Montageanvisning 2012 - Plannja

plannja.com

Montageanvisning 2012 - Plannja

Montageanvisning

2012

Tagstensprofiler | Profiler til tag og facade

Tagafvanding | Inddækninger


i n d h o l d s f o r t e g n e l s e

Et par ord med på vejen ......................................................................... 4

Generelle forberedelser til taglægning ................................................. 6

Montage af Plannja Tagstensprofiler .................................................. 11

Montage af Plannja Tagprofiler ........................................................... 16

Montage af Plannja Trend .................................................................... 20

Montage af Plannja Modern ................................................................ 24

Montage af Plannja Pandeplade .......................................................... 27

Montage af Plannja Facadeprofiler ..................................................... 31

Montage af Plannja Tagafvanding ...................................................... 33

Montage af Plannja Inddækninger ...................................................... 37

Renovering af eternittag ...................................................................... 38

Generelt om drift og vedligeholdelse .................................................. 40

Pladens levetid ...................................................................................... 40

Årlig besigtigelse ................................................................................... 40

Reparation af farvebelægningen ......................................................... 41


et par ord med på vejen

Plannjas montageanvisninger er ment som en hjælp til både private og professionelle.

For at gøre det nemmere for alle at finde de anvisninger og den hjælp, man har brug for,

har vi opdelt montageanvisningerne i tydelige afsnit. Til dig, som aldrig før har prøvet at

lægge et tag, er det første afsnit ”Generelle forberedelser til taglægning” meget vigtigt.

Husk at tage det roligt og at tænke alt igennem, før du giver dig i kast med selve montagen.

Et godt stykke forarbejde samt metodisk tilgang er nøglen til det perfekte resultat.

Montageanvisningerne skal følges, hvis vores garantier skal dække. Plannja er Europas

førende producent af tyndplader. Med vores brede sortiment kan vi tilbyde produktsystemer

og helhedsløsninger til stort set alle typer byggeprojekter.

tagets forskellige dele

4 – Et par ord med på vejen

endeluk

gavlbeslag

Vandnæse

Udluftningshætte

nedløbsrør

skorstensinddækning.

specialtilpasses til

skorstenen af en fagmand.

sålbænk

ta

skr


gstige

skotrende

edbeskyttelse til stige

tagbro rund rygning

inddækning til

indvendigt hjørne

inddækning til dørtærskel

tagplade

tagbro, -fod

eller sneskredsbeskyttelse

tagrende

Et par ord med på vejen – 5


generelle forberedelser til taglægning

Underlag

Plannjas tage kan lægges på flere forskellige typer af underlag.

Ved nYBYggeri

Ved nybyggeri vælger du normalt undertag af tagpap, plastunderlag

eller alternativt brædder med fer og not/krydsfiner - med en tykkelse på

minimum 17 mm og med underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet, der

monteres i henhold til leverandørens anvisninger. Læs mere under

”Valg af lægter” på side 8.

Ved renoVering

tegl- og betontag

Afmonter det gamle tag. Hvis eksisterende strø- eller bærelægter skal

bruges, skal de flyttes, således at lægteafstanden stemmer overens med

målet, der er angivet under ”Montage af lægter” på side 8. Udskift

medtagede lægter.

shingel, pap og plane tagplader

Lad det gamle tag blive liggende som undertag. Eventuelle huller skal

udbedres. Pladen kan lægges direkte på det eksisterende tag, såfremt

taget er tæt og plant, og at underlaget er i så god stand, at befæstelsen

formår at presse pladen mod underlaget, som skal have en tykkelse på

minimum 17 mm.

Vi anbefaler dog, at du bruger Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter

eller strø- og taglægter.

Bølgeformede plader (uden asbest)

Pladerne kan blive liggende. Kontrollér, at de er så tætte, at de kan

bruges som undertag, og at spær og taglægter er så friske, at de kan

holde til indfæstning af søm/skruer.

Lægternes underkant fases

for at følge underlaget.

Stående lægter 38 x 73 mm

fastgøres i hældningsretningen

vha. skruer.

Lægte

Lægte 38 x 73, c/c maks. 1.200 mm

Bølgeformet eternit

Plannja har udviklet flere patenterede systemløsninger til renovering af

eternittag. Læs mere under ”Renovering af eternittag” på side 38.

tagplader

Gamle tagplader kan renoveres på flere måder. Du kan fjerne tagpladerne

og lægge nyt tag eller i mange tilfælde lægge de nye tagplader

oven på de gamle. Anvend gerne Plannja Renoveringslægter, som skrues

fast i de gamle stålplader, der skal have en tykkelse på minimum 0,50

mm. Hvis det gamle tag er aluminium, kontakt da Plannja.

Parvise skruer eller nitter

c/c maks. 200 mm

6 – Generelle forberedelser til taglægning

Plannja Renoveringslægte

Eksisterende, profileret stålplade

sådan opmåler dU dit tag

Start med at kontrollere, at taget er lige, samt hvilken form for udluftning

det har. Mål diagonalerne fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er lige

lange, er taget skævt. Afvigelser på

20-30 mm kan justeres med

gavlbeslag. Alternativt kan

vinklen kontrolleres med

3-4-5 trekant, jf. figur.

Tagets længde

Tagets bredde

Kontrol af hældning

Plannjas tagplader og tagstensprofiler kan lægges i forskellige hældninger.

B

A = 1 m

Sådan beregner du minimumshældningen:

Hvis A er 1 meter, så skal B mindst være den længde, som er angivet i

kolonne B.

anbefalet minimumshældning

taghældning Udførelseskrav B

Tagstensprofiler: Min. 1:4 (14°) - 25 cm

Trend, Modern, Pandeplade, Sinus 18: Tætning i side- og endeoverlæg 18 cm

Min. 1:6 (10°)

P20-105, P20-75: Min. 1:10 (5,7°) Tætning i side- og

endeoverlæg, undertag

10 cm

Ved taghældninger under 14° skal der tages specielle hensyn for at få

taget tæt ved sideoverlæg og endeoverlæg (se også ”Montageanvisning

Tagprofiler” på side 16).

Antikondensbelagte plader kan lægges ned til 5,7° uden undertag.

For at kunne beregne materialeforbruget er det nødvendigt med

forskellige mål alt efter tagtype. Dette er illustreret på næste side.


For at forhandleren kan give dig et tilbud på en byggepakke til dit tag, kræves en række oplysninger og mål.

Forbered dit besøg hos forhandleren ved at opmåle taget.

Brug nedenstående skabelon.

Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype:

Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype:

Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype: Det her er min tagtype:

= Altid nedløbsrør = Nedløbsrør om tagfod > 10 meter og for hver 10 meter.

oBs! alle mål er angivet i mm.

Byggepakke til tagplader:

1. Afkryds den korrekte tagtype.

2. Udfyld de mål, som kræves til din tagtype.

Bogstavsbetegnelserne på tagtegningen viser, hvilke mål du skal tage og udfylde nedenfor.

A _______________mm B _______________mm C ______________ mm D ______________ mm E ________________ mm

F________________mm G _______________mm H ______________ mm I _______________ mm J ________________ mm

K _______________mm L________________mm M ______________ mm N ______________ mm

Byggepakke til tagafvanding:

Mål hushøjde og tagudhæng, og angiv dem nedenfor.

Hushøjde: ___________________________________ Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm).

Tagudhæng: _________________________________ Angiv afstanden fra tagrendens overkant til underkant af udskud (mm).

Byggepakke til tagbeskyttelse:

Bestem hvilken slags tagbeskyttelse du har brug for, og kryds af.

Tagstige Snelastbeskyttelese Tagbro Tagbro, -fod eller sneskredsbeskyttelse

Generelle forberedelser til taglægning – 7


Valg af lægter

Plannjas plader kan monteres på forskellige typer lægter. Vælg enten

Plannja Kombilægter, Plannja Renoveringslægter eller trælægter.

Vær opmærksom på, at Plannja Pandeplade monteres på et plant

underlag. Kan også monteres på lægter. Vi anbefaler derfor, at du

vælger Plannja Pandeplade med forstærkningsspor, hvis du skal montere

på lægter.

pl annJa KomBil ægter

Plannja Kombilægter er ment til både nybyggeri og renovering.

Den er dimensioneret til at klare en spærafstand på 1.200 mm.

Standardlængden er 2.700 mm, og profilhøjden er 40 mm. Plannja

Kombilægter leveres i en komplet pakke med dele til befæstelse. Ved

tagfod skal der anvendes trælægter.

Befæstelse til spær c/c 1200 mm

Til befæstelse anvendes 6,5 x 50 mm

skruer med to stk. i hvert spær.

Befæstelse til fast underlag

Minimumstykkelse 17 mm.

Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i

zigzagmønster. Skruerne skrues forsigtigt i,

således at gevindet ikke ødelægges.

samling vha. montage med overlæg

Plannja Kombilægter samles med 100-300 mm overlæg. Samlingen

placeres over spær.

KONSOL NORMAL SAMLING SAMLING NÆR STØTTE SAMLING I FELT

Lægten kan

lægges som

konsol med

maks. 300 mm

Maks.

Maks.

Samlingen placeres over

tagstol med min. 100 mm

overlæg

Min.

Samling nærmere støtte

end 100 mm sker iht.

nedenstående med min.

100 mm overlægssamling.

Min.

To skruer 4,8 x 20 mm

i hver krop

Maks.

pl annJa renoVeringsl ægter

Plannja Renoveringslægter er primært til renovering og har udskæring til

rendejern/drænhul, hvilket indebærer, at den kan anvendes som

tagfodslægte, og at den eliminerer behovet for strølægter.

De er ikke dimensioneret til at ligge direkte på spærene uden et

bærende underlag. Standardlængden er 3.000 mm

og profilhøjden 20 mm.

renovering

Befæstelse til undertag af brædder med minimumstykkelse på 17 mm.

Skruer 4,8 x 35 mm, afstand maks. 300 mm i zigzagmønster. Skruerne

skrues forsigtigt i, således at gevindet ikke ødelægges.

