APPS I RETLIG BELYSNING

it.retsforum.dk

APPS I RETLIG BELYSNING

APPS I RETLIG BELYSNING

Advokat Mikkel Friis Rossa, Bech-Bruun

Persondataspecialist og lektor Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun og Aalborg Universitet


PLAN FOR OPLÆG

• Teknikken bag Apps

• Apps og markedsføringsret

• Apps og persondataret

• Apps og konkurrenceret


TEKNIKKEN BAG APPS

• Enhed: Smart phone eller tablet

• Tæt interaktion mellem styresystem og apps

• Muligt at indsamle store mængder data fra enheden

• Lokationsdata

• Data lagret på enheden

• Data fra sensorer

• Network interfaces

• Geolokation services


APPS MARKEDSFØRING – NÅR

JURAEN IKKE KAN FØLGE MED…

• 2013: 80 mia. apps downloadet (anslået)

• 2016: 300 mia. apps downloadet (anslået)

• Der er gråzoner, men også klare ”no-go’s”!


APPS MARKEDSFØRING

• ”Lov om apps”?

• UfR 2013.XXX ?

• FOB: Vejledninger? Afgørelser? Forhåndsbeskeder?

• Markedsføringslovens § 6, stk. 1 (indført i 2000):

• ”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug

af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller

telefax…medmindre…forudgående har anmodet om det”

• ”Elektronisk post” iflg. e-privacy-direktivet (2002):

• Enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller

billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som

lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen

hentes af modtageren


VÆR SÆRLIGT OBS NÅR…

• Børn – ”free app”?

• Fødevarer

• Alkohol

• Medicin

• Spil

• Loyalitetsprogrammer/kundeklubber

• Lov om betalingstjenester

• Betalinger

• Finansielle ydelser

• Konkurrencer – modtage nyheder?

• Salgsfremmende foranstaltninger (generelt)


EKSEMPLER


BRUGERVILKÅR FOR APPS

• Klassisk aftaleretligt problem:

• Vedtagelse

• Lange og (for brugerne) uforståelige vilkår er IKKE

vedtaget

• Hvad kan man ikke ensidigt regulere?

• Ansvarsfraskrivelser

• Ansvar for krænkelser

• Misbrug af immaterielle rettigheder

• Voldgiftsklausuler

• Lovvalg


EKSEMPEL


APP SAMTYKKER


APP SAMTYKKER

• Markedsføringsretligt samtykke vs persondataretligt

samtykke

• Aktivt ”ja tak” eller ”opt-out”?

• Gælder MFL § 6 overhovedet, jf. definitionen af

”elektronisk post” i Databeskyttelsesdirektivet?

• U2005.3446H:

• Udtrykket »elektronisk post« i markedsføringslovens § 6 a må

naturligt forstås som omfattende alle former for meddelelser, som

sendes elektronisk. Bestemmelsen er for så vidt angår elektronisk

post teknologineutral og finder således anvendelse såvel på

allerede kendte former for teknologi til elektronisk forsendelse af

meddelelser som nye former, og uanset om disse betegnes som emails,

talebeskeder, videobeskeder, mms'er, sms'er eller noget

helt andet, og uanset om de helt eller delvis sendes via

landbaserede eller luftbårne netværk.


LOCATIONBASED MARKETING

• Samtykkekrav opfyldt?

• Markedsføringsretligt?

• Persondataretligt?

• Hvilke oplysninger:

• Indsamles?

• Lagres og behandles?

• Hvor?

• Formål?


”BANNERREKLAMER”


REKLAMER VIA APPLIKATIONER

• Tilbud via scanning af barcodes, QR-codes etc.


APPS OG PERSONDATARET

• Enhed incl. oplysninger = del af brugers private sfære

• Personoplysninger behandlet i apps: Position, kontakter,

unikke identifikatorer på enheden og indehaveren,

betalingskortoplysninger, opkaldslog, SMS-historik,

browsinghistorik, e-mails, billeder og video

• Mange apps pr. enhed

• Mange aktører

• Udviklere af apps

• Producenter af enheder incl. styresystemer

• App-stores

• Tredjeparter

Persondatadirektivet

E-privacy-direktivet


APPS OG PERSONDATARET

Retligt grundlag

• Inden app’en installeres

• Samtykke ihht. e-privacy-direktivet

• Samtykke ihht. persondatadirektivet

• Anvendelse af app’en

• Samtykke

• Opfyldelsen af en kontrakt

• Interesseafvejning

Formålsspecifikation og dataminimering


APPS OG PERSONDATARET

Opbevaringsperiode

• Afhænger af den enkelte app

Sikkerhed

Information

Børn (igen)


APPS OG PERSONDATARET I USA

Forslag til lovgivning (9. maj 2013):

APPS Act of 2013

• To provide for greater transparency in and user control

over the treatment of data collected by mobile

applications and to enhance the security of such data

Anlagt, men afvist, sag:

• Californiens Attorney General anlagt sag mod Delta Air

Lines, december 2012

• Manglende privacy policy i ”Fly Delta App”

• Afvist af californisk state court uden begrundelse (9.

maj 2013)


KONTAKT

IP & TECHNOLOGY

Mikkel Friis Rossa

Advokat · Aarhus

T +45 72 27 33 59

M +45 25 26 33 59

E mif@bechbruun.com

IP & TECHNOLOGY

Charlotte Bagger Tranberg

Persondataspecialist ·Aarhus

T +45 72 27 34 76

M +45 25 26 34 76

E cbt@bechbruun.com


www.bechbruun.com

København

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

T +45 72 27 00 00

Aarhus

Frue Kirkeplads 4

8100 Aarhus C

F +45 72 27 00 27

Shanghai

83 Loushanguan Road,

suite 2630, 26/F

Shanghai

E info@bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines