Læs mere. Tryk Her! - nytibyen.dk

nytibyen.dk

Læs mere. Tryk Her! - nytibyen.dk

o

Det Andelige Hierarki

- Det Store Hvide Broderskab - er det

transformerende led mellem Shamballa

(Jordens åndelige hjertechakra, Centret

hvor Guds Vilje er kendt) og mennesket.

For at den guddommelige plan kan virkeliggøres,

påvirker disse højtudviklede

væsener det enkelte menneske til at komme

videre i sin udvikling ved at samordne

dets fri vilje med skæbnen, karma, og Den

Store Plan. De søger hele tiden under

hensyntagen til vores fri vilje at tilføre os

den størst mulige lærdom ud fra hver enkelts

standpunkt, åbenhed og villighed

til at tage ved lære af de situationer, vi

oplever.

På denne måde hæver Det Hvide Hierarki

menneskets bevidsthed ved hele tiden at

sende lys til menneskeheden kollektivt

og individuelt, afpasset efter hvor meget

hver især kan tåle.

Greven af Saint Germain

står for Hierarkiets 7. stråles energi, den

violette flamme, som udtrykker sig i orden,

organisation og ceremoniel. Han vil

derfor både tilskynde til dannelsen af og

være til stede hos mange af de åndelige

grupper, der arbejder helhjertet og rent.

Greven har tidligere givet sig udtryk i

en lang række af åndrige, højt udviklede

personer, langt forud for deres tid.

Således bl.a.:

- Roger Bacon (1214-1294)

Filosof og alkymist, franciskaner og opfinder

af forstørrelsesglasset

- Christian Rosenkreutz (?-1378)

Stifter af den kristelige-okkulte

Rosenkreutz-orden

- Francis Bacon 1561-1626)

Engelsk statsmand, filosof, videnskabsmand

og rosenkreuzer

Teorier udnævner ham til (med)forfatter

til, om ikke alle, så en del af Shakespeares

værker

- Greven af Saint Germain (?-1784?)

Hans mange vestlige inkarnationer viser

Hierarkiets Mestre

Greven af Saint Germain

en Mester med særligt bud til vestens

befolkning.

Han fascinerede og betog tusinder af

mennesker, deriblandt kongehuse og regeringer

over hele Europa. Her var hans

fredsbevarende arbejde velkendt, og da

han var clairvoyant, forudså han den

franske revolution og tilbød kongen sin

tjeneste for at afværge dens blodige følger

og redde landet.

Beretningerne fra de mennesker, der har

mødt Saint Germain personligt, tegner et

billede af et ufatteligt rigt begavet og

åndfuldt, kærligt, ydmygt, generøst og

evnerigt menneske, hvis livsopgave det

var at hjælpe og gavne andre mennesker.

Dyd og mådehold

Han var en smuk mand på tilsyneladende

40-50 år med sort, fyldigt hår under parykken,

perfekte tænder, et charmerende

hul i hagen og et ædelt, åndrigt og klogt

udtryk. Han prædikede dyd, mådehold

og velgørenhed og efterlevede det selv.

Mennesker han mødte første gang stillede

han så præcise spørgsmål, som om

han havde nært kendskab til dem, og han

afpassede nøje sine fortællinger efter si-

ne tilhørere. Historiske personer omtalte

han ofte, som om han havde levet sammen

med dem og måtte nu og da skyndsomt

rette en fortalelse: "Kongen vendte

sig mod mig ... mod hertug det eller det ..."

Han blev ofte inviteret til middagsselskaber,

men hverken spiste eller drak nogensinde

sammen med andre; alene drak han

vand og spiste kun grød, frugt og brød -

et måltid om dagen. Til gengæld var han

en fremragende fortæller, der underholdt

på "den behageligste og fornøjeligste

måde" til langt ud på natten, uden selv at

blive træt.

Saint Germain havde tusinde talenter fra

violinspil, akkompagnement på c1aviasymbal

efter gehør til alt, hvad man sang,

komponeren, malerkunst, fremstilling af

farver med en helt speciel glans, poesi,

indgående historisk kendskab, fysik, kemi

(alkymi) - han forvandlede ved en enkel

proces almindelige mønter til guld for

øjnene af folk - rensede ædelsten for

urenheder og skabte af flere små enkelte

sten store, lydefri sten og talte elleve

sprog flydende.

Livseliksir

Gennem sin alkymiske viden skabte han

en livseliksir, som gav mennesker et ungdommeligt

udseende, langt ud over den

naturlige tidsramme. Han arbejdede også

sammen med Messmer og hjalp ham med

at opdage en dyrisk magnetisme, senere

kaldt mesmerisme - forarbejdet til hypnosen.

Trods sit udseende som en særdeles "fit'

midaldrende havde flere bedagede mennesker

mødt ham en levealder tidligere,

hvor han så nøjagtig ligesådan ud, måske

endda lidt mere "moden" i nogle tilfælde.

Han lod pariserne tro, at han "kun" var

300 år gamrnel- så meget kunne de tilskrive

hans "mirakelvand", "... men det betyder

ikke, at jeg ikke er uendelig meget ældre,

end jeg ser ud til", sagde han. Han

havde en kammertjener, der havde tjent

ham i 500 år og nøje huskede datoer og

enkeltheder fra denne periode.

Side 25 Indre Viden


Han forsvandt ofte i årevis uden at man

anede, hvor han befandt sig, og han sagde

ofte: "Jeg holder naturen i mine hænder,

og ligesom Gud har skabt en verden,

så kan jeg også - hvis jeg vil- trylle ud af

intet".

7. Stråle

Da 7. stråle også omfatter mineralriget og

ædelsten, havde han en forkærlighed for

diamanter, som han bar i overflod.

Han beherskede den orientalske esoteri-

ske viden og praktiserede østlig meditation

og har givet udtryk for, at han altid

fulgte impulser fra den åndelige verden.

Saint Germain opfattedes også som en

charlatan og bedrager, fantasifuldt pralende

og overlegen, især blandt de hvis

interesser mødte modstand ved hans altruistiske

arbejde.

Det synes, som om han med sin dybe

indsigt og sit store kendskab til den

menneskelige natur, med meget stor humor

og uden angst for dømmen og føl-

ger både udfordrede hovmod, forfængelighed,

egoisme og materialisme, og lavede

godmodig grin med borgermusikken,

som for at vække de mere naivt halvsovende

til dåd og ansvar.

Hvordan påvirker han i dag fra

åndelig side jordens udvikling?

Han kaldes "Den 7. stråles Chohan",

"Greven", "Mester R" (Rakoczy), "Civilisationens

Herre", "Europas Regent" og

"Mesteren for Vandbærerens Tidsalder".

Som "Europas Regent" er han en vigtig

energi som hjælp til de store nationsammenføringer

under EU på en sådan måde,

at de enkelte landes kulturelle særpræg

bevares.

Han søger at påvirke forholdet mellem

kapital og arbejde ved at forberede en ny

økonomisk verdensorden, samt ved at

skabe et naturligt afbalanceret forhold til

penge. Ikke som nu, hvor overfølsomme

børser verden over reagerer på fordomme,

forudindtagethed, meninger og frygt.

Med sin energi er Greven af Saint Germain

i embedet som "Civilisationens Herre"

en central Mester i forberedelsen af

den ny verdensorden i Vandbærerens

Tidsalder.

BD&LD

Kilde: Søren Hauge: ''Teosofisk Grundbog"

Vi bringer i hvert nummer en spændende

artikel om en af Hierarkiets store

mestre.

More magazines by this user
Similar magazines