Kæbedeformitet

regionsjaelland.dk

Kæbedeformitet

Kirurgisk korrektion af

Kæbedeformitet

TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING


Denne patientinformation er udarbejdet

med henblik på, at du bedre

skal kunne forstå din planlagte

kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Vi håber, at du får svar på de mest

almindelige spørgsmål.

Der beskrives et typisk hospitalsforløb

og perioden efter du er udskrevet

fra hospitalet. Vi står selvfølgelig

også til rådighed, hvis du har

spørgsmål efter at have læst denne

information.

Vi vil bestræbe os på at besvare

dine spørgsmål i forbindelse med

indlæggelsen.

Du har i lang tid fået rettet dine

tænders stilling hos din specialtandlæge.

Nu skal din kæbe opereres, så

du kan opnå et korrekt sammenbid.

Tiden er nu kommet til, at du skal

indlægges og opereres.

Det meste har du sikkert allerede

fået at vide, men her får du en

samlet fremstilling af, hvad der

sker i forbindelse med indlæggelse,

operation og udskrivning. Hvis du

syntes, at vi ikke har fået alt med, er

du meget velkommen til at spørge.

2 KÆBEDEFORMITET

Forundersøgelse

Et par uger før operationen skal du

møde på afdelingen for Tand- Mund-

og Kæbekirurgi på Storstrømmens

Sygehus Næstved. Sammen med

overtandlægen, der skal operere dig,

vil din journal og den forestående

planlagte operation blive gennemgået

og forklaret. Det er vigtigt, at du

oplyser om tidligere og nuværende

sygdomme, allergi, medicinforbrug

og tidligere indlæggelser på hospitaler.

Derefter skal du tale med en narkoselæge

med henblik på bedøvelse

ved den forestående operation.

Indlæggelse

På indlæggelsesdagen møder du på

Sengeafdeling 18. På din indkaldelse

står der dato og tidspunkt for

indlæggelsen. Du vil blive tilset af

en læge, der skal skrive din journal

og du vil få taget blodprøve. Hvis du

har behov for at blive tilset af overtandlægen,

kan det ske om eftermiddagen.

Du vil på Sengeafdeling 18 blive

informeret af plejepersonalet om dit

indlæggelsesforløb, og du vil ligeledes

have mulighed for at få afklaret

eventuelle tvivlsspørgsmål. Du vil


live vist til rette i sengeafdelingen

og få tildelt din sengeplads.

Du kan, hvis det er muligt, tage hjem

og møde FASTENDE i Sengeafdelingen

den efterfølgende morgen

kl. 6.30.

Generelt FASTER man fra midnat før

operationsdagen, det vil sige, at du

IKKE må drikke, spise, tygge tyggegummi

eller sutte pastiller.

Alt dette skal du aftale med sygeplejersken.

På operationsdagen

• Forbered dig til operationen ved

om morgenen at tage bad og vaske

hår.

• Du må gerne børste tænder, når

blot du ikke synker vandet.

• Du skal møde uden make-up,

neglelak, ur, smykker og piercinger

af hensyn til observationer under

operationen.

• Da operationen er langvarig vil

du få støttestrømper på samt en

blodfortyndende indsprøjtning, for

at nedsætte risikoen for dannelse

af blodpropper.

• Du vil blive lagt i seng og hvis du

har behov for det, få tilbudt beroligende

medicin. Du bliver afhentet

til operation ca. kl. 7.30

Efter operationen bliver du kørt på

Opvågningsafdelingen, hvor du observeres

af en sygeplejerske, da du

stadig sover efter bedøvelsen. Du vil

også blive tilset af en narkoselæge

og overtandlægen, mens du er på

Opvågningsafdelingen.

Afhængigt af hvor tungt du sover

efter bedøvelsen vil du enten

overnatte på Intensivafdelingen eller

blive kørt tilbage til Sengeafdelingen

18 kl. 22.00

For at sikre, at du efter operationen

kan fi nde rigtigt sammenbid, er der

under operationen bundet en plastskinne

til tænderne i overkæben.

Besøgende

Dine pårørende må ikke ringe eller

besøge dig på Opvågningen, men de

er meget velkommen til at ringe til

Sengeafdeling 18, tlf. 5651 3180

for at høre til dig. Angående eventuelle

besøg på operationsdagen må

dette aftales med plejepersonalet på

Sengeafdeling 18.

Vi anbefaler, at besøg begrænses

til nærmeste familie og nære venner.

Vores erfaring er, at selv om

patienterne føler sig relativt friske,

kan pårørende blive forskrækket på

grund af hævelsen efter operatio-

TAND-, MUND-, OG KÆBEAFDELINGEN 3


nen. I den første tid efter operationen

er det vanskeligt at tale, og bevægelse

af kæben skal begrænses til

et minimum, da der ellers kan opstå

yderligere hævelse og unødvendige

efterblødninger.

Første dag efter operationen

Hvis du har overnattet på Intensivafdelingen,

vil du i løbet af formiddagen

blive kørt tilbage til Sengeafdeling

18.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt

bliver oppegående og klarer dig selv

som før operationen. Det er ligeledes

vigtigt, at du drikker rigeligt og

begynder at spise fl ydende kost (se

også afsnittet om ernæring).

Det kan bløde lidt fra sårene i

munden. Du vil – hvis du er opereret

i overkæben – føle dig stoppet

i næsen, og der kan forekomme lidt

siveblødning. Blødninger er ganske

almindeligt forekommende og kan

stoppes ved at sutte på isterninger.

Du kan ligeledes være øm og ru i

halsen som ved forkølelse.

Overtandlægen vil tilse dig i Sengeafdelingen.

Anden dag efter operationen

Du påbegynder mundpleje ( Se også

4 KÆBEDEFORMITET

afsnit om mundpleje).

Du skal på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk

Afdeling, hvor du skal have

taget røntgenbillede. Du vil ligeledes

få renset mund og sat elastikker på.

Hævelse

Du kan forvente hævelse af varier–

ende grad i ansigtet. Der er i reglen

mere hævelse efter kirurgi på underkæben

sammenlignet med overkæben.

Hævelsen kan tiltage til et maksimum

andet døgn efter operationen. Der

gives i de første døgn efter operationen

altid medicin mod hævelse. Du vil

blive opfordret til at holde hovedet

i en hævet position, eventuelt ved

hjælp af puder, fordi en mere opret

stilling mindsker hævelsen. Hævelsen

begynder i reglen at foretage sig tre

til fi re dage efter operationen. I løbet

af de følgende to til tre uger vil den

værste hævelse være væk.

Smerter

Smerte er en naturlig følge af operationen

og opleves meget individuelt.

Vi vil sørge for, at du hele tiden

bliver bedst muligt behandlet for

smerter, både straks efter operationen

og i de efterfølgende dage enten

med tabletter eller med stikpiller.


Kvalme og opkastning

Efter operationen kan du få kvalme

og opkastning. Opstår der trang til

opkastning, så forhold dig roligt og

drej hovedet til siden for at eventuelt

væske frit kan løbe ud af munden.

Såfremt kvalmen er vedvarende,

kan du få kvalmestillende medicin.

Ernæring

Det er vigtigt i tiden efter operationen,

at du får en energi- og proteinrig

kost for at undgå større vægttab

end nødvendigt og for hurtigere

sårheling. I de første dage efter

operationen kan det være svært at

spise, drikke og måske synke. Derfor

anbefales mange små måltider.

Første dag efter din operation vil

det være kolde fl ydende drikkevarer

du kan indtage. De efterfølgende

dage kan du indtage fl ydende mad

og drikke. Senere kan du indtage

blød/blendet kost.

Næsten alt almindelig mad kan blendes

og konsistensen kan blive mere

fl ydende ved at tilsætte mælk, fl øde

eller vand.

Blød kost er moset mad, kogt fars,

supper, brød uden skorper og så

videre.

Drikke må gerne være næringsrige,

såsom mælk, kakao, koldskål, drikkeyoghurt

eller milkshake.

Drik ca. to liter væske dagligt. Vi

anbefaler dagligt tilskud i form af en

vitaminpille.

Tale

På grund af hævelsen efter operationen

kan der gå nogle dage, før du

kan tale normalt. Det er som tidligere

nævnt hensigtsmæssigt ikke at

bevæge kæberne for meget de første

par døgn, hvorfor den nødvendige

tale må forventes at foregå ved

tungebevægelser. Efter et par døgn

og nogen øvelse, vil du bedre kunne

tale.

Ændret udseende

Udover de ændringer i dit udseende,

der er planlagt med kæbeoperationen,

kan der optræde uønskede

ændringer som en vis følelsesløshed

i læber og hage. Denne følelsesløshed

kan være tilstede i op til et halvt

år eller længere og i sjældne tilfælde

blive af permanent karakter. Det er

vigtigt, at gøre sig klart at der er

tale om en følelsesløshed og ikke en

lammelse af læberne.

