Tak fordi De bringer glæde og får smilet frem i denne jul - Dansk ...

forfulgtekristne.dk

Tak fordi De bringer glæde og får smilet frem i denne jul - Dansk ...

nr. 7

december 2009

41. årgang

DANSK

EUROPAMISSION

hjælp til forfulgte · evangeliet til alle

TAK

fordi

de bringer

glæde og

får smilet

frem i

denne

jul

Vi ønsker

alle Vore læsere

en Velsignet jul


DANSK

EUROPAMISSION

Dansk Europamission

Postboks 60 · 2880 Bagsværd

Tlf. 4444 1313 · Fax 4444 1300

inf0@forfulgtekristne.dk

www.forfulgtekristne.dk

Gavegiro-konto 808 2200

Bankkonto 3140-0008082200

Danske Bank

Dansk Europamission er en

fælleskirkelig organisation med

medarbejdere fra og partnerskabsprojekter

i evangelisk-lutherske, romersk-katolske

og ortodokse kirker samt forskellige frikirker,

deriblandt baptist- og pinsekirker.

Formand for bestyrelsen

Pastor Bent Honoré

Formand for repræsentantskabet

Sognepræst Henning Astrup

Generalsekretær

Henrik Ertner Rasmussen

Ansv. redaktør Henrik Ertner Rasmussen

Redaktør Henrik Due Jensen

Oversættelse og korr. Anne-Marie Langhorn

Forsidefoto Henrik Due Jensen

Design Gösta Jørgensen

Tryk AKA-Print A/S

ISSN nr. 0903 3548

Oplag 9.300

Vore rejsesekretærer

kommer gerne forbi · Kontakt venligst

nedenstående personer,

nummeret finder du her:

Henrik Due Jensen

Tel.: 4444 1313 · hdj@daneu.dk

Nete Ertner Rasmussen

Tel.: 5556 4017 · ertner@mailme.dk

Henrik Ertner Rasmussen

Tel.: 4444 1313 (kontor) · 4025 7313 (mobil)

her@daneu.dk

Poul Thomsen

Tel.: 9866 3035 · saronsslette@mail.dk

Benjamin Bach

Tel.: 4444 1313 · benjamin@daneu.dk

Få bladet

Dansk Europamission”

tilsendt gratis!

2 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

Før Struenses helligdagsreform i 1770

fejrede man i Danmark den 28. december

en gammel katolsk helligdag

for de børn, der blev slået ihjel af kong

Herodes’ soldater, da han ville være

sikker på at få slået det barn ihjel, som

de tre vise mænd fra Østerland havde

besøgt, og som de havde ment skulle

blive konge over Israel. Beretningen

står i Matthæusevangeliet kap. 2, v. 16-

18. Børnene døde faktisk for Jesu skyld,

mens Jesus selv gik fri, fordi Maria og

Josef var flygtet til Egypten. Da kirken

i 400-tallet indførte helligdagen, var

meningen sandsynligvis for det første

at markere, at de mange børns død ikke

var forgæves, og for det andet at

fortælle de mange, der oplevede grusomheder

over for børn, at Gud ser og

husker det, der sker med dem. Gud

straffer dem, der påfører uskyldige

børn lidelse og død, og Han vil og

betragte det som et offer, de har givet.

Gud trænger ikke til blodige ofre ud

over det ene offer, som Jesus gav på

Golgatha, men alligevel er der stadig

mange mennesker, både børn og

voksne, der på grund af menneskers ondskab

må lide ondt og ofre deres liv for Jesu

Kristi skyld. Børn af præster, der for deres

tros skyld må afsone

langvarige fængselsstraffe

i lande som Usbekistan

og Kina; børn, der bliver

bortført som slaver i

Sudan, fordi de er kristne,

og fordi nogle fra landets

muslimske flertal betragter

det som deres ret at

holde og handle med slaver,

især hvis de tilhører

en anden religion end deres

egen; børn i Indien,

der som de svageste bukker

under, når de med deres

forældre bliver fordrevet

fra hus og hjem af ekstremistiske hinduer,

blot fordi de er kristne – listen kan

desværre forlænges, og det ville nok fylde

mange med fortvivlelse, hvis ikke det

lige var, fordi Gud ikke er ligeglad

med ondskaben.

Peter i fængsel - igen

Af netværkskoordinator Benjamin Bach

Læs side 4

Indhold

Den unge pige på forsidebilledet

knokler med

at lave mursten

dagen lang til en ussel løn.

