruppe,

bl.a. med deltagelse af

politikere fra Byrådet, faglige organisationer

samt en bred skare af ledere

og medarbejdere fra Kolding

Kommune, som udviklede ideer og

forslag til det nye plejecenter i Vonsild.

Herefter blev opdagelserne og

ideerne til fremtidig praksis omsat i

de 12 hverdagsfortællinger.

- Materialet er blevet så godt, at vi

mener, det vil kunne bruges af og

inspirere andre, derfor har vi nu lagt

det ud på kommunens hjemmeside

hvor man kan se det på

www.kolding.dk/12fortaellinger.

De 12 fortællinger giver et godt

indblik og små gode eksempler på

kombinationen af omsorg og respekt

for beboeren, på de pårørendes og

de frivilliges muligheder, behov og

rolle, siger Søren Rasmussen.


KOLDING SENIOR 6

SF og budgettet for 2013

I SF er vi optaget af at sikre alle

kommunes borgere et godt hverdagsliv.

Lokalområderne skal sikres

fællesskaber, og de borgere,

der har stort behov for hjælp skal

hjælpes.

Derfor må nogen tale deres sag,

og det gør vi i SF.

Der er partier, der kun er optaget

af de ældre og nærmest gør høj alder

til et handicap.

Ældredagen viste, at de ældre

mellem 60 og 80 lever et aktivt liv

- de kan og vil selv.

Og de ældre vil gerne bevare den

evne.

Derfor er det vigtigt at kunne

komme ud blandt mennesker og

ud i naturen og bevæge sig.

De vaner skal grundlægges fra

barndommen.

Børn kan ikke på samme måde

beslutte at kunne og ville selv.

Den evne skal udvikles ved hjælp

af gode daginstitutioner og skoler.

LÆSERBREVE

Ligesom

det sunde

valg

og det at

v æ r e

sammen

med andre

skal

være det

lette valg

for både

Lis Ravn Ebbesen

børn eller

ældre.

Skal velfærdsmodellen være

holdbar er det vigtigt, at den opvoksende

generation kan og vil.

Uden børnene ingen fremtid.

Lis Ravn Ebbesen

Gruppeformand for SF

Lindealle 18

6000 Kolding


KOLDING SENIOR 7

Politisk Politisk ministercafé ministercafé på på på Kolding Kolding Bibliotek

Bibliotek

Mød Carsten Hansen, minister

for by, bolig og landdistrikter,

mandag d. 24. september på Kolding

bibliotek.

Carsten Hansen, minister for

by, bolig og landdistrikter, drøfter

problemer på land og i by

med Koldingegnens borgere. Det

sker i Politisk Ministercafé på

Kolding Bibliotek mandag den

24. september kl. 15–16.

Alle ministre har fået tilbudt at

benytte bibliotekets caféhjørne til

en politisk ministercafé, og Carsten

Hansen er den første minister,

der mødes med borgerne i

denne runde.

Senere på året - i november -

holder udenrigsminister Villy

Søvndal en politisk ministercafé

på biblioteket.

Carsten Hansen vil på debatmødet

Kolding Bibliotek drøfte

en række emner med borgerne,

blandt andet:

Hvordan kan vi udvikle vores

byer, så de i højere grad imødekommer

de behov, indbyggerne

har?

Hvordan får vi taget hånd

om de problemer, der er i de

udsatte boligområder?

Hvad er de største udfordringer

i vores landdistrikter, og

hvad kan vi gøre for at dreje

dem i en mere positiv retning?

Hvad er denne regerings

største udfordringer, og hvad

gør regeringen for at trække

Danmark ud af krisen og ind i

en mere positiv udvikling?

Den Politiske Ministercafé arrangeres

løbende, så ministre-

ne kan invitere borgerne til en

politisk café, når det kan passes

ind i deres program. På

den måde bygger caféen på en

lang tradition i dansk demokrati,

hvor politikere møder

borgerne ude i landet. Og den

kombinerer tradition med fornyelse

i form af caféens uformelle

mødeform og debatforum.

Caféen er en videreudvikling

af de velkendte politiske caféer

Kolding Bibliotek, der siden

2008 har fungeret et uformelt

mødested mellem borgere og

lokalpolitikere.

DRILLER COMPUTEREN

Eller kunne du tænke dig en ny. Så ring til

Krølle 40533169 - www.krølles-edb.dk

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 8

Fotokonkurrence Fotokonkurrence om om hverdagens hverdagens arkitektur

arkitektur

Anledningen til fotokonkurrencen er

Arkitekturens Dag, som med temaet

”Hverdagens Arkitektur” sætter dagligdagens

omgivelser i by og på land i spil.

Hverdagsarkitektur er den arkitektur, vi

ikke ser. Det er alt det, som binder vores

byer og steder sammen. Rikke Aakjær

fortsætter:

- I Kolding Kommune har vi ca. 200

skulpturer, mindesmærker og udsmykninger,

som står placeret rundt i byrummene.

Projektet her skal sætte fokus på

de skulpturer, som vi allerede har, som

er en stor del af hverdagens arkitektur.

