kreds :kontakt - Luthersk Mission i Vestjylland

kredskon.lm.vestjylland.dk

kreds :kontakt - Luthersk Mission i Vestjylland

kreds:kontakt

3. kvartal 2012

årgang 45

Nicoline og Christel i

Cambodja som volontører

Inge-Marie, Simon,

Neema og Hanna Roager

i Kiabakari.

andagt

lm kids

lmu

fra afdelingen

40 år som ...

cafe kilden

juli : august : september 2012

kiabakari

afdelingsnyt

opslag

1


andagt

2

Guds storhed

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du

satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at

du tager dig af det? Sådan priser David Herren i Salme 8, vers 4. Gå ofte

ud i naturen og se Guds storhed. Brorson gjorde det. Derfor kunne han

skrive den indholdsrige salme: Op al den ting, som Gud har gjort. Naturens

skønhedsindtryk vidner om en stor skaber. Derfor lever den fattigt,

som ikke ser noget stort og værdifuldt i naturen. Husker du børnesangen:

Når jeg ser din himmel? Den skal lære en barnesjæl at se Guds storhed i

hans forunderlige skaberværk. Måske skal der et barnesind til, for at kunne

undres over alt det skabte, men Jesus siger jo også i Matthæus kapitel 18, 3:

Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Troens nysgerrige barnesind er åbent for Gud i al hans storhed. Dette

barnesind er desværre tabt af mange. Derfor er de blinde for den åndelige

verden. De ser den ikke og går hastigt videre i retning mod intethed. David

så ind i Guds storhed. Her så han, at mennesket blev skabt kun lidt ringere

end Gud (vers 6). Det vil ikke sige, at mennesket er skabt til ligestilling med

Gud. Langtfra, men det henviser til menneskets herskerstilling i forhold til

naturen (vers 7). Sådan var det fra begyndelsen, men syndefaldet ødelagde

alt. Også menneskets herskermagt i forhold til naturen blev ødelagt.

Salme 8 slutter, som den begyndte, med en stor lovprisning til Gud: Herre,

vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Umiddelbart kan det se

ud, som om salmen kun taler om det skabtes storhed. Men her i salmens

slutning lovprises Gud for hans navns herlighed over den faldne jord.

Denne herlighed gælder først og fremmest mennesket, som jo er skabt

i hans eget billede, men som fuldstændigt blev ødelagt ved syndefaldet.

Guds herlighed måtte på ny åbenbares og blive til virkelighed. Det skete

ved Jesus Kristus. Ham sendte Gud ind i verden. Gennem ham skulle den

menneskelige værdighed, som tabtes ved syndefaldet, på ny blive en virkelighed.

I sin egen person fremstiller Jesus dig som fuldkommen herlig. Han

har vundet din tabte værdighed tilbage. Ja, han har vundet en kommende

herlighed til dig, som ingen kan beskrive. En herlighed som langt overgår

den herlighed, som du måtte have, hvis syndefaldet ikke var sket. Nu skal

jorden og alt derpå gå sin undergang i møde, men takket være Jesus, skal

du i troen på ham indgå til en herlighed, som end ikke fandtes på jorden

før syndefaldet. Så gennemgribende er Guds nåde. Så dybe er ordene: »Det

er fuldbragt«.

Fællesskabet er genoprettet. I Jesus Kristus er du lige så værdifuld, som

Kristus selv.

Hvor herligt er hans navn over hele jorden.

Henning Hansen,

Esbjerg


Videbæk Juniorklub

på landsteltleJr 2012

I pinsen havde vi glæden af at deltage på Landsteltlejr (LTL)på Næsbycentret

ved Glumsø på Sjælland. Fra Videbæk var der 11 juniorer og 4 ledere. Lejrens

målgruppe var juniorer, og derfor inviterede jeg to af deltagerne til en kop iste

med ferskensmag og en snak om, hvilke indtryk de sad tilbage med efter 3 dage

på LTL. Det var Silje Brink Soppeland (S) og Mathias Sloth Pedersen (M) som

takkede ja til tilbuddet.

Hvad var de tre bedste oplevelser på LTL?

S: Det var lovsangssamlingen om søndagen, hvor lederne ikke var til stede. Det

var dejlig at synge sammen med ca. 200 andre juniorerne fra hele Danmark.

Ellers vil jeg nævne hygge rundt om bålet samt et trylleshow med Hans Jørgen

Østerby.

M: Jeg kunne bedst lide GPS-løbet lørdag aften, hvor vi skulle finde nogle

poster, løse suduko og til sidst ringe til en skattebasse, som så kunne give os

en præmie i form af en slikpose. Jeg kunne også godt lide at lave mad over bål

(lejrgryde og svensk pølseret), samt det faktum at Tarm fik glæden af at have

Videbæk som nabo. Lørdag vækkede vi dem nogle timer før, de havde planlagt

at stige ud af soveposen! Men »du skal ikke sove bort sommernatten« som

Aslaug L Lygre skriver det i sangen.

Havde I nogen gode ledere med?

M: Ja da, Kenny var rigtig god at have med, og han kunne også finde ud af at

lave ske, gaffel og kniv ud af træ. Det er mere, end hvad min far kan.

S: De var ok.

Kunne i tænke jer at deltage på LTL en anden gang?

S: Ja, meget gerne - man kunne godt have LTL hvert år! Det var virkelig en god

oplevelse. Jeg kunne også godt lide at være sammen med juniorer fra andre

juniorklubber, som jeg kender fra tidligere lejre.

M: Selvfølgelig vil jeg det! Og de der ikke tog med, gik virkelig glip af en god

lejr - og solen strålede under hele lejren. Vi rejste med tog derover, hvilket også

var en max nice oplevelse.

(fortsættes næste side)

lm kids

3


4

Glasset blev tømt, og vi gik hver til sit. LTL bliver arrangeret hver 3. år, og der

bliver nedsat en komité som lægger et kæmpe arbejde i at få det arrangeret. I

år var der ca. 325 deltager (100 ledere og 225 juniorer), og da vi overnattede

i telte, værdsatte vi regnens fravær. Da det var pinse, kom bibeltimerne til at

handle om pinsens budskab. Hver morgen havde vi stilletid i hver klubs lejr,

hvor vi havde andagt, snakkede om indholdet og bad sammen. Frimodigheden

var stor, hvilket særligt kom til udtryk i konkrete bønne- og takkeemner. I andagten

blev den Hellige Ånd omtalt som en vinduespudser, der viser os vores

skyld overfor Gud, og viser os Jesus som ham, der tager vores skyld på sig.

Vores ønske er, at vi må få leve i den erkendelse og frihed - både juniorerne og

os, der er lidt ældre.

ØlGod Juniorkreds

Klokken viser 19.15. Stedet er Ølgod Missionshus og juniorerne er

på plads. Aftenen begynder.

Hver onsdag aften fra 19.15 til 20.45 samles vi til juniorkreds i

Ølgod. Hver uge dukker ca. 15-17 friske juniorer op og er klar til

sjov eller bibelstudie sammen med os fem ledere.

To gange i måneden har vi enten bibelstudie eller bibeltime, hvor

juniorerne trofast har bibler med, og følger med i det, der fortælles

og læses.

Når vi ikke har bibelstudie, har vi en legeaften, tager på besøg eller får besøg.

Her i foråret havde vi besøg af forældre og bedsteforældre en aften, hvor vi

havde små konkurrencer og spiste »etiopisk« mad til kaffen for at give juniorer,

forældre og bedsteforældre et indblik i vores missionsprojekt. En anden aften

havde vi besøg af en pilot, hvor juniorerne skulle have en flybillet, før de fik

lov til at komme ind. Dernæst sad de i rækker som på et rigtigt fly. En virkelig

indholdsrig aften hvor juniorerne blev introduceret for MAF og fik et billede

af forholdene i Afrika.

Derudover har vi årligt et cykelsponsorløb, hvor juniorerne er

gode til at samle sponsorbidrag. 11 juniorer mødte op på cykel og

efter en time på cyklen, havde de samlet 7754 kr. ind til LM Kids’

missionsprojekt. Vi ledere var stolte bagefter.

Højdepunktet hvert år er vores telttur, hvor vi er væk hjemmefra en

weekend. Her sover vi i telt, er udendørs døgnet rundt, leger, laver

pandekager over bål - som virkelig er et hit blandt juniorerne. Derudover

synger vi sange fra Glad Sang og hører Guds Ord. Sidste år

havde vi teltturen på fodboldbanen hos en af lederne og var på kanotur i regnvejr,

men på trods af dette var humøret højt, og sangstemmerne blev brugt.