Det vil være langt bedre

for hende enten at komme

på en af vore mange syskoler

eller få egentlig skolegang

De uskyldige børns dag

Af Henrik Ertner Rasmussen

Læs side 2

Frygt for en ny dimension i

indisk antikristen vold

Hinduistiske terrorgrupper vil måske i

stigende grad vælge kristne som mål

Af Vishal Arora

Læs side 5

Ældgammelt kloster i Tyrkiet trues

Munkene beder om hjælp til bevarelse af

jord, der i over 1500 år har tilhørt klosteret

Af Henrik Ertner Rasmussen

Læs side 6


Gud er så lidt ligeglad med ondskaben, at

Han selv går lige direkte ind i den. Det slår

Matthæusevangeliet fast næsten fra be-

rige, der frem for alt er kendetegnet ved

Guds kærlighed i aktion, en kærlighed, der

er så stor og altomfattende, at end ikke dø-

En glemt helligdag mellem jul og nytår

de uskyldige

børns dag

børnene døde faktisk for Jesu skyld, mens Jesus selv

gik fri, fordi maria og Josef var flygtet

til egypten

gyndelsen, og det bliver frem for alt slået

fast, da Han, som blev født i en stald og

lagt i en krybbe, hyldet af hyrder, der kom

ind fra marken, troet af nogle, misforstået

af mange og dømt til døden af de magtfulde,

Han blev korsfæstet som en anden forbryder,

selv om Han kom for at vise Guds

Modtagere af mikrolån i Orissa

Mikrolån-projektet ledes af All India

Christian Council (AICC) i samarbejde med

Dansk Europamission

Læs side 7

Lys i mørket – en julegave til blinde piger

Af Henrik Due Jensen

Læs side 8

Helbredt ved at læse børnebibel

I Turkmenistan bliver kristne ofte udsat for

chikane og undertrykkelse

på grund af

deres tro.

Af Samuel Nymann

Eriksen

Læs side 9

Med håb til de fattige i Ukraine

Poul Thomsen er en mand med stort hjerte

for Ukraines fattige befolkning. Han og en

gruppe ildsjæle fra Danmark har netop

været på besøg i landet. Han fortæller her

om sine oplevelser

Læs side 10

Tak til den danske ambassade i Hanoi

- nordkoreanske flygtninge søgte tilflugt

dér - de var blevet hjulpet af Dansk Europamission

Af Tim Peters, leder af Helping Hands Korea

Læs side 12

den kan få endegyldigt bugt med den. Den

trænger igennem de tungeste gravsten og

sejrer ved at blive indgydt i menneskers

hjerter, der hører evangeliets budskab om

Guds rige, det rige, der er kommet nær i

Ham, som selv er den almægtige Gud, der

fornedrede sig og blev menneske, blev født

i Bethlehem af jomfru Maria og levede

som flygtning de første år af sit liv, derefter

som søn i en fattig tømrerfamilie i

Nazareth – for så at blive kaldet og udrustet

til at stå offentligt frem og forkynde

Guds riges frembrud i ord og handling.

Det er det, vi frem for alt skal huske på, når

vi nu om kort tid skal fejre julen, Jesu Kristi

fødselsdag. Måtte Gud velsigne jeres julefest!

lederen

er skrevet af...

Henrik Ertner Rasmussen

At forlade de 99 og lede efter det ene,

vildfarne lam

Af Tim Peters,

leder af Helping Hands Korea

Læs side 12

Tilbage hos ”Maria”

Man forsøgte at slå ”Maria” ihjel ved at

køre hende over med en traktor

Læs side 14

Sidra Arif

Jeg hedder Sidra Arif og er 17 år gammel.

Jeg er født blind og er fra en meget fattig

familie

Kilde: Tahir Saleem

Læs side 15

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 3


Af Benjamin Bach

Peter i fængsel

- IGEN

Forbøn

Dette er en meddelelse til alle jer, som beder.

Bønnen har en virkning, så bliv ikke

trætte og modløse i forbønnen, men

kæmp frimodigt videre, for vores brødre og

søstre har brug for vores åndelige støtte.

Den danske ambassade i Vietnam

Ni flygtninge fra Nordkorea nåede den 24.

september 2009 ind på den danske ambassade

i Hanoi i Vietnam. Med sig på den

farefulde rejse havde de blandt andre en

sydkoreansk præst ved navn Peter. Han

havde fulgt dem på vej, havde skjult dem,

når det var nødvendigt, og hjulpet dem

med mad og medicin. Midlerne til den succesfulde

rejse stammer fra Dansk Europamissions

givere.

De nordkoreanske flygtninges skæbne blev

lagt i den danske ambassades hænder,

4 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

men Peter blev overgivet til National

Intelligence Service of Vietnam pga. sin aktive

indsats i befrielsen. Han blev udleveret

til forhør og fængslet i 13 dage og 12 nætter.

Peter, den fængslede

Peter udfører tit skuespil på gaden i Sydkorea,

hvor han fremstiller forholdene for

de fængslede nordkoreanske kristne, som

udsættes for frygtelige overgreb i fængslerne.

Jeg har også været med Peter rundt i

fem europæiske byer, hvor vi demonstrerede

foran retsbygninger, rådhuse og den internationale

domstol i Haag. Hver gang

skabte hans skuespil opmærksomhed.

Peter er et menneske, som smiler og møder

livet i Jesus med stor glæde næsten

uanset hvilke udfordringer, han udsættes

for.

Peter har tidligere siddet to år i et kinesisk

fængsel for at have hjulpet nordkoreanske

flygtninge til frihed. Søndag den 18. oktober

blev Peter frigivet fra det vietnamesiske

fængsel og sendt tilbage til Sydkorea.

Ved sin hjemkomst sagde Peter, at hans

forhold havde været værre end i et kinesisk

fængsel. – ”jeg kunne ikke andet end bede

og sove.”

Tak!

Den 20. oktober blev de ni nordkoreanere

sendt fra den danske ambassade i Vietnam

med fly til Sydkorea. Derfor siger vi af hjertet

TAK til alle jer givere og bønnestøtter,

som har hjulpet de ni nordkoreanske flygtninge

og Peter til frihed i Sydkorea. Mest af

alt, tak til Jesus.

Fra en demonstration i 2008 i Haag mod

Kinas behandling af nordkoreanere i landet.


Af Vishal Arora

PUNE, Indien, den 4. november – Efter nylige

arrestationer af et større antal hinduistiske

terrorister under mistanke for at have

sprængt bomber ser myndighederne

højreorienterede hinduekstremister som

en trussel ikke kun mod muslimske og

kristne minoriteter, men også mod den nationale

sikkerhed.

Historisk set har hinduistiske terrorgrupper

før været i kamp med muslimske ekstremister

i landet, men på grund af en stigende

fornemmelse af, at kristendommen

udgør en trussel, som en leder af en hinduekstremistisk

gruppe udtrykker det over for

Compass, er der mange analytikere, som

mener, at hinduistiske terrorister i stigende

grad udgør en trussel også mod kristne.

John Dayal, generalsekretær for All India

Christian Council, siger, at selv om terrorisme

ikke er noget nyt for højreorienterede

grupper, er der nogle af dem, som har “udviklet

sig til fuldt kampklare terrorgrupper

af klassisk tilsnit med lokalt ledede celler,

forsyningslinjer, bombeeksperter og klare

forbindelser til de intellektuelle bagmænd

i RSS’ hierarki (den hinduekstremistiske organisation

Rashtriya Swayamsevak Sangh).”

På spørgsmålet om, hvorvidt kun muslimer

var en trussel mod hinduer, svarede Hi mani

Savarkar, præsident for den hinduekstremistiske

organisation Abhinav Bharat

(”Det unge Indien”): “Der er fare på færde,

både fra muslimer og kristne, på grund af

konversioner og terrorisme.” Hun påstod

oven i købet, at faren fra de kristne kom af,

at ”Jesus i Bibelen beder om at dræbe alle

dem, som ikke tror på ham (!)”

John Dayal fremhæver, at regeringens årvågenhed,

civilsamfundet og gode relationer

mellem de forskellige trossamfund de

fleste steder har sørget for at gøre disse

terrorgrupper til et randfænomen. På

grund af fremvæksten af partier, som benytter

sig af identitetsbaserede spørgsmål,

der skaber splittelse, såsom partiet

Billedet er taget under projektchef

Henrik Due Jensens besøg i området i

december 2008. Landsbyens børn er samlet

foran en nedbrændt kirke i Orissa i Indien.

John Dayal, generalsekretær for

All India Christian Council.

FRyGT FOR EN Ny

DIMENSION I INDISK

ANTIKRISTEN VOLD

Hinduistiske terrorgrupper vil måske i stigende grad vælge kristne som mål

Maharashtra Navnirman Sena, på grund af

regeringens apati i de stater, hvor det hindunationalistiske

parti BJP regerer, og

grund af middelklassens støtte til den nationalistiske

ideologi frygter Dayal dog, at

sådanne hindunationalistiske terrorgrupper

kan vokse, hvilket erfaringerne med nationalistiske

tendenser fra Vest europa og

andre steder viser.

(Kilde: Compass Direct News)

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 5


Af Henrik Ertner Rasmussen

Ældgammelt kloster

i Tyrkiet trues

Munkene beder om hjælp til bevarelse af den jord, der i over 1500 år har tilhørt klosteret,

der er indviet til ærkeenglen Gabriel

Fra Mor (aramæisk for Skt.) Gabriel-klosteret

i Turabdin i det sydøstlige Tyrkiet har

Dansk Europamission fået et brev, hvor klosterets

ledelse beder om hjælp i form af

appeller til de tyrkiske myndigheder.

Efter en landsomfattende nyopmåling af

jordbesiddelser i Tyrkiet i 2008 har Mor

Gabriel-klosteret måttet igennem en række

retssager for at opnå beskyttelse mod

uretmæssige og ulovlige overtagelser af

dele af klosterets jord, som havde tilhørt

klosteret i halvandet årtusind!

To kommuner vil have fat i jorden

For det første måtte klosteret anlægge sag

mod kommuner i området, der havde forsøgt

at lægge beslag på en del af klosterets

jord ved at omdefinere grænserne for

klosterets jordbesiddelser. I første retsinstans

fik klosteret ret, idet beviserne for

ejendomsretten var uomtvistelige. Alli gevel

appellerede kommunerne til Højesteret

i Ankara.

