Hvorfor et højhus? - Rødovre Kommune

rk.dk

Hvorfor et højhus? - Rødovre Kommune

Baggrundsnotat

Hvorfor et højhus?

Rødovre den 23. februar 2009

En del af revitaliseringen af Rødovre Syd og Roskildevej

Sky Village-projektet skal ses som en del af den samlede udvikling af den sydlige del af Rødovre

Kommune, hvor vi ønsker at skabe en fremtidsrettet by- og erhvervsudvikling. Kærene og

stationscentret er andre dele, lige som AAB’s område på den anden side af Avedøre Havnevej. I

forlængelse af nedrivningen af de to højhuse, skal hele dette område revitaliseres – der er en

idékonkurrence på vej. På den måde skal højhuset ses som første etape af en udvikling, som vil

skabe et helt nyt kvarter.

Sky Village skal også ses i lyset af den revitalisering vi ønsker af hele Roskildevej-stykket i Rødovre.

Vi får et lokalt mini-handelscenter – et torv med liv, hvor der stadig kan blive plads til juletræer,

skøjteløb med mere.

Et nyt og moderne erhvervsområde

Sky Village * vil betyde cirka 18.000 m 2 , der vil være attraktive for mindre erhversvirksomheder

som for eksempel medie-, IT-, arkitekt- eller ingeniørfirmaer, advokater og revisorer. Det vil

betyde nye arbejdspladser til Rødovre – og beliggenheden tæt på stationen gør stedet attraktivt

også for pendlerne. Selv om virksomhederne skulle blive befolket af pendlere fra andre kommuner,

vil det givetvis også smitte af på bosætningen.

Et hotel

Hotellet i Sky Village vil gavne det eksisterende erhvervsliv i Rødovre ved at styrke grundlaget for

detailhandel og restauranter og hotellet vil styrke samspillet med det storkøbenhavnske område.

Hotellet vil skabe arbejdspladser og den markante arkitektur – og udsigt – vil være en klar

konkurrencefordel for hotellet, sammenlignet med andre hoteller på vestegnen. Også logistikken

med Roskildevej og stationen tæt på, bliver en klar fordel.

Boliger

Sky Village vil blive et markant anderledes bo-tilbud i Rødovre. Nye boliger har stor betydning for

Rødovre Kommunes fremtid. Andelen af borgere, som er over 67 år er 16,5 procent i Rødovre

mod 13,5 procent på landsplan. Vi står foran et generationsskifte og det er afgørende, hvem vi kan

tiltrække som tilflyttere. Rødovre må ikke blive en pensionist- eller lavindkomstkommune. Her har

højhuset perspektiv, fordi det gør Rødovre endnu mere interessant for en række tilflyttergrupper,

som set fra kommunens side er attraktive, når man vil sikre at kommunen fortsat har en god

balance i forhold til indkomstfordeling, uddannelsesbaggrund med mere.

Vision om et ikon – Rødovre på landkortet

Sky Village er en enestående mulighed for at skabe et Rødovre-ikon, der vil blive godt eksponeret

med sin placering på hjørnet af Roskildevej og Avedøre Havnevej – det vil sætte Rødovre

landkortet. Det vil skabe positiv omtale til gavn for erhvervslivet – og det vil styrke borgernes


stolthed over at bo i Rødovre. Huset vil blive et symbol på ønsket om en ny udvikling af Rødovre

Syd.

Ikoner med symbolværdi har effekt på en by og en kommunes brand. Brøndby har fået et positivt

og landskendt brand som hjemsted for mange idrætsorganisationer og for sin fodboldklub og det

store stadion. Og Horsens fik et kæmpeløft med de markante rockkoncerter. Tænk på Metroen,

Storebæltbroen eller Øresundsbroen – projekter, der var meget tvivl og debat om i starten, men

som senere blev slået fast som visionære successer.

Arkitektur-ikon

I 50érne bød Arne Jakobsens ind på fremtidens forstad – og det har præget Rødovre med et

stærkt arkitektonisk brand. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Rødovre Kommune skal også i

det 21. Århundrede være kendt som en kommune, der satser på stærk arkitektur og byudvikling,

der trækker en lige linje tilbage til Arne Jacobsen. Sky Village eller himmellandsbyen bygger videre

på allerede kendte kvaliteter, der kombinerer erhverv og boliger i et tæt samspil, bæredygtigt og

med en effektiv pladsudnyttelse.

Modstanden

Skyggeforhold

Der vil være ulemper rent skyggemæssigt, men den faktiske påvirkning er veldokumenteret og

udformningen af Sky Village minimerer skyggeulemperne.

Vindforhold

Også her er arkitekturen af betydning, fordi Sky Village-projektet minimerer de ulemper, der

normalt er ved et højhus.

Trafik: Trafikken er et problem allerede i dag – ikke kun ved Roskildevej og Avedøre Havnevej,

men i forbindelse med Fritz Møllers Vej, Hendriksholms Boulevard og de institutioner, der ligger

her. Med et nyt byggeri skal der tages fat på trafiksaneringer og tilkørselsforholdene skal tænkes

om – helt fra grunden. Den alt for tætte trafik på Roskildevej og Avedøre Havnevej er ikke er ikke

kun et Rødovre-problem. Det er et generelt problem, der skal løses for hele hovedstadsområdet.

Huspriserne

Alle andre steder, hvor der er blevet gennemført store projekter, er huspriserne gået i den rigtige

retning, når man ser bort fra det øjeblikkelige generelle fald i ejendomspriserne. For eksempel fik

Metroen huspriserne på Amager til at stige.

* Sky Village projektet indeholder cirka 28.000 m 2 , hvoraf de 18.000 m 2 er til erhverv fordelt med 16.000 m 2

kontor og 2.000 m 2 til hotel, restaurant og Skylounge. Kældrene under højhuset rummer yderligere cirka

14.000 m 2 . Arealfordelingen kan ændres efter behov.

More magazines by this user
Similar magazines