Du har ventet i næsten to år på at

blive opereret. Under tandretningen

TAND-, MUND-, OG KÆBEAFDELINGEN 5


er alle ændringer sket langsomt.

Under operationen sker ændringerne

hurtigt. Du har været anspændt, og

nu er det værste overstået.

Nedtrykthed er en almindelig midlertidigt

forekommende og naturlig

reaktion efter operationen. Derfor,

hvis du føler dig dårlig tilpas og er

meget ked af det efter operationen,

da gør dig klart, at det ikke er

en usædvanlig situation, og at den

er af midlertidig varighed. Tal med

overtandlægen eller sygeplejersken

om dette.

Tilstoppet næse

Ved kirurgisk fl ytning af overkæben

kan der opstå tilstopning af næsen.

Plejepersonalet på Sengeafdeling 18

kan udlevere næsespray til at sikre

vejtrækningen gennem næsen.

Vægttab

De fl este patienter der får foretaget

en kæbekirurgisk behandling vil få et

vægttab i tiden efter operationen.

Det er, som tidligere nævnt, vigtigt

at spise varieret kost og i den første

periode opdele fødeindtagelsen i

fl ere små måltider (otte til ti måltider).

Vægttab vil virke begrænsende

på den fysiske formåen. Efter

6 KÆBEDEFORMITET

overgang til blød kost to uger efter

operationen vil man i reglen hurtigt

genvinde sin normale vægt.

Mundpleje

Du vil under indlæggelsen og på

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk

Afdeling blive instrueret i hvordan

du holder tænder og mund rene.

Tænder renses med fordel med en

blød tandbørste. Koncentrer dig om

at holde børsten i direkte kontakt

med tænderne, og anvend ikke

børsten hen over områder, hvor

du er syet. For at sikre en grundig

rensning i områder, hvor der er syet,

bør du skylle med Klorhexidin 0,1

procent opløsning morgen og aften.

Tandbørstning med tand pasta bør

herefter først foretages en time senere

for at sikre den bedste virkning

af Klorhexidinen.

Rygning

Det tilrådes af hensyn til sårheling,

at du helt undgår eller i hvert tilfælde

begrænser tobaksrygning i den

første uge efter operationen. Du vil

på Sengeafdeling 18 kunne få tilbud

om rygeafvænningspræparater.


Infektioner

For at undgå infektion gives antibiotikabehandling

under og i tiden efter

operationen.

Komplikationer

I lighed med andre typer operation

kan der i sjældne tilfælde opstå

komplikationer i forbindelse med

kirurgisk fl ytning af kæberne.

• Tilbagefald

• Kæbeledsproblemer

• Beskadigelse af tænder

• Manglende sammenvoksning af

kæbeknoglen

• Føleforstyrrelser

Hjem igen

De fl este patienter udskrives to til

tre dage efter operationen.

Husk at få:

• Ambulant mødekort til Tand-,

Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling

til ti til fjorten dage efter operation,

når trådene skal fjernes.

• Ambulant tid hos din specialtandlæge

kort efter udskrivelsen.

• Udlevering af recept på smertestillende,

penicillin og eventuelt på

proteindrikke.

• Udlevering af Klorhexidin mundskyllevæske.

Gode råd

• Medbring læsestof til indlæggelsen

• Hvis du er ryger er det en god idé

at holde op, fordi sårene heler

bedre.

• Anskaf dig eller lån en blender, når

du kommer hjem igen.

Medbring selv ved indlæggelsen

• Denne vejledning under dit indlæggelsesforløb

• Blød tandbørste

• Vaseline/læbepomade

• Morgenkåbe

Hvis du har yderligere spørgsmål

før operationen, så skriv dem ned,

så du kan huske dem. Spørgsmålene

vil blive diskuteret med dig af den

kirurg, der skal operere dig.

Med venlig hilsen

Personalet i

Tand-, Mund- og Kæbeafdelingen og

Sengeafdeling 18,

Næstved Sygehus

TAND-, MUND-, OG KÆBEAFDELINGEN 7


Til egne notater

_50_0111

7147_TMK

Næstved Sygehus

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Telefon 5651 2000

Tand-, mund-, og kæbeafdelingen

Sengeafdeling 18

www.regionsjaelland.dk

5651 4750

5651 3180

Version 2/2011

2 KÆBEDEFORMITET

More magazines by this user
Similar magazines