Forkert registrering fra myndighedernes

side

For det andet var klosterjorden fejlagtigt

Årsfest 2010

Dansk Europamissions årsfest

Lørdag den 17. april 2010 kl. 14.30 – 20.00

i Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter,

Svenstrupvej 34, 9640 Farsø (Vesthimmerland)

Blandt de medvirkende:

• Rita el-Mounayer fra SAT-7, Mellemøsten

• Tim Peters, Sydkorea

• Tahir Saleem, Pakistan

• Kim Sang Hun, Sydkorea

• Keld Dahlmann, Danmark

• Flygtning fra Nordkorea (navnet hemmeligholdes)

6 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

blevet registreret som skov, hvorfor klosteret

lagde sag an mod skovstyrelsen for at

få omstødt denne betegnelse, der kunne

medføre, at klosterjorden kunne blive

brugt til græsning for omboende bønders

småkvæg. Her gik dommen klosteret imod

trods overvældende beviser for, at klosteret

havde betalt fuld ejendomsskat siden 1937,

og at den tyrkiske stat siden 1935 havde

anerkendt klosterets ejendomsret til jorden.

Denne sag har klosteret appelleret til

Højesteret.

Staten kræver konfiskering

For det tredje har den tyrkiske statskasse i

retten krævet at få konfiskeret 12 parceller

på i alt ca. 24,4 hektar af klosterets jord,

men her vandt klosteret sagen i første instans.

Statskassen har appelleret til Højesteret,

der har berammet det første retsmøde

til den 10. november.

Straffesag for ”ulovlig” mur

For det fjerde har staten hævdet, at klosteret

har forbrudt sig mod loven om skovbrug

ved at bygge en ydermur omkring

klosteret. Hvis den førnævnte sag om regi-

strering som skov går klosteret imod, risikerer

klosterets leder en straffedom, og

den mur, som klosteret har bygget for at

beskytte sin ejendom, vil blive nedrevet.

Retshøringerne i denne sag fortsætter.

Er Tyrkiet virkelig en retsstat?

Retssagerne vil være en prøve på den tyrkiske

stats forpligtelse på at beskytte landets

mindretal. Klosteret er bekymret for, at

domstolene bliver brugt til at fratage det

århundredgamle og hævdvundne rettigheder,

og at sagerne bliver et led i yderligere

diskrimination af det aramæisk-kristne

mindretal i området. Når domstolene trods

klare beviser dømmer imod klosteret i den

sag, der betyder mest, tyder det på, at

domstolen er under politisk pres, og/eller

at dommeren er forudindtaget imod de

kristne. Derfor er der behov for forbøn for,

at Højesteret dømmer efter bevisernes stilling.

Det er næppe en selvfølge, og derfor

beder klosteret os også om at appellere til

de tyrkiske myndigheder om, at de sørger

for at opretholde klare rettigheder og imødegår

diskrimination af mindretallene.

Bestil en taler til din menighed!

Igen i år vil vi gøre alle vore læsere opmærksom på, at årsfestens

talere efterfølgende kan inviteres til at prædike i jeres kirke eller

missionshus eller på anden måde sætte fokus på repræsentanter

for den forfulgte kirke. Tahir Saleem vil fortælle om sypigerne i

Pakistan og kirkens vækst i et muslimsk land, Tim Peters, Kim Sang

Hun og flygtningen fra Nordkorea vil berette om de værste overtrædelser

af menneskerettighedskonventionen samt de flygtendes

udfordringer. Rita el-Mounayer kommer som ambassadør for

Mellemøstens kristne og deres tv-programmer, der styrker kristne i

den arabiske verden i deres tro og vidnesbyrd over for omverdenen.

Derfor er I velkomne til at rette henvendelse til netværkskoordinator

Benjamin Bach, såfremt I ønsker at få vores gæster på besøg.

Ring på 4444 1313 eller skriv til benjamin@daneu.dk


TUMUDIBANDHA

Tumudibandha er en lille landsby i Orissa.

Gour Chandra Manda, som pt. arbejder

som chauffør, er gift og har en datter. Han

fik et lån på 10.000,- rupee til investering i

sin virksomhed, der består i at sælge tallerkener,

som er lavet af pressede blade. Han

køber disse ”biotallerkener” fra landsbybeboere

og sælger dem med en lille fortjeneste

på markedet. Det lån, han fik, giver

ham mulighed for at starte en lille virksomhed

med større omsætning uden at

skulle optage lån hos långivere med høje

renter. Han er meget taknemmelig for at

Mikrolån-projektet

ledes af All India Christian Council

(AICC) i samarbejde med

Dansk Europamission og er

beregnet på ofrene for den

antikristne vold, som fandt sted i

2008 i Kandhamal-

og Gajapathi-distrikterne

i Orissa

Historier

om modtagere

af mikrolån

i Orissa

være i stand til at skabe en fremtid for sin

familie.

Abhimanyua Mandal er gift og har en lille

grønthandel. Han har optaget et lån i et

forsøg på at udvide sin virksomhed. Han

søgte først om et lån i en bank, men fik afslag.

Han fik et lån på 8.000,- rupee fra os,

og det vil give ham, hvad han har brug for

med henblik på at øge sin omsætning og

forbedre sin families fremtid. Han er meget

taknemmelig.

Ananta Kumar Nayak er ungkarl med en

grønthandel. Under optøjerne blev forret-

Sarsila (stort billede), Santho (øverst t.h.),

Abhimanyu (øverst t.v.) og Solomon (nederst t.v.)

har alle modtaget et mikrolån.

ningen ødelagt, og han mistede sin indtjening.

