Views
5 years ago

Den militære uniformering på Bornholm - Bornholms Historiske ...

Den militære uniformering på Bornholm - Bornholms Historiske ...

Den militære uniformering på Bornholm - Bornholms Historiske

JENS CHRISTIAN SK^ARUP Fis. I A. Un lerulicet ,ed Bah&alns vabnilS I 899 Atlillel. .lroqon or infanteri. På Forsvarsmuseet udstilles en arlilleri våbenfmkke fra 1849. Frakken er forsynet med en opretstående smal karmoisinrød krave med to knapper hver side. Der er to parallelle rækker med hver 8 knapper, to 64 -Y bofteknapper og I hver lommeklap. Våbenfrakken er forsynet med distinktio, ner for kaptajn (tre sølvrosetter et underlag af fletrer sølvtråd). Infantefiet bar samme uniform, men kla-

Den svenske indvandring til Bornholm - Bornholms Historiske ...
Den svenske indvandring til Bornholm - Bornholms Historiske ...
Kvælstofbelastning af naturområder på Bornholm og Sjælland
Den militære uniformering på Bornholm - Bornholms Historiske ...
Oldtidens landbrug, 4000 f.Kr. - Bornholms Historiske Samfund
Bornholms værns historie - 6. del - Bornholms Historiske Samfund
Kirke og kapelruiner på Bornholm - Bornholms Historiske Samfund
Bornholmske Samlinger - Bind 31 - Bornholms Historiske Samfund