8 – Generelle forberedelser til taglægning

Maks.

Min.

To skruer 4,8 x 20 mm

i hver krop

Samlingen udføres

momentstift med min.

450 mm overlæg samt

to skruer i hver kant

Udskæring til

rendejern/

drænhul

montage af lægter

Når du monterer lægter, skal du tage hensyn til underlag, lægtetype

samt hvor i landet, du skal montere nyt tag. Alle mål er i mm med

mindre andet er angivet.

montage af lægter til plannja tagstensprofiler

Bærelægteafstand for Plannja Tagstensprofiler skal altid følge tagstenens

modulmål. B = modulmål. Afstanden mellem den første bærelægte,

tagfodsbeslag og andre lægter (mål A) samt øvrige lægteafstand (mål B)

vises i nedenstående tabeller.

A B B

Bredde

Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af typegodkendt, let

undertag. Spærafstand c/c 1200 mm. Bærelægte fastgøres med to stk.

3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær.

Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0

Trælægte Trælægte Plannja

45 x 70 45 x 95 Kombilægte

Royal A 375 375 390

B 400 400 400

Regent A 325 325 340

B 350 350 350

Smart A 325 325 340

B 350 350 350

Montage af Plannja Tagstensprofiler på undertag af træpanel med

minimumstykkelse på 17 mm. Som strølægte vælges dimension

25 x 50 mm med c/c 600 mm. I de tilfælde hvor bærelægten krydser

strølægten, skal den fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede

søm.

Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0 4,0

Trælægte Trælægte Plannja

25 x 50 34 x 70 Stållægte*

Royal A 390 375 390

B 400 400 400

Regent A 340 325 340

B 350 350 350

Smart A 340 325 340

B 350 350 350

*Plannja Renoverings- eller Kombilægte

montage af lægter for plannja tagprofiler

Undertag af vandfast krydsfiner med minimumstykkelse på 17 mm.

Strølægteafstand c/c 600 mm. Bærelægteafstand c/c 500 mm. I de

tilfælde, hvor bærelægten krydser strølægten, fastgøres den med to stk.

3,4 x 100 mm galvaniserede søm.

Snelast 1,0-2,5 3,0-4,0

Strølægte, træ 25 x 50 25 x 50

Bærelægte, træ 25 x 50 34 x 70

Stållægte* Klarer snelast 4,0

*Plannja Renoverings- eller Kombilægte

Bærelægte

Eksempel på hvordan man måler lægteafstand A og B.

Undertag af plastfolie eller plade. Spærafstand c/c 1200 mm. Afstanden

i tabellen er beregnet til maksimal afstand mellem bærelægterne.

Bærelægterne fastgøres med to stk. 3,4 x 100 mm søm i hvert spær.

Plannja Renoverings- eller Bærelægterne fastgøres med to

stk. 3,4 x 100 mm galvaniserede søm i hvert spær.

Snelast 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-4,0

Trælægte 45 x 70 800 500 –

Trælægte 45 x 95 1000 700 500

Kombilægte 1200 700 500


håndtering af plader

når du modtager leverancen med plader

Sørg for så vidt muligt at opbevare Plannja pladerne indendørs. Hvis

pladerne opbevares udendørs, skal de dækkes med presenning. Hvis der er

risiko for kondensdannelse, skal pladerne opbevares med udluftning. Sørg

for, at der opnås god ventilation. Dette gælder både for stål og aluminium.

Undgå at beskadige pladen – bær den korrekt

Plannja Tagplader længere end 5 meter skal bæres på højkant eller på

træbåre. Hvis pladerne bæres liggende, vil pladen bøje, da den tynges af

sin egen vægt, og blive længere. I så fald vil man ved den efterfølgende

montage få pasproblemer mellem de forskellige plader.

pladens soliditet og gangbarhed

Der er svært at definere, hvor gangbare tyndpladeprofiler er. Generelt

skal man udvise en vis forsigtighed ved gang og arbejde på tyndpladetag.

Med gangbare plader menes profiler, som tåler forsigtig gang, uden

at de tager skade, eller at der efterlades aftryk.

Både gangbarhed og soliditet afhænger af tykkelse

Tykkere plader giver større lægteafstand og forbedret gangbarhed. Med

hensyn til sikkerhed bør du altid forsøge at gå på eller tæt på lægterne.

Mht. Plannja Tagplader og Plannja

Pandeplade skal du altid gå på profilbunden,

når taget betrædes.

aluminiumtag er mere skrøbelige

Aluminium er blødere end stål. Derfor bør du udvise større forsigtighed,

når du betræder et aluminiumtag.

Vær opmærksom på, at Plannja 20-105 i aluminium slet ikke må

betrædes, hvis bærelægteafstanden er over c/c 500 mm.

Vigtigt – alUminiUmtag

Der er nogle ting, du skal tænke på, når du vælger et aluminiumtag:

a) Aluminium bevæger sig mere end stål ved temperatursvingninger. Hvis

tagfaldets længde er mere end 6 meter, kan du afhjælpe dette ved at

forbore den øvre plade i hvert endeoverlæg med et Ø 8 mm bor inden

indfæstning. Undgå tagfald på mere end 12 meter!

b) Når du anvender trælægter, bør du fastgøre lægtepap oven på

lægterne, så du slipper for knagelyde ved temperatursvingninger. Dette

er ikke nødvendigt, hvis du anvender Plannja Kombi- eller Renoveringslægter.

c) For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres

uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge

beslag.

Generelle forberedelser til taglægning – 9


sådan sKæres pladen

sådan skæres pladen

Skær helst sådan, at kanten

gemmes under en anden plade.

OBS! Brug aldrig en vinkelsliber,

da spåner fra pladen kan

ødelægge pladens overflade.

Husk at fjerne alle spåner.

med bajonet-, cirkeleller

stiksav

Spænd lægten fast med

skruetvinge under og over

pladen, så du har en ret linje at

følge og støtte til saven.

Brug metalsavklinge. Husk at

fjerne alle spåner.

med el-nipler

Brug en lægte som lineal og

markér med blyant, hvor du vil

skære. Med el-nipler er det

efterfølgende let at følge

markeringen, og du behøver ikke

støtte. Husk at fjerne alle spåner.

skæring på langs med kniv

Aluminiumprofiler kan bøjes af.

Rids med en kniv (helst i et

indvendigt hjørne). Hvis du ridser

i en plan overflade, så brug et

bræt som lineal, jf. figur. Bøj

efterfølgende pladen frem og

tilbage, til den deler sig. Husk at

fjerne alle spåner.

10 – Generelle forberedelser til taglægning

VærKtøJ

du skal bruge følgende værktøj:

• Skruemaskine 1500 - 2000 rpm eller

boremaskine med trinløs hastighed

højre-/venstreløb + patron til

skruer

• Hammer

• Sav (til savning af lægter)

• El-nipler, bajonet-, cirkel- eller

stiksav

• Pladesaks

• Tommestok


Tagstensprofiler

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagstensprofiler Royal, Regent og Smart.

Montageanvisning til Plannja Regola finder du på plannja.dk. Inden du går i gang med

at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle forberedelser

til taglægning” på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du opmåler

dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand

og meget mere.

Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler – 11


1. montage af tagfodsBeslag

nybyg på undertag af tagpap eller plastfolie

Rendejernene fæstnes ind i lægten som vist på nedenstående skitse.

Oven på rendejernene fastgøres tagfodsbeslaget midlertidigt med et

søm, indtil tagpladen er skruet fast.

tagfodsbeslag med renoveringslægte på undertag

af pløjede brædder eller krydsfiner minimum 17 mm

Tagfodsbeslag

Tagrende

OBS! Tagpladens

placering over

renoveringslægten

30

Det er vigtigt, at den første plade monteres med sin

nedre kant parallelt med tagfoden.

900 mm

Plannja Royal: A: 360/390 B: 400

Plannja Regent: A: 310/340 B: 350

Plannja Smart: A: 325/350 B: 350

12 – Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

Intet udfyldningsstykke

* 900 mm v/trælægter, 1200 mm v/Plannja Kombilægter

Renoveringslægte

i stål

Rendejern

c/c 600 mm

lægges ind under

taglægten

2. montageplan

plannja tagplader monteres i følgende rækkefølge.

7

4

1

5

2

6

3

Pladerne lægges i rækker fra tagfod til tagrygning. Vær præcis ved

lægning af første plade, hvis nedre kant skal være parallel med tagfoden.

Øvrige plader i rækken skydes op, således at en eventuel åbning i

endeoverlægget bliver så lille som muligt før indfæstning.

Næste række lægges med den første plades nedre kant på linje med

allerede lagte plader. Øvrige plader i rækken skydes op iht. ovenstående

før indfæstning.

Sørg for at pladen er skruet godt fast (se afsnittet ”Indfæstning

- skruer” på side 13), inden du betræder den. Efterlad

aldrig arbejdspladsen med løse plader på taget.

Ved speciallængde (ikke i kombination med standardlængde) kan det være

en fordel at montere fra venstre mod højre. Vær opmærksom på, at sideoverlappet

kræver, at pladen skydes ind under den allerede lagte plade.

ødelagt tagfod

Hvis taget har en ødelagt tagfod (forskellige taglængder på samme

deltag), kan de nederste plader skæres til. Hvis c-afstanden mellem

lægterne er 250 mm eller mere, skydes pladerne ind under de overliggende

plader. Hvis c-afstanden er mindre end 250 mm, kan det være en

bedre løsning at bruge et forlænget tagfodsbeslag, jf. figur.

Det er også muligt at justere tagfaldslængden ved at flytte den

udstikkende tagfod.

> ca. 250

< ca. 250


3. indfæstning – sKrUer

Tagpladerne skrues fast med skruer. Plannja

har specielle toppe, som monteres i boremaskinen,

og som gør indfæstningen meget enkel.

Pladen fæstnes i profilbunden med selvborende

skruer, som er forsynet med skive.

