Læs spillereglerne - szymanski spil

szymanskispil.dk

Læs spillereglerne - szymanski spil

5

Værd at vide om spørgsmål og kategorier

1) Med mindre andet er angivet gælder spørgsmål og kategorier til og med 2011. Sidste opdatering: 31. december 2011 kl. 23:59:53

2) Årstal dækker hele året. Så formuleringen ”fra 1990 til 2008” betyder fra 1. januar 1990 til 31. december 2008.

3) Emnet “Fodbold” omhandler udelukkende herrefodbold, så det er underforstået i formuleringerne.

4) Med tider og længder er det oftest angivet, hvilken enhed svaret er opgivet i og med hvor mange decimaler (hvis der ikke

er angivet et antal decimaler, er svaret uden decimaler). Dette gælder dog ikke rekorder, hvor det er en del af opgaven at

kende den anvendte nøjagtighed (der dog yderst sjældent vil have betydning, da det blot gælder om at komme tættest muligt

på svaret), og hvor tider angives som timer: minutter: sekunder, hundrededele/tusindedele, dvs. at 2:13:53,89 betyder 2

timer, 13 minutter, 53 sekunder og 89 hundrededele af et sekund.

5) Med mindre andet er nævnt omhandler "Atletik" udendørs atletik.

6) Hvis intet andet nævnes henvises der altid til de professionelles konkurrencer, hvor det samme mesterskab afholdes for

både amatører og professionelle.

7) OL dækker (med en enkelt undtagelse der kan opdages undervejs) over Sommer-OL.

8) Enkelte lande har ændret navn (og størrelse) gennem tiden. Dette har betydning i kategorierne, hvor disse lande kun

tælles med én gang. Ved sommer-OL i 1992 stillede 12 af de 15 tidligere sovjetrepublikker op som det forenede hold CIS.

Dette hold er i svarene til kategorierne regnet med under Sovjetunionen. Dermed kunne indholdet af en kategori (der altså

indeholder 9 svar) være angivet som nedenstående, der også illustrerer, at f.eks. Vesttyskland regnes sammen med Tyskland

i medaljeregnskaber og mesterskabstitler, mens Østtyskland regnes for sig selv:

Sovjetunionen / Rusland

Litauen

Vesttyskland / Tyskland

Østtyskland

Tjekkiet / Tjekkoslovakiet

Slovakiet

Serbien og Montenegro

Serbien

Montenegro

9) En scoring i en straffesparkskonkurrence tæller ikke med i målscorestatistikker.

10) Inden for holdsport dækker formuleringen “spillere” over både markspillere og målvogtere.

11) Alle brugte varianter af klubnavne accepteres som rigtige svar (f.eks. Inter, Internazionale, Inter Milan, Internazionale

Milano, Football Club Internazionale Milano eller F. C. Internazionale Milano), og det samme gælder for cykelhold o.l.,

hvor et holds navn kan være bygget op af flere forskellige navne, men hvor blot et enkelt er nok til at få godkendt sit svar.

12) Nogle fodboldspillere - specielt brasilianske og portugisiske - er angivet ved deres anvendte navn (Pelé, Maniche, Zico,

...) i stedet for det rigtige.

13) Der kan af forskellige årsager være forskellige højder angivet for personer, når man søger informationer om disse. I

spørgsmålene er kun medtaget de personer, hvor kilderne ikke afveg markant fra hinanden.

14) Der skelnes ikke mellem trænere, managere og overgangstrænere (caretakers). Sidstnævnte har bl.a. betydning, når

antallet af trænerskift skal opgøres, da et trænerskift med inddragelse af en overgangstræner tæller som to skift.

15) Når der spørges om et antal spillede kampe for et landshold tælles venskabskampe med, men ikke kampe på ungdomslandshold

eller ligalandshold.

16) Ved antal spillede kampe for et klubhold spørges enten om kampe spillet i landets bedste række eller kampe for klubben,

der dækker over ligakampe, nationale cup-kampe og internationale kampe.

More magazines by this user
Similar magazines