- Derudover opfordrer vi til, at byens

borgere kommer med deres mening om

skulpturerne i Kolding. Så find din indre

smagsdommer frem, og giv os din

kommentar med på vejen.

- Kolding er allerede godt med, når det

kommer til kunst i byrummet. Der er ikke

langt mellem udsmykningen i gader,

på pladser og i parker, men vi skal have

en plan for, hvad vi vil med den, fortæller

kulturchef Lone Leth Larsen.

- Koldingenserne må gerne lære deres

skulpturer at kende, på ny sætte pris på

dem, og så skal der dannes en politik

for kunsten i byrummet.

- Derfor er By- og Udviklingsforvaltningen

i øjeblikket i gang med en registrering

af byens skulpturer. Registreringen

skal danne grundlag for det videre forløb.

Kulturchef Lone Leth Larsen forklarer:

- Før vi kan løfte byens kunstneriske udtryk,

er vi nødt til at kende det allerede

eksisterende. Når vi er færdige med registreringen

af byens skulpturer, så skal

vi se på, hvordan vi kan give byens

kunstneriske profil et løft, men nu

gælder det om i første omgang at

skærpe borgernes appetit.

Sådan deltager man i konkurrencen:

1. Alle kan være med uanset alder

og profession.


KOLDING SENIOR 9

Statuen af

politikeren

og

bladstifteren

Chr.

Berg, som

nu står

ved Biblioteket.

2. Fotoet skal være taget af

en skulptur eller et mindesmærke

i Kolding Kommune.

Man må gerne tage flere detaljefotos

af samme skulptur.

3. Fotos, max 4 stk. sendes

som billedfil i en høj opløsning

til rias@kolding.dk.

Husk at skrive navn, alder,

adresse, telefonnummer og

evt. e-mail adresse.

4. Besvarelse af følgende

spørgsmål skrives i mailen:

1. Hvorfor har du valgt denne

skulptur? 2. Hvad bety-

der den for dig? 3. Står den

ifølge dig på det rigtige sted,

eller kunne den stå bedre et

andet sted?

5. Alle billeder udstilles

udendørs foran Kolding Bibliotek

i forbindelse med Arkitekturens

Dag den 1. oktober.

6. Sidste frist for indlevering

af foto samt kommentarer

er: søndag den 23. september

2012.


KOLDING SENIOR 10

Kolding Kolding Kommune Kommune

Kommune

går går ind ind for for el el-Taxaer el Taxaer

Taxa 4x35 er interesseret i, at indkøre el-

Taxaer i Kolding Kommune via bestillingskontoret

Taxa 4x35 Kolding, og vil søge energistyrelsen

om tilskud til 2-3 elbiler. For at øge chancerne

for at få tilskuddet, og øge chancerne for

at 2-3 vognmænd vælger at investere i en elbil,

anses det for væsentligt, at Kolding Kommune

tilkendegiver, at de vil bidrage positivt til el-

Taxaer.

Næstformanden i Teknik- og Boligudvalget,

Bjarne Juel Møller, siger: - Vi har i udvalget sagt

ja til, at se positivt på at arbejde for de foreslåede

virkemidler som kan understøtte el-Taxaer.

Det drejer sig om, at finde og reservere pladser

specielt til el-Taxaer, overveje muligheden for at

benytte el-Taxaer som teletaxa i de områder,

hvor busdriften er minimal, efterspørge el-Taxa

i Kolding Kommunes brug af Taxa, der hvor det

er muligt samt at være ambassadører overfor

virksomheder, der kan benytte el-Taxaer. De

mere miljøvenlige el-Taxaer passer rigtig godt

med vores overordnede mål om, at være en me-

re grøn kommune. Det passer også fint

med vores konkrete mål om, at 50 % af

biltransporten skal baseres på alternative

drivmidler i 2025, og et mål om at

mængden af partikler i byluften skal

nedbringes.


KOLDING SENIOR 11

Kom Kom til til til premiere

premiere

på på filmen filmen filmen om

om

Kolding Kolding Miniby

Miniby

Efter Efter hen hen ved ved to to års års arbejde arbejde er er filmen filmen om om Kolding Kolding Miniby Miniby nu

nu

klar. klar. Det Det er er fhv. fhv. ingeniør ingeniør Olaf Olaf Hermansen, Hermansen, der der der har har stået stået stået for for

for

videopoptagelserne, videopoptagelserne, mens mens fhv. fhv. chefredaktør chefredaktør Lars Lars Gregers

Gregers

Hansen Hansen har har tilrettelagt tilrettelagt og og skrevet skrevet manuskriptet.

manuskriptet.

Filmen Filmen vises vises lørdag lørdag den den 13. 13. oktober oktober kl. kl. 11 11 på på Kolding Kolding Bibli- BibliBibliotek. Den varer 30 minutter, og og der er gratis adgang


KOLDING SENIOR 12

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en

række lokalhistoriske DVD’er,

som kan lånes på biblioteket eller

købes på Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 20. september kl.

14:

Karen Blixen ved Knud Hedin.

Oplev en spændende beretning med

et meget levende og lærerigt foredrag

om Karen Blixens ophold i

Kenya.

