Tilsynsenheden i Beskæftigelsesministeriet - Ankestyrelsen

ast.dk

Tilsynsenheden i Beskæftigelsesministeriet - Ankestyrelsen

Din sag fra Tilsynsenheden i Beskæftigelsesministeriet

Sådan behandler Ankestyrelsen din sag 1

Din sag hos os

Du eller a-kassen har klaget over den afgørelse, som Tilsynsenheden

i Beskæftigelsesministeriet har truffet i din sag. Vi skal derfor vurdere,

om vi er enige i Tilsynsenhedens afgørelse. Det er gratis at klage til os.

Hvad går vores afgørelse ud på?

Når vi afgør din sag, kan resultatet være, at

vi er enige med Tilsynsenheden

vi ændrer Tilsynsenhedens afgørelse

Tilsynsenheden eller a-kassen skal behandle sagen igen,

hvilket kan betyde, at du får en ny afgørelse.

En typisk

sag fra Tilsynsenheden i

Beskæftigelsesministeriet

Du eller akassen

klager

over

Tilsynsenhedens

afgørelse

af din sag

Vi modtager

klagen og alle

oplysninger om

din sag fra

Tilsynsenheden

Du får denne

pjece sammen

med et brev

om, at vi

behandler din

sag

Op til 7 måneder,

ellers får du

besked

Vi kan ændre Tilsynsenhedens afgørelse

I særlige tilfælde kan vi ændre Tilsynsenhedens afgørelse til skade for dig.

Det sker dog kun, hvis Tilsynsenhedens afgørelse er ugyldig. Penge, du har

fået udbetalt, skal du normalt ikke betale tilbage.

Hvornår får du vores afgørelse

I brevet, du får sammen med denne pjece, står der, hvornår vi regner

med, at din sag er afgjort. Da vi skal behandle mange sager, går der

ofte tid, før en sagsbehandler kan behandle din sag.

Læs om vores sagsbehandlingstider på hjemmesiden www.ast.dk.

Sådan undersøger vi sagen

Når vi modtager din klage fra Tilsynsenheden, får vi også de oplysninger,

Tilsynsenheden har haft. Sagsbehandleren læser alt materialet fra

Tilsynsenheden. Vi tager selvstændigt stilling til oplysningerne i din sag.

Sagsbehandleren tager blandt andet stilling til, om vi har brug for flere

oplysninger for at kunne træffe en afgørelse. Som regel har vi ikke

brug for flere oplysninger.

Sagsbehandling

Møde i

Beskæftigelsesudvalget

Du får din afgørelse

med posten

Hvad er

Ankestyrelsen?

Ankestyrelsen er

øverste

klagemyndighed på

social- og

beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen er en

uafhængig

myndighed under

Social- og

Integrationsministeriet.

Brug vores

hjemmeside

Du kan læse mere

om, hvordan vi

behandler sager på

vores hjemmeside:

www.ast.dk


Din sag fra Tilsynsenheden i Beskæftigelsesministeriet

Sådan behandler Ankestyrelsen din sag 2

Oplysninger i din sag

Hvis vi får nye vigtige oplysninger i din sag, får du en kopi, så du

kan give os dine kommentarer. Du kan bede om at få en kopi

af alt vores materiale.

Sådan afgør vi sagen

Din sag bliver afgjort på et møde i Ankestyrelsens

Beskæftigelsesudvalg. To jurister fra Ankestyrelsen og to-fire

udvalgsmedlemmer deltager i mødet. De drøfter sagen, inden de

træffer en afgørelse.

Udvalgsmedlemmer - en del af din sikkerhed

Udvalgsmedlemmerne anvender deres generelle

viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre din

sag. De repræsenterer befolkningen bredt og bliver

udpeget af fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer

og KL.

Når du får svar

Inden en uge efter mødet får du et brev med afgørelsen.

I brevet forklarer vi, hvordan vi er nået frem til resultatet,

og hvilke oplysninger vi har lagt vægt på.

Hvis du vil klage over vores afgørelse

Hvis du vil klage over vores afgørelse, skal du gå til domstolene.

Det koster penge.

Hvis du mener, at Ankestyrelsen har behandlet din sag forkert,

kan du klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan

ikke selv træffe en ny afgørelse i din sag, men han kan bede

Ankestyrelsen om at behandle din sag igen.

Ring eller skriv til os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os

på tlf. 33 41 12 00 eller sende en mail til ast@ast.dk

Genbehandling af din

sag

Hvis du sender

oplysninger med

afgørende nyt, kan vi

vælge at sende sagen

tilbage til genbehandling

i Tilsynsenheden i

Beskæftigelsesministeriet

eller a-kassen

Hvad er et møde i

beskæftigelsesudvalget?

Din sag bliver afgjort på

et møde i

Beskæftigelsesudvalget

med to jurister fra

Ankestyrelsen og to-fire

udvalgsmedlemmer.

Medlemmerne bruger

deres faglige baggrund,

når de er med til at

afgøre din sag.

April 2012

More magazines by this user
Similar magazines