Skruerne skrues i som vist i nedenstående skema.

Skruer, som er markeret med store prikker

i figuren nedenfor (sideoverlægget), skal

skrues i først. Skruer i hver anden profilbund

på hver anden pladerække.

Ved sideoverlægget skrues en skrue i

hver profilbund. En tommelfingerregel er

6-7 skruer pr. m 2 . For at sideoverægget

skal blive tæt, anbefaler

vi, at skruerne i sideoverlæggets øvre plade

forskydes 25 mm mod overlægget (se figur).

25 mm

I endeoverlægget skrues skruen altid i hver profilbund

(ikke illustreret i nedenstående skema).

følgende skruer indgår i programmet:

Royal/Regent/Smart i stål mod stållægte,

varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm.

Royal/Regent/Smart i stål mod trælægte,

varmforzinket skrue 4,8 x 35 mm.

Royal/Regent i stål mod trælægte,

varmforzinket skrue 4,8 x 23 mm t/overlap.

Royal/Regent/Smart i stål og aluminium

mod trælægte, rustfri skrue 4,8 x 35 mm.

Royal/Regent/Smart i aluminium mod trælægte,

aluminiumskrue 5,5 x 35 mm.

Royal/Regent/Smart i aluminium mod stållægte,

rustfri skrue 5,5 x 20 mm.

4. gaVlBeslag

Buk pladen op,

hvis den er klippet

5. rYgning

Inden den runde rygning skrues fast, skal tætningsbånd og

gavlbeslag monteres.

Tætningsbånd

fæstnes med

silikone i bund

af tagstensprofilet.

Valmet rYgning

Opbukning

på tværs af skåret

pladekant

Gavlbeslag

Selvborende skrue c/c 300

Royal H = 57 mm

Regent H = 40 mm

Smart H = 42 mm

Ved samling af beslag fraklippes hjørnerne på underliggende beslag,

således at det nederste beslag kan skubbes ind i det øverste beslag.

Samlingen bliver derved tættere og mindre synlig.

Endeluk sættes i

nedefra og skrues

fast ovenfra.

Rund rygning

Skrue 4,8 x 35

mm c/c maks.

300 mm

Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler – 13


6. detalJeløsninger

tagKVist

Montage med

overlæg

Detaljer løses på pladsen

af fagmanden

forbindelse mod spir

Bukkes i den

øvre ende for

at forbindelsen

skal blive tæt

Undertag

Ombuk

Rendesamling

ved rygning

Skrue 4,8 x 23 c/c 400 mm

Skrue 4,8 x 23 c/c 400 mm

Tætningsbånd

14 – Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler

OBS!

Endeluk

Tætningsbånd

mansardtag

Vær opmærksom på,

at plade A monteres

før plade B. Derefter

følges den normale

montageplan.

Plade A

Plade B

Tætningsbånd Underbeslag

Udfyldningsstykke

huller

Spørg fagmanden til råds angående forbindelser rundt om skorstene,

tagvinduer, tagkviste mv.

Tværfold

Overgangsplade

til Royal


sKotrender

Her illustreres montage med strø- og taglægte. For montage kun

med taglægte se afsnittet ”6. Skotrender” på side 18.

Alternativ 1

Klammer anvendes let ved at bukke en metalplade

Underlag til

render

Alternativ 2

Nedbukket

profilbund

Pladen skal stikke 150 mm

ud over skotrendens kant

Byggepap

Skotrende

Skotrende

Hakklammer c/c 400 mm

Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm

Tætningsbånd 34 2662

Vandafledende

underlag

Byggepap

Underlag til rende

Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm

Vandafledende

underlag

7. Vedligeholdelse

Plannja Tagplader kræver normalt meget lidt vedligeholdelse. De

aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød børste

og vand.

Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med

Plannja Reparationslak. Vær grunding med at børste alle borespåner

væk, så tagpladen ikke misfarves.

For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag,

se afsnittet ”Drift og vedligeholdelse” på side 40.

Montageanvisning Plannja Tagstensprofiler – 15


Tagprofiler

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagprofiler, eksempelvis Plannja 20-105 og

Plannja Sinus 18 og 51. For montage af Plannja Pandeplade se side 27. Inden du går i

gang med at montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle

forberedelser til taglægning” på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan

du måler dit tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, valg af lægte, lægteafstand

og meget mere.

16 – Montageanvisning Plannja Tagplader


1. montage af tagfodsBeslag

Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje. Ujævnheder i

tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Læs mere om forskellige typer

underlag på side 6 samt om bærelægter og bærelægteafstand på side 8.

Lad pladen stikke 7-8 mm ud over tagfodsbeslaget for at holde pladen

mere ren og tør.

Tagfodsbeslag

2. montageplan

Læg pladen nedefra

ved tagets yderkant.

Fastgør pladen

retvinklet mod

tagfoden.

Overlæg

i henhold til skema.

3. Behandling med plannJa fleeCe

Plade nummer 2

skal have et overlæg

til plade nummer 1 på min.

200 mm. Det gælder også

andre endeoverlæg.

Plannja Fleece indebærer:

1. Pladens underside belægges med fleece, som kan absorbere

kondensfugt midlertidig.

2. Kondensvandet afgives i takt med temperaturstigninger. Ved moderat

fugtdannelse kan ventilation ved tagfod og ved gavlspidser være

tilstrækkeligt, men som regel anbefaler vi, at der anvendes ventileret

rygning. Byggefugt kan forårsage midlertidige kondensproblemer.

Ved montage af fleecebelagte plader skal der anvendes skruer, ikke

søm, til indfæstning. Plannja Fleece anbefales, når der er risiko for

kondensdannelse på pladens underside som fx i uisolerede haller og

halvtag. Ved overlæg skal de nederste 150 mm lakeres for at undgå

opsugning af fugt.

4. indfæstning

Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse.

skruer

For at opnå det bedste resultat til

stålprofiler anvendes selvborende,

rustfrie eller forzinkede, lakerede tagskruer med

skiver. Aluminiumprofiler skal altid fæstnes med

aluminiumskruer eller selvborende, rustfrie skruer.

Skrues i med boremaskine og bits der passer.

Skruer, som indgår i programmet, er:

Indfæstning mod:

Kombilægte og

Tagmateriale renoveringslægte Trælægte

Stålprofiler 4,8 x 23 mm 4,8 x 35 mm

Aluminium- 4,8 x 23 mm 5,5 x 35 mm

profiler rustfrie skruer aluminiumskruer

sådan fastgøres pladen

Den maksimale afstand mellem

skruerækkerne er 1,2 meter.

Der skrues 1 stk. skrue i

hver anden profilbund

på følgende steder:

0,1 x Husets bredde

Husets bredde

• Alle pladeender

• Alle endeoverlæg uden for overlappet

• Næstnederste lægte regnet fra tagfoden

• I lægter, som ligger inden for en 1/10 af husets bredde regnet fra

hver gavl

plannja 20-105 og

plannja sinus 18

Plannja 20-105 og Plannja Sinus 18 fæstnes i hver tredje profilbund og

Plannja 20-75 i hver fjerde profilbund.

plannja 20-75

Til Plannja 20-75

skal skruerækkerne forskydes.

Hver anden skruerække placeres i henhold til markeringerne og hver

anden i henhold til den nedre orden, som vist i ovenstående figur. Ved

indfæstning i hver anden profilbund begynd da også der i den første

profilbund.

plannja sinus 51

Plannja Sinus 51 skrues i hver pladeende samt hver anden profilbund ved

mellemunderstøtning i henhold til ovenstående figur.

Montageanvisning Plannja Tagplader – 17


5. oVerlæg – indfæstning og tætning

sideoverlæg ved konstruktion med undertag

Plannja 20-105 skrues i hver lægte

ved overlægget.

Plannja 20-75 skrues i hver lægte

ved overlægget.

Plannja Sinus 18 fæstnes i hver

anden profilbund og nittes i

profiltoppen mellem hver lægte.

sideoverlæg ved konstruktion uden undertag

Hvis lægteafstanden er lig med eller mindre end 500 mm, sættes 1 stk.

skrue i hver lægte ved overlægget. Hvis lægteafstanden er større end

500 mm, anvendes sideoverlægsskrue eller nitte, maks. c-afstand 500

mm. Hvis taghældningen er mindre end 14°, lægges en 4 mm streg med

tætningsmasse under profilens topflange. Til tætning kan også et

selvklæbende tætningsbånd 3 x 10 mm anvendes. Nitter eller skruer

c-afstand 300 mm i sideoverlægget.

endeoverlæg

Endeoverlægget skal være minimum 200 mm og ligge over en lægte.

Hvis taghældningen er mindre end 14°, og hvis der ikke er undertag,

tætnes endeoverlægget på samme måde som sideoverlægget, og

pladen skrues i hver profilbund. Endeoverlægget skal være mindst 500

mm. Hvis tagfaldets længde er længere end den maksimale længde i

henhold til nedenstående tabel, skal endeoverlæggets øvre og nedre

pladerække kunne forskydes i forhold til hinanden ved temperaturbevægelser

(se figur). OBS! Lægten skal være mindst 90 mm eller fordobles.

Baner af tætningsfedt

Tagprofil Maks. længde uden

bevægeligt endeoverlæg

Stålprofiler 12.000 mm

Aluminiumprofiler 6.000 mm

tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplader

For at mindske temperaturbevægelser skal samtlige beslag indfæstes

uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå igennem begge

beslag. Overlæg 100 mm.

skotrende

Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Den monteres, inden

tagpladen lægges. Overlæg 500 mm.

profilbund

Ved forbindelse til kip og spir skal

profilbundene bukkes op. Hvis

taghældningen er mindre end 14°,

skal også profilbundene bukkes ned

ved tagfoden for at lette vandafledningen.

18 – Montageanvisning Plannja Tagplader

Plannja 20-105

Plannja 20-75

Skrue

6. sKotrender

Her illustreres montage kun med taglægter. For montage med

strø- og taglægter se afsnittet ”Skotrender” på side 15.