Han har bedt om et lån på 15.000,-

rupee for at kunne åbne en ny forretning.

Han er taknemmelig for, at AICC har et låneprojekt,

som hjælper mennesker.

Nimoj Pradhan fra Jugabadi har optaget et

lån på 5.000,- rupee for at dyrke et lille

landbrug. Han og hans kone har tjent penge

ved smålandbrug. Tidligere var de afhængige

af lån fra godsejere til 20 % rente,

så de kunne aldrig komme ud af deres

gæld. Nu vil lånet fra AICC hjælpe dem til

at kunne frigøre sig fra den form for fattigdom.

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 7


Af Henrik Due Jensen

Lys i mørket

– en julegave

blinde piger

Tidligere på året besøgte jeg en gruppe

blinde piger i Pakistan. De sang og smilede

så smukt, alt imens de delte deres taknemmelighed

over den hjælp, de havde modtaget

fra Danmark. Deres øjne var ikke i

stand til at se solens stråler på samme måde,

som jeg selv kunne. Deres verden var

mørk og lukket for de naturlige glæder ved

det lys, der går gennem øjnene.

Men det var, som om de til trods for deres

blindhed havde et lys indeni. Særligt en lille

pige strålede som solen, da hun sang

med stor iver om Jesus, der elskede hende.

Pigerne på det kristne blindecenter bor under

beskedne forhold. Dansk Europa­

8 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

mission har tidligere været med til at hjælpe

pigerne med senge, en drikkevandsautomat,

borde, bestik, møbler, undertøj og

meget mere.

Her til jul ønsker vi med din hjælp at give

pigerne følgende: Tøj, sko, skoleuniformer,

skriveredskaber og bøger skrevet med

punktskrift, så de kan klare sig bedre endnu

et år.

Du kan være med til at bringe glæde i de

blinde pigers liv ved at mærke girokortet

”blinde piger”. På forhånd tak for en god

julegave.


til

Selv om pigerne er blinde, kan

de godt lære fagte-sange.

Pigerne på Annanias-

Centret synger, idet

de peger på Jesus,

verdens lys.

De blinde piger står på række og synger.

Af Samuel Nymann Eriksen

Helbredt

ved at

læse

børnebibel

I Turkmenistan bliver kristne ofte udsat for chikane og undertrykkelse på grund af deres

tro. De oplever, at deres gudstjenester og møder bliver afbrudt af det hemmelige

politi, at præster og menighedsmedlemmer bliver taget i forhør på politistationen,

samt at de bliver truet og presset til at opgive deres kristne tro. Uanset hvilke former,

modstanden antager, kan den dog ikke hindre Guds Ord i at virke - også i situationer,

hvor alt håb synes at være ude.

Det oplevede en ung turkmensk kvinde, da hun lå for døden med tuberkulose. Her fortæller

en af Dansk Europamissions turk menske kontakter, Batyr, hvad der skete, da

hans hustru Enejan gav en turkmensk børnebibel til sin svigerinde: For nylig hørte

Enejan, at hendes svigerinde i Turkmeni stan havde fået tuberkulose. Hun bor i det østlige

Turkmenistan nær Bukhara. Enijan bad til Gud for svigerinden og hendes familie.

Familien regnede ikke med, at der fandtes nogen redning for denne unge kvinde.

Gulbahar, som hun hedder, blev sendt på en isoleret afdeling på hospitalet. Alle regnede

med, at hun ville dø dér.

I mange måneder kunne hun blot se sin mand og sine to børn gennem et glasvindue,

fortæller Enejan. En dag i foråret fik Enejan tanken: ”Gulbahar skal have en børnebibel”.

Gennem telefoner og venner fik de skaffet en børnebibel til den isolerede afdeling.

Den blev givet til Gulbahar, og hun begyndte at læse den. Flere rundt omkring

hende så bogen. Da hun læste historierne om Jesus, oplevede hun, at Ordet helbredte

hende. De andre så dette og begyndte at spørge efter bogen. Der blev trængsel om at

låne ”bogen”. De sloges om at få fat i den, hørte vi. Som Gulbahar læste, begyndte tuberkulosen

at miste sit greb. Lægerne kunne ikke forstå, hvad der var sket. De tog

mange prøver, men sygdommen var og blev borte. Lægerne fandt ikke rester af tuberkulosen

i hendes blod. I dag er Gulbahar igen hjemme hos sin mand og sine to børn.

Batyr afslutter således: Guds ord og troen på Jesus helbredte hende.

Gulbahar

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 9


Af Poul thomsen

Med håb

Vi kom med fly til Kiev fredag den 16. oktober

og besøgte samme dag Tanjas Suppekøkken.

Her kan gadebørn og børn fra

meget dårlige hjem komme og få et måltid

varmt mad, og når deres tøj og sko er

slidt op, kan de få nyt fra det lager, som vi

har leveret. Vi har været med til at bygge

hjemmet op helt fra begyndelsen. Vi har

således forsynet dette børnenes værested

med borde, stole, køkkengrej, legetøj og et

lager af tøj og fodtøj.

Håbets Lys

Samme aften tog vi videre til Izmail i det

sydlige Ukraine for at besøge missionsorganisationen

”Håbets Lys”, en anden af vore

gode partnere gennem 10 år. Her har vi

været med til at opbygge et gartneri med

drivhuse. I sin tid forsynede vi stedet med

et spand heste og senere med traktorer,

vogne, plove, harver, tromle, fræser og

markvandingsanlæg.

”Håbets Lys” har sat mange unge mennesker

i gang med et praktisk arbejde. Der er

både tale om unge, som tidligere har været

fængslet, og unge, som bare har trængt til

en ny start. Disse unge har fået mulighed

for at arbejde side om side med sunde, unge

mennesker under en praktisk åndelig

ledelse og har på denne måde fået en ny

start på tilværelsen. Nogle er siden blevet

gift og har stiftet familie og bestrider nu et

almindeligt arbejde.

til de fattige

i Ukraine

10 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

POUL THOmsen er en manD meD sTOrT HjerTe

fOr UkraInes faTTIGe befOLknInG. Han OG en GrUPPe ILDsjæLe

fra Danmark Har neTOP væreT På besØG I LanDeT.

Han fOrTæLLer Her Om sIne OPLeveLser.

I gartneriet dyrkes der tomater, agurker,

peber, kål, sukkermajs og kartofler m.m.

Afgrøderne sælges i Odessa og Kiev, og

overskuddet bruges til socialt og humanitært

arbejde. Sarons Slette sender jævnligt

humanitær hjælp til ”Håbets Lys”, og denne

hjælp bringes så videre til mange skoler,

sygehuse og plejehjem i en radius af ca. 50

km fra Izmail.

Hjælp til enker i Øst

I år 2000 hørte jeg i radioen om en katastrofe

i en kulmine i Krasnodon i det østlige

Ukraine, hvor 80 kulminearbejdere var

blevet dræbt. I det samme hørte jeg en

røst i mit indre, der sagde: ”Jeg vil, at du

skal tage over og fortælle alle enkerne, at

jeg elsker dem”. Det blev starten på en enkemission,

som jeg aldrig havde forestillet

mig, og siden dengang har vi haft over

1000 enker på enkesamlinger i mange forskellige

byer, for der sker ofte katastrofer i

Ukraine, hvor minearbejdere bliver dræbt.

Vi tog fra Izmail til Donetsk i det østlige

Ukraine, hvor vi skulle have en enkesamling.

Vores partner var som altid en lokal

menighed, som med hjælp fra den lokale

enkeforening havde fundet frem til ca. 60

fattige enker og forberedt en god middag.

Ved en enkesamling spiser vi sammen efter

velkomsten. Derefter fortæller jeg lidt

om mig selv, herunder om, hvem der har

sendt mig og hvorfor. Vi spiser lidt igen, og

for hver gang, jeg er oppe og stå, kommer

jeg mere og mere ind på evangeliet. Til

sidst får enkerne frelsens klare budskab. Vi

drikker kaffe, de får hver en pose med legetøj

til deres børn, de får hver en bibel, og

det bliver arrangeret, at de i små grupper

skal komme igen til kirken, en gruppe pr.

dag, for at få tøj og sko.

Dagen efter havde vi enkesamling i

Alchevsk og senere en samling i Brianka.

Alle tre steder hørte vi om enker, der for

første gang var i kirke, på en enkesamling

og nu efterfølgende var blevet frelst, døbt

og blevet medlem af menigheden.

Herefter gik turen tilbage til Kiev, hvor vi

besøgte ”New Life Center”, som har været

vores partner i 13 år. De gør et meget stort

socialt arbejde blandt narkomaner og alkoholikere

samt hos gamle, der ikke kan klare

sig selv. De tager sig også af handicappede

børn m.m. Vi besøgte en gruppe handicappede

og så medarbejdernes store omsorg

og kærlighed til de fuldstændigt hjælpeløse

krøblinge.


Fra enkesamling i Ukraine.

Jeg har passeret de 70 år og kan ikke klare at

arbejde meget længere. Igennem årene har vi

bygget et godt missions- og nødhjælpscenter,

og vi ser meget gerne, at det bliver brugt

mange år endnu. Vi har et nyrenoveret hus,

der venter på et medarbejderpar,

der kan tage del i arbejdet og på sigt overtage

det humanitære arbejde.

Er du mellem 40 og 55 år og ønsker at være med

til at gøre en forskel, så hører vi gerne fra dig

på tlf. 98 66 30 35.

På forhånd tak. Poul Thomsen.

Tanjas Suppekøkken er et sted,

hvor børn fra gaden i Ukraine

kan komme ind i nogle trygge

omgivelser med ordnede forhold.

Her synger de for de besøgende

danskere.

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 11


Af Tim Peters

Tak til den danske ambassade i Hanoi

- nordkoreanske flygtninge søgte tilflugt dér - de var blevet hjulpet af Dansk Europamission

I mange år har Dansk Europamission og

Helping Hands Korea (HHK) samarbejdet

om at skaffe husly til nordkoreanske flygtninge

samt hjælpe dem videre via det

hemmelige netværk i Kina til sikkerhed og

beskyttelse mod Kinas mangeårige politik

med tvungen hjemsendelse til Nordkorea.

