Telemedicin – europæisk industris økonomiske muligheder

telemedicinnu.com

Telemedicin – europæisk industris økonomiske muligheder

CGRA

Telemedicin industriens

28. nov. 11

muligheder

Telemedicin europæisk industris

økonomiske muligheder

Af

Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK

For

Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel!

Hvor

Innovatorium, Herning, den 28. november 2011


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Muligheder opstår

ved at overkomme udfordringer

28. nov. 11

2


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

28. nov. 11

Udfordringer for Danmark og Europa

Den demografiske udvikling medfører…

• ..et stigende antal af kroniske syge, da forekomsten af mange kroniske

lidelser stiger med alderen

• ..kamp om arbejdskraften

• ..galopperende sundhedsudgifter i en periode med et i forvejen stort

offentligt budgetunderskud

Stigende velstand øger også borgernes forventninger og krav til den

offentlige sektors velfærdsydelser, herunder sundhedsydelserne

=> ny teknologi, herunder telemedicin og styrket digital

infrastruktur er løsninger, der ikke er til at komme uden

om!

3


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Danmark er godt med i udgifter til

sundhed

28. nov. 11

Kilde: OECD Health at a Glance, 2011 s. 149

4


Udfordring

Patients

Ønsker & behov

Tilgængelighed

Helhed

Større enheder

Færre enheder

Specialisering

Struktur

og organisering

.

Valgmulighed

CGRA

Sammenhæng

Bedst mulig behandling

kilde: Danske Patienter, december 2009

Flere overgange

Medindflydelse

Telemedicin industriens

muligheder

Fokus på individet

Standardiserede

forløb

Fokus på sygdomme

28. nov. 11


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

28. nov. 11


Telemedicin industriens

muligheder

Barrierer for telemedicin i Danmark

og udlandet

CGRA

• Finansiering af investering i teknologisk udstyr

• Uddannelse for patienter og sundhedsprofessionelle

• Uklarhed om incitamenter til at indtænke nye

teknologiske løsninger og omlægge arbejdsprocesser

• Forskellige krav alt efter om sundhed leveres af det

offentlige, private eller familie

28. nov. 11

7


Telemedicine

market 2007

€ 4.7 billion

CGRA

Est. annual

Growth Rate

19%

Telemedicin industriens

muligheder

Telemedicine

market 2012

€11.2 billion

Source: Telemedicine; Opportunities For Medical and Electronic Providers. BCC Research, 2007

28. nov. 11

Markedet for telemedicin er voksende


CGRA

Markedet for høreapparater

Telemedicin industriens

muligheder

Andel af det globale marked for høreapparater

(€ 4 mia. i 2010)

12%

9%

8%

20%

6%

23%

22%

Sonova

Oticon

Siemens

28. nov. 11

GN ReSound

Starkey

Widex

Andre

9


CGRA

Markedet for telemedicin

sammenlignet med

høreapparater og insulin

Insulin

Telemedicin

Høreapparater

Estimeret globalt marked

i mia. Euro i 2012

0 2 4 6 8 10 12

Telemedicin industriens

muligheder

Størrelse

28. nov. 11

10


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Sundhedsindustrien er en dansk

styrkeposition

Sundhedsindustrien er en dansk styrkeposition

Danmarks eksport af sundhedsrelaterede velfærdsteknologier og -løsninger

Mia. kr.

70

60

50

40

30

20

10

0

8,6

9,3

10,0

10,6

10,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10,7

10,5

10,6

Hjælpemidler Medicoteknisk udstyr Automatisering og tele

Anm.: Tal over søjlerne angiver andelen af Danmarks samlede vareeksport.

Kilde: Comext og DI-beregninger.

10,2

12,3

28. nov. 11

11


CGRA

Telemedicinsk Danmarkskort

Telemedicin industriens

muligheder

Kilde: http://itek.di.dk/Initiativer/Sundhedsteknologi/Pages/Telemedicinskdanmarkskort.aspx

28. nov. 11

12


CGRA

Telemedicin verdenskort

Canada

USA

Storbritannien

Spanien

Norge

Somaliland

Kenya

Telemedicin industriens

muligheder

28. nov. 11

Sydkorea

Taiwan

Pakistan

Indien

Australien

13


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Hvad kan vi gøre for at udnytte det

danske vækstpotentiale I

• Skabe et hjemmemarked i hele EU

• Fortsætte digitaliseringen af sundhedsvæsenet

• Arbejde sammen på tværs af private virksomheder,

offentlige institutioner og interesseorganisationer

• Nye servicemodeller skal udvikles for at udnytte

telemedicins fordele

28. nov. 11

14


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Hvad kan vi gøre for at udnytte det

danske vækstpotentiale II

• En national implementering af telemedicin - her er vi

allerede godt på vej

• Standardisering kræv at telemedicinske løsninger

overholder fælles standarder.

28. nov. 11

• Udbred brugen af DRG-takster for telemedicin - definer

takster for flere behandlingsområder.

• Fortsat fokus på sammenhængende patientforløb

• Gør business cases og erfaringer fra ABT-fonden offentligt

tilgængelige

15


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

Udviklingssamarbejde mellem

klinikere og erhvervsfolk

• Udvikling af telemedicin

løsning til hjertesvigt

behandling.

28. nov. 11

16


Sammenfatning

CGRA

• Stort potentiale for vækst og eksport

Telemedicin industriens

muligheder

• Forudsætter konstruktive kritiske kunder med samarbejdsvilje

• Forudsætter fornuftige rammebetingelser

• Forudsætter højt viden- og innovationsniveau

28. nov. 11

17


CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

28. nov. 11

Tak for opmærksomheden

- lad os udnytte sundhedsteknologi!

•Leder af

DI ITEK netværk for sundhedsteknologi

•Projektleder for

Healthcare Innovation Lab Telemedicin

•Projektleder for

Danish ICT Ambassador Taskforce

•Medlem af

NSI Rådgivende udvalg for telemedicin

Christian Graversen

Chefkonsulent

DI ITEK

21288419

cgra@di.dk

18


Relevante kilder

• ATA American Telemedicine Association

americantelemed.org

• Erhvervslivets Healthcare Innovation Lab

business2healthcare.wordpress.com

CGRA

Telemedicin industriens

muligheder

• EU ICT for Health

ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/telemedicine

• ISFTeH International Society for Telemedicine & eHealth

isfteh.org

• OECD Health at a Glance

oecd.org/health/healthataglance

• REACTION Project

reaction-project.eu

• RENEWING HEALTH

renewinghealth.eu

• WHO Global Observatory for eHealth

who.int/goe/en/

28. nov. 11

19

More magazines by this user
Similar magazines