Alternativ 1

Nedbukket

profilbund

>150

Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm.

Alternativ 2

Ved taghældning under 14° bør montage ske i henhold til

alternativ 2.

Nedbukket

profilbund

Skotrende

Klammer anvendes let

ved at bukke en stålbit

Skotrende

Tætningsbånd

Vandafledende underlag

Klammer c/c 400

Byggepap

Underlag til rende

Tætningsbånd 34 2662

Vandafledende

underlag

Byggepap

Underlag til rende

Overlægget på skotrender skal være minimum 500 mm.


7. gaVlBeslag

8. rYgning

Ventileret rYgning

Gavlbeslag

Selvborende skrue c/c 300

Ved samling af beslag bortskæres

hjørner på underliggende

beslag, således at det nedre beslag passer ind i det øvre.

Samlingen bliver herved tættere og mindre synlig.

Vandafledende underlag

snestop

rygningsplade

rygningsplade

tætningsbånd

tætningsbånd

9. inddæKning omKring sKorsten

Lad en fagmand om inddækningen omkring skorstenen.

10. Vedligeholdelse

Plannja Tag- og Facadeprofiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse.

De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød

børste og vand.

Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med

Plannja Reparationslak.

Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk,

så tagpladen ikke misfarves.

Fabriksmalede og varmforzinkede stålplader kræver normalt meget lidt

vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres

reparationslak.

For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag,

se afsnittet ”Drift og vedligeholdelse” på side 40.

Montageanvisning Plannja Tagplader – 19


Plannja

montageanvisning

Trend

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Trend. Inden du går igang med at montere

dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle forberedelser til taglægning”

på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag, hvilke

underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere.

20 – Montageanvisning Plannja Trend


1. opmåling

Kontroller tagets geometri ved at

måle diagonalerne fra hjørne til

hjørne. Hvis de ikke er lige lange, er

taget ikke i vinkel. I så fald skal

tagpladen Plannja Trend lægges på

en sådan måde, at den nederste

kant ligger vinkelret på tagfoden.

Afgivelser på 20-30 mm justeres

ved hjælp af gavlbeslaget.

Vær opmærksom på at montere Plannja Trend med samme bredde i

begge gavlender.

2. VærKtøJ

tilpasset plade

hele plader

tilpasset plade

Der kræves intet specialværktøj til montage af tagpladerne. Vi anbefaler

en elektrisk boremaskine med moment. Pladerne skæres med en

el-nipler. anvend aldrig en vinkelsliber, da opvarmningen ødelægger

overfladen.

3. UdBedring

Alle skader på overfladen skal udbedres. Alle skærespåner skal omgående

fjernes med en blød børste.

4. min. taghældning

Min. anbefalede taghældning for Plannja Trend er 10º (1:6).

5. transport og opBeVaring

Korrekt

Plannja Trend skal altid transporteres og opbevares i lodret position.

forkert

Opbevaring og transport af Plannja Trend i vandret stilling kan resultere i,

at tagpladen bliver deform.

6. siKKerhed

Følg altid Arbejdstilsynets sikkerhedsforanstaltninger.

Montageanvisning Plannja Trend – 21


7. teKnisK information

Materiale Varmgalvaniseret, malet

stålplade

Belægning Plannja Hard Coat 50

Godstykkelse 0,60 mm

Vægt 5,5 kg/m2 Dækkebredde 500/300 mm

Plannja Trend 500: Længde med spor 700-10.000 mm*

Plannja Trend 500: Længde uden spor 700-7.000 mm

Plannja Trend 300: Længde med spor 700-7.000 mm

Plannja Trend 300: Længde uden spor 700-7.000 mm

Min. anbefalede taghældning 10º (1:6)

* Af håndteringsmæssige årsager anbefaler vi en maks. længde på 7.000 mm

8. dæKKeBredde

plannja trend 500

plannja trend 300

Dækkebredde 300

Dækkebredde 300

9. Befæstelse

4,2 x 25 mm anvendes til befæstelse gennem de forborede huller.

4,8 x 20 mm anvendes til befæstelse af ventileret rygning og af

rygning til rygningsbeslag.

4,8 x 35 mm anvendes til befæstelse i første lægte.

10. Underlag

Dækkebredde 500

Dækkebredde 500

4,8 x 20 4,2 x 25

4,8 x 35

Plannja Trend kræver altid en form for underlagsbeklædning og kan

enten monteres på bærelægter eller direkte på et plant underlag. Plannja

Trend har en bred profilbund, hvorfor der kan forekomme ujævnheder

eller buler på den brede overflade.

22 – Montageanvisning Plannja Trend

25

25

25

25

11. montage

Anvend lægte med c/c 290 mm. Den sidste lægte monteres 100 mm fra

tagrygningen. Det er også muligt at lægge Plannja Trend direkte på

høvlede brædder/vandfast krydsfiner af mindst 17 mm tykkelse og med

underlagspap af mindst YAP2200 kvalitet under forudsætning af, at

taget er tæt og så plant, at man kan presse pladen ned mod underlaget.

Når du skal montere Plannja Trend 500 mm på lægter, fastgøres en

støjdæmpningsliste midt under hver profilbund fra tagfod til tagrygning.

Dæmpningslisten kan begynde ved næstnederste lægte og slutte ved

næstøverste lægte. Formålet er at dæmpe eventuel vejrmæssig støj.

For yderligere at dæmpe vejrmæssig støj anbefaler Plannja dog fast

underlag.

Undertag

290 MM

lægte 45 x 70 mm

tagspær

100 MM

Tagpladen kan monteres fra såvel højre mod venstre som venstre mod

højre.

a) Start med at montere tagfodsbeslaget. Tagrenden fastgøres med

rendejernsskruer i lægten nærmest tagfoden.

b) Plannja Trend skal altid fastgøres vinkelret på tagfoden.


c) De to første og to sidste Plannja Trend plader fastgøres i hver lægte.

Alle plader fastgøres i den øverste lægte samt i de tre lægter nærmest

tagfoden. De resterende skruer (4,2 x 25 mm) fastgøres gennem de

forborede huller, zigzag i hveranden lægte. Husk at fastgøre skruerne

midt i hullet og ikke for hårdt, så pladen kan bevæge sig. Anvend en

elektrisk boremaskine med moment for at opnå optimal indfæstning.

Ved montage direkte på plant underlag er skruernes placering og

antallet heraf som ved montage på på lægte.

4,2 x 25

d) Tagpladen fastgøres ved hjælp af et klik-system. Læg den næste

plade på den foregående plade med overlap og fastgør pladerne. Vær

opmærksom på, at nederste kant skal ligge vinkelret på tagfoden.

Fastgør de nederste plader med en 4,2 x 25 mm skrue i lægten nærmest

tagfoden.

4,2 x 25

e) Fastgør hver plade med en 4,8 x 35 mm skrue ved tagfoden med en

maks. afstand på 20 mm fra klik-låsen. Øvrige plader fastgøres derefter

som vist på billedet ved pkt. 11c på foregående side.

4,8 x 35 mm skruer fastgøres med

ca. 20 mm afstand fra klik-låsen

sideoverlæg

f) montage af skotrende

Fastgør skotrenden i underlaget med clips. Plannja Trend pladen skal

stikke mindst 150 mm ud over skotrendens kant. Alle plader, som ligger

ved skotrenden, skal fastgøres med 4,8 x 20 mm skruer, som skrues på

udvendig side af skotrenden.

nedbukket

profilbund

g) tagrygning

I tagrygningen indsættes et ventileret rygningsbeslag under rygningspladen,

som fastgøres med 4,8 x 20 mm skruer i Plannja Trend.

skrue 4,8 x 20 mm

skotrende

Clips laves let ved at bukke

en pladestump

Vandafledende underlag

Clips c 400

tagpap

Underlag for skotrenden

overlap på skotrenden skal være mindst 500 mm.

skrue 4,8 x 20 mm, c/c 300

tagrygning til plannja trend

Montageanvisning Plannja Trend – 23


Modern

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Modern. Inden du går i gang med at montere

dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle forberedelser til

taglægning” på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit tag,

hvilke underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere.

24 – Montageanvisning Plannja Modern


1. Underlag 3. montageplan

Plannja Modern kræver altid en form for underlagsbeklædning og kan

enten monteres på bærelægter eller direkte på et plant underlag.

Plannja Modern har en bred profilbund, hvorfor der kan forekomme

ujævnheder eller buler på den brede overflade.

2. montage af taglægte

og tagfodsBeslag

Begynd med at montere taglægten ved tagfoden i en lige linje.

Ujævnheder i tagfoden skjules af tagfodsbeslaget. Lægteafstanden ved

forbindelse til tagfod, rygning og søm samt ved eventuelle endeoverlæg

må være maks. 150 mm. Ellers er lægteafstanden maks. 400 mm. Læs

mere om forskellige typer underlag på side 6 samt om taglægter og

taglægteafstand på side 8. Vær dog opmærksom på, at min. dimensionen

for taglægter til Plannja Modern er 38 x 73 mm.

maks 150

TAGFOD

maks 150

RYGNING

Midt under hver profilbund fastgøres en støjdæmpningsliste fra

tagfoden til rygningen. Støjdæmpningslisten kan begynde fra næstnederste

lægte og slutte ved næstøverste lægte. Formålet er at dæmpe

eventuel vejrmæssig støj. For yderligere at dæmpe vejrmæssig støj

anbefaler Plannja dog fast underlag.

Støjdæmpningsliste

Hvis du ønsker, at profiltoppene skal fordeles symmetrisk over taget, bør

du først opmåle tagets længde, så du kan finde målet A til første

profiltop.

Læg pladen nedefra ved tagets yderkant. Fastgør pladen retvinklet mod

tagfoden. Læggeorden i henhold til skemaet.

Plade nummer 2 skal have et overlæg til plade nummer 1 på minimum

200 mm.

