OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN - Biopress

biopress.dk

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN - Biopress

AARHUS

UNIVERSITET

Te rm isk forb e ha nd ling – høje

temperaturer

Ra ju, C.S., e t al. 2012. Environmental Technology

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

› Ba tch-test resultater efter henholdsvis 27, 60,

90 dages udrådning

› Prikke r b e tyd e r sig nifika nt re sulta t (p mere æ ndring i gasproduktivitet end i

udbytte

› Kylling e m øg g a v ikke p ositive re sulta te r

5. DECEMBER 2012

4

More magazines by this user
Similar magazines