Dette samarbejde tog en heldig drejning i

september, da HHK sammen med to kristne

kolleger personligt hjalp ni nordkorean-

Den lille 6-årige Chan-ho befinder sig “som

en lus mellem to negle.” Hans mor er nordkoreansk

flygtning, som blev solgt til ægteskab

med en forarmet kinesisk landmand

nær den nordkoreanske grænse. Men moderens

kampe for at kommunikere på kinesisk,

deres pauvre tilværelse som forpagtere

og en daglig frygt for at blive identificeret

og sendt tilbage til Nordkorea stressede

hende i sidste ende mere, end hun kunne

klare. En impulsiv beslutning fik hende til

at flygte tværs gennem Kina i et forsøg på

at nå Sydkorea, uden tvivl i forventningen

ske flygtninge til sikkerhed og diplomatisk

asyl på den danske ambassade i Hanoi i

Vietnam. Vore bønner blev hørt, da de ni

blev bevilget beskyttelse mod hjemsendelse

til Kina takket være Danmarks stærke

menneskerettighedstradition, hvad angår

forfulgte flygtninge. Den 21. oktober fløj de

ni til deres endelige bestemmelsessted,

Seoul i Sydkorea, for at begynde et nyt liv,

omsider befriet for den frygt, der har været

en del af deres liv.

At forlAde de 99 og lede efter

det ene, vildfArne lAm

12 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

om, at det senere kunne arrangeres, at

Chan-ho kunne slutte sig til hende.

HHK blev opmærksom på Chan-hos situation

i august. Han blev udvalgt til at komme

i familiepleje sammen med andre særligt

sårbare ”statsløse børn” af blandet herkomst

i et landdistrikt i det nordøstlige

Kina. Vi er særdeles taknemmelige for vores

partnerskab med Dansk Europa mission,

så vi i fællesskab kan stræbe efter at

skaffe basal omsorg og et kærligt og stabilt

kristent miljø til en række af disse børn.

Vi takker endnu en gang Gud for det frugtbare

og effektive samarbejde med Dansk

Europamission, som har berørt så mange

kriseramte nordkoreaneres liv!

Sandhedens øjeblik — de ni flygtninge

sekunder før, de kommer ind på den danske

ambassade i Hanoi.

Det lykkes

Chan-ho at

smile, da han

får besøg

af HHKfrivillige

i Kina.


Støt

Dansk Europamission

pr. SMS

Du skal blot skrive til 1277 med følgende besked: Kollekt DE

Dette betyder, at du automatisk via din udbyder betaler kr. 50,-.

Beløbet debiteres på den næste faktura, som du modtager fra udbyderen.

Hvis du vil støtte med 25 kr., skal du taste: Kollekt DE 25

og hvis du vil støtte med 100 kr., skal du taste: Kollekt DE 100

Desværre kan man ikke give andre beløb pr. SMS.

For andre beløb henviser vi til vores hjemmeside:

www.daneu.dk/stoette

Her kan du støtte pr. dankort eller de typer

af kreditkort, som PBS anerkender.

Julegaveidé

bestil gode bøger hos Dansk europamission

ring på tlf. 44 44 13 13 eller e-mail dine bogønsker på: daneu@daneu.dk

Islams trosverden, kr. 60,-

Islam set i et kristent perspektiv, kr. 50,-

Sejrende martyrer, kr. 100,-

TesTamenTariske

gaver

Da Dansk Europamission er godkendt efter ligningsloven

til at modtage fradragsberettigede gaver, er Dansk Europamission

samtidig berettiget til at modtage arv afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens

§ 3, stk. 1, litra f. Dermed sker der ingen reduktion i din testamentariske

gave til Dansk Europamission som følge af afgift til staten.

Ønsker du rådgivning, kan du ringe på telefon 4444 1313,

ligesom du er velkommen til at skrive. Ved at skrive

Dansk Europamission ind i dit testamente vil dine midler være til

velsignelse for andre, selv når du er gået bort.

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 13


Er man far til tre piger,

kan man sagtens som

Benjamin Bach slå et smil

af den lille Maria

trods hendes

smerter.

Tilbage hos

”Maria”

”Maria”

fik for nylig en bamse,

da vor samarbejdspartner

besøgte hende.

Den 15. september 2007 blev

”Marias” forældre myrdet. De blev

brutalt banket til døde af en ondsindet

slaveejer i Pakistan, som

var vred over, at de ikke kunne

betale deres gæld. Han havde

lokket forældrene til at underskrive

en kontrakt, de ikke kunne

læse. Og ikke nok med det.

Hendes to søskende blev kidnappet,

og man forsøgte at

slå ”Maria” ihjel ved at køre

hende over med en traktor.

”Maria” overlevede, men fik

ødelagt nogle indre organer.

Den ene søster blev siden

fundet dræbt på en

mark. Den anden har ingen hørt fra siden

bortførslen.

For nylig besøgte vor samarbejdspartner

hende, og han skriver følgende:

1) Da vi spurgte hende ud om hendes søster,

tav hun og slog blikket ned. Efter at vi

havde spurgt hende igen og igen, sagde

hun, at hendes anden søster muligvis var

14 DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009

død, da hverken hun eller andre familiemedlemmer

(de gamle bedsteforældre)

havde hørt noget til hende.

2) Da vi spurgte hende ud om skolen, fortalte

hun, at hun følte sig usikker, fordi

hendes skolekammerater drillede hende

med den urinpose, som hun bærer

rundt på. ”Folk ser rædselsslagne på

mig, og jeg tør ikke se dem i øjnene. Jeg

er alene, og derfor behandler alle mig

som forældreløs. Jeg er ivrig efter at blive

rask, men det er ikke muligt, da der kræves

mange penge til lægekonsultationer,

lægebehandling og medicinkøb.”

3) Da vi talte med hendes gamle bedsteforældre,

fortalte de, at hun ugen efter havde

brug for en indsprøjtning, men at de ikke

havde noget, at de er gamle og ikke havde

kræfter mere til at tjene penge. De ville

bringe hende til hospitalet igen og håber

bare på, at hun, hvis hun gennemgår en

operation og fuldt injektionsforløb, ikke

har brug for at bære rundt på den taske.

Det er dog ikke let for hendes gamle bedsteforældre

at skaffe penge til operationsomkostninger

+ injektionsomkostninger +

medicin etc., og de beder ydmygt om

hjælp til hendes operation, injektioner,

medicin etc.

Kilde: Tahir Saleem


kalender

møder, foredrag og undervisning mm.

december

Torsdag den 3. december kl. 19.00

prædiken ved

skt. nikolaus

festvesper

v/Henrik Ertner Rasmussen

Sted:

Hans Egedes Kirke

Vardegade 14

2100 København Ø

_______________________________________________________________________________

Sidra

arif

Jeg hedder Sidra Arif og er 17 år gammel. Jeg er født blind og

er fra en meget fattig familie. Vi er fire søstre og to brødre.

Min far er død, og min mor arbejdede i sin tid i andres hjem,

men det er et dårligt betalt arbejde, og med den dårlige løn

er det ikke muligt at overleve og få tre måltider om dagen,

så min mor besluttede at skifte arbejde. Hun begyndte at

arbejde på en fabrik. Denne fabrik lavede jeans, og en dag

spurgte min mor lederen af fabrikken, om hun måtte tage

sine blinde døtre med på arbejde ­ hendes arbejde bestod

blot i at skære overskydende tråd af bukserne ­ og vi tog

med vores mor. Så en dag efter måske to uger, da alle skulle

have frokostpause, og folk gik udenfor efter mad, mens min

søster og jeg blev indenfor og ventede på vores mad, da var

der pludselig en, der slog mig hårdt i hovedet og tog mig i

sine arme og begyndte at løbe med mig (jeg ved ikke hvorhen).

Det gjorde meget ondt i hovedet, jeg ønskede at råbe,

men jeg kunne ikke sige noget pga. smerten. Så smed han

mig på jorden og begyndte at gøre onde ting mod mig. Jeg

græd og forsøgte at slå ham, men han voldtog mig. Han var

ikke alene. Det var en meget forfærdelig dag. Jeg er i forvejen

blind, og jeg kunne ikke se, men disse slemme mennesker

.………. Jeg led og måtte lytte til byens bemærkninger om

denne blinde pige, som ifølge dem havde en svag karakter,

og de generede mig verbalt og drillede mig. De troede, jeg

var involveret i det, men Gud ved det hele, og i dag er jeg lykkelig,

fordi jeg bor på det kristne blindecenter, hvor ingen

chikanerer mig og driller mig, og jeg har et behageligt liv

sammen med min yngre søster her på blindeskolen …….

Jeg er meget taknemmelig over for Dansk Europamission og

pastor Tahir for deres venlige støtte til vores blindecenter.

Igen i år vil jeg på vegne af mine skolekammerater bede jer

fortsætte med jeres støtte og kærlighed, for vi har brug for

jeres barmhjertighed og støtte.

(Kilde: Tahir Saleem)

DANSK EUROPAMISSION / DECEMBER 2009 15


Din

julegave

kan få

smilet

frem

Giv et barn en plads i klassen

*** for ca. 1.000 kr. kan en pige/dreng få skolegang i et år ***

*** for ca. 250 kr. kan en pige/dreng få skolegang i tre måneder. ***

*** for ca. 85 kr. kan en pige/dreng få skolegang i en måned ***

fattige, kristne børn i Pakistan har brug for skolegang,

så de kan få håb om en bedre fremtid.

vær med til at give dem en chance.

Giv en fattig pige

en syuddannelse

*** Ca. 1.000 kr. kan give en fattig pige en hel syuddannelse. ***

*** Ca. 170 kr. kan give en fattig pige to måneders syuddannelse. ***

Giv din julegave til kristne,

forældreløse piger

marriam bor på et kristent børnehjem i Pakistan.

Hun har mistet begge sine forældre.

Hun og 84 andre piger har brug for skolegang, mad,

tøj og andre nødvendige ting

for at komme videre med deres liv.

måske vil du hjælpe dem?

Tak for din støtte

More magazines by this user