4. Befæstelse

4,8 x 35 mm 4,8 x 65 mm

4,8 x 35 mm anvendes til befæstelse i profilbund samt til inddækninger.

4,8 x 65 mm anvendes til befæstelse i profiltop.

Montageanvisning Plannja Modern – 25


Sæt 1 stk. skrue i hver profiltop til hver lægte, alternativt c-afstand 400

mm, hvis du monterer direkte på et plant underlag.

Tagfodsbeslag

Sæt 2 stk. skruer i hver profilbund til lægten nærmest tagfod og rygning

samt ved hvert endeoverlæg, jf. nedenstående figur.

Låst endeoverlæg

2 skruer/profilbund

26 – Montageanvisning Plannja Modern

2 skruer/profilbund

1 skrue/profiltop

Maks. 150

1 skrue/profiltop

5. oVerlæg – indfæstning og tætning

sideoverlæg

Hvis taghældningen er 10 – 14º, lægges en 4 mm streg med tætningsmasse

under profilens topflange. Til tætning kan også et selvhæftende

tætningsbånd 3 x 10 mm anvendes.

endeoverlæg

Endeoverlægget skal være minimum 200 mm og ligge over en lægte.

Hvis taghældningen er 10 – 14º, skal endeoverlægget være min. 500 mm

og tætnes på samme måde som sideoverlægget.

Hvis tagfaldets længde er længere end 12.000 mm, skal endeoverlæggets

øvre og nedre pladerække kunne forskydes i forhold til hinanden

ved temperaturbevægelser, jf. side 18.

tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplader

For at mindske temperaturbevægelser skal samtlige beslag indfæstes

uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå igennem begge

beslag. Overlæg 100 mm.

skotrende

Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Den monteres, inden

tagpladen lægges, og skal have et overlap på 500 mm.

Ved forbindelse til kip og spir skal profilbundene bukkes op.

6. gaVlBeslag

7. rYgning

GAVL ALT. 1

GAVL ALT. 2

Vandafledende underlag

Profilen skæres/deles og

profilbunden bukkes op

Gavlbeslag

Selvborende skrue c/c 300

rygningsplade

tætningsbånd


Pandeplade

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Pandeplade. Inden du går i gang med at

montere dit Plannja Tag, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle forberedelser

til taglægning” på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler dit

tag, hvilke underlag og materialer, der er velegnede, og meget mere.

Montageanvisning Plannja Pandeplade – 27


1. Underlag

plannja pandeplade

Plannja Pandeplade adskiller sig fra andre profiler i og med, at den

kræver plant underlag og underlagspap. Den kan monteres på taglægter

med undertag, men risikoen for, at lægterne kan ses igennem, er meget

stor, og derfor anbefaler Plannja, at man i sådanne tilfælde vælger en

pandeplade med forstærkningsspor, så nedenfor.

plannja pandeplade med forstærkningsspor

Plannja Pandeplade med forstærkningsspor kan monteres direkte på

taglægter. Maks. lægteafstand er under hensyntagen til pladens

gangbarhed 750 mm. Læs mere om forskellige typer underlag på side 6

samt om taglægter og taglægteafstand på side 8.

2. montage af tagfodsBeslag

Begynd med at montere tagfodsbeslaget efter en ret linje.

3. montageplan

Plade nummer 2

skal have et overlæg til plade

nummer 1 på min.

200 mm. Det gælder også

andre endeoverlæg.

28 – Montageanvisning Plannja Pandeplade

4. indfæstning

Det bedste resultat opnås altid med Plannjas originale befæstelse.

sådan fastgøres plannja pandeplade

Plannja Pandeplade lægges med en lægteafstand c/c 750 mm. Plannja

Pandeplade med forstærkningsspor skrues i hver taglægte og i hver

profilbund.

Bedste metode

Ved montage i top anvendes pandepladeklods samt 4,8 x 65 mm skrue,

og der skrues i hver taglægte og i hver profiltop.

Underlagets placering

mærkes op på bagside

af pandeplade.

Pandepladeklodsen

klæbes på i bølgen

så den dækker

lægtens bredde.

alternativ

Specialbit med ekstra

kraftig justerbar magnet

anbragt lige over skruehoved

reducerer tab af skruer

betragteligt.

Pandepladeklodsen løfter pladen

fra underlaget, så eventuel

kondens kan løbe frit, og

spændingsbuler minimeres.

Ved montage i bund anvendes 4,8 x 35 mm skrue, ca. 20 mm fra

vulsten.

5. oVerlæg – indfæstning og tætning

sideoverlæg

Hvis taghældningen er 10–14°, lægges en 4 mm streg med tætningsmasse

under profilets topflange. Til tætning kan også anvendes et

selvklæbende tætningsbånd 3 x 10 mm. Nitter eller skruer

c-afstand 500 mm i sideoverlægget.

endeoverlæg

Endeoverlæg skal være min. 200 mm. Hvis taghældningen er 10–14°,

tætnes endeoverlægget på samme måde som sideoverlægget. Endeoverlægget

skal være min. 500 mm.

tagfods- og gavlbeslag samt rygningsplade

For at forhindre temperaturbevægelser skal samtlige beslag fastgøres

uden skruer i overlægget, dvs. at skruerne ikke må gå gennem begge

beslag. Overlæg 100 mm.

Plannja Pandeplade


skotrende

Brug Plannja Skotrende, hvis taget har vinkler. Overlæg 500 mm.

profilbunde

Ved forbindelse til kip og spir skal profilbundene bukkes op. Hvis

taghældningen er mindre end 14°, skal også profilbundene bukkes ned

ved tagfoden for at lette vandafledningen.

6. sKotrender

Klammer fremstilles nemmest ved at bukke et stykke af en plade.

>150

>150

Vandafledende

underlag Byggepap

Vattenavledande

underlag Byggpapp

7. gaVlBeslag

Skotrende

Vinkelränna

Klammer af pladedel

(bukket stålbit)

c/c Hak-klammer

400

(bockad plåtbit)

Underlag til rende

c/c 400

Underlag för ränna

Overlægget på skotrender skal være minimum 150 mm.

Gavlbeslag

Ved samling af inddækninger bortskæres

hjørner på underliggende

beslag, således at det nedre beslag passer ind i det øvre.

Samlingen bliver herved tættere og mindre synlig.

Selvborende

skrue c/c 300

8. rYgning

Rygningsplade

Opbukket profilbund

Tætningsbånd

Vandafledende underlag

9. inddæKninger omKring sKorsten

Lad en fagmand om inddækningerne omkring skorstenen.

10. Vedligeholdelse

Plannja Tag- og Facadeprofiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse.

De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med en blød

børste og vand.

Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med

Plannja Reparationslak.

Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk,

så tagpladen ikke misfarves.

Fabriksmalede og varmforzinkede stålplader kræver normalt meget lidt

vedligeholdelse. Mekaniske skader på overfladen skal dog udbedres med

reparationslak.

For yderligere information om, hvordan du beskytter dit Plannja Tag,

se afsnittet ”Drift og vedligeholdelse” på side 40.

Montageanvisning Plannja Pandeplade – 29


Facadeprofiler

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannjas klassiske profiler, som er velegnede til faca-

der, eksempelvis Plannja 45F og Plannja Sinus 18 og 51. Her har vi valgt at vise direkte,

hvordan montagen foregår, uden at vi fordyber os i selve underlagskonstruktionen.

Vi anbefaler, at du læser montageanvisningerne grundigt igennem, før du begynder

at montere profilerne på facaden.

Montageanvisning Plannja Facadeprofiler – 31


lægteafstand og samling

Afhængig af den facadetype, hvorpå pladerne skal monteres, varierer

lægtekonstruktion og fremgangsmåde.

lægteafstand

Til isolerede facader tilpasses lægteafstanden efter isoleringens format.

Til usolerede facader beregnes lægteafstanden til 1.500 mm. Til Plannja

35 i stål kan lægteafstanden øges til 2.100 mm.

samling i sideoverlæg

Stålprofiler samles c-afstand 600 mm med forzinkede, lakerede skruer

4,8 x 23 mm eller nitter. Aluminiumprofiler samles c-afstand 600 mm

med rustfrie, lakerede skruer 4,8 x 20 mm, lakerede aluminiumskruer 5,5

x 20 mm eller nitter. Hvis lægteafstanden er maks. 600 mm, er særsklit

sideoverlægssamling ikke nødvendig.

samling i endeoverlæg

Endeoverlægget skal være 100 mm og støttes af den bagvedliggende

lægte. Hvis den sammenhængende pladelængde er længere end

6.000 mm for aluminiumprofiler, eller 12.000 mm for stålprofiler, skal

enderoverlægget udformes, således at pladeenderne kan forskydes i

forhold til hinanden ved temperaturbevægelser.

Nedenfor er der vist et eksempel på løsninger mod trælægte med

bevægeligt endeoverlæg.

indfæstning med skrue

Anvend selvborende, lakerede skruer med skive. Indskruning med

boremaskine med trinløs hastighed og skruepatron. Til sinusprofilerne

findes skruer med mindre diameter på skruehovedet. Skruer, som indgår

i programmet, er:

Lægter Aluminiumprofiler Stålprofiler

Stållægte Aluminiumskrue Vfz. skrue

< 1,25 mm 5,5 x 25 mm 4,8 x 23 mm

Rustfri skrue

4,8 x 23 mm

Stållægte Rustfri skrue Vfz. skrue

> 1,0 mm 5,5 x 22 mm 4,8 x 23 mm

Rustfri skrue

5,5 x 22 mm

Trælægte Aluminiumskrue Vfz. skrue

5,5 x 35 mm 4,8 x 35

Rustfri skrue Rustfri skrue

4,8 x 35 mm 4,8 x 35 mm

32 – Montageanvisning Plannja Facadeprofiler

5 mm spalte

sådan fastgøres pladen

Sæt en skrue i hver profilbund til Plannja 35, Plannja Sinus 51, Plannja 15

og Plannja 19 og en skrue i hver anden profilbund til Plannja 20-105,

Plannja 20-75 og Sinus 18 på følgende steder:

• Alle pladeender

• Alle endeoverlæg (overlægssamlinger)

• Ved udvendige hjørner inden for en zone, som

modsvarer 1/10 af husets bredde

På øvrige steder gælder følgende:

plannja 35 fæstnes i hver profilbund i henhold til nedenstående figurer.