Foredraget ledsages af en PowerPoint

præsentation med projekterede

billeder, som bl.a. giver foredraget

et fængslende og overraskende indblik

i Karen Blixens problematiske

liv med hendes mand, baron Bror

Blixen-Finecke, og hendes elsker,

Denys Finch-Hatton.

Foredraget er en rejse i Karen Blixens

fodspor, og starter med hendes

forlovelse med Bror Blixen i december

1912 - og afsluttes med

hendes hjemkomst til Rungstedlund

1931. Foredraget er baseret på uddrag

og citater fra utallige informationer,

samt personlig research på

Rungstedlund og Karen Blixen Museet

i byen Karen, beliggende ca.

18 km fra Nairobi.

Et arrangement i samarbejde med

OK-Skolen.


KOLDING SENIOR 13

Få Få en en gratis

gratis

rubrik rubrik- rubrik

annonce

annonce

Kolding Senior tilbyder nu gratis

rubrik-annnoncer. Tilbuddet

gælder frem til 1. december.

Her kan du sælge, købe, efterlyse

eller tilbyde gratis ting til

afhentning.

Din annonce må højst fylde 35

ord og bliver stående, indtil du

aflyser den.

Din annonce kan underskives

med tlf.nr. eller e-mail adresse,

som du ønsker det.

Men når du bestiller på

75502555@mail.dk , bedes du

oplyse dit navn og adresse til

redaktionen.

Vi optager ikke annoncer for

arrangementer/møder, handel

med husdyr

SÆLGES

Styrthjelm til knallert/motorcykel.

Fullface.Størrelse small. Pæn og

velholdt. Pris 100 kr.

75502555@mail.dk

Barnestol, sammenklappelig.

God til at hænge på spisestol. Kr.

150,- God julegaveide´. Ring på

26 24 55 25 .

Pladespiller mrkt. JVC. Den er

fra 80’erne, men kun lidt brugt.

Pris 200 kr. Tlf. 75502555

Cykeltrailer. Tip-top i orden ,

men med falmet betræk.

”rummer ” med lethed 2 børnehavebørn.

Kan afhentes for kr.

175,- .Ring først på 26 24 55 25.

Lokalhistorie. Hvis lokalhistorie

er noget for dig, så er Trap Danmark

en god kilde. Her er 1928udgaven

Ringkøbig+Ribe Amt,

644 sider, indb. med guldtryk.

Pris 50 kr.

Tlf. 75502555

RUBRIKANNONCER

Til bridgespillere! Sammenklappeligt

spillebord (bridge-bord)

kan afhentes for en symbolsk betaling

(ex.200 kr)

Telefon 75534955

Samlesæt. Kleinbekohlungsanlage

(kulkran), HO, Roco 5081.

Æske m. alle dele. Send mail, så

sender jeg billede af æske og

indhold. Dog mangler samlevejledning.

Pris 40 kr.

75502555@mail.dk

Her kunne din gratis annonce have

stået

ØVRIGE

Gnaversirenen skræmmer med

garanti husmår, mus, rotter og

flagermus væk.

RK-Retail, Strårup Markvej Bjert

www.rk-retail.dk

EFTERLYSES

Slibning af kæder. Er der mon

i Kolding eller nærmeste omegn

et firma eller en privat, som tilbyder

at slibe kæder til motorsave

op. Så hører jeg gerne fra dem.

lgh@post8.tele.dk

Millionværdier Millionværdier kastes kastes på på lossepladsene

lossepladsene

Det er ufattelige værdier, der hvert år går tabt, når danskerne fylder

lossepladserne med affald. Her finder man masser af ting, der kunne

genbruges. Godt nok giver nogle deres sager til genbrugsbutikker,

men andre kører blot på lossepladsen. Men nu man som bekendt ikke

klunse på Koldings lossepladser. Det er da en langt bedre idé at sælge

eller forære de ting væk, som man ikke længere har brug for i stedet

for at smide dem ud.

Derfor indfører KOLDING SENIOR denne side med rubrikannoncer,

som de næste mange måneder er helt gratis. Brug den og glæd andre,

der kan bruge de ting, som du vil af med.


KOLDING SENIOR 14

Herbert von

Hörensagen

…funderer over, om SF’erne

har fundet en genial plan

for at dæmpe uroen i partiet.

Vi ved alle, at asocial er

det modsatte af social. Mon

også astrid betyder det

modsatte af strid?

Bliv Bliv gratis gratis abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Værd at vide

Jesusbarnet blev født den 25. december.

Hvorfor fejrer vi juleaften

dagen før?

Det skyldes den gamle nordiske

tidsregning, der eksisterede,

da kristendommen kom til

Danmark.

Dengang begyndte en ny dag

ved solnedgang, så juleaften

var faktisk den 25.

Faktisk fejrede vikingerne jul,

før kristendommen kom til

Danmark. Da var julen en fest,

der markerede midtvinteren,

og som blev fejret med store

mængder mjød. Da missionærerne

kom til Danmark, smeltede

den kristne og den hedenske

fest sammen. Missionærerne

forsøgte forgæves at

ændre navnet fra ”jul” til

”Kristmesse”, men måtte give

op.

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines