Sandflugt kvalte den langstrakte Trold Sø - Det tabte land

dettabteland.dk

Sandflugt kvalte den langstrakte Trold Sø - Det tabte land

Plantelivet ved og omkring Trold

TBU 1/12‑2. Råbjerg

= Præste

Den ovale Råbjerg er omgivet

af tætte bræmmer af tagrør samt

delvis tilgroet hængesæk. Vandet

er brunligt med sigtedybde ved

sommermaksima på 0,3-0,7 m.

Stedvis dækkes vandoverfladen

af åkander. På bredden ses flere

pilekrat. Især hængesække og

pilekrat er botanisk værdifulde.

Et område øst for søen er hegnet

og græsses.

Mellem søen og den østfor liggende

landevej ligger syd for det

hegnede område et værdifuldt

hedeområde med flere interessante

arter. Hedeområdet er

uden drift og under tilgroning

med træer og buske.

Bevaring: Det er af stor botanisk

betydning, at den karakteristiske

hede- og fattigkærsvegetation

ved Råbjerg bevares. Det er

derfor ønskeligt, at opvækst af

træer på nær Ene- og pilekrattene

fjernes omkring søen.

Råbjerg og den omgivelser er

fredet 1962.

Vegetationstyper: , fugtig

løvskov, hede

Højere planter: 1989: Dun-

Birk, Vorte-Birk, Blåtop, Bølget

Bunke, Mose-Bunke, Mose-Bølle,

Kær-Dueurt, Bredbladet Dunhammer,

Ene, Klokke-Ensian,

Dusk-Fredløs, Mangeblomstret

Frytle, Bjerg-Fyr, Klit-Fyr,

Skov-Fyr, Gederams, Gråris, Vellugtende

Gulaks, Guldblomme,

Bakke-Gøgelilje, Plettet Gøgeurt,

Hedelyng, Sand-Hjælme,

Hunde-Hvene, Alm. Hønsetarm,

Eng-Kabbeleje, Kattehale, Katteskæg,

Klokkelyng, -Kogleaks,

Koralrod(x), Kragefod, Alm. Kællingetand,

Butfinnet Mangeløv,

Vand-Mynte, Dynd-Padderok,

Grå-Pil, Krybende Pil, Øret Pil,

Vand-Pileurt, Pors, Revling,

Rundbælg, Sandskæg, Klit-Siv,

Tråd-Siv, Liden Skjaller, Vand-

Skræppe, Rundbladet Soldug,

Alm. Star, Grå Star, Næb-Star,

Sand-Star, Stjerne-Star, Toradet

Star, Strudsvinge(x), Rød Svingel,

Tagrør, Kær-Tidsel, Tormentil,

Tyttebær,Tranebær, Vandnavle,

Vibefedt, Liden Vintergrøn, Eng-

Viol, Gul Åkande, Hvid Åkande

1981: Bukkeblad, Kødfarvet

Gøgeurt

1900‑1979: Kors-Andemad(o),

Liden Andemad(o), Dværgulvefod(o),

Spæd Mælkeurt,

Dynd-Padderok(o), Krybende

Ranunkel(o), Strandbo(o),

Krybende Sumpskærm(o),

Aks-Tusindblad(o), Hårfin

Tusindblad(o), Brodbladet Vandaks(o),

Børstebladet Vandaks(o),

Græsbladet Vandaks(o),

Hjerte bladet Vandaks(o), Liden

Vandaks(o), Svømmende

Vandaks(o)

Mosser: 1989: Aulacomnium palustre,

Pleurozium schreberi, Polytrichum

commune, Sphagnum

palustre, Sphagnum squarrosum

Alger: 1989: Chara aspera(o),

Chara globularis

Lokalitetskode: ++ V-Sv-H I s

Botanisk vurdering: Råbjerg

er henført til kategori I på grund

af rødlistearter.

1. Rødlistearter: Koralrod(x),

Strudsvinge(x)

2. Sjældnere planter: Butfinnet

Mangeløv, Spæd Mælkeurt,

Klit-Siv

4. Hede- og overdrevsindikatorer:

Ene, Guldblomme, Bakke-

Gøgelilje

kilder

Se Wind 1992.

© kjeld HanSen DET TABTE LAND • NorDjyLLAND

3

More magazines by this user
Similar magazines