Hvis de smalle profiltoppe på Plannja 35 vender ud af, som vist nedenfor,

så fæstnes de så tæt som muligt på profilets liv.

plannja 20-105 fæstnes i hver tredje profilbund i henhold til nedenstående

figur.

plannja 20-75 fæstnes i hver fjerde profilbund.

Skruerækkerne forskydes, således at hver anden skrue placeres i henhold

til de ovenstående markeringer og hver anden i de nedre i den orden,

som er vist i figuren.

plannja 19 fæstnes i hver anden profilbund i henhold til nedenstående

figur.

plannja sinus 18 fæstnes i hver tredje profilbund.

plannja sinus 51 fæstnes i hver anden profilbund.

Vedligeholdelse

Plannja Tag- og Facadeprofiler kræver normalt meget lidt vedligeholdelse.

De aflejringer, der ikke skylles bort af regn, bør fjernes med

en blød børste og vand.

Skærekanter og lakskader, som opstår ved montage, bør udbedres med

Plannja Reparationslak.

Vær efter montage grundig med at børste alle borespåner væk,

så tagpladen ikke misfarves.

For yderligere information om, hvordan du beskytter dine Plannja plader,

se afsnittet ”Drift og vedligeholdelse” på side 40.


Tagafvanding

montageanvisning

Dette afsnit omhandler montage af Plannja Tagafvanding; tagrender, nedløbsrør, rendejern,

rørholder med lås og andet tilbehør. Inden du går i gang med at montere dine

Plannja Tagrender og nedløb, er det vigtigt, at du læser afsnittet ”Generelle forberedelser

til tagafvanding” på side 6 grundigt. Der får du råd og hjælp til, hvordan du måler

dit tag, hvor mange nedløbsrør, du har brug for, antal rendejern, fald og meget mere.

Montageanvisning Plannja Tagafvanding – 33


Sådan monterer du

antal nedløbSrør

Regn med, at hvert nedløbsrør

svarer til en rendelængde

på op til 12 meter. Hus med

valmet tag bør altid forsynes

med to nedløbsrør pr. langside

og 125 mm tagrender.

Anvend tagrender som er

tilpasset tagfladearealet.

Begynd med at måle rendejernenes placering. Derefter monteres

rendejern, tagrender og nedløbsrør.

dimenSionering

100 mm tagrender bruges kun på

mindre bygninger (bestillingsvarer).

125 mm tagrender passer

til langt de fleste parcelhuse.

125 mm er den mest anvendte

tagrende.

150 mm bruges på etageejendomme,

haller o. l.

Sådan opmåleS taget

Ved tagrender over 12 meter anvendes to nedløbsrør. Rendejern

deles som vist på nederste skitse og mærkes 1-1, 2-2, osv.

Monter første rendejern ca. 300 mm fra midten og det sidste

rendejern ca. 100 mm fra tagets kant. Korte rendejern

skrues eller sømmes direkte i

sternbrættet. Hvis sternbrættet

ikke er monteret i lod, anvendes

specialbeslag.

Begynd opmålingen der, hvor

rendejernene skal fæstnes.

Monter rendejern, tagrender og

nedløbsrør.

34 – Generelle forberedelser Tagafvanding

Tagets længde L + L + bredden B + B = Tagrender i meter.

Tagets længde L + L = Tagrender i meter.

l

l

Eksempel

L = 18 m

B = 9 m

A = 162 m2 Et nedløb placeret

10,5 m fra kanten

L1 = 10,5 = 0,58

L + L 1 2 18

Resultat: Mindst 125 mm tagrende og 75 mm nedløb.

Eksempelvis 20 meter/0,60 m = 34 konsoljern.

b

6v 5v 4v 3v 2v 1v

1h 2h 3h 4h 5h 6h

2

la

Huslængde op til 10 meter = 1 nedløbsrør

Huslængde ca. 10 - 25 meter = 2 nedløbsrør

Tagets længde L + La + Lb + Lc + Ld = Tagrender i meter.

• l (tagets længde)

• b (tagets bredde)

• la

Nedløbsrørets

placering

l

lc

• lc

• ld

• lb

ld

lb


endeJern tagrender

Der skal monteres rendejern

for hver 60 cm til at bære

tagrenden. Renden

monteres med fald

hen mod nedløbsrøret,

og faldet skal være

5 mm/m.

lange rendejern

Lange rendejern bukkes, så

renden får fald. Sådan gør du:

• Marker grundlinjen som på

tegningen: Læg rendejernene

sammen og marker grundlinjen

på første og sidste rendejern.

• Tagets længde x 5 mm pr.

meter giver det totale fald, som

markeres på det sidste rendejern.

• Tegn en linje mellem grundlinjen

og hældningsmålet, se figur.

• Nummerer rendejernene og buk

dem med rendejernsbukkeren.

Rendejernene fastgøres med skrue.

Korte rendejern samt konsoljern

Markér faldet ved at udspænde en snor. Skru rendejernene

fast direkte på sternbrættet.

Skrues fast direkte

på sternbrættet

Beslag til konsoljern

Der fås to forskelllige beslag. Beslagene

justeres uden specialværktøj

i forhold til taghældningen, når de

monteres.

Konsolbeslag

Kan anvendes ved 8-45°

hældning på sternbrættet.

Beslaget skrues fast på sternbrættet, og vinklen

indstilles og fastlåses med den medfølgende stift.

VærKtøJ

Ca. 25 mm

ved højdepunkt

1 2 3 4 osv.

Snor

Der kræves ikke noget specialværktøj

til montage af Plannja Tagafvanding;

hammer, tang, skruetrækker, nedstryger,

tommestok, snor og rendejernsbukker.

Rendejernsbukkeren kan du leje i dit lokale

byggemarked.

Eks. Huslængde 10 m med

5 mm fald/m = 50 mm

Marker først, hvor langt fra rendens

afslutning nedløbsrøret

skal placeres. Sav to skråtstillede

snit, så åbningen bliver ca. 100

mm. Bøj kanterne ned i hullet –

så forbedres afløbet.

Før den bøjede kant på tudstykket

ind. Før tudstykket ind mod

tagrenden og bagkanten og

bøj låsetungen om. Tagrendens

afrundede del (vulsten) skal

vende fremad.

Endebunden monteres ved først

at vride den ind i tagrendens

vulst. Placer nu en stribe

fugemasse i renden og tryk

endebunden ned i renden. Slå

derefter endebunden fast.

Hvis du bruger rendejern

eller konsoljern, lægger du

renden forrest i rende-/konsoljernet.

Derefter presser du

renden ned, så den fikseres af

stopstiften i rendejernets/konsoljernets

bagkant.

Samling af render foretages

ved hjælp af samlestykker. Før

renderne sammen. Hægt samlestykket

på bagkanten og tryk

det mod renden. Klap låsen ned

med håndfladen mod renden.

Ved stejle taghældninger skal

man være agtpågivende over

for stor snelast og med ikke at

få placeret tagrenden for højt.

Er der risiko for stor snelast, skal

der etableres snefang. Alternativt

skal taget ryddes for sne for

at undgå for stor belastning på

tagrende og rendejern.

Montageanvisning Plannja Tagafvanding – 35


nedløB UdsKUd

Længden på nedløbsmellemstykket

– røret mellem de to

rørbøjninger – opmåles som

følger. Tryk den øvre rørbøjning

(1) på tudstykket og ret

den hen mod den tiltænkte

placering af nedløbsrøret.

1

Hold den nedre rørbøjning (2)

op og ret den mod den øvre.

Afstanden mellem rørbøjning

2

og væg skal være 35 mm.

Nedløbsmellemstykke

Juster rørbøjningerne, så de

kommer på linje med hinanden.

Brug tommestokken som

rettesnor. Mål afstanden

mellem rørbøjningerne og læg 100 mm til. Nedløbsmellemstykket

fås i 1 meters længde med krympet ende. Til huse med stort

tagudhæng kan der også bruges et afskåret nedløbsrør.

Længde + 100 mm

rørholder

Rørholder

Holderen til stenvæg hænges op

på stiften og fastholdes ved at

bukke den udstående flig på

stiften op ved hjælp af en tang.

Røret passes ind i holderen og fastlåses ved at dreje låseknappen

en halv omgang i urets retning med en skruetrækker. Ved

afmontering åbnes holderen ved at dreje låseknappen tilbage en

halv omgang og derefter føre skruetrækkeren ind i et af afmonteringshullerne

for at løsne låseknappen.

36 – Montageanvisning Plannja Tagafvanding

Rørholderen til nedløbsrøret

monteres 100 mm under den

nedre rørbøjning. Rørholdere

fås både til træ og stenvæg. I

sten-/murstensvægge forbores

hul til holderens stift. Bor i

fugen – ikke i murstenen.

Afstanden mellem rørholderne

bør højst være 2 meter. Sæt

rørdelene sammen og tilslut

dem tudstykket. Kontroller, at

røret sidder lige på væggen og

længdejuster efter behov.

tilBehørsprodUKter

Udskud

Udskud monteres, når nedløbsrøret ikke

er tilsluttet kloaknettet. Fastgør udskud

med skruer eller popnitter.

påskydningsrør, rensetragt, selvrensende

løvsigte, muffe

Rensetragt og løvsigte forhindrer, at der

kommer alt muligt snavs i kloakrøret.

Rensetragt monteres med eller uden

påskydningsrør. Selvrensende løvsigte

monteres direkte mellem nedløbsrør

og kloakrør. Muffe fås til kloakrør med

forskellige mål.

skydestykker, bladfang

Skydestykker bruges mellem nedløbsrør

og kloakrør. Bladfang monteres direkte

i kloakrøret for at forhindre, at det

stopper til.

Udløbsrør med klap, regnvandshane

Vil du opsamle regnvandet? Monter et

udløbsrør med klap på nedløbsrøret eller

en regnvandshane, som du kan slutte

en slange til – så vandet kan ledes ud til

beholder eller drivhus.

grenrør

Grenrør anvendes ved afvanding

af flere tage via samme nedløbsrør.

overskylsbeskytter

Overskylsbeskytteren forhindrer

vandet i at løbe ud over tagrendens

kant i indvendige hjørner.

Fås også som lige overskylsbeskytter.


Plader

montageanvisning

& inddækning

I dette afsnit kan du læse om, hvordan du monterer vandnæser, sålbænke og gavlbeslag.

Vindues- og gavlbeslag findes i stål og aluminium samt i forskellige farver, så de

passer til dit hus. Vinduesbeslag er forhullede til søm c-afstand 100 mm.

montage af inddæKninger til VindUe

Vandnæse

Monteres over vindueskarmen. Forhindrer

vand i at trænge ind i konstruktionen. Sæt

en skrue eller et søm for hver 100 mm.

sålbænk

Monteres i vindueskarmens udfræsede

spor. Forhindrer vand og sne i at trænge

ind bagved husets facadebeklædning. Se

alternativt nedenfor.

tip før montage

Tilskær længden, der skal være 30 mm længere end vindueskarmens

bundstykke. Klip et stykke ud i bundstykkets for- og bagkant.

Buk en ca. 10 mm høj flap op i begge ender, og buk bagkanten i

henhold til figuren. Pres pladens bagerste kant ind i karmens bundstykke.

Sæt en skue eller et søm for hver 100 mm.

1

3

Buk op

montage af gaVlBeslag

Ved samling af gavlbeslag bortskæres

hjørner på underliggende beslag, således at

det nederste beslag kan skubbes ind i

det øvre. Samlingen bliver derved

tættere og mindre synlig.

2

4

Montageanvisning Plannja Inddækninger – 37


Renovering af eternittag

montageanvisning

eternittag

Eksisterende eternittag kan enten afmonteres eller indbygges.

En af fordelene ved at indbygge det er, at man slipper for at rive

det ned, hvilket kan medføre sundhedsmæssige problemer,

såfremt det sprækker og støver. Hvis det er en entreprenør, der

skal udføre arbejdet, og eternitpladerne skal skæres op, skal det

ske i henhold til Arbejdstilsynets grænseværdier, jf. nedenstående.

Arbejdet skal udføres med særskilt beskyttelsesværn.

Eternitpladerne skal altid bortskaffes i overensstemmelse med

lokale bestemmelser; følg din kommunes anvisninger. En anden

fordel ved at lade det gamle tag blive liggende er, at det kan

fungere som beskyttelse mod kondens og vand, og at man slipper

for at bekymre sig om regn eller sne, mens arbejdet står på.

Ulempen er, at eternitpladerne stadig er en del af konstruktionen,

hvilket vil besværliggøre fremtidig nedrivning. Desuden

bliver arbejdet noget mere kompliceret.

Forudsætningerne for at beholde det gamle tag som undertag er,

at eksisterende spær og lægter er i god stand, at eternitten kan

betrædes, at den er tilstrækkelig tæt, og at skruerne er funktionsdygtige,

såfremt de skal beholdes.

1 Eksisterende

tagskruer løsnes.

plannjas aBC til eternitrenovering

a: på træ- og taglægter med tagstensprofiler eller profilerede plader

med plannja låsebeslag og træ-/bærelægter

Denne metode er designet til tagstensprofiler og profilerede

plader, som lægges oven på eternitten.

Tilpas linieafstanden i de første tre linier. Indfæstning af

det nye tag sker med det patenterede låsebeslag, som fastgøres

vha. de gamle eternittagskruer eller med nye skruer

som erstatning for søm. Det er en meget smart Plannja

løsning, da arbejdet udføres effektivt og uden

beskyttelsesværn. Der skal ikke indhentes tilladelser.

38 – Montageanvisning Renovering af eternittag

4

Fastgør inddækninger,

rendejern, tagplader og

snestop.

Plannja har tre metoder til renovering af eternittag, som vi kalder

metode A, B og C. Metode A indebærer, at man slipper for at

bearbejde eternitpladerne, og den er især velegnet, hvis man vil

lægge Plannja Tagstensprofiler. Metoden er beskrevet nedenfor.

Metode C har samme anvendelsesområde og er den mest enkle,

men indebærer, at man borer igennem eternitten, hvilket øger

risikoen for spredning af asbestfibre. Hvis det er en entreprenør,

der skal udføre arbejdet, skal det udføres i henhold til gældende

lovgivning og med beskyttelsesværn. Hvis bygherren selv ønsker

at udføre arbejdet, anbefales det at anvende åndedrætsværn

med finstøvfilter i klasse P3. En forudsætning for metode C er, at

der forefindes en tæt belægning under eternitten for at forhindre,

at fibre trænger ind. Metoden er beskrevet nedenfor. Hvis

tagpladerne ikke indeholder eternit, er metode C altid at

foretrække, da den er den mest enkle.

Metode B indebærer også, at man slipper for at bearbejde

eternitten, men den egner sig bedst til lægning af profilerede

tagplader.

2

3

Som taglægte

anbefales

Plannja Kombilægter, men

trælægter kan også bruges.

Fastgør låsebeslagene

under skruerne.

Brug Plannja Stållægte eller læg strølægter

af træ i zigzag på hver side af tagskruen.


B: på taglægte med profilerede plader

med støttebeslag og trælægter

Metoden er specielt udformet til sikker og rationel anvendelse

af profilerede tagplader som overflademateriale.

Indfæstning af det nye tag sker med et patenteret støttebeslag,

som fastgøres med skruerne fra det gamle eternittag eller

med nye skruer som erstatning for søm.

Der behøves ikke tilladelse fra Arbejdstilsynet. En innovativ

Plannja løsning, hvor arbejdet udføres effektivt uden beskyttelse.

1

Eksisterende

tagskruer løsnes.

med trælægte til eternitrenovering

og plannja Kombilægte

Metoden er velegnet til både Plannja Tagstensprofiler og profilerede

plader. En ny stållægte fastgøres med selvborende skruer

gennem profilbunden på eternitten ind i underlaget. Gummilisten

i lægtens underkant er designet til at opfange

eventuelle borespåner eller støv ved indfæstningen.

Denne metode skal udføres i henhold til

gældende lovgivning, og må kun anvendes

i medfør heraf. Der skal bruges beskyttelsesværn

ved indfæstning af lægterne.

Fastgør inddækninger,

rendejern, tagplade

og snestop.

4

Fastgør inddækninger, rendejern,

tagplader og snestop.

C: trælægte til eternitrenoVering og plannJa KomBilægte

3

Fastgør

Plannja Kombilægte

eller trælægterne i støttebeslag.

Hægt støttebeslag fast

under skruerne.

1

Gummiliste

2

En Z-stållægte fastgøres med selvborende

skruer gennem det gamle tag.

Som taglægte anbefales

I en gummiliste på lægtens underside

Plannja Kombilægte.

samles eternitstøvet,

Trælægte anvendes længst nede

mens der bores.

til indfæstning af rendejern.

2

3

Montageanvisning Renovering af eternittag – 39


drift og vedligeholdelse af plannjas produkter

Som ejer af Plannjas produkter kan du påvirke deres levetid gennem valg

af basismaterialer og beklædningssystem. Det forudsætter viden om de

faktorer, der er væsentlige mht. produktvalget.

Ved at besigtige og vedligeholde Plannjas farvebelagte produkter kan du i

mange tilfælde forlænge disses levetid markant. Besigtigelse og vedligeholdelse

er dit eget ansvar. Du kan også få en fagmand til at udføre

arbejdet.

Du kan også tegne en serviceaftale på besigtigelse og vedligeholdelse med

en virksomhed, der er specialiseret på området. Regelmæssig besigtigelse

og vedligeholdelsesintervaller kan betale sig. Det kan forlænge de

farvebelagte pladers levetid med 40-50 år eller mere.

mål på levetiden

Man kan måle levetiden på to forskellige måder: Den æstetiske og den

tekniske.

æstetisk levetid er et mål for den tid, det tager farvebelægningen om at

falme eller forandres i en sådan grad, at udseendet ikke længere lever op

til de æstetiske krav, man stiller. Hvor markant farve- eller glansforandring,

man anser for acceptabelt, afhænger helt af, hvem der foretager bedømmelsen,

og på hvilken bygning pladerne er lagt.

teknisk levetid er den tid, det tager, før pladen ikke længere kan beskytte

bygningens bærende konstruktion eller underliggende materialer eller

konstruktioner. Den tekniske levetid er normalt markant længere end den

æstetiske.

sådan kan du påvirke pladens levetid

med produktvalget

Selve valget af produkt påvirker levetiden. Aluminiumplader har i de fleste

miljøer længere levetid end stålplader, men er også forbundet med større

omkostninger.

Der findes også forskelle mht. de forskellige belægningssystemer og

forskellige farver inden for samme system. Lyse farver opvarmes mindre af

solen. De holder derfor generelt længere end mørke farver, som kan blive

meget varme.

Levetiden afhænger også af, om materialet bruges til facade eller tag.

Sydvendte tage med lille hældning påvirkes mere af solen end overflader,

der vender mod nord.

Ydre omstændigheder påvirker levetiden

Miljøet omkring bygningen har stor betydning for, hvordan farven ældes.

Stærkt trafikerede veje og forurenende industri mv. påvirker med tiden

årlig besigtigelse

Effektiv vedligeholdelse kræver årlig besigtigelse af bygningens overflader. Ved denne årlige

besigtigelse bør følgende kontrolleres og udbedres:

Kontroller

Farvens tilstand, farveforandring eller ridser/revner i overfladen - især hvor

regnen ikke kan skylle pladen ren.

Rengør tagrender og andre steder med afvanding, da en konstant fugtig

overflade nedbryder farvebelægningen. Tilstoppede rør og render øger

risikoen for korrosion og dermed også risikoen for lækage i bygningen.

Sedimentophobning på pladen. Øger risikoen for korrosion, fordi den

underliggende overflade er konstant fugtig.

Skader i farvebelægningen, som øger risikoen for korrosion. Kontrol af

skader i farvebelægningen bør ske, selvom bygningen er ny.

Løse befæstelseselementer, splinter, borespåner eller andre metaldele,

som ligger direkte på taget, kan forårsage korrosionsdannelse.

Forkert eller fejlagtigt anvendt befæstelse. Dette kan forårsage både

lækage og korrosion.

Kantkorrosion, skærekanter ved overlappende plader og pladeender.

Korrosionen kan sprede sig, hvis det ikke udbedres i tide.

40 – Generelt om Drift og vedligeholdelse/årlig besigtigelse

pladens beskyttende farve- eller zinkbelægning.

Solens stråler påvirker farvebelægningen på to måder - med ultraviolette

stråler og med opvarmning. Begge dele er med tiden med til at nedbryde

farven.

Visse vejrforhold samt afstand fra saltvandsstænk eller havmiljø påvirker

også farvens aldring.

Pladens levetid er også afhængig af, hvor stor en del af pladens skærekanter

der er eksponerede. Falset stål med indbukkede skærekanter kan klare

mere krævende miljøer end profilerede plader med eksponerede kanter.

skader ved byggeri og brug

Skader i farvebelægningen, som kan opstå både under og efter byggeriet,

kan medføre, at pladens beskyttelsesevne over for miljøpåvirkninger

forværres.

Farvebelægninger med tynd belægning er mere sårbare for ridser og

korrosion end tykkere belægninger. Aluminiumplader er i forhold til

stålplader mere modstandsdygtige over for skader i farvebelægningen.

Dette er især vigtigt at være opmærksom på, hvis produktet skal anvendes

i maritime miljøer samt miljøer med aggressiv forurening. Aluminium får

dog nemmere kalkrender.

Konkrete tips

Den æstetiske levetid afhænger i høj grad af, at man tilpasser produktvalg

og konstruktioner. Her er nogle af de omstændigheder, man skal være

opmærksom på:

• Vælg aluminiumplader til kystnære områder og til hårde industrimiljøer

• Vælg det rette belægningssystem til det pågældende miljø

• Vælg korrekt sammensætning af metaller ved fx indfæsning, således at

der ikke opstår galvanisk korrosion

• Sørg for at konstruktionen kan lede vand væk

• Sørg for nøje montage, og undgå at pladen ridses

• Sørg for regelmæssig besigtigelse af pladen og hurtig udbedring

af overfladeskader

• Vask plader, som ikke får regn

• Rengør tagrender regelmæssigt og sørg for at rydde tagfladen for sne,

så tagrender ikke tager skade af sne- og isbelægninger.

Hvis du følger ovenstående råd, vil du kunne forvente en æstetisk levetid

på 15-40 år eller mere.

UdBedring

Vurder tilstanden og bedøm, om vask, rengøring, udbedring af kantkorrosion,

reparationslak eller ommaling er nødvendig.

Rens tagrender og rør for snavs og skidt, som binder fugt og korrosive

elementer.

Fjern skidt fra pladens overflade, så den kan tørre.

Vurder udbedring, ommaling eller eventuel udskiftning af nogle plader,

baseret ud fra skadens omfang og art.

Fjern spåner og/eller metaldele.

Udskift fejlagtigt anvendt befæstelse. Hvis gevindet er ødelagt,

så benyt en grovere dimension.

Rengør den beskadigede kant og mal i henhold til efterfølgende afsnit.


eparation af farvebelægningen

Reparation af farvebelægningen kan blandt andet betyde:

• Rengøring af overfladen

• Udbedringsmaling af mindre skader

• Behandling af korrosionsskader

• Ommaling af hele overfladen

rengøring

Ofte er regn nok til at holde pladen ren. Sedimentaflejringer, som

regnen ikke kan bortskylle, kan fjernes med en blød børste og

vand eller en højtryksrenser. Vær ekstra opmærksom ved

overflader i såkaldt regnskygge. Dvs. steder, hvor regnen ikke kan

skylle pladen ren. Vær også opmærksom på, at tagrender kan

blive fyldt op med blade, mos mv. og kræver rengøring.

I områder med forurenet luft kan det være nødvendigt med en

sæbeopløsning for at få pladen ren. Man kan f.eks. anvende

almindelig sulfo eller industrirengøringsmiddel. Doser i henhold

til producentens anvisninger. Skyl grundigt efter - om nødvendigt

med højtryksrenser.

gode råd om sæbe

1. Opløsninger stærkere end de anbefalede kan beskadige

farven.

2. Skyl grundigt efter, så alle sæberester forsvinder.

3. Undgå organiske opløsningsmidler og stærke opløsninger.

4. Påfør rengøringsmidlet nedefra og op.

Skyl oppefra og ned.

5. Vær forsigtig. Overdreven sæbebrug gør mere skade end gavn.

reparationslak

Udbedring af kantkorrosion

Kantkorrosion kan opstå. Skærekanter, som udsættes for

kapillært vand, får små bobler og flager ved skærekanten, når det

underliggende zink vandrer til den nøgne pladekant for at

beskytte den mod korrosion (gælder ikke aluminiumplader). I

aggressive miljøer kan der opstå kantkorrosionsskader, som bør

udbedres, hvis pladen skal forblive intakt. I hårde miljøer kan det

være en god idé allerede ved montagen at give eksponerede

kanter et lag reparationslak.

Udbedring i henhold til punkterne 1-5 nedenfor bør foretages ved

skader.

1. Slib eller skrab løs farve eller løse korrosionsrester af.

Afmat et smalt område af indtilliggende originalfarve.

2. Hvis kanten er rustrød, skal det børstes eller blæses væk,

til pladen fremstår ren.

3. Rengør med alkalisk affedtningsmiddel fx 5 %

kaustisk soda tilsat opvaskemiddel.

4. Mal med zinkrig rustbeskyttelsesprimer på den rengjorte

overflade.

5. Mal med reparationslak - også på den afmattede overflade.

Vær ved kantkorrorion især opmærksom på, at farven dækker

skærekanten (farven bør i tværsnit ligne formen på svovlet på

en tændstik).

Kantkorrosion ved overlægssamlede plader kan være sværere at

behandle på ovennævnte måde, da man ikke kan komme til at

rengøre undersiden. En løsning på dette er at forsegle samlingen

- dvs. renslibning sker på samme måde i henhold til ovenstående,

og efterfølgende påføres fugemasse over samlingen.

Udbedring af ridser

Korrosion kan også opstå ved ridser i farvebelægningen, som fx

kan forårsages af snerydning, antenneinstallation eller under byggeriet.

Hvis farvebelægningen har små ridser, kan disse udbedres vha.

udbedringsmaling. Til denne form for udbedring bruges en smal

pensel, og der skal kun males på det ridsede sted. Anvend

lufttørrende maling.

Eftersom man kan forvente, at denne farve med tiden forandres

anderledes end den fabrikslakerede farve, er det vigtigt, at farven

kun påføres der, hvor det er nødvendigt.

ommaling

Farveforandringer, korrosion eller det faktum, at man ganske

enkelt ønsker at ændre farven, betyder, at man skal ommale.

Ved at male pladen på ny kan man forlænge dens levetid

markant. En ommaling kan forlænge den æstetiske levetid med

10 år eller mere.

Ommaling af udvendige plader skal altid udføres fagligt korrekt

med testede farvesystemer. Leverandører af ommalingssystemer

på markedet har instruktionerne for, hvordan ommaling skal ske

med det respektive system. Hvis arbejdet udføres af en fagmand,

vil denne have den nødvendige viden til at udføre alt arbejdet.

malingsarbejdet

Pladeydersider, der skal udbedres eller males om, skal være tørre

og rengjorte for skidt og fedt. Fjern løs farve eller andre partikler

med en skraber eller stålbørste. Yderflader med rødrust børstes

med en stålbørste eller sandblæses. Rengør med alkalisk affedtningsmiddel

fx 5 % kaustisk soda tilsat opvaskemiddel. Anvend

gerne højtryksrenser. Skyl med rent vand og lad pladen tørre.

Inden ommalingen påbegyndes, skal det kontrolleres, at den

gamle maling sidder ordentligt fast. Det sker ved at trykke kanten

af en mønt eller en nøgle mod farvebeklædningen ligesom et

stemmejern. Hvis der dannes spor i malingen, så sidder den godt

fast. Hvis malingen sprækker, er den ødelagt, hvorfor den skal

fjernes før ommaling.

OBS! For at mindske risikoen for at farven afviger, skal den

blandes godt.

Mal ikke i direkte sollys eller ved temperaturer under fem .

Temperaturen bør være min. 15. Den relative luftfugtighed må

ikke være over 80 % og bør højst være 65 %.

Vælg farvesystem i forhold til underlag og skade:

• Hvis zinkbelægningen er væk, skal pladen grundmales med en

zinkrig primer

• Når farven er væk, men zinkbelægningen er i god stand,

grundmales pladen med en wash primer

• Hvis den gamle farve er intakt, og zink- og farvebelægning

sidder godt fast, kan den overmales efter normal

rengøring

• Brug pensel, rulle eller sprøjte til arbejdet. Vælg en smal og

blød pensel til udbedring af små overflader.

Reparation af farvebelægningen – 41


plannja.dk

aalborg · Stigsborgvej 60 · 9400 Nørresundby · Telefon 98 10 11 11 · Telefax 98 10 10 01 · E-mail info@plannja.dk

albertslund · Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 1. sal · 2620 Albertslund · Telefon 43 23 11 00 · Telefax 43 23 11 01 · E-mail info@plannja.dk

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet.

Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som

garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.

More magazines by this user
Similar magazines