Padlen nr. 477 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 477 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Hjælp og tak • Båddåb

477 - juni/juli 2009

Liv på lægterne • 700 medlemmer

Kajak-turen den 4. juli • Børn på kanalen!

... og meget mere


Bestyrelse

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Tur- og Motionsformand

Klaus Loose Jensen

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

loose@post5.tele.dk

Sekretær

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

4588 2058

hinge@sol.dk

Kasserer

Morten Kjær Jensen

Løvgårdsvej 9, 1.

2830 Virum

4583 4598

mkjaerj@hotmail.com>

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Bondehavevej 10D, st. mf

2880 Bagsværd

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

Aktivitetskalender

Side

4

Hjælp og tak 5

Kantinesalg 6

Båddåb 7

Liv på lægterne 9

To påmindelser 9

700 medlemmer 10

5-7 timers kajak-turen den 4. Juli 11

21. juni 09 13

ADVARSEL!!! Børn på kanalen! 14

Har I Hørt 16

Strandvejen 132, 2900 Hellerup, tlf. 40 60 17 01 stig@

kajak-fritid.dk, www.pagaj.eu

Specialforretning

for kajakker og

kanoer

2 3


Aktivitetskalender

Hver tirsdag kl. 18 - 20 Motionshold for øvede

Hver torsdag kl. 18 -20 og

hver søndag kl. 10 -13 Åbent motionshold

Hver tirsdag kl. 16.30 - 18.30 og

Hver torsdag kl. 15.30 - 17.30 Træning af børn og unge

Hver onsdag kl. 18.30 Grillaften

Uge 31 - 32 Sommertur - Spreewald

12. august kl. 18.00 Båddåb

15. - 16. august Begynderkursus 4

18. - 27. august Besøg fra Slesvig-Holstein

26. september Mølleåens Blå Bånd 2009

Før:

Hjælp - Hjælp - Hjælp!

Nu:

Tak - Tak - Tak.

Ovenstående Hjælp – Hjælp –

Hjælp var overskriften på et opslag

ophængt på tavlen i klubben i uge

23.

Lyngby Kanoklubs bestyrelse havde

modtaget en henvendelse om hjælp

fra Dansk Kano og Kajak Forbund.

Hjælpen skulle bruges til World

Cuppen på maratondistancen, som

skulle afvikles på Bagsværd Sø i

dagene 13. – 14. juni.

Bestyrelsen i Dansk Kano og Kajak

Forbund havde efter ansøgninger

fra vores 3 naboklubber tildelt dem

arrangementet. Men ved en gennemgang

af budgettet, så de 3

klubber sig ikke i stand til at gennemføre

denne World Cup, idet den

ville give dem et underskud på cirka

65.000 kroner.

Dansk Kano og Kajak Forbunds

bad os varetage bespisning samt

salgsboderne på stadion. Der ville

være cirka 160 deltagere/personer

fra om fredagen til og med søndag.

En stor mundfuld kan man sige,

men bestyrelsen stolede så meget

på medlemmerne, at den turde

binde an med så stort et projekt, til

trods for at der kun var 14 dages

planlægning.

Listen blev ikke overtegnet, det

forventede vi heller ikke, men at 24

personer havde tilbudt deres assistance,

viser kun hvad vi står for - det

gedigne håndværk.

Vejret var ikke med os i opbygningen

af stadion, men regnfrakker og

gummistøvler tog det værste, og

boderne kom flot i gang.

Aftenmåltiderne skulle afvikles i

vores klublokale, dette kan dog ikke

rumme 160 spisende, men opsatte

telte og bestyrelseslokalet udgjorde

resten.

Frokosten, som skulle indtages

på Stadion blev fabrikeret i klubben,

der var ingen drejebog for

hvordan man smurte cirka 400

sandwich, det viste sig heller ikke

4 5


at være nødvendigt. For der findes

virkelig mange ” Georg Gearløs’er

” i Lyngby Kanoklub, frokosten blev

leveret til klokkeslæt, både lørdag

og søndag, og med mange positive

tilkendegivelser omkring kvaliteten

af maden.

Vi sluttede søndag klokken 21.00

med at ønske hinanden tillykke

for et succesfuld arrangement,

de mails og kort vi efterfølgende

har modtaget, viser tydeligt, at de

lykønskninger, vi gav hinanden

søndag aften, virkelig var berettigede.