Det vigtigste, hver gang vi mødes, er, at Guds Ord bliver forkyndt for juniorerne.

Det sker i form af en andagt eller en bibeltime. I foråret havde vi også

to aftener med en film med et vigtigt kristent budskab, som vi ønsker at juniorerne

har med i hverdagen. Budskabet i denne film kan også findes i Bibelen,

som vi gerne vil dele: »For Gud er alting muligt« (Matt. 19,26b).

Lederne i Ølgod Juniorkreds


hilsen fra CambodJa

Jeg har boet her i Cambodja i en måneds tid nu, og jeg er så småt ved at vænne

mig til varmen. Vi har ca. 30-35 grader, så når vi er ude, bruger vi meget af

vores tid i skyggen. Før jeg kom til dette dejlige land, var jeg med familien

Jacobsen i Norge tre måneder. Sammen med Christel Korsgaard passede jeg

og underviste børnene, mens forældrene var i skole. Efter en måned hjemme i

Danmark i december gik turen så til Cambodja.

Her i Siem Reap er min opgave at tage med Noah (3 år) i preschool tre gange

i ugen og hjælpe ham med at falde godt til og få nye engelsktalende venner.

Christel følger Selma (6 år) i 1. klasse og hjælper med at oversætte, så hun får

en god start. Jeg synes, det er spændende at følge, hvordan Noah og Selma lige

så stille bliver mere trygge ved at være i skolen.

Når børnene ikke har brug for vores støtte mere, skal vi passe deres mindste

dreng på 8 måneder, mens forældrene skal begynde på sprog, samt undervise

Selma i dansk.

Når jeg nu er havnet i et land som Cambodja, synes jeg det er spændende at

komme ud og se, hvilket land det egentlig er. Her i weekenden tog jeg sammen

med de tre volontører her fra Siem Reap til Phnom Penh. Turen til Phnom

Penh foregik i minibus, hvor chaufføren gav den gas på en af og til ujævn vej.

Jeg kunne godt sidde med lidt hjertebanken engang i mellem, når han kom

overhalende og bare dyttede, så de modkørende skulle køre ud til siden. Efter

6 timer i bus kom vi til Phnom Penh, hvor vi overnattede i volontørhuset. I

Phnom Penh var vi blandt andet ude og se Toul Sleng, der er et museum, som

viser nogle af de måder, man mishandlede og dræbte mennesker under Pol

Pot. Hende, der viste os rundt, var selv flygtet under Pol Pot til Vietnam. Jeg

synes, det er skræmmende at tænke på, at det ikke er mere en 35 år siden, at

der døde et par millioner mennesker, og at næsten alle ældre mennesker her i

Cambodja bærer rundt på en historie fra den tid.

Imens jeg gik inde på museet, kom jeg til at tænkte på alle vores kristne brødre

og søstre, som bor i Nordkorea, hvor nogle af de samme grufulde ting sker.

Jeg skal minde mig selv om, at der er magt i bønnen, og at vi skal bruge den. I

den skole, Noah går i, mødes alle lærerne en halv time før hver dag for at bede

for skolen og eleverne. Noahs lærer havde valgt at bede for Noah specifikt den

dag, og den dag var han meget mere deltagende end alle de andre dage, han

havde været der. Det mindede mig endnu engang om, at der er magt i bønnen,

og at vi kan bruge den i alle situationer.

(fortsættes næste side)

lmu

5


lmu

6

(fortsat fra side 5)

I denne uge var alle danskere her fra Siem Reap med til et cambodjansk bryllup.

Det var en mand fra den lokale kirke, som vi kommer i, der skulle giftes.

Cambodjanske bryllupper er meget anderledes, end vi kender det fra Danmark.

I løbet af hele dagen skifter brudeparret f.eks. tøj utrolig mange gange.

Vi fik meget forskelligt cambodjansk mad, og musikken er noget helt for sig

selv. Men det var en meget festlig dag, selv om vi ikke rigtig forstod noget af

det, de sagde eller sang.

Cambodja er et land, hvor mange tager imod Jesus, og det glæder jeg mig over.

Samtidig kan jeg dog godt få en følelse af, at det er uoverskueligt, at der stadig

er så mange, der ikke kender Jesus. Men da synes jeg, det er godt at minde mig

selv om, at det er i min magtesløshed, Gud udøver sin magt, og det er Gud, der

omvender hjerter. Vi må bede om altid at have vores fokus rettet på ham, for

det er ham, der giver os livet, og samtidig give Gud lov til at blive større i vores

liv, og at jeg må blive mindre. (2. kor. 12 v. 9).

Venlig hilsen

Nicoline Haahr Kristensen


pinse på ny

På IM’s landslederkursus, hvor jeg var med som deltager, sad vi nogle stykker

og snakkede om behovet for vækkelse. Det var opmuntrende at møde nøden

for den sag. En af de andre citerede i den forbindelse Christian Bartholdy*,

som skulle have sagt: »Det blev jul én gang. Det blev påske én gang. Men det

må blive pinse i hver generation«

Den nød for at »det må blive pinse i hver generation«, dvs. nøden for vækkelse

på ny, møder man også i LM. Og der er det vigtigt, at nøden for vækkelse

også omsættes til bøn til Gud om, at det må ske i vores generation, og næste

generation. Lad os bede om Guds Ånds gerning på ny i vores hjerter og i vores

forsamlinger. Det gjorde David også i Sl. 51: »giv mig på ny en fast ånd (…) tag

ikke din hellige ånd fra mig!« og vi ser, at det er uløseligt knyttet til: »lad mig

atter frydes over din frelse« - og dér hvor fryden over Guds frelse er i hjertet,

der skabes en villig ånd: »styrk mig med en villig ånd!«

»Det må blive pinse i hver generation«. Det ønske ligger også bag ved de

»EXODUS-møder til vækkelse og fornyelse«, som vi er ved at arrangere i afdelingen.

2. Mosebog kaldes i nogle bibeloversættelser for »Exodus«, deraf navnet:

»EXODUS-møder«. Vi møder i 2. Mosebog det, der kendetegner vækkelsesforkyndelse

og vækkelsestider. Guds personlige nærvær til frelse sætter

skel mellem Guds børn og verdens. Det er et skel til dom over de vantro; og

det er et skel til frelse for dem, der er bag offerlammets blod. I Herrens dom er

der ét, der er afgørende: At være bag blodet. Renset i Jesu blod. Hellig ved hans

stedfortrædende offer. Du kan læse mere om EXODUS-møderne og hvorfor

»EXODUS« på www.exodus-møder.dk. Om Gud vil, så er »EXODUS-møder

til vækkelse og fornyelse« - den 23.-26. september 2013 på Solgården.

Vækkelsestider er altid båret frem af de troendes forbøn. Vær derfor med til at

bede om vækkelse, og bede for møderne. »Herre, send os vækkelsens ånd, og

lad Ham til stadighed begynde i mit hjerte, og i mit hjem«.

Med denne hilsen fra afdelingen skal vi oplyse om, at Peter Rosgaard har ønsket

at stoppe som forkynder, og Henrik Nissen er flyttet til Sønderjylland og

er derfor også stoppet som forkynder i afdelingen. Vi vil gerne sige jer mange

tak for den tjeneste, I har stået i med formidlingen af Guds ord i afdelingen.

Vi ønsker Guds velsignelse over jer og jeres familier!

Guds fred

Dan Hessellund

hilsen fra afdelingen

7


40 år som prædikant

8

40 år som prædikant

i lm VestJyllands afdelinG

I anledning af at jeg har 40 års jubilæum som prædikant i Vestjylland, har

Kredskontakt bedt mig skrive lidt om, hvordan det begyndte, og hvilke erfaringer

og oplevelser de mange år har givet.

Kaldet: Jeg ved ikke, hvordan Vestjyllands afdeling formelt dengang kaldte deres

prædikanter, men jeg har på fornemmelsen, at mit kald afviger lidt derfra.

Det var vist rygtedes, at jeg havde prædiket lidt i kirken ved Lugala Hospital.

Jeg havde også som missionær været på møderejse et par gange i LMs forskellige

afdelinger. Jeg husker ikke datoen, men det var den søndag i 1972, hvor der

var årsmøde i Skjern missionshus. Afdelingsformand Eli Myhre kontaktede

mig efter sidste møde og sagde: Afdelingsstyrelsen ønsker, at du forsætter herhjemme

med at være prædikant i vor afdeling, om jeg ikke godt ville overveje

dette kald. Efter nogen tid blev det altså til et betænkeligt ja, jeg måtte vel

stole på, at afdelingens vurdering havde mere vægt end min selvvurdering af

at kunne klare opgaven.

Afdelingens omsorg: Sammenlignet med den i øvrigt gode kaldspraksis i dag

med kaldsbrev og prøvetid og forbønshandling, kan man vel sige, at det var

forenklet for mit vedkommende, men det skal siges klart, der var ikke mindre

omsorg for unge prædikanter dengang. Der blev jævnlig spurgt til, hvordan

det gik, sammen med et løfte om forbøn, en omsorg der var til hjælp.

Tjenesten i praksis: Som bosat i Herning er jeg placeret midt i afdelingen,

længste køretur i både nord og syd er på ca. 80 km. hver vej . Efter en arbejdsdag

og en sådan mødetur var sengen god. Antallet af kredse er vist nogenlunde

som for 40 år siden, nogle er nedlagt, og nye er kommet til. I Vestjylland planlægges

prædikantens møder af afdelingen med både dato og sted for et halv år

af gangen. Det oplever jeg som en god ting, da det fremmer, at man kommer

rundt i alle kredse, og derved kommer til at kende missionsvennerne og vide,

at de er min forbøns bagland. En kontakt fra kredsene i god tid før mødet,

er for mig en vigtig del af tjenesten. Det er rart at vide, hvordan mødet skal

forløbe, især hvis det er en festaften, eller om der er ting at være opmærksom

på. Mit overordnede ønske og bøn i min forberedelse er, at kunne formidle

et behov for - og et kald til frelse, forkynde så der bliver glæde hos Guds folk

over at være kristen, og hvor vigtigt det er at være med i det

kristne fællesskab for at blive bevaret. Ønsket kommer som

oftest til at stå som et ubesvaret spørgsmål. Nåede ordene

ind hos tilhøreren, blev det til hjælp? Dette må jeg for det

meste leve med og så stole på Åndens virkning. En positiv

respons med tak fra en lytter, er en god oplevelse til fornyet

frimodighed.

Elvin Sig Jensen


nyt fra Cafe kilden

Sommerferien nærmer sig, og det er tid at se tilbage på første halvdel af 2012.

Arbejdet i Cafe Kilden er forløbet godt med mange besøgende i Cafeen og god

tilslutning til vore aktiviteter.

Kontakt til mange

Vi har nu kontakt med omkring 55 personer, som besøger Cafe Kilden mere

eller mindre regelmæssigt. Disse personer kan deles ind i tre grupper. For det

første er der en gruppe, der besøger cafeen hver gang eller næsten hver gang,

vi har åbent. For det andet er der en gruppe, der trofast kommer til vore aktiviteter:

Lektiehjælp, det kreative værksted og højskoleaftener. Den tredje gruppe

ser vi ikke så ofte, men de kender cafeen og besøger os, når de har lyst og

behov for det. Vi er glade for den kontakt, vi har til alle dem, som kommer på

besøg mere eller mindre regelmæssigt og også for mulighed for at delagtiggøre

dem i evangeliet.

Fødselsdagsfest

Den 9. maj fejrede vi Cafe Kildens 7 års fødselsdag. Mange af vore brugere kom

på besøg og ønskede os tillykke. Vi modtog også skriftlige hilsener og gaver,

som er et udtryk for, at mange sætter pris på Cafe Kilden. Cafe Kilden har

nu eksisteret i en del år, og er godt kendt i byen. Vi har i dag kontakt til rigtig

mange mennesker, og Cafeen betyder også meget for mange.

Økonomi

På en af de få sommerdage, der har været i foråret, kunne vi spise aftensmad i

vores gårdhave. Vi håber på en god sommer med mulighed for at være i vores

gårdhave og også kunne afholde udendørs aktiviteter. Når det gælder økonomien

er det dog ikke sommerlige tilstande hos os. Vi er desværre kommet

langt bagud i forhold til budgettet, så vi håber, at mange af jer vil betænke os

med en gave. De kan indbetales på giro nr. 73 83293969, og din gave gør det

muligt, at Cafe Kilden fortsat kan virke til hjælp og til frelse for vore besøgende.

Christian H. Andersen

Aftensmad

i haven

cafe kilden

9


hilsen fra Kiabakari

10

Hos Paulo i Buswahili

kære Venner

Her fra Kiabakari vil vi sende jer en hilsen. For tiden har vi besøg af mine forældre

Jens og Lene Holm, så vi nyder dagene meget. Vi har også fået en »gæst«

mere, som Tanzanierne siger, nemlig lille Hanna. Hun blev født i Nairobi i Kenya

d. 2. april, og vi havde barnedåb i den lokale kirke den 6. maj. Hun trives og

er lige begyndt at smile - til stor fornøjelse både for forældre og bedsteforældre!

Neema elsker at sidde med hende på skødet og give hende knus eller prøve på

at holde hende i hånden. Så vi føler jo ikke, hun er »gæst« mere.

Tiden bruger jeg derfor herhjemme, men inden barslen underviste jeg nogle

måneder på bibelskolen i at læse i biblen, bønsliv og syning. Eleverne er nu i

gang med 2. semester, men desværre har vi måttet sende to elever bort. Det

var en rigtig træls sag med svære beslutninger. Jeg var dog ikke involveret, men

det påvirker alle, når sådan noget sker. Dybt i kulturen hedder det sig, at det,

som ikke bliver opdaget, ikke er forkert. Dvs. der, hvor du fejler mest, er sådan

set, at du bliver opdaget i det, du gør. Det medfører, at der foregår en hel masse

ting skjult, som vi ofte bliver meget overraskede over, når vi som missionærer

opdager det. Jo længere tid vi har været her i Tanzania, jo mere bliver vi klar

over, hvor lidt vi faktisk forstår af kulturen. Det kan i sådanne situationer være

svært at se, hvordan vi kan gøre en forskel her. Det kan se ud som om, de slet

ikke har forstået noget som helst af den gode undervisning, de får. Når vi på

denne måde kommer til at fokusere på problemerne, og vi oplever frustrationer

i arbejdet, så er det vigtigt at holde fast i, at det er Gud som virker i mennesker,

både at ville og at virke for hans gode vilje (Fil. 2,13) Det må vi huske hinanden

på. Han kaldte både os og dem og begyndte sin gerning - og tak og lov - så er

det også Ham, der vil fuldføre den.

(fortsættes næste side)


Inge-Marie

underviser

Fra Hannas

dåbsdag

En mere opløftende historie er den, at Simon og mine forældre lige er kommet

hjem fra en weekend i Buswahili, hvor de ingen kirke har. Dér blev der holdt

indsamlingsgudstjeneste til at bygge kirke for. Lørdag aften blev der vist film og

inviteret til gudstjenesten, og der kom omkring 50 børn og voksne fra landsbyen,

mod 5-10 normalt. Så det var meget positivt. Der blev også samlet en god

slat penge ind: 1.100.000 Tanzania Shilling, 24 tagplader og 15 sække cement

plus det løse. Det kan de nå rigtig langt for. Simon kom i tillæg hjem med et får,

som han havde købt, i bilen. Det blev også givet til indsamlingen og solgt ved

auktion. Fåret skal bibelskolen have, så eleverne kan få et godt måltid en dag.

Jeg tror disse to oplevelser fra vores hverdag giver et godt billede af, hvordan

vi ofte må overveje nogle store spørgsmål samtidig med, at der sker glædelige

ting. De vanskelige spørgsmål kan fx være: Nytter vores arbejde noget? eller

hvor længe skal LM blive ved med at sende missionærer her til Tanzania? Vi

tror begge dele er vigtige både for os og jer. Vi må ikke blive færdige med hverken

at stille spørgsmål eller at glædes i missionsarbejdet, og begge dele må vi

bringe til Gud.

Kærlig hilsen

Simon og Inge-Marie, Neema og Hanna Roager

hilsen fra Kiabakari

11


efterlysning

12

efterlysninG

Flere frivillige hjælpere til seniorgruppen på Hemmet Strand specielt fra

afdelingens sydlige område.

Oplysninger som kan gavne sagen gives til Edith og Bent Larsen på tlf.

97354639 eller 51941239.


mØdeØnsker

For 1. halvår 2013 (jan.-juni) sendes

til: Bøje Mouridsen, Guldregnsallé

38, 6920 Videbæk, tlf. 97

17 18 55, b.mouridsen@mail.dk

- og skal være ham i hænde senest

den 1. september.

for mØderækker

efterår 2013

Ønsker om tidspunkt antal dage

og evt. prædikantønsker sendes til

Henrik Hadberg, hh@dlm.dk - og

skal være ham i hænde senest den

1. september.

hemmet strand

Pigelejr 30. juni - 2. juli

Fælleslejr 1 3. - 6. juli

Drengelejr 7. - 9. juli

Fælleslejr 2 10. - 13. juli

Tilmelding på

www.hemmet-lejr.dk

Virksund

bibelCampinG 2012

Årets motto: Er du på vej til himlen?

Uge 29: Alle i én.

Uge 30: Ung.

Uge 31: Familie.

Leje af værelser skal ske ved henvendelse

til Virksund Kursuscenter,

tlf. 76 70 50 00 / 50 51 50 31 eller

mail@virksund.dk

Velkommen på Bibelcamping.

Se mere på www.virksund.dk.

senior- oG

pensionistkursus

er på Virksund den 10.-14. september.

Program følger.

international mission

Søndag den 9. september i Skjern

Missionshus, Nørregade 13.

Tema: Kristusliv er missionsliv.

Kl. 10.00 Missionsgudstjeneste

Kl. 13.30 Familiemøde

Kl. 15.15 Møde (Der er samtidig

børne- og teentræf)

Kl. 16.20 Afslutning

Medvirkende: Dan Hessellund, Christian

Lund Petersen, Agnes og Carsten

Rahbek, Henning Andersen.

Møder med

Claus Kristensen, Phnom Penh:

Onsdag den 29. august

Solgården kl. 7.50 til 8.35.

Onsdag den 29. august

Videbæk LM kl. 19.30.

Fredag den 31. august

Ølgod LM kl. 19.30.

Mødeplan for

Christian Lund Pedersen:

Søndag den 9. september International

Missionsstævne, Skjern.

Mandag den 10. september

Sædding Efterskole kl. 10.30-12.15.

Tirsdag den 11. september

Krusbjerg LM. kl. 19.00.

Onsdag den 12. september

Skjern LM kl. 19.30.

buskØrsel

Til elevmødet på LMH den 25. og

26. august. Er du interesseret i at

køre med bussen til Hillerød så kontakt:

Catharine og Hans Egon Clausen

på tlf. 97 35 01 11 / 60 83 12 90

eller: heclausen@mail.dk Sønderjyder

kan blive samlet op ved Kolding

Storcenter. Tilmelding senest den 13.

august.

(fortsættes næste side)

afdelingsnyt

13


afdelingsnyt

14

sæddinG efterskole

WestSide Praise tirsdag den 4.

september kl. 19.00.

Taler: Andreas Ipsen.

radio ådalen

Frekvens 96,4 og 107,1 MHz

Fællesantenne i Videbæk 103 MHz

Fællesantenne i Tarm 98,25 MHz

Fællesantenne i Skjern 92,7 MHz

Fællesantenne i Sdr. Felding 96,4

MHz

Fællesantenne i Kibæk 95,8 MHz

»Dagens Ord«

hver dag kl. 19.00-19.05.

lumi GenbruG

»Kend din Bibel«

hver tirsdag kl. 19.05-19.30.

»Kristen sang og musik«

hver onsdag kl. 19.05-19.30.

»Kirkelig Kalejdoskop«

hver torsdag kl. 19.05-19.30.

»På vej« kl. 19.30-20.00

»Vejen gennem Bibelen«

hver søndag, mandag, tirsdag,

onsdag og torsdag kl. 22.00-22.15.

»Kirken i hverdagen«

hver lørdag kl. 18.00-19.00.

LUMI genbrug - Svinget 10, Skjern og Nygade 19, Videbæk

Varer leveres på adressen i åbningstiden. Alle gode genbrugsting

modtages med tak: Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v.

Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug. Skjern, 40 83 68 40

eller 30 23 00 27. Videbæk, 97 17 29 98 eller 40 88 29 97

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.30.

besØG den kristne boGhandel

Se vort store udvalg af kristne bøger, CD’er og materialer til det kristne

børnearbejde.

ESbjErg: ArKEn - Strandbygade 40, 6700 Esbjerg. Tlf. 75 13 89 89.

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 10.00-17.00.

SKjErn - Østergade 22, 6900 Skjern. Tlf. 97 35 22 18.

Åbningstid: Mandag - fredag kl. 14.00-17.30. Lørdag kl. 10.00-12.00.

en stor tak

Efter at have været en del af redaktionen for Kredskontakt i 17 år har

Solveig Birkmose valgt at stoppe. Jeg vil her sige dig hjertelig tak for

dit store engagement og din trofasthed i dette arbejde og ønske Guds

velsignelse over fremtiden for dig og din familie.

Jørgen Hansen, redaktør


afdelinGsformand

Thomas Beck

Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 46 87 57 · ltbeck@esenet.dk

afdelinGssekretær

Dan Hessellund

Skolebakken 16A, Herborg

6920 Videbæk

Mobil tlf. 35 12 56 13 · dh@dlm.dk

afdelinGskasserer

Tommy Lindgreen

Oldagervænget 29, 6900 Skjern

Tlf. 36 77 91 50

lindgreen@skjern-net.dk

Skjern Bank: Reg. nr. 7780

Kontonr. 000 1401108

afdelinGsmissionskonsulent

Bjarne Breum Mogensen

Egerisvej 8, Faster, 6900 Skjern

Tlf. 97 36 44 34

tovebjarnemog@skjern-net.dk

Ruth Bach-Svendsen

Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V.

Tlf. 76 12 90 51

ruth.bach.svendsen@gmail.com

unGdomsafdelinG

Nikolaj Haahr Nielsen

Bøgelundsvej 41A,

6920 Videbæk

2haahr@live.dk

lm-kids

Inge Noer Larsen

Fasterlundvej 5, 6900 Skjern

Tlf. 97 36 48 41

inge@ingesmand.dk

ym mØdeplanlæGninG

Per Lauridsen

Grindstedvej 5, 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 31 02

perbeth@mail.dk

leJre

Hemmet Strand:

Svinkvej 8, 6893 Hemmet

Tlf. 97 37 51 30

www. hemmet-lejr.dk

Formand: Kaj Christensen

Holstebrovej 85, 6900 Skjern

Tlf. 97 36 81 79

lokajchr@os.dk

Virksund

Livøvej 5, Virksund

7840 Højslev · tlf. 76 70 50 00

Mobil: 50 51 50 31

Bestyrerpar:

Karin og Leif Helth Jepsen

mail@virksund.dk

www.virksund.dk

VestJyllands afd.

www.lm-vestjylland.dk

lokalredaktØrer

af tro & mission

Gunnar Riis Jensen

Heimdalsvej 25, 7400 Herning

Tlf. 97 12 74 62

gunnar@riis.mail.dk

Karin Mørk Nielsen

Lindbjergmarkvej 8, 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 30 40

tiko@dlgtele.dk

adresser

15


opslag

40 års Virke som fritidsprædikant

i lm VestJylland

Følgende prædikanter har siden 1972 været kaldet som prædikant i

Luthersk Mission, Vestjylland. De kan dermed fejre 40 års jubilæum

her i 2012.

Erik Mostrup, Højslev

Elvin Sig jensen, Herning

Redaktionen ønsker

hjertelig tillykke med jubilæet

og Guds velsignelse

over tjenesten i fremtiden.

lm’s kontaktpersoner

Har du brug for at tale fortroligt med et andet

menneske, er du velkommen til at kontakte en af os:

• Annette Christensen, Esbjerg · Læge

Tlf. 23 96 55 68

annette.birger@esenet.dk

• Lene Holm, Krusbjerg · Hjemmesygeplejerske

Tlf. 75 24 31 44

jensoglene@hotmail.com

• Leif Kofoed, Sædding · Mangeårig efterskolelærer

Tlf. 97 36 22 88

lbkofoed@gmail.com

Anette Christensen

Lene Holm

Leif Kofoed

kreds:kontakt

udgives af Luthersk Missions Ungdom i Vestjylland.

Redaktør: Jørgen Hansen, Ølgod · e-mail: jorgenhansen@privat.dk

Tove Kristensen og Solveig Birkmose · Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

More magazines by this user
Similar magazines