Fokus på færdigheder - Cubiks.com

cubiks.com

Fokus på færdigheder - Cubiks.com

Fokus færdigheder

Forudsig succes i jobbet med Cubiks' færdighedstests:

Reasoning for Business


Enhver virksomhed opnår succes gennem

medarbejdernes succes. At ansætte medarbejdere

med de bedste chancer for succes er derfor helt

afgørende for en virksomheds resultat.

Ansøgning, CV, referencer og interview kan ikke stå

alene, når en kandidats færdigheder skal vurderes.

En kandidat kan i selve interviewet fremstå som

særdeles egnet til et job. Men om kandidaten rent

faktisk har de færdigheder, der skal til for at få

succes i jobbet, kan ikke alene afgøres udfra

interviewet. Her kommer færdighedstests til sin ret.

Færdighedstests er et væsentligt element i mange

rekrutteringsforløb, og det er i mange sammenhænge

dokumenteret, at færdighedstests egner sig til at

vurdere en kandidats muligheder for at få succes i

et job.

Til brug for rekruttering til stillinger, som forudsætter

viden om fundamentale virksomhedsøkonomiske

begreber, f.eks. inden for økonomifunktioner, finance,

salg og lignende, har Cubiks en serie af eksplicit

målrettede færdighedstests, Reasoning for Business.

Reasoning for Business er et produkt i Cubiks'

integrerede system af rekrutterings- og

udviklingsværktøjer.

Opbygning af Reasoning for Business

Reasoning for Business består af en verbal og

en numerisk test.

Reasoning for Business - verbal

Denne færdighedstest er udviklet til at måle

kandidatens evne til at opfatte tekstafsnit samt

forstå og kritisk analysere logikken i skriftlige udsagn.

Kandidaten skal fortolke informationer, der alle har

et erhvervsmæssigt perspektiv, og herefter løse en

række opgaver relateret til denne information.

Cubiks A/S Parken, Øster Allé 42, 7. sal, 2100 København Ø

T +45 39 48 20 50 F +45 39 48 20 51 E denmark@cubiks.com W www.cubiks.com

Cubiks er et HR konsulenthus med kontorer i 9 europæiske lande og et veletableret internationalt netværk af partnerkontorer.

Cubiks har landekontorer i:

Danmark, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og England. Endvidere har Cubiks kontor i Malaysia.

Cubiks har partnerkontorer i:

Indonesien, Hong Kong, New Zealand (dækker Australien), Singapore, Pakistan, Syd Afrika, Italien og Spanien.

All rights reserved © Cubiks Intellectual Property Limited 2008.

Reasoning for Business - numerisk

Denne færdighedstest måler kandidatens evne til

at opfatte, behandle og analysere numeriske

oplysninger. Alle oplysningerne er relateret til den

virkelighed, der i dag er gældende i virksomheder og

organisationer. På baggrund af oplysningerne, der

præsenteres mange måder, såsom diagrammer,

statistiske tabeller eller grafer, skal kandidaten løse

en række opgaver

Et objektivt og gennemprøvet system

Reasoning for Business er blevet til baggrund

af et omfattende udviklingsarbejde, der har sikret,

at testen har et klart erhvervsmæssigt fokus, og

derfor giver en troværdig måling af kandidatens

færdigheder.

Testen har gennemgået en videnskabelig proces,

så en kandidats testresultat umiddelbart vurderes i

forhold til en relevant sammenligningsgruppe. Testen

udvikles løbende.

Brugeruddannelse og support

Et kort, intensivt kursus gør brugeren i stand til at

anvende Reasoning for Business en professionel

og etisk forsvarlig måde. Reasoning for Business

leveres med omfattende hjælpematerialer, der er

med til at sikre en nem og højt kvalificeret anvendelse

af testene. Endelig har virksomheden med

valget af Reasoning for Business adgang til løbende

psykologfaglig og teknisk support produktet.

Hvis du vil vide mere…

For yderligere information om Reasoning for

Business kan du kontakte Cubiks

denmark@cubiks.com eller telefon 39 48 20 50.

More magazines by this user
Similar magazines