Jeg vil ikke fremhæve enkeltpersoner,

idet jeg ikke kan det, for det

Kantinesalg

var virkelig holdånden, der udgjorde

denne succes.

Og jeg lover, at næste gang, hvis

den kommer, vil vi være i god tid,

for resten sæt allerede et kryds i

din kalender, at du ikke lover dig

ud i uge 39, idet denne uge står i

Mølleåens Blå Bånd tegn.

Midtvejs i indlægget beskrev jeg,

hvorfor vores naboklubber ikke

turde binde an med arrangementet,

det skyldes det budgetterede

underskud. Men vær ganske rolig,

vi vendte det til et flot overskud!

Formanden

Kantinen har et stort marked af brugte padler, pagajer og redningsveste

(små størrelser) samt en del begivenhedsrige trøjer.

Gør et godt køb hver onsdag, ud over det du putter i munden.

Udvalget

Båddåb

Onsdag den 12. august klokken 18.00

vil der være dåb af 5 nye kajakker, det har været en hård tid at skulle

undvære så mange kajakker, idet de skulle opveje dem, vi solgte på

auktionen i foråret.

Nu er det lykkedes, og en storsponsor vil navngive de 4, samt et

medlem, hvis navn først bliver afsløret på dagen, har sponsoreret den

sidste kajak.

Fra bestyrelsens side håber vi, at så mange som muligt vil møde op

denne dag og deltage i ceremonien. Klubben er efterfølgende vært

med et lille glas.

For god ordens skyld skal nævnes, at der selvfølgelig er grill bagefter,

og vi håber at alle vil blive og deltage i dette arrangement.

Bestyrelsen

6 7


Liv på lægterne

Hvis du aldrig har studeret en

myretue, ja så har du snydt

dig selv for en stor oplevelse.

Men det kan du så råde bod på

bare ved at møde op i Lyngby

Kanoklub på hvilken som helst

tidspunkt.

For her er liv, meget liv, der er

virkelig mange, der trives i klubben,

på vandet, ja, over det hele,

som har med Lyngby Kanoklub at

gøre.

Vi har mange nye medlemmer,

som efter de er frigivet virkelig

nyder omgivelserne, klublivet,

kammeratskabet, og denne positive

indstilling smitter af på alle.

En stor del af æren skal tillægges

vores dygtige instruktører, de har

virkelig vist, at det betyder meget,

hvorledes et nyt medlem introduceres

i Lyngby Kanoklub.

Onsdagsgrillen skal også have

en del af opbygningen, idet der

er kommet mange nye ansigter

til, børnetræningen, som nu også

kører på skinner, har også en stor

del af æren.

Vores instruktører har kørt 4

weekend-kurser i denne sæson,

et kæmpe stykke arbejde er

næsten tilendebragt, med alle de

frigivne.

Desværre, ja det ord må ikke

bruges i dette sammenhæng,

men vi har 15 personer allerede

nu på venteliste til kurser i 2010.

Da vores instruktører fik denne

besked, ja så startede mail–ruten,

og samtlige instruktører tilbød at

tage del i det femte kursus, som

vil blive i weekenden den 5. og 6.

september, og med en frigivelse

inden for de næste 14 dage efter

weekend-kursets afvikling.

Hvem sagde klubånd, den er god

nok.

Bestyrelsen

En påmindelse

Husk at meddele adresseændring og ændring af telefonnummer til

Lyngby Kanoklub. Send en e-mail til: lk99@tiscali.dk

... og endnu en påmindelse

Husk, at Padlen er medlemmernes blad. Derfor bliver vi på redaktionen

glade for ethvert bidrag til mangfoldigheden. Vi censurerer kun

minimalt ☺.

Sidste frist for indlevering af stof til næste nr. er 20. august 2009.

Redaktionen

8 9


700

medlemmer

Ja vi nærmer os dette medlemstal,

måske ikke i 2009, men så

måske i 2010. Er der så også

tale om 700 individuelle personer,

nej ikke helt, men mange

har deres egne meninger om,

hvorledes tingene skal foregå.

I bestyrelsen forsøger vi at dele

sol og vind lige, vi forsøger virkelig

at gøre det enkelte individ

tilfreds.

Men vi påpeger samtidig, at det

ikke skal være krav og krav,

næ der skal være et yde – yde

forhold, før vi kan gå ind for noget

100%.

I dag har vi et Tur & Motions udvalg,

vi har et Idrætsudvalg, med

hver deres formand og udvalg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er

låst fast i opgaver, der skal gennemføresadministrationsmæssigt,

idet vores samfund kræver

mere og mere af idrætsforeningerne.

Vores Tur og Motions Formand,

Klavs, har mange medlemmer,

der kræver hans opmærksomhed,

idet der er cirka 125 privatejede

turkanoer.

Men tiden er nok ved at være derhenne,

hvor kajak-motionisterne

vil have større oplevelser, det er

ikke nok blot at opleve Lyngby

Bagsværd og Furesøen, næ de vil

ud og se.

Eller er det bare noget jeg tror, jeg

ved det ikke.

Men kære medlem, tænk over

det, og lad dette være et af

hovedtemaerne ved det kommende

medlemsmøde i sensommeren.

Skal vi oprette en ny bestyrelsespost,

der repræsenterer

turkajak-motionisterne, og en der

repræsenterer instruktørgruppen

osv.?

Derved frigives der resurser i Idrætsudvalget,

så dette udvalg kan

beskæftige sig med idrætten, så

vi igen kan komme op på et højt

nationalt og internationalt niveau.

Thomas

5-7 timers

kajak-turen den 4. juli

Eva bød op til tur, så vi var ti roere dels fra sidste års - og nye kuld

fra i år. Afgang var sat til kl. 10.00. men inden vi fik diverse poser

med proviant bundet fast, pakket badetøjet , fyldt flaskerne med

masser af væske m.m. ja så kom vi af sted kl. 10.20.

Solen stod flot på himlen, der

var varslet sol hele dagen, op til

omkring de 28 gr. Forinden havde

Eva ført an, sol cream på, husk

at vaske hænder bagefter, tjek dit

ror, væsken inden for rækkevidde

osv osv. Hold da op, der er faktisk

mange ting man lige skal huske

og vænne sig til.

Turen var planlagt, så vi skulle

ud på Furesøen , så alle kunne

lære og fornemme denne, samt

ro kilometer hjem, med sigtet at

blive ”frigivet”. Vi nød turen der

ud ad, holdt pauser hist og her,

dannede flåder og snakken gik

livligt hen over den stille og spejlblanke

vandoverflade. Åkander

stod på spring og foldede sig

mere og mere ud i løbet af dagen.

Ællinger både til højre og venstre,

s..k...ø,..n...t og så roen...........

men ak desværre , en masse af

de der , der ikke ved hvor højre

og venstre er, samt almindelig

vige-regler. De gav os nogle udfordringer,

vi lærte så dem lidt om

disse regler og Eva, positiv som

10 11


altid, ”ja ja pas på, men I lærer

jo også af det, så tag det som en

udfordring,” og det gjorde vi så.

Vi nød frokost, is og badevandet

ved Furesøbadet. Et herligt sted,

vi varmt kan anbefale. Videre og

ud på den storslåede vidde på

Furesøen, tænk at vi var nået

helt her ud. Smukt smukt og som

Eva fortalte, om ikke endnu mere

smuk klædt i efterårets farver. Det

vil vi så se frem til, men lige nu

,nød vi det varme vejr. Hjemad

igen, hvor det havde blæst en

smule op. Vi havde nok holdt lidt

lang pause, for tiden var løbet lidt

fra os. Vel, hjem skulle vi, så det

var bare at ro der-ud-ad. Dagens

roer i ”over dagligt vande” kunne

ikke helt leve op til navnet, for

hele fire, skriver 4 gange måtte

hun i baljen. Hun udkæmpede vist

lidt af en kamp med lidt træthed

og så de der små skvulp der

kan komme på vandoverfalden,

som ikke var lige så rolig som på

udturen. Masser af vand i kajakken,

hvad sker , Eva kommer

drønende med en pumpe,, så

det at tømme kajakken gik fint og

meget nemt. Dagens vandhund

får hilst på indtil flere personer,

både til lands og til vands som

gav en hånd med. På et tidspunkt

ligner det, ja vandhunden ved

ikke hvad, for pagajen vælger

sin egen vej, så efter den, mens

Eva ror med hænderne. Hjem

kom vi, i alt to timer forsinket,

efter en pragtfuld og lærerig tur,

med masser af udfordringer, hvor

moralen for ”dagens vandhund”

må være, overvej hvilken kajak du

vælger til din næste lange tur. Alle

var godt trætte ovenpå dagens

lange tur med 5 timer på vandet.

En stor TAK til alle for en skøn

og hjælpsom kajak-kultur, det

var dejligt at opleve, og jeg har

slet ikke mistet modet på nogen

måde, men syntes det var lidt

spændende.

Og tak til børneholdet, for lånet af

pumpen, for den er genial at have

med.

Pumpen afprøves.

Anja Thuri, Renate, Jess, Jette

Claus, Allan, Lone, Elise, Jon.

På vegne af hele holdet fra denne

dag, med TAK til Eva for turen.

Vandhunden Lone.

Flere fra de nye kuld er allerede

21. juni 09

lidt ”nørdet” med kajakroningen,

så de opfordrer/lokker i tide og

utide instruktørerne til en kage og

kaffe m.m. hvis blot de stiller op til

en tur ud på de ”Store vande”.

Eva bed på denne dag, hvor vi

havde en lærerig tur , hvor vi

øvede endnu flere teknikker og

fik besigtiget klubbens grund. Her

nød vi efter de første udfordringer

den medbragte kaffe m.m.

Endnu en gang nogle dejlige

solskinstimer i de smukke omgivelser.

TAK for turen, fra alle os der var

med.

12 13


ADVARSEL!!!

Børn på kanalen!

- Eller skal man hellere råbe

hurra?

Efter en pause er der igen kommet

liv i Lyngby Kanoklubs

børnearbejde.

Onsdag efter pinse mødtes børn og

forældre første gang for at høre om

klubbens tilbud til børn, og siden

da har der været børn i kajakkerne

hver mandag og onsdag eftermiddag.

- - og de kom myldrende

Mit mål var at få 10 børn på holdet

og ikke flere, da jeg skal kunne

overskue flokken. Efter 4 gange

er der 12 børn samt 2-3, som

måske vil komme igen. Selvom

jeg klart havde sat grænsen ved ti

børn, så var jeg ikke forberedt på,

at storesøster eller lillebror eller

bedstevennen kom med ned i klubben

med hele kroppen lysende af

forventning. Hvis jeg sagde nej til

dem ville det jo være som at aflyse

juleaften, så de kom med, og nu ser

jeg mig om efter hjælpere.

- - og de sprang omkring i og udenfor

kajakkerne

For dem, der har set børnene i

gang kan der ikke være tvivl om,

at de nyder at være på vandet. De

er fulde af krudt og gå-på-mod,

og også de mere forsigtige går på

med krum hals og udfordrer sig

selv gang på gang. De fleste har

allerede prøvet en makkerredning,

enten fordi jeg sagde de skulle,

eller fordi det var den måde, de

kunne komme tilbage i kajakken på.

Der har været megen svømning,

og ingen har rynket på næsen af

vandets lave temperatur. Tværtimod

har jeg flere af drengene mistænkt

for at kæntre med vilje, så de kunne

få en dukkert.

Selv er det noget af det mest livs-

bekræftende, jeg længe har været

med til, og jeg har det mindst lige

så sjovt som børnene, også selvom

jeg af og til har på fornemmelsen,

at jeg er sluppet løs som balletlærer

i et abebur. Der er så meget spræl

i børnene – især drengene – at jeg

ikke er i tvivl om, at de må have siddet

meget stille i skolen hele dagen.

Alligevel er der ikke noget i vejen

med disciplinen, når det gælder, og

det er dejligt. Det er jo afgørende

for, om vi kan få nogle gode oplevelser

på vandet, når vi skal til at ro

nogle længere ture.

Næste trin

Hvis der kommer flere børn til

klubben for at ro, kommer de på

venteliste. Til august vil jeg vurdere

situationen og se, om det er muligt

at tage nye ind. Dem, som allerede

er med, skal ud og lære sikkerhed,

færdselsregler til søs (i hvert fald på

Lyngby sø), kajakfinesser og meget

andet. Og de skal først og fremmest

have gode oplevelser på vandet,

som giver dem tro på sig selv og

lyst til mere.

Eva Henriksen, børneinstruktør

14 15


Har I Hørt

At kassemester Jane har en bibeskæftigelse, hun er Cowboy (forstår

cowgirl) omkring Roskilde, hvor hun har mange køer gående. Et af

disse prægtige dyr var dog kommet i klemme i hegnet, og politiet blev

tilkaldt af venlige naboer.

Desværre havde Cowboyen ikke tid til at tage sig af sådan en bagatel,

idet hun sad midt i regnskabet for Lyngby Kanoklub.

En sådan vægtning tiltaler Formanden.

At Har i Hørt var med på en del af Dordogne-turen i Frankrig. Vi var med,

der hvor Fick fræsede gennem en mindre fos, og da han kom på land,

var hans pung pist væk?

Men hvad har man klubkammerater til, ja helt rigtig, de lånte Fick

penge til resten af ferien, idet han ringede hjem til mor Lene, og fik

hende til at overflytte midler til klubkammeraternes konti, sådan!

At desværre har Peter Landin ikke styr på sine kontonumre, så da han

kom hjem, og skulle betale for nogle uforudsete udgifter, ja der var

kontoen spærret, på grund af overtræk.

Uden for referat måtte Fick erkende, at det nok var hans fejl. Men nu

synger vi igen: Vi sejler op af åen og sejler nedad igen. Uhhhh hvor det

går.

At en enkelt person, her uden navn, vægtede en fransk hotdog større

betydning, end at køre med Tur og Motions Formanden ombord på

Scandlines i Puttgarten.

Men vedkommende fandt ud af, hvis man hev pølsen ud af brødet, ja

så kunne man trække vejret gennem dette, og sagtens nå at løbe bussen

op.

Desværre er der hverken video eller billeder af dette nummer, men

redaktionen vil spørge personen, om han vil optræde med det til en

klubaften.

At Lyngby Kanoklub råder over alt verdens ting og personer, blev endnu

engang bekræftet under afviklingen af World Cuppen. Der var 16 nationer,

kun ganske få kunne forstå og tale dansk. Formanden har altid

sagt han, at er et sproggeni, men han måtte denne weekend kapitulere.

Denne rolle overtog Ludmila flot og elegant, lige fra russisk, næsten

perfekt iflg. Formanden, til tjekkisk – slovakisk- tysk-engelsk-svensknorsk,

det italienske kneb det en smule med, men de forstod hende

alligevel.

At hvis man møder Kim Bjørn, og hvis han stadig ser ud som om han

sveder, så er det olien fra frituren, der blev optaget i hans hud, idet han

under World Cuppen kogte cirka 65 kilo pomfritter, alle gled ned, skarpt

forfulgt af cirka 70 kilo pasta.

At klubbådene i kaproningsgangen er ved at blive nummereret fra 1 – 100

og med sværhedsgrader, bådpladsnummer. Idrætsafdelingen appellerer

til, at bådene lægges tilbage på de nummererede bådpladser, det

skulle gøre det nemmere for alle brugerne.

At efter salg af ældre kano- og kajakker er der blevet plads til cirka 10

nye både i kaproningsgangen. Snehvide-serien og de 4 alu-kanoer

har nu fået plads i venstre side af kaproningsgangen, dvs. at fra indgangsdøren

og nedefter er det rene klubbåde, der har disse pladser.

At vi nær havde glemt ham på disse løgnagtige sider: Henrik Madsen.

Han har nu boet på Bondehavevej i 4 år, eller har haft postadresse der,

for det meste af tiden er han i klubben. Før 1. juli havde han kun brugt

sit brusebad 4 gange, efter den 15. juli har han nu brugt det 8 gange,

så han forventer en 100 % stigning i sin vandafgift.

At den undrede læser nu vil spørge sig selv, hvad kommer det dog mig

ved. Men den nysgerrige vil gerne vide hvorfor, og allerede før denne

Har i Hørt var skrevet, har redaktionen fået flere henvendelser omkring

badedyret Henrik Madsen.

At redaktionen, som er en nyhedsredaktion, løfter gerne sløret for de nysgerrige.

Varmtvandsbeholderen i Lyngby Kanoklub var gået i stykker,

og da den kære Henrik er meget kuldskær, ja så ville han ikke bade i

koldt vand.

At vi igen i år får besøg af vores venner fra Kihler Kanu Klub, den kære

Hr. Günther med roer og hund (Anton) gæster klubben primo august,

hvor de vil pudse formen af til de tyske mesterskaber.

At det skulle være ganske vist, idet Formanden har talt med Günther i

telefonen, og med formandens sprogkundskaber bør datoen holde stik

(primo).

16 17


At hvis du i nær fremtid skal besøge Hytten i Sverige, må du ikke tro du,

at er kommet til Sahara, det er blot formanden, der har bedt om at få

fældet en del træer, så vi igen har søudsigt.

At de forbud samt gøremål, der er pålagt det enkelte individ, gælder

selvfølgelig hele året. Redaktionen har forsøgt at få formanden til at

følge op på føljetonen, som beskrevet i april/maj nummeret.

At redaktionen dog gerne vil påtage sig et mindre oprids, det gælder

indtagelse af alkoholiske væsker, dette må kun foregå åbenlyst i vores

Petanggård, dog med undtagelse om onsdagen, hvor der er grill.

At ingen, og vi pointerer ingen, ud over de aktive instruktører udfører

instruktion i klubbåde.

At vi igen i år har lagt lokale og grill til vores venner fra Dansk Arbejder

Idræt, i år dog to dage i træk, da det er blevet et stort tilløbsstykke.

Marianne stod som vanlig for salat og kød til arrangementet.

At mens vi er ved ordet arrangement fik Carsten lov til at benytte klublokalet

til hans 40 års fødselsdag, idet den virkelige fejring af det

runde tal var gået i vasken. Vi håber det var en foræring, ej en forglemmelse,

i hvert fald er vores køkkenskab nu fyldt med vandglas med

små Dannebrogsflag, og Hytten i Sverige er blevet et par lækre vinglas

rigere.

På vegne af VM Fonden og bestyrelsen takker redaktionen Carsten for

disse store gaver, og håber du havde en god dag.

At fliserne i cykelgården er omlagt, kloakken er gravet fri, og en opstøbning

har fundet sted. Så skal du ud af lågen med din turkano, ja så løber

den let og elegant.

Vi har fået opsat rottefælder langs broen, idet der forefindes enkelte

vildbasser i området. De var der ikke, da vi havde mink, så dem skulle

vi måske have beholdt.

Vi har fået malet plankeværket omkring Petanggården, så det hele

efterhånden går op i en højere enhed.

At vi stadig kæmper for at få startpenge hjem, både for MBB 2008 og

Testregattaen 2009. Skyldnerne er to store, men åbenbart ikke økonomisk

velfungerende klubber, idet de har siddet vores rykker overhørig.

Men LK’s kassedrenge og -piger glemmer ikke, de er meget udholdende,

så hvis en læser fra en af de to skyldige klubber skulle læse Har

i Hørt, så betal hellere.

At formanden så mærkelig ud i ansigtet, da han kom hjem fra Frankrig,

der gik stærke rygter omkring fjernelse af otter-kanoen, idet de to sammensvorne,

kassemester Jane og føllet Henrik Madsen, havde besluttet,

at den skulle skrottes, idet vi manglede bådpladser.

Det fik Formanden op i det røde felt, han mente blot, der skulle ryddes

op. Og som sagt så gjort, der kom 10 nye pladser frem i lyset.

Men Jane og Madsen har ikke opgivet endnu, men Formanden samler

venner til foreningen ”Otter-Kanoens Venner”, den skal blot have nyt

lærred.

... og mere Har I hørt

At Eva tager de nye kajakroere med ud på Furesøen for at vise dem,

hvordan man kæntrer på 75 cm vand i stille vejr.

At en vis formand (vi nævner ingen navne, Thomas!) havde fået fat i en

ny opskrift på Irish Coffee: Et glas god kaffe, en Toms miniskildpadde!!

whisky og flødeskum efter behag. Desværre havde han ingen skildpadder,

så det blev i stedet til forloren skildpadde med kaffe, yankeebar

og et stænk – nej ikke sherry, trods alt, men whisky. Protesterne

var så voldsomme, at han måtte lave et nyt bryg, og det forlyder at han

ikke længere kan få indrejsetilladelse til Irland. De mener, at den måde

at behandle ædel malt på hører ind under terrorisme.

At en gruppe turtosser fik problemer med de indfødte langs Gudenåen på

grund af samme ædle drik. Det var ikke så meget, fordi de lavede Irish

coffee under kæmpeparaplyer i øsende regnvejr, det var nok mest,

fordi de gjorde det ude i åen i vand til livet.

18 19


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 20. august 2009

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines